Закон України

"Про ратифікацію Угоди між Україною та Європейською організацією ядерних досліджень (ЦЕРН) стосовно надання статусу асоційованого члена в ЦЕРН"

Дата набуття чинності:
5 жовтня 2014 року

Угода між Україною та Європейською організацією ядерних досліджень (ЦЕРН) стосовно надання статусу асоційованого члена в ЦЕРН (надалі - Угода) була вчинена 3 жовтня 2013 року у Женеві.

Конституцією України (пункт 32 статті 85) визначено, що Верховна Рада України надає згоду на обов’язковість міжнародних договорів України. І відповідно до статті 9 Закону України "Про міжнародні договори України" Угода підлягає ратифікації.

Закон ратифікує Угоду.

Статтею ІІ Угоди передбачено наступне:
  • Україна може брати участь у науковій програмі ЦЕРН, а також у її навчальних та освітніх програмах;
  • Україна має право бути представленою на чергових сесіях Ради ЦЕРН, за винятком закритих сесій. Кількість і кваліфікація її представників повинні відповідати правилам, які застосовуються до представництва держави-члена. Україна не має права голосувати, але може просити слова та робити заяви без офіційного запрошення зробити це;
  • Україна може бути запрошена Президентом Ради ЦЕРН на ad-hoc основі бути представленою на сесіях Ради ЦЕРН з Європейської стратегії як спостерігач, за винятком закритих сесій;
  • Україна має право бути представлена на засіданнях Фінансового комітету ЦЕРН;
  • науковий представник України в Раді ЦЕРН може відвідувати засідання Комітету з наукової політики в нормальному режимі як спостерігач;
  • громадяни України можуть звертатися за призначенням на посади співробітників за контрактом обмеженого терміну дії, старших наукових співробітників (стипендіатів, що займаються науковою діяльністю), студентів та молодших співробітників. Їх відбір і призначення повинні відповідати стандартним принципам і політиці ЦЕРН та Правилам і положенням про персонал;
  • фірми, які пропонують товари та послуги, що походять з України, мають право брати участь у конкурсних торгах на здобуття контрактів ЦЕРН за умови застосування, mutatis mutandis, закупівельних правил та процедур ЦЕРН.

Відповідно до статті ІІІ Угоди Україна повинна зробити внесок до фінансування діяльності ЦЕРН в обсягах і відповідно до графіку, наведених нижче. Суми виражаються у відсотках теоретичного внеску держави-члена України, що повинен бути визначений на основі формули та методології обчислення внесків держави-члена й шкали внесків, відповідно. За винятком першого року, членський внесок має бути розрахований та пропорційно розподілений на щоквартальні внески, починаючі з/включаючи той квартал у якому Угода вступає в силу, такий внесок повинен бути повністю сплачений у повному обсязі за кожний фінансовий рік, навіть якщо статус асоційованого члена України, покриває коротший період. Внесок повинен складати:
  • рік набрання чинності: 10% (пропорційно визначений на щоквартальній основі, але не менше ніж 250000 швейцарських франків);
  • кожний наступний рік: 10% (але не менше ніж 1000000 швейцарських франків).

Для забезпечення безперешкодного функціонування ЦЕРН, рівноцінного ставлення державами, залученими до її діяльності, та між ними, а також незалежності персоналу ЦЕРН, Україна надає цим привілеї та імунітети й приймає пов'язані із цим зобов'язання, викладені у додатку до Угоди. Такі привілеї та імунітети надаються в інтересах і на користь ЦЕРН. Якщо одночасно або послідовно Україна просувається до приєднання до Протоколу про привілеї та імунітети Європейської організації ядерних досліджень, прийнятого Радою 19 грудня 2003 року, і потім стає його Стороною, його положення повинні скасувати й замінити положення додатку до Угоди, набравши чинності з дати такого приєднання.

Стаття IV Угоди встановлює порядок припинення її дії.

Додатком до Угоди визначені привілеї та імунітети, надані Україною ЦЕРН.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору