Закон України

“Про угоди про розподіл продукції”.

Дата набуття чинності
12 жовтня 1999 року


Законом  України “Про угоди про розподіл продукції” регулюються відносини, що виникають у процесі укладення, виконання та припинення дії угод про розподіл продукції, визначаються  основні правові вимоги до таких угод, а також особливості правовідносин щодо користування надрами на умовах розподілу продукції.

Угодою про розподіл продукції  регулюються відносини, що виникають у процесі виконання пошукових робіт, розвідки та видобування корисних копалин, розподілу виробленої продукції, а також її транспортування, обробки, зберігання, переробки, використання, реалізації чи розпорядження нею іншим чином.

Законом визначаються сторони угоди про розподіл продукції, умови укладення угоди та вимоги до неї, вимоги щодо організації і проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції, порядок реєстрації та узгодження проекту угоди про розподіл продукції.

В законі визначаються вимоги відносно робіт, що здійснюються  за угодами про розподіл продукції,  умови та порядок розподілу продукції між сторонами, особливості оподаткування під час виконання зазначених, компетенція органів, що здійснюють контроль за дотриманням   угод про розподіл продукції  та інші організаційно-правові аспекти оформлення та виконання угод.

В законі зазначається, що відповідно до угоди про розподіл продукції одна сторона - Україна - доручає іншій стороні - інвестору на визначений строк проведення пошуку, розвідки та видобування корисних копалин на визначеній ділянці (ділянках) надр та ведення пов'язаних з угодою робіт, а інвестор зобов'язується виконати доручені роботи за свій рахунок і на свій ризик з наступною компенсацією витрат і отриманням плати (винагороди) у вигляді частини прибуткової продукції. Строк дії угоди про розподіл продукції визначається сторонами, однак не може перевищувати п'ятдесяти років з дня її підписання.

Питання з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції уповноважена вирішувати постійно діюча Міжвідомча комісія, яка утворюється Кабінетом Міністрів України.

Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору