Закон України

Про порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України

Дата набуття чинності:
21 березня 2000 року

Цей Закон встановлює порядок допуску підрозділів збройних сил інших держав на територію України та умови їх перебування в Україні, а також порядок здійснення контролю за їх діяльністю під час перебування на території України.

Визначається, що підрозділи збройних сил інших держав можуть бути допущені на територію України з метою:
а) участі у спільних з підрозділами Збройних Сил України військових навчаннях та інших заходах щодо вдосконалення бойової підготовки військ, обміну досвідом у рамках домовленостей (договорів) про міжнародне військове співробітництво;
б) транзитного переміщення підрозділів збройних сил інших держав через територію України;
в) надання Україні, на її прохання, військової допомоги у відсічі (відверненні, припиненні) збройної агресії з боку третьої країни (третіх країн);
г) надання Україні, на її прохання, допомоги у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, викликаних природними і техногенними наслідками;
д) обслуговування тимчасово розміщених на території України відповідно до міжнародних договорів України військових частин.

Встановлюється заборона допуску та перебування на території України:
підрозділів збройних сил інших держав, оснащених ядерною, хімічною, бактеріологічною та іншими видами зброї масового ураження;
підводних човнів та надводних суден, які обладнані ядерними енергетичними установками і є потенційними джерелами забруднення морських басейнів Чорного і Азовського морів;
підрозділів збройних сил держав, які не визнали її незалежність та територіальну цілісність або висувають до неї територіальні претензії.

Закон визначає органи, які вирішують питання про допуск підрозділів збройних сил інших держав в Україну:
Верховна Рада України
Президент України
Рада національної безпеки і оборони України;
Міністерством закордонних справ України;
Міністерством оборони України;
Інші центральні органи виконавчої влади.

Пропозиція щодо допуску підрозділів збройних сил інших держав на територію України вноситься до Ради національної безпеки і оборони України. Остання вносить цю пропозицію на розгляд Президента України. Президент України приймає рішення про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України. І це рішення повинно бути схвалене Верховною Радою України. Таким чином, рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України набирає чинності після його схвалення Верховною Радою України.

Окремий розділ Закону визначає умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України. Зокрема, встановлюється порядок:
в'їзду на територію України і виїзду за її межі підрозділів збройних сил інших держав; здійснення санітарно-епідеміологічного нагляду, державного ветеринарного контролю та медичного забезпечення підрозділів збройних сил інших держав;
забезпечення екологічної безпеки, запобігання забрудненню довкілля.
використання транспортних засобів та транспортних маршрутів;
використання присвоєних радіочастот і позивних сигналів, радіоелектронних засобів.

Визначаються Законом обов'язки інших держав перед Україною та командування збройних сил інших держав, у зв'язку з їх перебуванням на території України.

Контроль за діяльністю підрозділів збройних сил інших держав на території України здійснюють:
Кабінет Міністрів України;
Рада міністрів Автономної Республіки Крим;
Міністерство оборони України;
інші центральні та місцеві органи виконавчої влади;
органи місцевого самоврядування.

А нагляд за додержанням підрозділами збройних сил інших держав законів України та міжнародних договорів здійснює Генеральний прокурор України, підлеглі йому прокурори інших рівнів.

Що стосується інформування про перебування на території України підрозділів збройних сил інших держав, то Міністерство оборони України щорічно подає Президенту України та Верховній Раді України відповідну інформацію.

Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору