Закон України

"Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення трансфертного ціноутворення"

Дата набуття чинності:
30 травня 2014 року

Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства (стаття 1 Податкового кодексу України).

Відповідно до статті 14 Податкового кодексу України трансфертне ціноутворення – це система визначення звичайної ціни товарів та/або результатів робіт (послуг) в операціях, визнаних відповідно до статті 39 Податкового кодексу України контрольованими.

Стаття 39 Податкового кодексу України регулює трансфертне ціноутворення.

Закон вносить зміни до статті 39 Податкового кодексу України, якими передбачено, що для цілей Податкового кодексу України контрольованими операціями є, зокрема:
  • господарські операції, однією із сторін яких є нерезидент, зареєстрований у державі (на території), в якій ставка податку на прибуток (корпоративний податок) на 5 і більше відсоткових пунктів нижче, ніж в Україні, або який сплачує податок на прибуток (корпоративний податок) за ставкою на 5 і більше відсоткових пунктів нижчою, ніж в Україні. Перелік таких держав (територій) затверджується Кабінетом Міністрів України. Цей перелік держав (територій) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, публікує щороку в офіційних друкованих виданнях та на офіційному веб-сайті із зазначенням ставок податку на прибуток (корпоративний податок). Інформація про зміну ставок публікується протягом трьох місяців з моменту такої зміни;
  • господарські операції, передбачені у підпунктах 39.2.1.1 і 39.2.1.2 статті 39 Податкового кодексу України, визнаються контрольованими за умови, що загальна сума таких операцій платника податків з кожним контрагентом дорівнює або перевищує 50 мільйонів гривень (без урахування податку на додану вартість) за відповідний звітний календарний рік.

Стаття 120 Податкового кодексу України встановлює відповідальність за неподання або несвоєчасне подання податкової звітності або невиконання вимог щодо внесення змін до податкової звітності.

Згідно змін до пункту 120.3. статті 120 Податкового кодексу України неподання платником податків звіту та/або обов'язкової документації про проведені ним протягом року контрольовані операції відповідно до вимог пункту 39.4 статті 39 Податкового кодексу України до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, тягне за собою накладання штрафу у розмірі:
  • 100 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року - у разі неподання звіту про контрольовані операції;
  • 10 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року - у разі неподання документації, визначеної підпунктом 39.4.8 пункту 39.4 статті 39 Податкового кодексу України.
Сплата таких фінансових санкцій (штрафів) не звільняє платника податку від обов'язку подання звіту (декларації) щодо контрольованих операцій та/або документації, визначеної підпунктом 39.4.8 пункту 39.4 статті 39 Податкового кодексу України.

Також Закон вносить зміни до підрозділу 10 Перехідних положень Податкового кодексу України, згідно яких:
  • штрафні санкції за помилки, допущені при розрахунку грошових зобов'язань відповідно до норм статті 39 Податкового кодексу України за період з 1 вересня 2013 року по 31 грудня 2014 року, застосовуються у розмірі 1 гривня за кожне порушення. У разі самостійного корегування податкових зобов'язань з метою трансфертного ціноутворення за результатами застосування статті 39 Податкового кодексу України за період з 1 вересня 2013 року по 31 грудня 2014 року штрафні санкції, передбачені статтею 50 Податкового кодексу України, не застосовуються;
  • у 2014 році звіт про контрольовані операції, що відповідно до статті 39 Податкового кодексу України подається центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за період з 1 вересня по 31 грудня 2013 року подається до 1 жовтня 2014 року.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору