Закон України

“Про оптові ринки сільськогосподарської продукції”

Дата набуття чинності:
5 серпня 2009 року

Закон визначає правові засади організації діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції в Україні. Закон регулює відносини в цій сфері та спрямований на захист прав і законних інтересів сільськогосподарських товаровиробників, які здійснюють оптовий продаж сільськогосподарської продукції власного виробництва.

Відповідно до статті 1 Закону оптовий ринок сільськогосподарської продукції – це юридична особа, предметом діяльності якої є надання послуг, що забезпечують здійснення оптової торгівлі сільськогосподарською продукцією, і якій в установленому Законом порядку надано статус оптового ринку сільськогосподарської продукції.

Порядок набуття юридичною особою статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції та позбавлення її такого статусу встановлений статтею 4 Закону. Статус оптового ринку сільськогосподарської продукції надається центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики на конкурсній основі. Юридична особа, яка має намір набути статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції, подає до центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики такі документи:
 • заява про набуття статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції;
 • проект (бізнес-план) організації діяльності юридичної особи у статусі оптового ринку сільськогосподарської продукції;
 • нотаріально посвідчена копія установчих документів;
 • проект Правил роботи оптового ринку сільськогосподарської продукції;
 • нотаріально посвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію;
 • довідка про включення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
 • документально підтверджені відомості про засновників (учасників) юридичної особи.

Вищезазначені документи розглядаються центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики протягом тридцяти календарних днів з дня їх отримання.

Центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики може позбавити юридичну особу статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції на таких підставах:
 • заява юридичної особи про позбавлення її статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції;
 • припинення юридичної особи;
 • виявлення недостовірних відомостей, зокрема, розбіжностей між відомостями, викладеними в поданих юридичною особою для набуття статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції документах, та фактичними даними;
 • порушення оптовим ринком сільськогосподарської продукції вимог Закону та інших нормативно-правових актів.

Згідно статті 5 Закону операторами оптових ринків сільськогосподарської продукції є:
 • покупці;
 • продавці;
 • об'єднання продавців та/або покупців;
 • інші юридичні та фізичні особи, які виконують роботи та/або надають послуги, необхідні для функціонування оптових ринків сільськогосподарської продукції.

Стаття 6 Закону визначає основні напрями діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції.

Відповідно до статті 7 Закону оптовий ринок сільськогосподарської продукції створює належні умови для забезпечення здійснення оптової торгівлі сільськогосподарською продукцією шляхом надання таких послуг:
 • забезпечення операторів оптових ринків сільськогосподарської продукції спеціально облаштованими робочими місцями;
 • підготовка партій сільськогосподарської продукції до продажу;
 • документальне оформлення (у разі необхідності) купівлі-продажу сільськогосподарської продукції;
 • формування партій стандартизованої сільськогосподарської продукції;
 • організація торгів, аукціонів;
 • складування, зберігання, відвантаження та доставка партій сільськогосподарської продукції;
 • контроль якості сільськогосподарської продукції;
 • забезпечення операторів оптових ринків сільськогосподарської продукції достовірною інформацією про кон'юнктуру ринку сільськогосподарської продукції та споживчу якість такої продукції;
 • рекламні послуги;
 • узагальнення і поширення достовірної інформації щодо попиту і пропозиції сільськогосподарської продукції, рівня цін;
 • організація виставок, тренінгів, семінарів, конференцій, навчальних курсів, конкурсів;
 • транспортування партій сільськогосподарської продукції;
 • забезпечення продавців та покупців необхідною вантажно-розвантажувальною технікою, ваговимірювальним обладнанням тощо;
 • охорона майна операторів оптових ринків сільськогосподарської продукції;
 • інші послуги, необхідні для здійснення діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції.

Вимоги до Правил роботи оптових ринків сільськогосподарської продукції передбачені статтею 11 Закону.

Оптовим ринкам сільськогосподарської продукції незалежно від форми власності та організаційно-правової форми у період їх становлення надається фінансова допомога за рахунок коштів Державного бюджету України на безповоротній та/або поворотній основі. Державна фінансова допомога для оптових ринків сільськогосподарської продукції може також здійснюватися шляхом надання позик, кредитів та будь-яким іншим шляхом (стаття 13 Закону).

Статтею 14 Закону передбачено, що законами про оподаткування можуть передбачатися пільги або спеціальний режим оподаткування діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції. Органи місцевого самоврядування у межах своїх повноважень можуть надавати оптовим ринкам сільськогосподарської продукції пільги із сплати місцевих податків і зборів.

Контроль за діяльністю оптових ринків сільськогосподарської продукції здійснюють центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики, інші органи державної влади та органи місцевого самоврядування у межах повноважень, визначених законом (стаття 16 Закону).

Відповідно до статті 17 Закону оптові ринки сільськогосподарської продукції з метою постійної координації своєї діяльності, надання взаємодопомоги та задоволення переважно власних господарських потреб мають право на добровільних засадах створювати асоціації оптових ринків сільськогосподарської продукції. Асоціації оптових ринків сільськогосподарської продукції створюються та діють як неприбуткові організації (непідприємницькі товариства) відповідно до законодавства.

Прикінцевими положеннями Закону передбачено внесення змін до Земельного кодексу України та законів України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” і “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2005 рік” та деяких інших законодавчих актів України”.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору