Закон України

"Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні"

Дата набуття чинності:
1 квітня 2014 року

Закон вносить зміни до Податкового кодексу України, Кодексу цивільного захисту України, законів України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування", "Про банки і банківську діяльність", "Про прокуратуру", "Про загальну структуру і чисельність Служби безпеки України", "Про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх справ України", "Про загальну структуру і чисельність Управління державної охорони України", "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України", "Про міліцію", "Про освіту", "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", "Про культуру", "Про захист рослин", "Про музеї та музейну справу", "Про бібліотеки і бібліотечну справу", "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням", "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", "Про державну службу", "Про статус народного депутата України", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про дипломатичну службу", "Про судоустрій і статус суддів", "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та Основ законодавства України про охорону здоров'я.

Законом, зокрема, передбачено наступне:
 • збільшення ставки податків і зборів, крім збору за спеціальне використання лісових ресурсів та екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів, визначених в абсолютних значеннях (крім євро), на індекс споживчих цін, індекс цін виробників промислової продукції;
 • запровадження на постійній основі застосування основної ставки податку на прибуток підприємств на рівні 18% та податку на додану вартість на рівні 20%;
 • перегляд ставки плати за користування надрами для видобування корисних копалин, здійснення повного переходу до відсоткових ставок та укрупнення групи корисних копалин у розрізі ставок плати за користування надрами;
 • розширення кола платників плати за користування надрами для видобування корисних копалин, які проводять господарську діяльність з видобування підземних вод на підставі дозволів на спеціальне водокористування;
 • запровадження норми згідно з якою платниками плати за користування надрами для видобування корисних копалин є землевласники та землекористувачі, крім суб'єктів підприємництва, які відповідно до законодавства відносяться до фермерських господарств, - громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що в межах наданих їм земельних ділянок, розмір яких перевищує норми, передбачені статтею 121 Земельного кодексу України, видобувають прісні підземні води із застосуванням електричних пристроїв у обсязі понад 13 кубічних метрів на особу в місяць (за показниками лічильників);
 • встановлення щорічного коригування бази оподаткування фіксованим сільськогосподарським податком з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за станом на 1 січня базового податкового (звітного) року;
 • передбачено розширення кола платників збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ за рахунок: 1) суб’єктів господарювання, які закуповують імпортований природний газ у нерезидентів України для власного використання як паливо або сировину та 2) нафтогазовидобувних підприємств, що провадять господарську діяльність з видобування вуглеводневої сировини, які використовують видобутий ними в Україні природний газ як паливо або сировину;
 • поширення на всі категорії земель вимоги, згідно якої мінімальний розмір орендної плати за землі державної та комунальної власності, не може бути менше 3% нормативної грошової оцінки;
 • збільшення у 2 рази ставки оподаткування збором за користування радіочастотним ресурсом України;
 • застосування єдиної ставки акцизного податку на дизпаливо (98 євро за 1000 кг) замість диференціації ставок в залежності від вмісту сірки (від 46 до 98 євро за 1000 кг) та запровадження оподаткування альтернативного палива;
 • збільшення вдвічі ставки акцизного податку на нові автомобілі та мотоцикли, а також на автомобільні кузови;
 • визначення особливостей оподаткування податком на додану вартість діяльності підприємств, пов’язаної з реалізацією зернових і технічних культур;
 • запровадження справляння збору на обов’язкове державне пенсійне страхування за ставкою 0,5% при здійсненні операцій з купівлі юридичними та фізичними особами іноземної валюти в безготівковій та/або готівковій формі;
 • встановлення ставки податку на доходи фізичних осіб 15(17)% для доходів у формі пенсійних виплат, якщо їх розмір перевищує 10000 гривень з суми перевищення;
 • запровадження оподаткування ПДВ за ставкою 7% на операції з постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення (імпорт та постачання виробником);
 • зменшення неоподатковуваного імпорту товарів, що переміщуються в міжнародних поштових відправленнях, з 300 до 150 євро;
 • визначення базою оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, загальну площу об’єкта житлової нерухомості, замість житлової;
 • збільшення ставки акцизного податку на алкогольні напої та тютюнові вироби;
 • оптимізація загальної чисельності правоохоронних органів (скорочення загальної чисельності МВС на 79400 осіб, Служби безпеки України на 3350 осіб, Управління державної охорони України на 299 осіб та прокуратури - на 2263 осіб;
 • зупинення дії норм Закону України "Про державну службу" стосовно виплати державним службовцям, працівникам органів місцевого самоврядування грошової винагороди за сумлінну безперервну працю в державних органах, зразкове виконання трудових обов’язків та грошової допомоги в розмірі 10 посадових окладів у разі виходу на пенсію за наявності стажу державної служби не менше 10 років;
 • зупинення дії норм Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо виплати вихідної допомоги у розмірі 10 місячних заробітних плат судді, який вийшов у відставку;
 • зупинення дії норм Закону України "Про прокуратуру" стосовно виплати прокурорам і слідчим при виході на пенсію грошової допомоги у розмірі місячного заробітку за кожен повний рік роботи прокурором, слідчим прокуратури чи на посадах у науково-навчальних закладах прокуратури;
 • посилення адресності надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг, проїзду, на придбання твердого палива шляхом урахування рівня доходів громадян та надання їх у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 • уніфікація підходів під час призначення допомоги при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку шляхом їх об’єднання та збільшення розміру допомоги  при народженні першої дитини та її виплати протягом 36 місяців;
 • зміна пропорції розподілу єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
 • призначення пенсії в розмірі 70% від суми місячної чинної заробітної плати (заробітку), з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, для окремих категорій осіб.
 • призупинення на 2014 – 2015 роки дію частини 2 статті 42 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" щодо здійснення перерахунку пенсій у зв’язку із збільшенням середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору