Закон України

"Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо посилення контролю за обігом підакцизних товарів та уточнення окремих податкових норм"

Дата набуття чинності:
4 вересня 2014 року

Змінами до підпункту 14.1.177 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України уточнюється визначення терміну "податковий пост".

Закон вносить зміни до статті 219 Податкового кодексу України, згідно яких кожна із сторін деривативу (контракту) сплачує податок за ставкою 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за укладений дериватив (контракт) поза фондовою біржею.

Відповідно до нової редакції підпункту 229.1.15 пункту 229.1 статті 229 Податкового кодексу України під час виробництва біоетанолу забороняється:
 • виробництво та зберігання спирту етилового на підприємствах з виробництва біоетанолу. У разі якщо підприємство має відокремлені підрозділи, забороняється виробництво та зберігання спирту етилового у тих відокремлених підрозділах, які виробляють біоетанол;
 • зберігання біоетанолу на складах виробника без денатурації його бензином (1 – 10%).

Під час ввезення спирту представник контролюючого органу на акцизному складі підприємства, на якому виробляються горілка та лікеро-горілчані вироби, зокрема, робить відмітку на товарно-транспортній накладній, зареєстрованій в Єдиному реєстрі товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв, про погодження його ввезення шляхом проставляння штампа "В'їзд дозволено" та особистого підпису, зазначає час в'їзду та показники пробігу транспортного засобу, здійснює запис у журналі реєстрації отримання спирту етилового, а також бере участь у роботі комісії з приймання спирту етилового (нова редакція підпункт "а" пункту 230.13 статті 230 Податкового кодексу України).

Статтю 230 Податкового кодексу України Закон доповнює новим пунктом 230.13 – 1, згідно якого під час відвантаження спирту етилового представник контролюючого органу на акцизному складі підприємства:
 • робить відмітку на товарно-транспортній накладній, зареєстрованій в Єдиному реєстрі товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв, про погодження його відпуску шляхом проставляння штампа "Виїзд дозволено" та особистого підпису, зазначає час виїзду та показники пробігу транспортного засобу, реквізити акта про відвантаження і прийняття спирту етилового, який складається за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері сільського господарства, а також здійснює запис у журналі реєстрації відвантаження спирту етилового;
 • протягом трьох днів надсилає довідку про відвантаження спирту етилового контролюючому органу за місцезнаходженням покупця спирту, про що робить відмітку в зазначеному журналі.

Закон вносить зміни до пункту 1 підрозділу 5 Податкового кодексу України, відповідно до яких на спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки виноградного вина або вичавок винограду (коди згідно з УКТ ЗЕД 2208 20 12 00, 2208 20 62 00), застосовуються такі ставки акцизного податку:
 • 56,42 гривні за 1 літр 100-відсоткового спирту - з 1 квітня до 31 грудня 2014 року;
 • 59,96 гривні за 1 літр 100-відсоткового спирту - з 1 січня до 31 грудня 2015 року;
 • 63,50 гривні за 1 літр 100-відсоткового спирту - з 1 січня до 31 грудня 2016 року;
 • з 1 січня 2017 року застосовується ставка акцизного податку, визначена підпунктом 215.3.1 пункту 215.3 статті 215 Податкового кодексу України.

Відповідно до Закону Єдиний державний реєстр обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок (надалі - Єдиний реєстр обладнання) – це перелік технологічного обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, що містить визначені цим законом відомості про таке обладнання, який ведеться центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику (зміни до статті 1 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів").

Закон доповнив Закон України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" новою статтею 2-1, якою встановлено порядок ведення Єдиного державного реєстру обладнання.

Ліцензії на виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією видаються лише тим суб'єктам господарювання, які мають повний технологічний цикл виробництва, включаючи викурку і витримку (зміни до статті 3 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів").

Згідно змін до статті 11 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" у разі зміни зразка марок акцизного податку вже закуплені марки попереднього зразка застосовуються у виробництві алкогольних напоїв та тютюнових виробів до їх повного використання, а марковані такими марками алкогольні напої та тютюнові вироби знаходяться в обігу до їх повної реалізації в межах терміну придатності для споживання.

Статтю 12 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" та статтю 5 Закону України "Про виноград та виноградне вино" доповнено новими частинами, відповідно до яких головна і хвостова фракції спирту коньячного за вибором виробника направляються на ректифікацію спирту для технічних цілей або на утилізацію.

Закон доповнив статтю 15 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" новою частиною, згідно якої імпорт або придбання паперу цигаркового, що відноситься до товарної позиції 4813 згідно з УКТ ЗЕД (крім товарної підкатегорії 4813 10 00 00), фільтрів для промислового виробництва сигарет: фільтропалочки ацетатні (трубки з волокон ацетату целюлози, вкриті цигарковим папером), що відносяться до товарної підкатегорії 5601 22 90 00 згідно з УКТ ЗЕД (крім фільтрів як готових виробів, що призначені для реалізації кінцевим споживачам в окремій споживчій упаковці та не можуть використовуватися для промислового виробництва сигарет), може здійснюватися лише суб'єктами господарювання, які мають ліцензію на право виробництва тютюнових виробів. Такі товари (продукція) імпортуються або придбаваються суб'єктами господарювання без права подальшої їх реалізації на митній території України.

Змінами до статті 17 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" збільшуються розміри штрафів за порушення його норм.
Статтю 17 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" доповнено новою частиною, відповідно до якої у разі виявлення фактів незаконного імпорту та/або придбання паперу цигаркового, фільтрів, зберігання та/або використання обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, не внесеного до Єдиного реєстру обладнання, органи доходів і зборів не пізніше трьох робочих днів з дня виявлення таких фактів накладають арешт на такий папір цигарковий, такі фільтри, обладнання і звертаються до суду для винесення рішення про їх конфіскацію та знищення. Процедура знищення таких конфіскованих товарів контролюється органом доходів і зборів, що здійснив арешт таких товарів.

Із статті 18 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" виключено частини 17 та 18, якими було передбачено наступне:
 • норми Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" щодо сидру та перрі (без додання спирту) починають застосовуватися з 1 січня 2010 року, а норми щодо використання у виробництві коньяку не менше 30% спирту коньячного власного виробництва або спирту коньячного, викуреного в Україні з виноматеріалів, вироблених з вітчизняної сировини, у перерахунку на абсолютний алкоголь, - з 1 січня 2017 року з урахуванням нижчезазначених норм;
 • суб'єкти господарювання, які здійснюють виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією, зобов'язані використовувати у виробництві коньяку спирт коньячний власного виробництва або спирт коньячний, викурений в Україні з виноматеріалів, вироблених з вітчизняної сировини, у перерахунку на абсолютний алкоголь, не менше:
 • 10% - з 1 квітня 2013 року до 31 грудня 2013 року;
 • 0% - з 1 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року;
 • 5% - з 1 січня 2015 року;
 • 25% - з 1 січня 2016 року;
 • 30% - з 1 січня 2017 року.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору