Закон України

Про державну геологічну службу України

Дата набуття чинності:
7 грудня 1999 року

Законом України „Про державну геологічну службу України” (надалі - Закон) визначено правові, організаційні та фінансові основи діяльності державної геологічної служби України.

Державна геологічна служба України включає у свою структуру таки установи:
 • спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань геологічного вивчення та використання надр;
 • державні підприємства, установи та організації,  основним видом діяльності яких є геологічне вивчення та використання надр.

Під  терміном „геологічне вивчення надр” Закон пропонує розуміти спеціальні роботи і дослідження, спрямовані на одержання інформації про надра з метою задоволення потреб суспільства. Термін „геологічна діяльність” використовується в Законі у значенні виробничої або наукової  діяльності, пов'язаної геологічним вивчення надр.

Основними завданнями державної геологічної служби України є:

 • поліпшення та нарощування мінерально-сировинної бази держави як основи розвитку видобувних та переробних галузей національної економіки;
 • геологічне, гідрогеологічне, інженерно-геологічне та еколого-геологічне вивчення і картування геологічного середовища, в тому числі небезпечних геологічних явищ;
 • моніторинг геологічного середовища і мінерально-сировинної бази;
 • проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень, пов'язаних з розробленням і впровадженням у виробництво наукових і методичних основ прогнозування, пошук та розвідка родовищ корисних копалин, прогнозування змін геологічного середовища та інші потреби геологічного вивчення надр;
 • створення єдиної інформаційної системи користування надрами;
 • забезпечення охорони та раціонального користування надрами під час видобування корисних копалин та використання надр у цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин;
 • сприяння підприємницькій діяльності у сфері користування надрами.

Управління державною геологічною службою України здійснює Кабінет Міністрів України та спеціально уповноважений ним центральний орган виконавчої влади з геологічного вивчення та використання надр. Законом визначено коло повноважень цього органи, до яких зокрема відноситься:
 • організація проведення державної експертизи звітів щодо результатів геологічного вивчення надр, які подаються користувачами надр Державному інформаційному геологічному фонду України;
 • державна реєстрація робіт і досліджень, пов'язаних з геологічним вивченням надр;
 • організація проведення державної експертизи програм, планів та проектів з геологічного вивчення надр;
 • контроль за дотриманням користувачами надр, незалежно від форм власності, вимог законодавства України про надра, а також встановлених стандартів, норм і правил щодо геологічного вивчення надр та інше;

Фінансування робіт з геологічного вивчення надр здійснюється за рахунок коштів від збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету України, та відрахувань за користування надрами, а також інших коштів, передбачених державними програмами, спрямованими на нарощування мінерально-сировинної бази.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору