Закон України

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру"

Дата набуття чинності:
26 квітня 2014 року

Закон вносить зміни до Кодексу України про надра, Водного кодексу України, Лісового кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України, Декрету Кабінету Міністрів України "Про стандартизацію і сертифікацію", Гірничого закону України, законів України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про природно-заповідний фонд України", "Про дорожній рух", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про транспорт", "Про пестициди і агрохімікати", "Про відходи", "Про захист рослин", "Про рослинний світ", "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції", "Про радіочастотний ресурс України", "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про курорти", "Про об'єкти підвищеної небезпеки", "Про охорону атмосферного повітря", "Про тваринний світ", "Про зерно та ринок зерна в Україні", "Про охорону праці", "Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них", "Про альтернативні джерела енергії", "Про рекламу", "Про туризм", "Про молоко та молочні продукти", "Про виноград та виноградне вино", "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", "Про автомобільні дороги", "Про карантин рослин", "Про захист тварин від жорстокого поводження", "Про ветеринарну медицину", "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів", "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності", "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів".

Закон скасував такі дозвільні документи:
 • висновок Комісії з розгляду питань, пов'язаних з погодженням документації із землеустрою, про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки; 
 • висновок щодо використання земельних лісових ділянок для видобування корисних копалин (крім видобування корисних копалин місцевого значення для власних потреб), прокладання кабельних ліній, трубопроводів та інших комунікацій, здійснення бурових, підривних та інших робіт, не пов'язаних з веденням лісового господарства; 
 • дозвіл на будівництво або відновлення об'єктів гідроенергетики на малих річках;
 • дозвіл на будівництво або реконструкцію об'єкта поводження з відходами; 
 • дозвіл на ввезення в Україну та вивезення за її межі об'єктів рослинного світу видів, занесених до Червоної книги України; 
 • дозвіл на ввезення в Україну та вивезення за її межі об'єктів тваринного світу видів, занесених до Червоної книги України;
 • дозвіл на ввезення насіння і садивного матеріалу сортів, занесених до Реєстру сортів рослин України або за результатами державного випробування визнаних перспективними; 
 • дозвіл на ввезення тварин, продуктів тваринного походження, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів, патологічного матеріалу, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів та кормів, крім неїстівних продуктів тваринного походження, якщо їх було піддано технічним процедурам, які виключають можливість передачі хвороб, що підлягають повідомленню; 
 • дозвіл на виготовлення сухих виноматеріалів міцністю не більш як 9,5 відсотка об'ємного шляхом підсолодження сусла виноградним концентратом або цукром не більш як на 2 г/100 см3;
 • дозвіл на використання залишків пестицидів і агрохімікатів, термін реєстрації яких закінчився; 
 • дозвіл на використання тварин у видовищних заходах, у спорті, при організації дозвілля; 
 • дозвіл на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів;
 • дозвіл на користування природними лікувальними ресурсами місцевого значення; 
 • дозвіл на міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом; 
 • дозвіл на проведення спеціальних робіт із спорудження експлуатаційних свердловин на воду; 
 • дозвіл на реалізацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв;
 • дозвіл на розміщення відходів; 
 • дозвіл на розроблення та затвердження нормативів скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти; 
 • дозвіл на селекцію дикорослих рослин у природних умовах та інтродукцію рослин, до яких застосовано селекційні методи; 
 • дозвіл на спеціальне використання природних рослинних ресурсів місцевого значення; 
 • дозвіл на створення і поповнення зоологічних колекцій; 
 • дозвіл на створення, виробництво і використання нових штаммів мікроорганізмів та інших біологічно активних речовин; 
 • дозволи Європейської Конференції Міністрів Транспорту (ЄКМТ) на перевезення вантажів автомобільним транспортом між державами - членами ЄКМТ; 
 • погодження розміщення підприємств та інших об'єктів, діяльність яких пов'язана з використанням водних ресурсів і може негативно впливати на їх стан; 
 • погодження ввезення металобрухту; 
 • погодження вивезення за межі митної території України дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, їх брухту і відходів як давальницької сировини; 
 • погодження визначення місць розміщення підприємств, споруд та інших об'єктів, що шкідливо впливають на стан і відтворення лісів; 
 • погодження дозволів на ввезення та застосування незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, а також дозволів на виготовлення та використання дослідних партій пестицидів і агрохімікатів вітчизняного виробництва; 
 • погодження дозволів на право виконання проектних та будівельних робіт, пов'язаних з видобуванням підземних вод; 
 • погодження клопотання водокористувачів з обґрунтуванням потреби у воді для отримання дозволу на спеціальне водокористування;
 • погодження зміни цільового призначення земельних лісових ділянок; 
 • погодження Кабінетом Міністрів України продажу земельних ділянок, що перебувають у власності територіальних громад, іноземним державам та іноземним юридичним особам; 
 • погодження клопотань про надання надр у користування з метою геологічного вивчення, розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, а також для цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин; 
 • погодження клопотань про надання надр у користування з метою геологічного вивчення, розробки родовищ корисних копалин місцевого значення; 
 • погодження матеріалів вилучення (викупу) земельних ділянок особливо цінних земель, що перебувають у власності громадян і юридичних осіб, яке здійснює Верховна Рада України за поданням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських рад; 
 • погодження місць розташування гірничодобувних об'єктів і підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення відходів виробництва, інших шкідливих речовин і скидання стічних вод, до початку проектних робіт; 
 • погодження місць розташування гірничих підприємств на підпорядкованій їм території виходячи з інтересів територіальної громади; 
 • погодження проведення гідромеліоративних робіт у місцях, де перебувають водоплавні птахи, хутрові звірі, та промислового вилову риби в місцях, де розводяться бобри і хохулі; 
 • погодження на ввезення на територію України засобів захисту рослин;
 • погодження проектів лімітів на утворення та розміщення відходів; 
 • погодження розміщення підприємств, будівель, споруд та інших об'єктів, діяльність яких пов'язана з використанням водних об'єктів місцевого значення і може завдати їм шкоди; 
 • погодження розміщення рекламоносіїв у межах смуги відведення автомобільних доріг; 
 • погодження та затвердження проектів землеустрою сільськогосподарських підприємств, установ і організацій, особистих селянських, фермерських господарств; 
 • погодження технічних умов, інших нормативно-технічних документів на пожежонебезпечні технологічні процеси та продукцію, а також проектних рішень, на які не встановлено норми і правила; 
 • свідоцтво про атестацію калібрування засобів вимірювальної техніки та вимірювання; 
 • сертифікат на здійснення авіаційних робіт експлуатантом авіаційної техніки; 
 • сертифікат відповідності сільськогосподарської продукції та сировини рослинного походження щодо вмісту в них залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів;
 • сертифікат про дотримання регламентів застосування пестицидів і агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин) у сільськогосподарській продукції та сировині рослинного походження;
 • сертифікат щодо відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки; 
 • сертифікат якості зерна та продуктів його переробки; 
 • спеціальний дозвіл на змішування чи захоронення відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія; 
 • акт технічного огляду суден, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства;
 • свідоцтво про відповідність компанії та суден вимогам Міжнародного кодексу з управління безпечною експлуатацією суден і попередженням забруднення 1993 року;
 • дозвіл на імпорт в Україну водних біоресурсів, продуктів харчування та переробки з них за кількістю та видовим складом;
 • дозвіл на ввезення незареєстрованих генетично модифікованих організмів для науково-дослідних цілей у замкненій та відкритій системах, а також з метою проведення їх державної апробації (випробовувань);
 • дозвіл на проведення заходів, спрямованих на охорону природних комплексів, ліквідацію наслідків аварій, стихійного лиха та в інших цілях, не передбачених проектом організації території природного заповідника та охорони його природних комплексів;
 • дозвіл на експлуатацію об'єкта поводження з небезпечними відходами;
 • дозвіл на зберігання та видалення відходів;
 • погодження місць розміщення підприємств, що здійснюють переробку, утилізацію або знищення вилученої з обігу неякісної, небезпечної продукції;
 • погодження клопотання на видачу дозволу на спеціальне водокористування державними органами водного господарства, - в разі використання поверхневих вод, державними органами геології – в разі використання підземних вод та державними органами охорони здоров'я - в разі використання водних об'єктів, віднесених до категорії лікувальних;
 • погодження дозволу на проведення робіт на землях водного фонду (крім робіт, що проводяться у прибережних захисних смугах уздовж морів, морських заток і лиманів, у внутрішніх морських водах і територіальному морі), пов'язаних з проведенням днопоглиблювальних робіт та робіт з прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду;
 • дозвіл на захоронення (складування) відходів;
 • спеціальний дозвіл на розміщення відходів;
 • дозвіл головного державного санітарного лікаря на розробку і виробництво нових видів харчових продуктів;
 • погодження дозволу на використання залишків пестицидів і агрохімікатів, термін реєстрації яких закінчився: 1) центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, 2) центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику;
 • погодження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, дозволу на ввезення митну територію України незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для державних випробувань та наукових досліджень, у науково обґрунтованих обсягах здійснюється відповідно до планів державних випробувань і наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу;
 • погодження переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні, в тому числі для  роздрібної торгівлі та для застосування авіаційним методом: 1) центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, 2) центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику;
 • визначення асортименту та обсягів виробництва засобів захисту рослин вітчизняною промисловістю, координація закупівлі їх за імпортом, контроль за оптовою та роздрібною торгівлею засобами захисту рослин;
 • погодження асортименту засобів захисту рослин, технічних умов їх виробництва і застосування, плану державних випробувань і реєстрації засобів захисту рослин, переліку пестицидів, дозволених до використання в Україні, асортименту пестицидів, що завозяться в Україну;
 • аналітичні дослідження засобів захисту рослин;
 • дозвіл на випалювання сухої природної рослинності або її залишків;
 • дозвіл на спорудження і/або реконструкцію об’єктів підвищеної небезпеки;
 • дозвіл на експлуатацію об'єктів підвищеної небезпеки;
 • спеціальний дозвіл на складування, розміщення, зберігання або транспортування промислових та побутових відходів, які є джерелами забруднення атмосферного повітря забруднюючими речовинами та речовинами з неприємним запахом або іншого шкідливого впливу;
 • карантинний дозвіл на тару, виготовлену із сировини рослинного походження;
 • дозвіл на виробництво електричної, теплової та механічної енергії з альтернативних джерел та її передачу і постачання;
 • дозвіл на виробництво геотермальної енергії;
 • дозвіл на розміщення обладнання, яке використовує сонячне випромінювання, вітер, хвилі морського прибою, для створення об'єктів альтернативної енергетики;
 • дозвіл на створення мереж для транспортування до споживачів енергії, виробленої з альтернативних джерел;
 • дозвіл на підключення об'єктів усіх форм власності, що виробляють енергію з альтернативних джерел, до об'єднаної енергетичної системи України;
 • дозвіл на право здійснення туристичного супроводу; 
 • атестат оцінки відповідності вимогам нормативних документів санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного та технічного стану виробництва молока, молочної сировини і молочних продуктів;
 • дозвіл на створення зоопарку;  
 • погодження діяльності, яка впливає або може впливати на стан і відтворення лісів;
 • дозвіл на проведення заходів, спрямованих на охорону природних комплексів, ліквідацію наслідків аварій, стихійного лиха та в  інших цілях;
 • погодження порядку охорони та супроводу вантажів,  що швидко псуються;
 • дозвіл на переселення окремих видів рослин у місцевості, де вони раніше не росли (інтродукція), акліматизацію нових для флори України видів рослин.

Законом обмежено сферу дії таких дозвільних документів:
 • ветеринарні документи: ветеринарні довідки - при переміщенні в межах району; 
 • ветеринарні документи: ветеринарні свідоцтва (для України - форми № 1 та
  № 2) - при переміщенні за межі території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст; 
 • дозвіл на будівельні, днопоглиблювальні роботи, видобування піску і гравію, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду; 
 • дозвіл на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв; 
 • сертифікат відповідності закінченого будівництвом об'єкта проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам; 
 • сертифікати на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зразків осетрових риб і виробленої з них продукції, які є об'єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення;
 • підтвердження законності вилучення водних біоресурсів з середовища їх існування та переробки продуктів лову;
 • дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;
 • спеціальне рішення щодо насіння і садивного матеріалу сорту, не занесеного до Реєстру сортів рослин України і не визнаного перспективним; 

Закон вносить зміни до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", якими встановлено наступне:
 • всі погодження, які мають бути частиною дозвільної (погоджувальної) процедури, відбуватимуться без участі суб’єкта господарювання шляхом взаємодії між органами влади;
 • обов’язок одержання погоджень, висновків та інших документів, які передують отриманню документа дозвільного характеру, буде покладено на дозвільний орган, що оформляє документ дозвільного характеру, без залучення суб’єкта господарювання.

Статтю 1 Закону України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" доповнено нормою, згідно якої необхідність одержання документів дозвільного характеру, встановлена законами, виникає виключно після внесення таких документів до Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.

Проект вносить зміни до статей 18 та 183-2 Кодексу адміністративного судочинства України, якими передбачено наступне:
 • визначено підсудність окружним адміністративним судам спорів, пов’язаних із застосуванням органами влади заходів реагування у сфері дозвільної системи;
 • адміністративні страви щодо застосування заходів реагування у сфері дозвільної системи розглядатимуться в порядку скороченого провадження

Закон вносить наступні зміни до Декрету Кабінету Міністрів України "Про стандартизацію і сертифікацію":
 • скасовується обов’язковість державних стандартів України;
 • скасовується необхідність державної реєстрації технічних умов на продукцію та зміни до них в територіальних органах центрального органу виконавчої влади з питань технічного регулювання;
 • ліквідовується існування технічних умов;
 • скасовується обов’язковість посилання у договорі на поставку продукції на нормативні документи, що пройшли державну реєстрацію, за якими буде поставлятися продукція;
 • ліквідовується існування галузевих стандартів, стандартів науково-технічних та інженерних товариств і спілок, стандартів підприємств.

У Законі України "Про зерно та ринок зерна в Україні" скасовано існування таких державних реєстрів:
 • реєстр сертифікатів відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки;
 • реєстр сертифікатів якості зерна та продуктів його переробки;
Також скасовано штрафні санкції:
 • за проведення суб’єктами ринку зерна експортно-імпортних операцій із зерном та продуктами його переробки, а також переміщення зерна та продуктів його переробки територією України без відповідних сертифікатів якості (штраф у розмірі від 1700 до 3400 гривень);
 • за зберігання зерна та продуктів його переробки суб’єктами зберігання зерна без проведення сертифікації послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки (штраф у розмірі від 3400 до 5100 гривень).

Закон істотно звузив сферу дії Закону України "Про ветеринарну медицину" - його положення не будуть поширюватися на харчові продукти.

Відповідно до Закону Головні державні інспектори ветеринарної медицини та головні державні санітарні лікарі позбавляються права видавати експлуатаційні дозволи для потужностей (об'єктів) з переробки продуктів лову (зміни до Закону України "Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них"). 

Законом скасовується передбачена Законом України "Про карантин рослин" процедура карантинного нагляду за рослинами, що імпортуються з метою моніторингу та перевірки фітосанітарного стану імпортних об'єктів регулювання.

У Законі України "Про пестициди і агрохімікати" скасовуються процедури:
 • координації центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику виробництва, закупівлі, обсягів і асортименту пестицидів і агрохімікатів, яка погоджувалася з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища;
 • визначення центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику потреби (обсягів та асортименту) у пестицидах і агрохімікатах для внутрішнього ринку.

Закон вносить зміни до Закону України "Про захист рослин", якими передбачено наступне:
 • скасовується перевірка сільськогосподарської продукції та сировини рослинного походження щодо вмісту в них залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів за висновками їх лабораторного дослідження і процес перевірки дотримання умов зберігання С/Г продукції та сировини рослинного походження;
 • скасовується державний контроль за відповідністю вимогам сертифікатів якості засобів захисту рослин, які ввозяться на територію України;
 • скасовується державний контроль за вмістом у сільськогосподарській продукції та сировині рослинного походження залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів;
 • скасовується державний контроль за дотриманням регламентів застосування пестицидів і агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин);
 • скасовується контроль за оптовою та роздрібною торгівлею засобами захисту рослин;
 • скасовується норма, якою визначався орган з оцінки відповідності (тобто орган сертифікації) сільськогосподарської продукції та сировини рослинного походження щодо вмісту в них залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів;
 • скасовується процедура визначення асортименту та обсягів виробництва засобів захисту рослин вітчизняною промисловістю, координація закупівлі їх за імпортом;
 • скасовуються відповідні права державних фітосанітарних інспекторів України;
 • скасовується відповідальність суб’єктів господарювання за: 1) неповідомлення відповідної державної інспекції захисту рослин про вивезення/ввезення з/до адміністративно-територіальної одиниці асортименту засобів захисту рослин; 2) ухилення від пред'явлення або непред'явлення засобів захисту рослин, сільськогосподарської продукції та сировини рослинного походження для проведення їх аналітичних досліджень; 3) неотримання сертифіката відповідності сільськогосподарської продукції та сировини рослинного походження щодо вмісту в них залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів; 4) неотриманні сертифіката про дотримання регламентів застосування пестицидів і агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин) у сільськогосподарській продукції та сировині рослинного походження;
 • скасовується необхідність проведення аналітичних досліджень засобів захисту рослин для їх ввезення на територію України. 

У Законі України "Про відходи" скасовуються санкції за перевищення лімітів на обсяги утворення та розміщення відходів.

Згідно змін до Закону України "Про радіочастотний ресурс України" радіоелектронні засоби та випромінювальні пристрої повинні будуть відповідати не стандартам, а технічним регламентам.

Змінами до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" скасована ліцензія на збирання і заготівлю окремих видів відходів як вторинної сировини.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору