Закон України

„Про джерела фінансування дорожнього господарства України”

Дата набуття чинності:
4 жовтня 1991 року

Цей Закон визначає правові основи забезпечення фінансування витрат, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг загального користування та сільських доріг України.

Закон проголошує власністю України автомобільні дороги загальнодержавного значення, витрати, пов'язані з будівництвом та утриманням яких, мають здійснюватися за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, а також з інших спеціально залучених джерел.

Передбачається, що кошти, призначені для відшкодування витрат, пов'язаних з будівництвом нових та реконструкцією існуючих автомобільних доріг, повинні акумулюватись на окремих рахунках Державного дорожнього фонду України, що утворюється у складі Державного бюджету України.

Законом встановлюється, що доходна частина вказаного фонду формується за рахунок надходжень у повному обсязі від акцизного збору та ввізного мита на нафтопродукти, акцизного збору та ввізного мита з імпортованих на митну територію України транспортних засобів та шин до них.

Доходна частина територіальних дорожніх фондів, що утворюються у складі бюджетів областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя, згідно Закону, формується за рахунок податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, плати за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів.

В законі зазначається, що кошти Державного дорожнього фонду України спрямовуються на фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загальнодержавного значення та споруд на них, а також на проектно-вишукувальні, науково-дослідні роботи та інші цілі. Кошті територіальних дорожніх фондів мають бути використанні на фінансування утримання доріг, що не мають загальнодержавного статусу та які прокладені по території відповідної адміністративно-територіальних одиниць, а також на цілі визначені відповідно Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними радами та міською радою міст Києва та Севастополя.

У дорожні фонди, визначені цим Законом, спрямовується плата за передачу доріг у концесію або в оренду, плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів в порядку та за тарифами, встановленими Кабінетом Міністрів України. Ці фонди також можуть формуватись за рахунок добровільних внесків юридичних та фізичних осіб, у тому числі іноземних, об'єднань громадян, міжнародних організацій тощо.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору