Закон України

“Про освіту”

Дата набуття чинності:
26 червня 1991 року

Структура освіти в Україні включає:
 • дошкільну освіту;
 • загальну середню освіту;
 • позашкільну освіту;
 • професійно-технічну освіту;
 • вищу освіту;
 • післядипломну освіту;
 • аспірантуру;
 • докторантуру;
 • самоосвіту.

За Законом “Про освіту”, громадянам України надається право на безкоштовну освіту в усіх державних навчальних закладах. Одночасно Законом визначено, що іноземні громадяни, особи без громадянства здобувають освіту в закладах освіти України відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів.

Відповідно до Закону встановлюються такі освітньо-кваліфікаційні рівні:
 • кваліфікований робітник;
 • молодший спеціаліст;
 • бакалавр;
 • спеціаліст, магістр.
Науковими ступенями є:
 • кандидат наук;
 • доктор наук.
До вчених звань відносяться:
 • старший науковий співробітник;
 • доцент;
 • професор.

Навчальні заклади в Україні можуть бути створені:
 • органами державної виконавчої влади;
 • органами місцевого самоврядування;
 • підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності;
 • громадянами.
Порядок створення, реорганізації і ліквідації закладів освіти встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Заклади освіти діють на підставі власних статутів, які необхідно затверджувати. Наприклад, статут приватного закладу освіти (окрім вищих закладів освіти) затверджується місцевими органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. А статут приватного вищого закладу освіти затверджується Міністерством освіти і науки України.

Діяльність закладу освіти розпочинається за наявності ліцензії на здійснення діяльності, яка пов'язана з наданням послуг для одержання освіти і підготовкою фахівців різних рівнів кваліфікації. Ліцензія видається у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Порядок обрання керівників навчальних закладів залежить від форми власності та підпорядкування навчального закладу. Наприклад, керівник навчального закладу, який є у загальнодержавній власності, обирається за конкурсом і призначається на посаду Міністерством освіти і науки України або відповідним міністерством шляхом укладення з ним контракту. Керівники приватних закладів освіти призначаються їх засновниками за попереднім погодженням з відповідними органами управління освітою місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Державний контроль за діяльністю навчальних закладів проводиться центральними і місцевими органами управління освітою та Державною інспекцією навчальних закладів при Міністерстві освіти і науки України.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору