Закон України

Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк

Дата набуття чинності
8 лютого 2004 року

Цей Закон визначає умови і порядок надання соціальної допомоги особам, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк. Ним також встановлюється участь органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій і об'єднань громадян у соціальній адаптації таких осіб.

Заходами соціального патронажу є:
створення житлово-побутових умов для звільнених осіб (надається місце для тимчасового проживання в спеціальних гуртожитках або центрах соціальної адаптації);
медична допомога звільненим особам;
соціальна допомога звільненим особам (надається звільненим чоловікам з 60 років, жінкам – з 55 років, а також особам, яким до досягнення загального пенсійного віку залишилося не більше півтора року, інвалідам першої і другої груп);
надання особам, які відбувають покарання, можливості оволодіти професіями через систему професійно-технічної освіти.

Заходи соціального патронажу здійснюють:
місцеві органи виконавчої влади та місцевого самоврядування;
центри соціальної адаптації;
служби у справах неповнолітніх;
центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;
спостережні комісії;
органи соціального захисту населення;
органи охорони здоров'я;
органи внутрішніх справ;
центри зайнятості населення;
будинки-інтернати;
кризові центри;
служби психологічної допомоги;
притулки, в тому числі для неповнолітніх;
установи соціального патронажу;
будинки нічного або тимчасового перебування звільнених осіб;
громадські організації;
інші уповноважені на це органи, організації та установи.

Заходи соціального патронажу застосовуються до:
громадян України;
іноземців;
осіб без громадянства, які постійно проживають на території України.

Вищевказані особи повинні звернутися протягом шести місяців після звільнення з установ виконання покарань до спостережних комісій або інших органів, установ та організацій, уповноважених здійснювати зазначені заходи. Для цього працівники установ виконання покарань роз'яснюються їх права

Фінансування центрів соціальної адаптації та інших установ, що здійснюють заходи соціального патронажу, здійснюється органами виконавчої влади, які їх утворили.

Центри соціальної адаптації, будинки нічного або тимчасового перебування звільнених осіб можуть утворюватися та утримуватися за рахунок:
добровільних пожертвувань підприємств, установ, організацій, релігійних об'єднань;
внесків окремих громадян.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору