Закон України

"Про внесення змін до Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус"

Дата набуття чинності:
13 серпня 2014 року

Закон України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" №  5492-VI від 20 листопада 2012 року визначає правові та організаційні засади створення та функціонування Єдиного державного демографічного реєстру та видачі документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, а також права та обов'язки осіб, на ім'я яких видані такі документи.

Стаття 3 Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" надає визначення термінам, які в ньому вживаються.

Змінами до статті 3 Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" уточнюється визначення термінів "біометричні дані" та "ідентифікація особи", шляхом скасування поділу біометричних даних на основні та додаткові. Відповідні зміни Закон вносить також і до статті 7 та частини 2 статті 19 Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус".

Інформація Єдиного державного демографічного реєстру визначена статтею 7 Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус".

Закон вносить зміни до статті 7 Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус", якими передбачено до Єдиного державного демографічного реєстру за згодою особи вносити також інформацію про відцифровані відбитки пальців рук (у разі оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичного паспорта України, службового паспорта України, посвідчення особи моряка, посвідчення члена екіпажу, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, проїзного документа біженця).

Статтю 7 Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" доповнено новою частиною, якою встановлено наступне:
  • порядок отримання, вилучення з Єдиного державного демографічного реєстру та знищення відцифрованих відбитків пальців рук встановлює Кабінет Міністрів України;
  • відцифровані відбитки пальців рук особи після внесення до безконтактного електронного носія вилучаються з Єдиного державного демографічного реєстру та знищуються;
  • повноваження щодо отримання відцифрованих відбитків пальців рук та забезпечення їх захисту відповідно до законодавства покладаються на посадових осіб уповноваженого органу та закордонні дипломатичні установи України;
  • у разі відмови особи через свої релігійні переконання від внесення до безконтактного електронного носія відцифрованих відбитків пальців рук їй гарантується право, встановлене частиною 2 статті 16 Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус";
  • відцифровані відбитки пальців рук особи отримуються після досягнення нею дванадцятирічного віку.

Стаття 19 Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" визначає інформацію, що міститься у документах, оформлення яких передбачається цим законом із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру. Згідно частини 2 статті 19 Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" до безконтактного електронного носія вноситься інформація, що знаходиться на сторінці даних документа, біометричні параметри особи, додаткові (факультативні) біометричні дані, а також дані щодо забезпечення захисту інформації, що знаходиться на безконтактному електронному носії, відповідно до документів ІСАО, якщо інше не передбачено Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус".

Також Закон доповнює частину 2 статті 19 Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" новим положенням, згідно якого за згодою особи відцифровані відбитки пальців рук вносяться до безконтактного електронного носія у разі оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичного паспорта України, службового паспорта України, посвідчення особи моряка, посвідчення члена екіпажу, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, проїзного документа біженця.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору