Закон України

"Про ратифікацію Додаткового протоколу до Європейської хартії місцевого самоврядування про право участі у справах органу місцевого самоврядування"

Дата набуття чинності:
25 вересня 2014 року

Європейська хартія місцевого самоврядування була ратифікована Законом України "Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування" № 452/97-ВР від 15 липня 1997 року.

Додатковий протокол до Європейської хартії місцевого самоврядування про право участі  у справах органу місцевого самоврядування (надалі – Додатковий протокол) був вчинений 16 листопада 2009 року в Утрехті.

Конституцією України (пункт 32 статті 85) визначено, що Верховна Рада України надає згоду на обов’язковість міжнародних договорів України. І відповідно до статті 9 Закону України "Про міжнародні договори України" Додатковий протокол підлягає ратифікації.

Закон ратифікує Додатковий протокол.

Статтею 1 Додаткового протоколу встановлено наступне:
 • держави-учасниці в рамках своєї юрисдикції повинні забезпечувати кожному право участі у справах органу місцевого самоврядування;
 • право участі у справах органу місцевого самоврядування означає право вживати рішучих заходів для визначення або впливу на здійснення повноважень органу місцевого самоврядування;
 • законодавство повинно передбачати засоби, що сприятимуть здійсненню цього права. Без несправедливої дискримінації будь-якої особи чи групи законодавство може передбачати окремі заходи для різних обставин або категорій осіб. Відповідно до конституційних обов’язків та (або) міжнародних зобов’язань сторони законодавство може, зокрема, передбачати заходи, які конкретно обмежуються виборцями;
 • кожна Сторона повинна визнати в законодавстві право громадян Сторони брати участь як виборці або кандидати у виборах членів ради або зборів органу місцевого самоврядування, на території якого вони проживають;
 • у законодавстві також повинно бути визнано право інших осіб брати участь так само у випадках, коли Сторона згідно зі своїм конституційним порядком так вирішить, або у випадках, коли це відповідає міжнародно-правовим зобов’язанням Сторони;
 • будь-які формальності, умови чи обмеження стосовно здійснення права участі у справах органу місцевого самоврядування повинні бути передбачені законодавством і відповідати міжнародно-правовим зобов’язанням Сторони;
 • законодавство повинно встановлювати такі формальності, умови та обмеження, які є необхідними для забезпечення того, щоб здійснення права участі не загрожувало етичній чесності й прозорості здійснення повноважень органів місцевого самоврядування;
 • будь-які інші формальності, умови чи обмеження повинні бути необхідними для функціонування справжньої політичної демократії, для підтримання суспільної безпеки в демократичному суспільстві або для виконання Стороною вимог своїх міжнародно-правових зобов’язань.

Згідно статті 2 Додаткового протоколу Сторони повинні вживати всіх таких заходів, які є необхідними для здійснення права участі у справах органу місцевого самоврядування. Ці заходи зі здійснення права участі включають:
 • надання органам місцевого самоврядування повноважень надавати право участі, викладене в Додатковому протоколі, сприяти його здійсненню;
 • забезпечення створення: 1) процедур залучення людей, які можуть включати консультаційні процеси, місцеві референдуми й звернення та, у випадках, коли на території органу місцевого самоврядування є багато жителів та (або) коли орган місцевого самоврядування охоплює великий географічний регіон, заходи із залучення людей на рівні, найближчому до них; 2) процедур доступу згідно з конституційним ладом та міжнародно-правовими зобов’язаннями Сторони до офіційних документів, які є в розпорядженні органів місцевого самоврядування; 3) заходів для задоволення потреб категорій осіб, які стикаються з конкретними перешкодами в участі; 4) механізмів та процедур розгляду скарг і пропозицій стосовно функціонування органів місцевого самоврядування й місцевих комунальних служб та реагування на такі скарги й пропозиції;
 • сприяння використанню інформаційно-комунікаційних технологій для розвитку та здійснення права участі, викладеного в Додатковому протоколі.

Відповідно до законопроекту Україна реалізовуватиме вищезазначені заходи із здійснення права участі у справах органу місцевого самоврядування, передбачені пунктом 2 статті 2 Додаткового протоколу, згідно із своїм конституційним порядком.

Додатковий протокол застосовується до всіх категорій органів місцевого самоврядування, які знаходяться на території Сторони. Однак кожна Сторона, здаючи на зберігання свою ратифікаційну грамоту або свій документ про прийняття чи затвердження, може визначити категорії органів місцевого або регіонального самоврядування, якими вона має намір обмежити сферу застосування Додаткового протоколу або які вона має намір виключити зі сфери його застосування. Вона також може включити додаткові категорії органів місцевого або регіонального самоврядування до сфери застосування Додаткового протоколу шляхом надіслання подальшого повідомлення Генеральному секретарю Ради Європи (стаття 3 Додаткового протоколу).
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору