Закон України

Про порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав

Дата набуття чинності:
4 квітня 2000 року

Цей Закон встановлює порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав, умови тимчасового їх перебування на території цих держав, гарантії соціального захисту осіб військового і цивільного персоналу таких підрозділів, членів їх сімей.

Підрозділи Збройних Сил України можуть направлятися до інших держав та перебувати на їх території лише тимчасово на підставі міжнародних договорів України та відповідно до законодавства України.

Особи військового і цивільного персоналу підрозділів Збройних Сил України перетинають державний кордон України з додержанням встановленого порядку митного та прикордонного контролю, перевезення зброї, військової техніки, іншого майна.

Закон визначає органи, які вирішують питання щодо направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав:
Верховна Рада України
Президент України
Рада національної безпеки і оборони України;
Міністерством закордонних справ України;
Міністерством оборони України;
інші центральні органи виконавчої влади.

Пропозиція щодо направлення підрозділів Збройних Сил України до іншої держави вноситься до Ради національної безпеки і оборони України. Остання вносить цю пропозицію на розгляд Президента України. Президент України приймає рішення про направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав. І це рішення повинно бути схвалене Верховною Радою України. Таким чином, рішення Президента України про направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав набирає чинності після його схвалення Верховною Радою України.

Рішення про відкликання підрозділів Збройних Сил України приймається Президентом України з урахуванням міжнародних зобов'язань України. Підставою для відкликання може бути те, що подальше перебування таких підрозділів на території інших держав не відповідає національним інтересам України або порушуються зазначені в міжнародному договорі умови їх перебування.

Виключно у добровільному порядку здійснюється комплектування підрозділів Збройних Сил України, що направляються до інших держав, особами військового та цивільного персоналу. Безперервний строк служби (роботи) осіб військового та цивільного персоналу у складі таких підрозділів, не може перевищувати одного року.

Закон встановлює гарантії соціального захисту для осіб військового і цивільного персоналу підрозділів Збройних Сил України, що направляються до інших держав, та членів їх сімей.

Джерелом фінансування витрат, пов'язаних із направленням підрозділів Збройних Сил України до інших держав та перебуванням їх на території цих держав є Державний бюджет України, якщо інше не передбачено міжнародним договором України.

На Міністерство оборони України покладено обов'язок забезпечити порядок і дисципліну, збереження життя і здоров'я персоналу підрозділів Збройних Сил України під час перебування їх в інших державах.

Що стосується інформування про направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав, то Міністерство оборони України щорічно подає Президенту України та Верховній Раді України доповідь про результати їх діяльності на території цих держав.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору