Закон України

„Про меліорацію земель

Дата набуття чинності:
16 лютого 2000 року


Закон визначає засади правового регулювання суспільних відносин, що виникають у процесі проведення меліорації земель, використання меліорованих земель і меліоративних систем.

Залежно від спрямування здійснюваних меліоративних заходів визначаються такі основні види меліорації земель:
гідротехнічна (здійснення комплексу заходів, спрямованих на забезпечення поліпшення земель з несприятливим водним режимом (перезволожених, переосушених тощо), регулювання водного режиму шляхом створення спеціальних гідротехнічних споруд);
культуртехнічна (проведення впорядкування поверхні землі та підготовку її до використання для сільськогосподарських потреб. З цією метою здійснюються такі заходи як: викорчування дерев і чагарників, розчищення від каміння, вирівнювання поверхні, та інші);
хімічна (здійснення комплексу заходів, спрямованих на поліпшення фізико-хімічних і фізичних властивостей ґрунтів, їх хімічного складу. Хімічна меліорація включає роботи з гіпсування, вапнування та фосфоритування ґрунтів);
агротехнічна (здійснення комплексу заходів, спрямованих на збільшення потужності та поліпшення агрофізичних властивостей кореневмісного шару ґрунтів);
агро лісотехнічна (здійснення комплексу заходів, спрямованих на забезпечення докорінного поліпшення земель шляхом використання ґрунтозахисних, стокорегулюючих та інших властивостей захисних лісових насаджень).

Право власності на інженерну інфраструктуру меліоративних систем та її окремі об'єкти може належати державі, територіальним громадам сіл, селищ і міст, юридичним особам та громадянам з урахуванням обмежень, передбачених законами України.

Право власності на інженерну інфраструктуру загальнодержавних меліоративних систем та її окремі об'єкти належить виключно державі. Перелік загальнодержавних меліоративних систем затверджується Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України. Об'єкти інженерної інфраструктури міжгосподарських меліоративних систем можуть перебувати у державній або комунальній власності.

В Законі наведено перелік повноважень:
- органів виконавчої влади (Кабінету Міністрів України, центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних та районних державних адміністрацій, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань водного господарства та меліорації земель) з регулювання відносин у сфері меліорації земель;
- органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів (обласних і районних рад, сільських, селищних, міських рад та їх виконавчих органів) з регулювання відносин у сфері меліорації земель.

Організаційно-правовою основою проведення меліорації земель є науково обґрунтовані програми меліорації земель та господарські договори, укладені відповідно до законодавства. Порядок розроблення та погодження державних цільових і місцевих програм меліорації земель визначається Кабінетом Міністрів України. Міждержавні програми меліорації земель розробляються, погоджуються та реалізуються у порядку, встановленому відповідними міжнародними договорами України. Розроблення і погодження державних цільових, міждержавних та місцевих програм меліорації земель здійснюється виходячи з необхідності збереження природних екосистем, передусім тих, що мають міжнародне значення.

Меліоративні системи та окремі об'єкти інженерної інфраструктури, будівництво (реконструкція) яких закінчено, підлягають здачі в експлуатацію в порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Вилучення (викуп) та надання земель для потреб меліорації провадиться відповідно до Земельного кодексу України. Після закінчення будівництва (реконструкції) меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури порушені землі підлягають рекультивації та передачі землекористувачам, власникам землі у придатному для використання стані.

Користувачі та власники меліорованих земель несуть відповідальність за стан їх використання та моніторинг навколишнього природного середовища в зоні впливу меліоративної системи згідно із законодавством аж до припинення права власності чи користування меліорованими землями. Обмеження і обтяження у використанні ділянок меліорованих та прилеглих до них земель здійснюються в порядку, що встановлюється Земельним кодексом України.

Державний контроль за дотриманням правил експлуатації меліоративних систем і використанням меліорованих земель здійснюють у межах своїх повноважень центральні органи виконавчої влади та їх органи на місцях, місцеві державні адміністрації та виконавчі органи сільських, селищних, міських рад.

Фінансування витрат на проектування, будівництво (реконструкцію) та експлуатацію меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури, здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.

Спори, що виникають у сфері меліорації земель, розв'язуються в порядку, передбаченому законодавством України.


Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору