Закон України

„Про дитяче харчування”

Дата набрання чинності:
1 січня 2007 року

Закон визначає стратегічні загальнодержавні пріоритети у сфері забезпечення грудних дітей та дітей раннього віку достатнім, високоякісним та безпечним дитячим харчуванням з метою реалізації конституційних прав дитини на достатній життєвий рівень, охорону здоров’я і життя, а також організаційні, соціальні та економічні засади державної політики у цій сфері.

Державна політика у сфері забезпечення грудних дітей та дітей раннього віку достатнім, високоякісним та безпечним дитячим харчуванням, спрямована на зміцнення та збереження здоров'я населення, здійснення профілактики захворювань, пов'язаних з порушенням харчування, поліпшення демографічної ситуації в Україні.

Право дітей на забезпечення достатнім, високоякісним та безпечним  харчуванням  є складовою частиною гарантованого Конституцією України права на достатній життєвий рівень та охорону здоров'я.

Грудні діти та діти другого року життя, які входять до складу малозабезпечених сімей, а також грудні діти та діти раннього віку, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, забезпечуються дитячим харчуванням безкоштовно в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Видатки на забезпечення дитячим харчуванням грудних дітей та дітей другого року життя, які входять до складу малозабезпечених сімей, а також грудних дітей та дітей раннього віку, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, здійснюються державою за рахунок коштів Державного бюджету України.

Набори продуктів дитячого харчування (надалі - норми) визначаються в натуральних показниках та формуються центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я з використанням нормативів фізіологічної потреби організму дитини у продуктах харчування виходячи з їх хімічного складу та енергетичної цінності з урахуванням рекомендацій  Всесвітньої  організації  охорони здоров'я. Основним принципом формування набору продуктів дитячого харчування є забезпечення дитини повноцінним харчуванням для розвитку здорового організму.

Органи місцевого самоврядування зобов'язані інформувати батьків дітей або їх інших законних представників стосовно норм та порядку безкоштовного і пільгового забезпечення продуктами дитячого харчування грудних дітей та дітей другого року життя, які входять до складу малозабезпечених сімей, а також грудних дітей та дітей раннього віку, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до закону.

Згідно Закону (стаття 6) державне регулювання виробництва та обігу продуктів дитячого харчування здійснюється шляхом:
 • затвердження норм та порядку безкоштовного і пільгового забезпечення продуктами дитячого харчування грудних дітей та дітей другого року життя, які входять до складу малозабезпечених сімей, а також грудних дітей та дітей раннього віку, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 • здійснення державного контролю за дотриманням затверджених норм та порядку безкоштовного і пільгового забезпечення продуктами дитячого харчування грудних дітей та дітей другого року життя, які входять до складу малозабезпечених сімей, а також грудних дітей та дітей раннього віку, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 • установлення обов'язкових параметрів безпечності та мінімальних специфікацій якості продуктів дитячого харчування, сировини, допоміжних засобів і матеріалів для виробництва та обігу, що використовуються у їх виробництві;
 • державної реєстрації нормативних документів на продукти дитячого харчування;
 • державної реєстрації продуктів дитячого харчування;
 • здійснення державного нагляду і контролю за безпечністю та якістю продуктів дитячого харчування відповідно до закону.

Зазначені процедури державного регулювання здійснюються відповідними спеціально  уповноваженими центральними органами виконавчої влади та їх органами на місцях у межах їх повноважень.

Державне стимулювання виробництва  продуктів дитячого харчування здійснюється, зокрема, шляхом:
 • розміщення державного замовлення серед вітчизняних виробників продуктів дитячого харчування;
 • дотації вітчизняного виробництва сировини, що застосовується для виробництва продуктів дитячого харчування;
 • встановлення ставок ввізного мита на продукти дитячого харчування, що ввозяться на територію України, подібні (аналогічні) яким виробляються вітчизняними підприємствами;
 • застосування інших заходів, спрямованих на здешевлення виробництва продуктів дитячого харчування.

Нормативна документація із стандартизації щодо виробництва продуктів дитячого харчування та продукція, що за нею виготовляється, підлягають державній реєстрації.

Для виробництва продуктів дитячого харчування забороняється використання сировини, яка містить пестициди, важкі метали, радіонукліди, гормональні препарати, антибіотики та інші небезпечні речовини, наявність яких не допускається державними санітарними нормами або рівні яких перевищують максимально допустимі.

Забороняється використання для виробництва продуктів дитячого харчування сировини, що складається або виробляється з генетично модифікованих організмів.

Відповідність сировини державним санітарним нормам підтверджується санітарно-епідеміологічним сертифікатом, виданим у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я.

Забороняється використання у виробництві продуктів дитячого харчування м'яса механічного обвалювання, шкури свинячої, крохмалю харчового, борошна пшеничного, гідратованих продуктів із сої та її похідних, а також сумішей спецій та прянощів, до складу яких входять незареєстровані харчові добавки.

Продукти дитячого харчування повинні мати індивідуальну герметичну упаковку. Упаковки продуктів дитячого харчування, що швидко псуються при порушенні герметичності пакування і потребують зберігання при певних температурних умовах та споживання безпосередньо після відкриття упаковки, повинні бути розраховані на одну порцію споживання відповідно до вікових потреб дитини.

Упаковка для продуктів дитячого харчування повинна бути виготовлена з матеріалів, дозволених для використання центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я. Використання технологічного обладнання, допоміжних засобів та матеріалів для виробництва та обігу у виробництві продуктів дитячого харчування здійснюється за наявності висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо безпечності харчових продуктів.

Обіг продуктів дитячого харчування у не призначених для цього місцях або у місцях, що не відповідають встановленим санітарним нормам щодо обігу харчових продуктів, забороняється (стаття 10 Закону).

Продукти дитячого харчування, які ввозяться на митну територію України, підлягають державній реєстрації в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Забороняється обіг продуктів дитячого харчування, якщо вони, зокрема:
 • не відповідають встановленим вимогам якості та безпечності та/або містять генетично модифіковані організми;
 • не супроводжуються декларацією виробника та свідоцтвом про державну реєстрацію;
 • переміщені через митну територію України як контрабанда;
 • мають термін придатності до споживання, який минув.

Етикетування продуктів дитячого харчування здійснюється державною мовою України відповідно до Закону. В інформації про склад продукту дитячого  харчування наводиться вичерпний перелік усіх компонентів рецептури із зазначенням їх кількісного вмісту в кінцевому продукті в розрахунку на 100 грамів.

На етикетці продуктів дитячого харчування, призначених для харчування грудних дітей, повинно наводитися попередження про безумовну перевагу грудного вигодовування та рекомендації щодо необхідності попередньої (до початку споживання) консультації лікаря.

Законом встановлено, що особи, винні у порушенні вимог законодавства про дитяче харчування, несуть цивільно-правову, адміністративну, дисциплінарну або кримінальну відповідальність.

Шкода, завдана здоров'ю дітей через порушення встановлених вимог Закону, відшкодовується у повному обсязі.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору