Закон України

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців за заявницьким принципом"

Дата набуття чинності:
7 липня 2014 року

Законом передбачено істотне полегшення процедур, що застосовуються під час припинення підприємницької діяльності фізичних осіб – підприємців.

Закон виключає із статті 166-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення частину 7, якою була встановлена адміністративна відповідальність за порушення порядку припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця (штраф на фізичну особу - підприємця від 1020 до 1360 гривень).

Відповідно до нової редакції статті 59 Господарського кодексу України припинення суб'єкта господарювання здійснюється відповідно до закону.

Із Господарського кодексу України Закон виключив статі 60 та 61, якими було встановлено:
 • загальний порядок ліквідації суб'єкта господарювання;
 • порядок розрахунків з кредиторами у разі ліквідації суб'єкта господарювання.

Закон із Цивільного кодексу України виключив статтю 50-1, яка визначала обов'язки фізичної особи - підприємця за зобов'язаннями, пов'язаними з припиненням її підприємницької діяльності.

Новою редакцією статті 47 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" встановлено наступне:
 • для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням фізична особа - підприємець або уповноважена нею особа подає (надсилає) державному реєстратору реєстраційну картку на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням;
 • реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням приймається за описом, копія якого в день надходження документа видається (надсилається поштовим відправленням з описом вкладення) заявнику з відміткою про дату його надходження;
 • дата надходження реєстраційної картки на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням вноситься до журналу обліку реєстраційних дій;
 • державний реєстратор залишає реєстраційну картку на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням без розгляду, якщо: 1) реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням подана за неналежним місцем проведення державної реєстрації припинення фізичною особою - підприємцем підприємницької діяльності; 2) реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням не відповідає вимогам Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";
 • про залишення реєстраційної картки на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням без розгляду заявнику в день надходження документа державним реєстратором видається (надсилається поштовим відправленням з описом вкладення) відповідне повідомлення із зазначенням підстав залишення документа без розгляду разом з цим документом;
 • державний реєстратор за відсутності підстав для залишення реєстраційної картки на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням без розгляду зобов'язаний не пізніше наступного робочого дня з дати надходження цього документа внести до Єдиного державного реєстру запис про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем та в той же день видати (надіслати поштовим відправленням з описом вкладення) їй повідомлення про внесення такого запису.

Змінами до статті 49 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" уточнюється порядок державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за судовим рішенням, що не пов'язано з банкрутством фізичної особи – підприємця.

Із Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" виключено статтю 49-1, якою встановлено порядок проведення державним реєстратором спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця.

Закон вносить зміни до статті 50 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", що визначає порядок державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за судовим рішенням щодо визнання фізичної особи - підприємця банкрутом.

Відповідно до Закону зняття з обліку страхувальника здійснюється територіальними органами Пенсійного фонду на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором, страхувальників - фізичних осіб - підприємців, - на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором, після проведення передбачених законодавством перевірок страхувальника та проведення остаточного розрахунку, а страхувальників, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", - за їх заявою після проведення передбачених законодавством перевірок страхувальника, звірення розрахунків з ним і проведення остаточного розрахунку (зміни до частини 6 статті 15 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування").

Закон вносить зміни до статей 5, 6 та 9 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", якими встановлено наступне:
 • зняття з обліку платників єдиного внеску - фізичних осіб – підприємців здійснюється на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором, після проведення передбачених законодавством перевірок платників та проведення остаточного розрахунку;
 • у разі надсилання звітності поштою вона вважається поданою в день отримання відділенням поштового зв'язку від платника єдиного внеску поштового відправлення із звітністю;
 • у разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця така фізична особа користується правами, виконує обов'язки та несе відповідальність, що передбачені для платника єдиного внеску, в частині діяльності, яка здійснювалася нею як фізичною особою – підприємцем;
 • у разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця її останнім звітним періодом є період з дня закінчення попереднього звітного періоду до дня державної реєстрації припинення підприємницької діяльності такої фізичної особи.

Змінами до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" уточнюються положення стосовно відновлення платоспроможності фізичної особи - підприємця або визнання її банкрутом.

Згідно змін до статті 1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" боржник – це юридична особа - суб'єкт підприємницької діяльності або фізична особа за зобов'язаннями, які виникли у фізичної особи у зв'язку зі здійсненням нею підприємницької діяльності, неспроможний виконати протягом трьох місяців свої грошові зобов'язання після настання встановленого строку їх виконання, які підтверджені судовим рішенням, що набрало законної сили, та постановою про відкриття виконавчого провадження, якщо інше не передбачено цим законом.

Із статті 91 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" Закон виключив частину 9, відповідно до якої з моменту прийняття господарським судом рішення про визнання фізичної особи - підприємця банкрутом і про відкриття ліквідаційної процедури втрачає силу державна реєстрація фізичної особи як приватного підприємця, а також анулюються видані йому ліцензії на здійснення окремих видів підприємницької діяльності.

Відповідно до нової частини 11 статті 91 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" якщо в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відсутні відомості про припинення підприємницької діяльності боржника, після завершення ліквідаційної процедури господарський суд виносить ухвалу про припинення підприємницької діяльності боржника.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору