Закон України

"Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо пасивних доходів"

Дата набуття чинності:
1 серпня 2014 року

Змінами до підпункту 164.2.8 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу України уточнюється база оподаткування податком на доходи фізичних осіб в частині оподаткування доходу у вигляді процентів, дивідендів, доходів у вигляді виграшів, призів.

Згідно змін до пункту 167.1 статті 167 Податкового кодексу України ставка податку на доходи фізичних осіб у розмірі 15% застосовується до доходів у вигляді:
 • процентів, нарахованих на суму поточного або вкладного (депозитного) банківського рахунку;
 • процентного або дисконтного доходу за ощадними (депозитними) сертифікатами;
 • процентів на вклад (депозит) члена кредитної спілки у кредитній спілці;
 • плати (відсотка), що розподіляється на пайові членські внески членів кредитної спілки;
 • доходу, який виплачується компанією, що управляє активами інституту спільного інвестування, на розміщені активи відповідно до закону;
 • доходу за іпотечними цінними паперами (іпотечними облігаціями та сертифікатами) відповідно до закону;
 • доходу у вигляді відсотків (дисконту), отриманого власником облігацій від їх емітента відповідно до закону;
 • доходу за сертифікатом фонду операцій з нерухомістю.

Відповідно до нової редакції пункту 167.2. статті 167 Податкового кодексу України ставка податку на доходи фізичних осіб становить 5% бази оподаткування у випадках, прямо визначених розділом IV "Податок на доходи фізичних осіб" Податкового кодексу України.

Закон доповнює підпункт 170.2.9 пункту 170.2 статті 170 Податкового кодексу України новим положенням, згідно якого податковий агент під час кожного нарахування платнику інвестиційного прибутку нараховує (утримує) податок на доходи фізичних осіб за ставками, визначеними пунктом 167.1 статті 167 Податкового кодексу України, та сплачує (перераховує) утриманий податок до бюджету під час кожного нарахування такого доходу, що не звільняє платника податку від подання річної податкової декларації при отриманні ним відповідного доходу.

У нові редакції Закон викладає пункти 170.4 і 170.5 статті 170 Податкового кодексу України, якими визначено особливості оподаткування податком на доходи фізичних осіб процентів та дивідендів.

Частину 2 статті 29 Бюджетного кодексу України Закон доповнює новим пунктом 1-1, згідно якого до доходів загального фонду Державного бюджету України належить також податок на доходи фізичних осіб від оподаткування доходів, нарахованих у вигляді процентів на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок, проценти на вклад (депозит) члена кредитної спілки у кредитній спілці, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України.

Новою редакцією статті 65 Бюджетного кодексу України встановлено наступне:
 • до доходів бюджету міста Києва зараховується 50% податку на доходи фізичних осіб (крім податку, визначеного пунктом 1-1 частини 2 статті 29 Бюджетного кодексу України), що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на території міста Києва. До доходів бюджету міста Севастополя зараховується 100% податку на доходи фізичних осіб (крім податку, визначеного пунктом 1-1 частини 2 статті 29 Бюджетного кодексу України), що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на території міста Севастополя;
 • до доходів бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення зараховується 75% податку на доходи фізичних осіб (крім податку, визначеного пунктом 1-1 частини 2 статті 29 Бюджетного кодексу України), що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на території цих міст;
 • до доходів бюджетів сіл, їх об'єднань, селищ, міст районного значення зараховується 25% податку на доходи фізичних осіб (крім податку, визначеного пунктом 1-1 частини 2 статті 29 Бюджетного кодексу України), що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на відповідній території.

Із статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" Закон виключає положення, згідно якого банк має право розкривати інформацію, що містить банківську таємницю, центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, в частині подання банками податкового розрахунку сум доходу у вигляді процентів, нарахованого (сплаченого) на користь фізичної особи.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору