Закон України

"Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект "Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську") між Україною та Європейським інвестиційним банком"

Дата набуття чинності:
4 жовтня 2014 року

Фінансова угода (Проект "Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську") між Україною та Європейським інвестиційним банком (надалі - Угода) була підписана 25 жовтня 2013 року у Люксембурзі.

Конституцією України (пункт 32 статті 85) визначено, що Верховна Рада України надає згоду на обов’язковість міжнародних договорів України. І відповідно до статті 9 Закону України "Про міжнародні договори України" Угода підлягає ратифікації.

Закон ратифікує Угоду.

Статтею 1 Угоди встановлено наступне:
 • Європейський інвестиційний банк (надалі - Банк) виділяє на користь України (надалі – Позичальник), а Позичальник приймає, кредит на суму 152000000 євро для фінансування проекту "Завершення будівництва метрополітену у Дніпропетровську" (надалі - Проект);
 • Банк надає Кредит Траншами у кількості до 20. Мінімальна сума кожного Траншу, якщо він не є невибраним залишком Кредиту, складає 5000000 євро;
 • вибірка коштів повинна надаватися на рахунок Позичальника в євро відкрита будь-яким українським або іноземним банком, який Позичальник повинен повідомити Банку у письмовій формі не пізніше, ніж за 15 днів до Запланованої дати вибірки коштів (з кодом IBAN або у відповідному форматі згідно з місцевою банківською практикою). Цей рахунок повинен бути рахунком Позичальника, створеним задля цього проекту, і повинен бути відокремленим від усіх інших активів Позичальника;
 • на письмове прохання Позичальника Банк повинен відстрочити вибірку будь-якого Акцептованого траншу цілком або частково будь-коли до дати, вказаної Позичальником, при цьому така дата повинна припадати на період не пізніше, ніж через 6 місяців після Запланованої дати вибірки і не пізніше, ніж за 60 днів до першої дати погашення Траншу, зазначеного у Пропозиції вибірки. У такому випадку Позичальник сплачує Компенсацію за відстрочення, розраховану на суму відстроченої вибірки. Будь-яке прохання про відстрочення вибірки вважатиметься дійсним по відношенню до Траншу, лише якщо воно буде подане щонайменше за 7 робочих днів до Запланованої дати вибірки відповідного Траншу;
 • Позичальник може в будь-який час, надіславши Банку письмове повідомлення, анулювати повністю або частково невибрану частину Кредиту, і таке анулювання одразу набере чинність. Проте, таке повідомлення не має сили відносно Акцептованого траншу, який вже має Заплановану дату вибірки, що припадає на період протягом 7 Робочих днів з дати подання відповідного повідомлення.

Процентна ставка визначається статтею 3 Угоди.

Стаття 4 Угоди передбачає звичайне погашення, добровільне дострокове погашення, обов’язкове дострокове погашення Траншів.

Відповідно до статті 5 Угоди будь-яка сума, що підлягає сплаті Позичальником за Угодою у формі процентів, відшкодування або комісії та обчислюється для певної частини року, визначається на підставі таких відповідних правил:
 • для процентів та компенсацій, що підлягають сплаті за Траншем з фіксованою ставкою, рік складається з 360 днів, а місяць складається з 30 днів;
 • для процентів та компенсацій, що підлягають сплаті за Траншем з плаваючою ставкою, рік складається з 360 днів, до яких додаються дні, що минули;
 • для комісій рік складається з 360 днів, до яких додаються дні, що минули.

Зобов'язання та заяви Позичальника передбачені статтею 6 Угоди.

Якщо Позичальник надасть третій стороні будь-яке забезпечення стосовно виконання будь-якого Зовнішнього боргового інструменту Позичальника, чи будь-яке переважне або пріоритетне право у зв'язку з ним, то він, якщо цього вимагатиме Банк, також повинен буде надати еквівалентне забезпечення Банкові стосовно виконання його зобов'язань за Угодою, або надати Банкові еквівалентне переважне чи пріоритетне право (стаття 7 Угоди).

Статтею 9 встановлено наступне:
 • Позичальник сплачує всі податки, мита, збори та інші нарахування будь-якого характеру, включаючи гербові та реєстраційні збори, що виникають у зв'язку з підписанням або виконанням Угоди або будь-якого пов'язаного з нею документа та у процесі створення, оформлення, реєстрації або примусового виконання будь-якого забезпечення Кредиту у відповідному обсязі;
 • Позичальник сплачує основну суму, проценти, відшкодування та інші суми, що підлягають сплаті за Угодою в повному обсязі без вирахування жодних національних або місцевих зборів за умови, що, якщо Позичальник зобов'язаний зробити будь-яке таке відрахування, воно буде додане до належного Банку платежу таким чином, щоб чиста сума, отримана Банком після його вирахування, дорівнювала сумі, що підлягає сплаті;
 • Позичальник сплачуватиме всі нарахування й витрати, у тому числі оплату професійних послуг, витрати на банківське обслуговування чи обмін, які будуть понесені у зв'язку з підготовкою, підписанням, реалізацією та припиненням дії Угоди чи будь-якого пов'язаного з нею документа, у тому числі будь-якими додатковими угодами, доповненнями та відмовами від прав у зв'язку з Угодою, а також у процесі внесення змін, створення, управління та реалізації будь-якого забезпечення Кредиту, а також витрати Банку відповідно до Статті 8.03. Угоди.

Випадки невиконання зобов'язань регулюються статтею 10 Угоди.

Угода та її складення, тлумачення та чинність регулюватимуться згідно з міжнародним публічним правом. Будь-який спір, розбіжність, протиріччя або претензія (надалі разом - Спір), які виникають у зв'язку з існуванням, чинністю, тлумаченням, упровадженням або розірванням Угоди по можливості вирішуються мирно шляхом домовленості між Позичальником та Банком шляхом консультацій і переговорів. Якщо спір не може бути вирішено мирно Позичальником та Банком протягом 60 днів з моменту повідомлення про спір будь-якою стороною, спір повинен бути розв'язаний шляхом прийняття остаточного та обов'язкового для виконання рішення арбітражним судом згідно з Арбітражним регламентом Комісії Організації Об'єднаних Націй з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ), що діє станом на дату Угоди. Кількість арбітрів дорівнюватиме трьом. Мовою арбітражу буде англійська. Арбітражні слухання проходитимуть у Гаазі, у Нідерландах. За відсутності іншої домовленості усі документи будуть подаватися та всі слухання будуть проводитися протягом 6 місяців після формування складу арбітражу (Арбітражний суд). Арбітражний суд виносить рішення протягом 60 днів після надання останніх документів. Будь-яке остаточне рішення Арбітражного суду буде обов'язковим для виконання з дня його винесення, та сторони цим відмовляються від будь-якого права подавати апеляцію стосовно законності та (або) суті справи до будь-якого суду. Незважаючи на Арбітражний регламент ЮНСІТРАЛ, Арбітражний суд не приймає або надає, та Позичальник не просить у будь-якого судового органу вжиття проти Банку будь-яких тимчасових заходів або засобів юридичного захисту до винесення остаточного рішення. Позичальник починає без затримки виконувати та дотримується такого рішення на своїй території. У випадку якщо Позичальник не дотримується свого вищезазначеного зобов'язання протягом 3 місяців з дати винесення рішення, то настільки, наскільки Позичальник може за будь-якою юрисдикцією вимагати для себе або своїх активів недоторканності стосовно притягнення до суду, виконавчих дій, накладення арешту або іншого юридичного процесу, Позичальник цим остаточно погоджується не вимагати та остаточно відмовляється від такої недоторканості повною мірою, як це дозволяють закони такої юрисдикції (стаття 11 Угоди).
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору