Закон України

„Про газ (метан) вугільних родовищ”

Дата набуття чинності:
19 червня 2009 року

Закон визначає правові, економічні, екологічні та організаційні засади діяльності у сфері геологічного вивчення газу (метану) вугільних родовищ, у тому числі дослідно-промислової розробки, видобування і вилучення його під час дегазації та подальшого використання як матеріального та/або енергетичного ресурсу.

Стаття 1 Закону дає визначення основних термінів, які використовуються в ньому. Газ (метан) вугільних родовищ - це газова суміш, яка супроводжує вугільні пласти та вміщуючі породи.

Закон поширюється на відносини, що виникають у зв'язку з покращанням умов праці та безпеки праці шахтарів, геологічним вивченням надр з метою виявлення запасів, подальшим видобуванням газу (метану) з вугільних родовищ, промислова розробка яких не здійснювалася, незалежно від їх подальшого використання, видобуванням газу (метану) вугільних родовищ при дегазації діючих шахт і тих, що готуються до експлуатації, та на відпрацьованих вугільних родовищах, використанням газу (метану) вугільних родовищ як матеріального та/або енергетичного ресурсу (стаття 2 Закону).

Статтею 6 Закону встановлено, що державна політика у сфері геологічного вивчення, видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ ґрунтується на засадах:
 • державного регулювання діяльності з геологічного вивчення, видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ;
 • підвищення безпеки та ефективності експлуатації об'єктів, на яких здійснюється видобування вугілля, та геологічного вивчення, видобування й використання газу (метану) вугільних родовищ;
 • сприяння диверсифікації джерел постачання енергоносіїв;
 • забезпечення захисту прав та інтересів усіх суб'єктів відносин, що виникають у зв'язку з геологічним вивченням надр з метою виявлення запасів газу (метану) вугільних родовищ, промисловою розробкою газу (метану) вугільних родовищ та переробкою його продуктів, а також споживачів газу (метану) вугільних родовищ;
 • сприяння розвитку конкурентних відносин у сфері діяльності з геологічного вивчення, видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ;
 • захисту навколишнього природного середовища;
 • забезпечення раціонального використання надр;
 • розвитку міжнародного співробітництва та впровадження інноваційних технологій у цій сфері.

Відповідно до статті 8 Закону право на видобування газу (метану) вугільних родовищ при дегазації діючих шахт надається власникові спеціального дозволу на промислову розробку вугільного родовища в межах відповідного гірничого відводу або іншій особі в передбаченому Законом порядку за згодою власника дозволу.

Стаття 10 Закону встановлює, що державний нагляд та контроль за додержанням законодавства у сфері геологічного  вивчення, видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ здійснюють уповноважені центральні органи виконавчої влади з питань геологічного, гірничого, екологічного нагляду (контролю) та контролю за ефективністю використання енергетичних ресурсів.

Згідно статті 13 Закону видобування газу (метану) вугільних родовищ в межах гірничих відводів діючих гірничих підприємств, а також геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка, промислова розробка вугільного родовища з метою вилучення з нього газу (метану) здійснюється за окремим спеціальним дозволом, який надається центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр:
 • власникові спеціального дозволу на промислову розробку вугільного родовища (надрокористувачу) в межах відповідного гірничого відводу.
 • іншому суб'єкту господарювання-заявнику в межах гірничих відводів діючих шахт лише за наявності письмової згоди надрокористувача.

Доступ до газотранспортних мереж з метою транспортування, постачання і зберігання газу (метану) вугільних родовищ, а також сумішей з природним газом здійснюється згідно з порядком доступу до Єдиної газотранспортної системи України, встановленим законодавством. Якість газу (метану) вугільних родовищ має відповідати вимогам суб'єкта господарської діяльності відповідної газотранспортної системи, з урахуванням державних стандартів (стаття 15 Закону).

Згідно статті 16 Закону з метою дотримання екологічної безпеки під час видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ суб'єкти господарювання забезпечують:
 • обов'язкове страхування майнових ризиків користувача надр під час дослідно-промислового та промислового видобування і використання газу (метану) вугільних родовищ на випадок завдання шкоди навколишньому природному середовищу внаслідок аварій, пожеж чи технічних неполадок у порядку, встановленому законодавством про страхування;
 • дотримання правил, норм і стандартів ведення гірничих робіт і охорони навколишнього природного середовища.

Забороняється спалювання газу (метану) вугільних родовищ, вилученого внаслідок проведення заходів з дегазації, безпосередньо із свердловини відкритим способом, без застосування спеціальних пристроїв, які мають відповідну експлуатаційну документацію.

Розділ V Закону регулює відповідальність за порушення законодавства у сфері видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ.

Закон також вносить зміни до Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств”. Відповідно до цих змін тимчасово, до 1 січня 2020 року, звільняється від оподаткування прибуток підприємств, отриманий ними від господарської діяльності з видобування та використання  газу (метану) вугільних родовищ, яка здійснюється відповідно до Закону. Суми коштів, вивільнених у зв'язку з наданням податкової пільги, спрямовуються платником податку на збільшення обсягів виробництва, переоснащення матеріально-технічної бази, запровадження новітніх технологій, пов'язаних з діяльністю з видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ.

Прикінцевими положеннями Закону встановлено, що положення статті 12 Закону, відповідно до якого не допускається експлуатація вугільних родовищ з підвищеним рівнем концентрації газу (метану) без проведення необхідних заходів з вентиляції або дегазації, які забезпечують приведення концентрації газу (метану) до встановлених нормативів, набуває чинності з 1 січня 2011 року.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору