Закон України

„Про приєднання України до Європейської Угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ)”

Дата набуття чинності:
31 березня 2000 року

Згідно з Законом України „Про приєднання України до Європейської Угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ)” Україна приєдналася до Європейської Угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ) 1957 року (далі - Угода).

Кожна Договірна сторона зберігає за собою право регламентувати або забороняти з причин, інших, ніж безпека в дорозі, ввіз на свою територію небезпечних вантажів.

Транспортні засоби, що знаходилися в експлуатації на території однієї з Договірних Сторін у момент вступу в силу даної Угоди або які були здані в експлуатацію протягом двох місяців після вступу Угоди в силу, мають право робити протягом трьох років, починаючи з дати цього вступу в силу, міжнародні перевезення небезпечних вантажів, навіть якщо їхня конструкція й устаткування не цілком задовольняють вимогам, передбаченим у додатку В для даного перевезення. Однак цей термін може бути скорочений шляхом включення в додаток В особливих положень.

Договірні Сторони зберігають за собою право домовлятися шляхом висновку особливих двосторонніх або багатосторонніх угод про те, що деякі небезпечні вантажі, усяке міжнародне перевезення яких забороняється даною Угодою, можуть при відомих умовах допускатися до міжнародного перевезення через їхню територію або що небезпечні вантажі, міжнародне перевезення яких допускається даною Угодою лише на визначених умовах, можуть бути предметом міжнародного перевезення через їхню територію дотриманням вимог, менш строгих, чим ті, котрі запропоновані в додатках до даної Угоди. Особливі двосторонні або багатосторонні угоди, що передбачені Угодою, доводяться до відома Генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй, що повідомляє про них Договірним Сторонам, що не підписали вищезгаданих угод.

За умови дотримання положень Угоди, небезпечні вантажі, що не допускаються до перевезення відповідно до додатка A, не повинні бути предметом міжнародного перевезення. Міжнародне перевезення інших небезпечних вантажів дозволяється за умови дотримання:
- передбачених у додатку A вимог, яким повинні задовольняти розглянуті вантажі, зокрема, що стосується їхні упакування і маркірування;
- передбачених у додатку B вимог, зокрема, що стосується конструкції, устаткування і рухи транспортного засобу, що перевозить розглянуті вантажі, за умови дотримання розпоряджень, приведених у Договорі.

Перевезення, у відношенні яких застосовується дана Угода, продовжують бути предметом внутрішньодержавних або міжнародних розпоряджень, що стосується дорожнього руху, міжнародних дорожніх перевезень або міжнародної торгівлі взагалі.

Кожна Договірна Сторона може денонсувати Угоду шляхом нотифікації, спрямованої Генеральному секретареві Організації Об'єднаних Націй. Денонсація набирає сили після закінчення дванадцяти місяців з дати одержання Генеральним секретарем її нотифікації, що стосується.

Будь-який спір між двома або декількома Договірними Сторонами щодо тлумачення або застосування даної Угоди повинен по можливості вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами, між якими виник спір. Усякий спір, що не буде вирішений шляхом переговорів, повинна бути передана на арбітраж - за заявою однієї з Договірних Сторін, що сперечаються - і передається одному або декільком третейським суддям, обраним за спільною згодою Сторін, що сперечаються. Якщо протягом трьох місяців з дня заяви про арбітраж Сторони, що сперечаються, не прийдуть до угоди щодо обрання третейського судді або третейських суддів, кожна з цих Сторін може звернутися до Генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй із проханням призначити єдиний третейський суддю, якому спір передається на вирішення.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору