Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel
Закон України

"Про внесення змін до законів України "Про освіту" та "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо гарантій для студентів, аспірантів, педагогічних, науково-педагогічних працівників"

Дата набуття чинності:
24 липня 2014 року

Закон доповнив частину 1 статті 51 Закону України "Про освіту" новим положенням, яким  вихованцям, учням, студентам, курсантам, слухачам, стажистам, клінічним ординаторам, аспірантам, докторантам надається гарантоване державою право також на:
  • збереження місця навчання на період проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період;
  • відстрочку на складання екзаменаційної сесії та державної атестації у навчальних закладах на період проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період.

Статтю 53 Закону України "Про освіту" доповнено новою часиною, згідно якої за студентами, аспірантами, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, зберігаються додаткові види соціального і матеріального забезпечення, передбачені Законом України "Про освіту".

Відповідно до Закону у разі захворювання педагогічного чи науково-педагогічного працівника, яке унеможливлює виконання ним професійних обов'язків і обмежує перебування в дитячому, учнівському, студентському колективах, або тимчасового переведення за цих чи інших обставин на іншу роботу чи проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, за ним зберігається попередній середній  заробіток (зміни до частини 3 статті 57 Закону України "Про освіту").

Закон доповнює частину 5 статті 61 Закону України "Про освіту" новим положенням, згідно якого розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів або за надання додаткових освітніх послуг для осіб, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, зменшується з урахуванням перерваного та оплаченого строку навчання.

Також Закон доповнює статтю 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" новою частиною, відповідно до якої призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають також студенти та аспіранти, які навчаються на денній формі навчання.