Закон України

Про гуманітарну допомогу

Дата набуття чинності:
1 січня 2000 року

Законом України „Про гуманітарну допомогу” (надалі - Закон)  визначені засади правого регулювання суспільних відносин, що виникають в зв'язку із наданням адресної, безоплатної матеріальної допомоги фізичним або юридичним особам з метою досягнення   соціального ефекту.

Для управління у сфері діяльності, пов'язаною з гуманітарною допомогою, держава спеціально уповноважує органи, на які цим законом покладаються функції із забезпечення державної політики у цій  галузі. Такими органами, згідно Закону є:
  • комісія з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України;
  • комісія з питань гуманітарної допомоги при Раді міністрів Автономної Республіки Крим;
  • комісії з питань гуманітарної допомоги при обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях.

Комісію з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України очолює віце-прем'єр-міністр Кабінету Міністрів України. Комісії з питань гуманітарної допомоги при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях очолюють заступники керівників зазначених органів.

До повноважень комісія з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України відноситься:
  • визнання вантажів, коштів, у тому числі в іноземній валюті, виконаних робіт, наданих послуг гуманітарною допомогою;
  • контроль за отриманням, розподілом та цільовим використанням гуманітарної допомоги;
  • контроль за діяльністю комісій з питань гуманітарної допомоги при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях, які діють в межах наданих їм повноважень.

Згідно Закону гуманітарна допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, у грошовій або натуральній формі, яка надається на митній території Україну, звільняється від оподаткування.

Зарахування коштів в іноземній валюті на рахунки в іноземній валюті отримувача гуманітарної допомоги здійснюється без ліцензій  Національного банку України за наявності рішення Комісії з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України про визнання цих коштів гуманітарною допомогою на основі зазначеного іноземним донором напряму використання. У дорученні на перерахування коштів на рахунок в іноземній валюті отримувача гуманітарної допомоги має бути визначено напрям використання гуманітарної допомоги.

Митне оформлення вантажів, які визнані гуманітарною допомогою, здійснюється митними органами України без сплати митних зборів.

Спеціально уповноважені  центральні органи виконавчої влади з питань гуманітарної допомоги мають органи вести облік та статистичну звітність гуманітарної допомоги та Єдиний реєстр отримувачів гуманітарної допомоги.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору