Закон України

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу"

Дата набуття чинності:
30 жовтня 2014 року

Закон доповнює Господарський кодекс України новою статтею 58-1, якою встановлено наступне:
  • суб'єкт господарювання може (а не зобов’язаний) мати печатки;
  • для виготовлення печаток одержання будь-яких документів дозвільного характеру не передбачається.

Статтю 207 Цивільного кодексу України Закон доповнив новим положенням, згідно якого обов'язковість скріплення правочину печаткою може бути визначена за письмовою домовленістю сторін.

Закон доповнює статтю 7 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" новою частино, згідно якої центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, забезпечує на своєму офіційному сайті безоплатний доступ до відомостей з Єдиного державного реєстру, затверджує перелік таких відомостей, що необхідні для видачі документів дозвільного характеру та ліцензій, для укладення цивільно-правових договорів, у тому числі щодо наявності запису про державну реєстрацію припинення або перебування юридичної особи у стані припинення, державну реєстрацію припинення чи перебування у процесі припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, про місцезнаходження або місце проживання, види діяльності, центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави у статутному капіталі юридичної особи, якщо така частка становить не менше 25%, про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа, про юридичних осіб - правонаступників, про відокремлені підрозділи юридичної особи, про осіб, які можуть вчиняти дії від імені особи, у тому числі відомості про розпорядника майна, санатора, голову комісії з припинення, ліквідатора, управителя майна, наявність обмежень щодо представництва, про відкриття виконавчого провадження, та забезпечує можливість пошуку відомостей щодо всіх зареєстрованих осіб, зокрема, за повним чи скороченим найменуванням, іменем, ідентифікаційним кодом, реєстраційним номером облікової картки платника податків, серією та номером паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків у передбаченому законодавством порядку), копіювання та роздрукування таких відомостей.

Змінами до статті 10 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" встановлено, що за проведення державної реєстрації змін:
  • що вносяться до установчих документів юридичної особи, справляється реєстраційний збір у розмірі 51 гривні;
  • імені або місця проживання фізичної особи - підприємця справляється реєстраційний збір у розмірі 17 гривень.
Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації змін, що вносяться до установчих документів благодійних організацій, не справляється.

Відповідно до нової редакції частини 1 статті 6 Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" для ідентифікації автора електронного документа може використовуватися електронний підпис.
Також Закон вносить відповідні зміни до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства  України, законів України "Про інвестиційну діяльність", "Про товарну біржу", "Про колективне сільськогосподарське підприємство", "Про заставу", "Про нотаріат", "Про торгово-промислові палати в Україні", "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", "Про обіг векселів в Україні", "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", "Про кредитні спілки", "Про Товариство Червоного Хреста України", "Про іпотеку", "Про фермерське господарство", "Про кооперацію", "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних", "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень", "Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва", "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про автомобільний транспорт", "Про акціонерні товариства", "Про здійснення державних закупівель", "Про охоронну діяльність", "Про особливості приватизації вугледобувних підприємств".
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору