Закон України

“Про охорону навколишнього природного середовища”

Дата набуття чинності:
1 липня 1991 року

Відповідно до законопроекту природні ресурси України є власністю народу України, який має право на володіння, використання та розпорядження природними багатствами країни.

Державній охороні і регулюванню використання на території України підлягають:
 • навколишнє природне середовище (сукупність природних і природно-соціальних умов та процесів);
 • природні ресурси (земля, води, надра, атмосферне повітря, ліс та інша рослинність, тваринний світ);
 • ландшафти;
 • інші природні комплексні.

Закон встановлює екологічні права та обов'язки громадян України.

Визначаються повноваження у галузі охорони навколишнього природного середовища таких органів:
 • Верховна Рада України;
 • Верховна Рада Автономної Республіки Крим;
 • органи місцевого самоврядування;
 • Кабінет Міністрів України;
 • Уряд Автономної Республіки Крим;
 • спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів;
 • громадські природоохоронні об'єднання.

Система державного моніторингу навколишнього природного середовища в Україні створюється з метою забезпечення збору, обробки, збереження та аналізу інформації про стан навколишнього природного середовища, прогнозування його змін та розробки науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття ефективних управлінських рішень. Для обліку кількісних, якісних та інших характеристик природних ресурсів, обсягу, характеру та режиму їх використання ведуться державні кадастри природних ресурсів.

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, органи місцевого самоврядування, підприємства, діяльність яких може негативно вплинути на стан навколишнього природного середовища, життя і здоров'я людей, зобов'язані забезпечувати вільний доступ населення до інформації про стан навколишнього природного середовища.

В Україні здійснюється державна, громадська та інші види екологічної експертизи. Проведення екологічної експертизи є обов'язковим у процесі законотворчої, інвестиційної, управлінської, господарської та іншої діяльності, що впливає на стан навколишнього природного середовища. Висновок державної екологічної експертизи після затвердження спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів є обов'язковим для виконання. Об'єктами екологічної експертизи є:
 • проекти схем розвитку і розміщення продуктивних сил, генеральних планів населених пунктів;
 • проекти на будівництво та реконструкцію підприємств та інших об'єктів, що можуть негативно впливати на стан навколишнього природного середовища;
 • проекти документів, які регламентують господарську діяльність, що негативно впливає на навколишнє природне середовище;
 • документація по створенню нової техніки, технології, матеріалів і речовин;
 • матеріали, речовини, продукція, господарські рішення, системи та об'єкти, впровадження або реалізація яких може призвести до порушення норм екологічної безпеки та негативного впливу на навколишнє природне середовище.

Законом регулюються питання стандартизації і нормування в галузі охорони навколишнього природного середовища.

Державний контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища здійснюється органами місцевого самоврядування, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів та іншими державними органами. Державному контролю підлягають використання і охорона земель, надр, поверхневих і підземних вод, атмосферного повітря, лісів та іншої рослинності, тваринного світу, морського середовища та природних ресурсів територіальних вод, континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони республіки, природних територій та об'єктів, що підлягають особливій охороні, стан навколишнього природного середовища.

Використання природних ресурсів в Україні здійснюється в порядку загального і спеціального користування. Загальне використання природних ресурсів здійснюється для задоволення особами життєво необхідних потреб (естетичних, оздоровчих, рекреаційних, матеріальних тощо). Таке використання здійснюється безоплатно. В порядку спеціального використання, природні ресурси надаються фізичним та юридичним особам у володіння, користування, оренду за плату на підставі спеціальних дозволів.

Згідно Закону в Україні справляються такі збори:
 • за спеціальне використання природних ресурсів;
 • за забруднення навколишнього природного середовища;
 • за погіршення якості природних ресурсів.

Для фінансування заходів щодо охорони навколишнього природного середовища утворюються Державний, республіканський Автономної Республіки Крим та місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища.

Закон передбачає екологічні вимоги до розміщення, проектування, будівництва, реконструкції, введення в дію та експлуатації підприємств, споруд та інших об'єктів. Встановлюється порядок охорони навколишнього природного середовища при застосуванні засобів захисту рослин, мінеральних добрив, нафти і нафтопродуктів, токсичних хімічних речовин та інших препаратів. Закон регулює правовідносини. що виникають під час охорони навколишнього природного середовища:
 • від неконтрольованого та шкідливого біологічного впливу;
 • від акустичного, електромагнітного, іонізуючого та іншого шкідливого впливу фізичних факторів та радіаційного забруднення;
 • від забруднення відходами;
 • від шкідливого впливу транспортних засобів.

До природних територій та об'єктів, які підлягають особливій охороні відносяться:
 • природно-заповідний фонд України;
 • курортні та лікувально-оздоровчі зони;
 • рекреаційні зони;
 • водозахисні та полезахисні території.

Відповідно до Закону рідкісні, і такі, що перебувають під загрозою зникнення, види тваринного і рослинного світу заносяться до Червоної книги України.

Визначається у законі і правовий режим надзвичайних екологічних ситуацій.

Також Законом встановлюється відповідальність за порушення за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища.


Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору