Про затвердження Плану національної стандартизації на 2010 рік
Держспоживстандарт України; Наказ, План від 16.08.2010372
Документ v0372609-10, поточна редакція — Редакція від 27.12.2010, підстава - v0585831-10, v0586831-10, v0587831-10

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
Н А К А З
16.08.2010 N 372

Про затвердження Плану національної
стандартизації на 2010 рік
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної
служби технічного регулювання
N 585 ( v0585831-10 ) від 27.12.2010
N 586 ( v0586831-10 ) від 27.12.2010
N 587 ( v0587831-10 ) від 27.12.2010 }

З метою реалізації завдань, визначених програмами
економічного та соціального розвитку України, нормативно-правовими
актами, та відповідно до законів України "Про стандартизацію"
( 2408-14 ), "Про стандарти, технічні регламенти та процедури
оцінки відповідності" ( 3164-15 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити План національної стандартизації на 2010 рік,
що додається.
2. Департаменту стандартизації та метрології (Нелепов А.А.)
забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-порталі
Держспоживстандарту України.
3. Державному підприємству "Український науково-дослідний і
навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості": забезпечити опублікування цього наказу в черговому виданні
щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти"; довести цей наказ до відома технічних комітетів
стандартизації.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
В.о. Голови В.В.Ареф'єв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України з питань технічного
регулювання та споживчої
політики
16.08.2010 N 372

Частина 1 "Нові теми"
ПЛАНУ
національної стандартизації на 2010 рік

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Код завдання | Код проекту | Назва проекту нормативного | Позначення | Строк виконання | Технічний комітет | Джерело фінансування | Найменування та код | Директивні | Примітка | | | нормативного | документа та вид роботи | міжнародних | (місяць, рік) | стандартизації, організація- | | бюджетної програми | та програмні | | | | документа | | (регіональних) | | розробник та співвиконавці | | ( 2154-17 ), | документи | | | | згідно з | | нормативних | | | | за рахунок якої | | | | | Українським | | документів | | | |фінансуються роботи, | | | | |класифікатором | | (ISO, IEC, | | | | вартість робіт, | | | | | нормативних | | EN тощо) | | | | тис. гривень | | | | | документів | | | | | | | | | | | ДК 004 | | | | | | | | | | |( va301609-08 )| | | | | | | | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+---------------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ТК 1 "Побутова радіоелектронна апаратура" | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |001.2.1-2010 | 35.020; |Апаратура обробляння | EN 60950-1:2006; |10.2010 | 12.2010 |ТК 1 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | 35.260 |інформації. Безпека. | A11:2009 | | | | |національних |програма | | | | |Частина 1. Загальні вимоги. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Розроблення ДСТУ на заміну | | | | | |міжнародними та |на | | | | |ДСТУ 4467-1:2005 | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 99,9 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС, | | | | | | | | | | | |1999/5/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |002.2.1-2010 | 35.020; |Апаратура обробляння | EN 60950-22:2006 |10.2010 | 12.2010 |ТК 1 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | 29.020 |інформації. Безпека. | | | | | |національних |програма | | | | |Частина 22. Апаратура для | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |встановлення на відкритому | | | | | |міжнародними та |на | | | | |повітрі. | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |КПКВ 1202070; 27,0 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС, | | | | | | | | | | | |1999/5/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |003.2.1-2010 | 31.160; |Сигнали у низьковольтному | EN 50065-4-2:2001; |10.2010 | 12.2010 |ТК 1 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | 33.040.30 |електричному устаткованні у | A1:2003; A2:2005 | | | | |національних |програма | | | | |діапазоні частот від 3 кГц до | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |148,5 кГц та від 1,6 МГц до | | | | | |міжнародними та |на | | | | |30 МГц. Частина 4-2. | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |Низьковольтні розв'язувальні | | | | | |КПКВ 1202070; 27,0 |затверджена | | | | |фільтри. Вимоги безпеки. | | | | | | |постановою КМУ | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ТК 2 "Прокат сортовий, фасований та спеціальні профілі" | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |014.2.4-2010 | 77.140.50 |Азотовані сталі. Технічні умови| EN 10085:2001 |10.2010 | 12.2010 |ТК 2 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |постачання. | | | | | |національних |програма | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | | | | | | | |міжнародними та |на | | | | | | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 22,0 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |97/23/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |015.2.4-2010 | 77.140.50 |Сталі гарячевальцьовані для | EN 10089:2002 |10.2010 | 12.2010 |ТК 2 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |пружин загартованих та | | | | | |національних |програма | | | | |відпущених. Технічні умови | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |постачання. | | | | | |міжнародними та |на | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 22,5 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |97/23/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |018.2.4-2010 | 77.140.50 |Штаби з неіржавкої сталі для | EN 10272:2007 |10.2010 | 12.2010 |ТК 2 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |пресування. | | | | | |національних |програма | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | | | | | | | |міжнародними та |на | | | | | | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 22,5 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |97/23/ЕС | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ТК 4 "Чавун, прокат листовий, прокат сортовий термозміцнений, вироби для рухомого складу, металеві вироби, інша продукція з чавуну та сталі" | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |192.2.4-2010 | 77.140.50 |Вироби гарячекатані плоскі з | EN 10149-2:1995 |10.2010 | 12.2010 |ТК 4 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |конструкційних сталей з високою| | | | | |національних |програма | | | | |границею плинності для | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |формування у холодному стані. | | | | | |міжнародними та |на | | | | |Частина 2. Умови постачання | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |термомеханічно оброблених | | | | | |КПКВ 1202070; 16,5 |затверджена | | | | |сталей. | | | | | | |постановою КМУ | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |97/23/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |196.2.4-2010 | 45.060 |Вироби для рухомого складу |EN 13262:2004; A1:2008|10.2010 | 12.2010 |ТК 4 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |залізниць. Колеса. Технічні | | | | | |національних |програма | | | | |вимоги. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |міжнародними та |на | | | | | | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 33,3 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2001/16/ЕС, | | | | | | | | | | | |2008/57/ЕС, | | | | | | | | | | | |96/48/ЕС | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ТК 6 "Прокат, зливки, поковки і вироби з спеціальних сталей та сплавів" | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |242.2.4-2010 | 77.140.20 |Сталі жаротривкі та нікелеві |EN 10095:1999; AC:2001|10.2010 | 12.2010 |ТК 6 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |сплави. Технічні вимоги. | | | | | |національних |програма | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | | | | | | | |міжнародними та |на | | | | | | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 25,2 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |97/23/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |243.2.4-2010 | 77.140.20 |Сталі тривкі до повзучості, | EN 10302:2008 |10.2010 | 12.2010 |ТК 6 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |нікелеві та кобальтові сплави. | | | | | |національних |програма | | | | |Технічні вимоги. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |міжнародними та |на | | | | | | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 33,3 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |97/23/ЕС | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ТК 8 "Труби сталеві та балони" | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |057.2.4-2010 | 23.040.10 |Труби з нелегованої сталі, |EN 10255:2004; A1:2007|10.2010 | 12.2010 |ТК 8 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |придатні для зварювання та | | | | | |національних |програма | | | | |нарізі різі. Технічні умови | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |постачання. | | | | | |міжнародними та |на | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 21,8 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |89/106/ЕЕС | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ТК 11 "Кольорові метали і сплави" | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |223.2.4-2010 | 77.150.30 |Мідь та мідні сплави. Прутки та| EN 13347:2002 |10.2010 | 12.2010 |ТК 11 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |дріт для зварювання та | | | | | |національних |програма | | | | |пайкозварювання. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |міжнародними та |на | | | | | | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 16,1 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |89/106/ЕЕС | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ТК 13 "Стандартизація електропобутових машин та приладів" | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |005.2.1-2010 | 27.060.01 |Електричне устатковання для | EN 50156-1:2004 |10.2010 | 12.2010 |ТК 13 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |печей та допоміжне | | | | | |національних |програма | | | | |устатковання. Частина 1. Вимоги| | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |до прикладного проектування та | | | | | |міжнародними та |на | | | | |установлення. | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |КПКВ 1202070; 50,0 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |006.2.1-2010 | 97.190; |Прилади побутові та аналогічні | EN 50410:2008 |10.2010 | 12.2010 |ТК 13 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | 97.200.50 |електричні. Безпека. Додаткові | | | | | |національних |програма | | | | |вимоги до декоративних | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |робототехнічних пристроїв. | | | | | |міжнародними та |на | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 15,0 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |007.2.1-2010 | 33.160.20 |Регулятори автоматичні | EN 60730-1:2000; |10.2010 | 12.2010 |ТК 13 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |електричні побутового та | A1:2004; A2:2008; | | | | |національних |програма | | | | |аналогічного призначення. | A12:2003; A13:2004; | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Частина 1. Загальні вимоги. | A14:2005; A15:2007; | | | | |міжнародними та |на | | | | |Розроблення ДСТУ | A16:2007 | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 150,0 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС, | | | | | | | | | | | |2004/108/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |008.2.1-2010 | 97.120 |Регулятори автоматичні | EN 60730-2-12:2006; |10.2010 | 12.2010 |ТК 13 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |електричні побутового та | A11:2008 | | | | |національних |програма | | | | |аналогічного призначення. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Частина 2-12. Додаткові вимоги | | | | | |міжнародними та |на | | | | |до замків для дверей, що | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |спрацьовують від електрики. | | | | | |КПКВ 1202070; 23,0 |затверджена | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |009.2.1-2010 | 97.120 |Регулятори автоматичні | EN 60730-2-15:2010 |10.2010 | 12.2010 |ТК 13 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |електричні побутового та | | | | | |національних |програма | | | | |аналогічного призначення. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Частина 2-15. Додаткові вимоги | | | | | |міжнародними та |на | | | | |до автоматичних електричних | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |пристроїв керування, чутливих | | | | | |КПКВ 1202070; 29,0 |затверджена | | | | |до повітряного потоку, водного | | | | | | |постановою КМУ | | | | |потоку та рівня води. | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |010.2.1-2010 | 97.120 |Регулятори автоматичні | EN 60730-2-19:2002; |10.2010 | 12.2010 |ТК 13 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |електричні побутового та | A11:2005; A2:2008 | | | | |національних |програма | | | | |аналогічного призначення. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Частина 2-19. Додаткові вимоги | | | | | |міжнародними та |на | | | | |до вентилів для нафтопродуктів,| | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |які спрацьовують від | | | | | |КПКВ 1202070; 30,0 |затверджена | | | | |електрики, охоплюючи механічні | | | | | | |постановою КМУ | | | | |вимоги. | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |011.2.1-2010 | 29.120.50; |Електричне приладдя. Портативні| HD 639 S1:2002; |10.2010 | 12.2010 |ТК 13 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | 29.130 |пристрої захисного відключення | A1:2003 | | | | |національних |програма | | | | |без інтегрального захисту від | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |перевантаження за струмом | | | | | |міжнародними та |на | | | | |побутового та аналогічного | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |призначення (PRCDs). | | | | | |КПКВ 1202070; 80,0 |затверджена | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |012.2.1-2010 |13.120; 97.060 |Прилади побутові та аналогічні | IEC 60335-2-4:2008 |10.2010 | 12.2010 |ТК 13 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |електричні. Безпека. | | | | | |національних |програма | | | | |Частина 2-4. Додаткові вимоги | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |до центрифуг. Розроблення ДСТУ | | | | | |міжнародними та |на | | | | |на заміну ДСТУ 3135.5-96 | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |(ГОСТ 30345.5-96) | | | | | |КПКВ 1202070; 20,0 |затверджена | | | | |(IEC 60335-2-4-93), | | | | | | |постановою КМУ | | | | |ДСТУ IEC 60335-2-4:2007 | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |013.2.1-2010 | 13.120; |Прилади побутові та аналогічні | IEC 60335-2-9:2008 |10.2010 | 12.2010 |ТК 13 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | 97.040.50 |електричні. Безпека. | | | | | |національних |програма | | | | |Частина 2-9. Додаткові вимоги | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |до грилів, тостерів | | | | | |міжнародними та |на | | | | |та аналогічних переносних | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |приладів для готування їжі. | | | | | |КПКВ 1202070; 30,0 |затверджена | | | | |Розроблення ДСТУ на заміну | | | | | | |постановою КМУ | | | | |ДСТУ 3135.16-97 | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | |(ГОСТ 30345.16-97) | | | | | | |N 229 | | | | |(IEC 60335-2-9-93), | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | |ДСТУ IEC 60335-2-9:2007 | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |014.2.1-2010 |13.120; 97.060 |Прилади побутові та аналогічні | IEC 60335-2-11:2008 |10.2010 | 12.2010 |ТК 13 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |електричні. Безпека. | | | | | |національних |програма | | | | |Частина 2-11. Додаткові вимоги | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |до сушильних приладів | | | | | |міжнародними та |на | | | | |барабанного типу. | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |Розроблення ДСТУ на заміну | | | | | |КПКВ 1202070; 30,0 |затверджена | | | | |ДСТУ 3135.44-98 | | | | | | |постановою КМУ | | | | |(ГОСТ 30345.44-98) | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | |(IEC 60335-2-11-93), | | | | | | |N 229 | | | | |ДСТУ IEC 60335-2-11:2003, | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | |ДСТУ IEC 60335-2-11:2007 | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |015.2.1-2010 | 97.120 |Регулятори автоматичні | EN 60730-2-6:2008 |10.2010 | 12.2010 |ТК 13 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |електричної побутової та | | | | | |національних |програма | | | | |аналогічної призначеності. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Частина 2-6. Додаткові вимоги | | | | | |міжнародними та |на | | | | |до автоматичних електричних | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |сенсорних регуляторів тиску, | | | | | |КПКВ 1202070; 20,0 |затверджена | | | | |охоплюючи механічні вимоги. | | | | | | |постановою КМУ | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС, | | | | | | | | | | | |2004/108/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |016.2.1-2010 |13.120; 97.080 |Прилади побутові та аналогічні | IEC 60335-2-72:2002 |10.2010 | 12.2010 |ТК 13 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |електричні. Безпека. | | | | | |національних |програма | | | | |Частина 2-72. Додаткові вимоги | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |до автоматичних машин | | | | | |міжнародними та |на | | | | |для догляду за підлогою | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |промислового та комерційного | | | | | |КПКВ 1202070; 35,0 |затверджена | | | | |застосування. | | | | | | |постановою КМУ | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |017.2.1-2010 | 13.120; |Прилади побутові та аналогічні |IEC 60335-2-106:2007; |10.2010 | 12.2010 |ТК 13 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | 97.100.10 |електричні. Безпека. | Cor 1:2008 | | | | |національних |програма | | | | |Частина 2-106. Додаткові вимоги| | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |до килимів з підігрівом | | | | | |міжнародними та |на | | | | |та нагрівальних модулів | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |для обігрівання кімнат, | | | | | |КПКВ 1202070; 35,0 |затверджена | | | | |які встановлюють під знімними | | | | | | |постановою КМУ | | | | |покриттями підлог. | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |018.2.1-2010 | 97.120 |Регулятори автоматичні | EN 60730-2-8:2002; |10.2010 | 12.2010 |ТК 13 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |електричної побутової та | A1:2003 | | | | |національних |програма | | | | |аналогічної призначеності. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Частина 2-8. Додаткові вимоги | | | | | |міжнародними та |на | | | | |до гідравлічних | | | | | |європейськими", КПКВ |2006-2010 роки,| | | | |електроклапанів, охоплюючи | | | | | |1202070; 27,0 |затверджена | | | | |механічні вимоги. | | | | | | |постановою КМУ | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС, | | | | | | | | | | | |2004/108/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |019.2.1-2010 | 97.120 |Регулятори автоматичні | EN 60730-2-11:2008 |10.2010 | 12.2010 |ТК 13 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |електричної побутової та | | | | | |національних |програма | | | | |аналогічної призначеності. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Частина 2-11. Додаткові вимоги | | | | | |міжнародними та |на | | | | |до регуляторів енергії. | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |КПКВ 1202070; 12,0 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ТК 16 "Крани, підйомні та відповідне обладнання" | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |301.2.2-2010 | 53.060 |Безпека внутрішньозаводського | EN 1175-1:1998 |10.2010 | 12.2010 |ТК 16 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |вантажного транспорту. Вимоги | | | | | |національних |програма | | | | |до електричних характеристик. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Частина 1. Загальні вимоги для | | | | | |міжнародними та |на | | | | |транспортних засобів з | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |живленням від акумуляторів. | | | | | |КПКВ 1202070; 21,2 |затверджена | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |302.2.2-2010 | 53.060 |Безпека внутрішньозаводського | EN 1175-3:1998 |10.2010 | 12.2010 |ТК 16 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |вантажного транспорту. Вимоги | | | | | |національних |програма | | | | |до електричних характеристик. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Частина 3. Окремі вимоги до | | | | | |міжнародними та |на | | | | |систем передачі електричної | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |енергії в транспортних засобах | | | | | |КПКВ 1202070; 15,1 |затверджена | | | | |з двигунами внутрішнього | | | | | | |постановою КМУ | | | | |згоряння. | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |282.2.2-2010 | 53.020.30 |Стропові елементи. Вимоги | EN 1677-3:2001; |10.2010 | 12.2010 |ТК 16 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |безпеки. Частина 3. Гаки | A1:2008 | | | | |національних |програма | | | | |сталеві ковані з | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |самозамикальним захватом. | | | | | |міжнародними та |на | | | | |Клас 8. Розроблення ДСТУ | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 15,1 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |283.2.2-2010 | 53.060 |Безпека машин | EN 1755:2000; |10.2010 | 12.2010 |ТК 16 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |внутрішньозаводського | A1:2009 | | | | |національних |програма | | | | |транспорту. Застосування їх у | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |вибухонебезпечних газах, парі, | | | | | |міжнародними та |на | | | | |тумані чи пилу. | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |КПКВ 1202070; 28,7 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |94/9/ЕС, | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |284.2.2-2010 | 53.020.30 |Ковані сталеві вертлюги для | EN 13889:2003; |10.2010 | 12.2010 |ТК 16 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна |Прийняття методом | | | |вантажо-підіймальних операцій | A1:2008 | | | | |національних |програма |"Передруку". | | | |загального призначення. | | | | | |стандартів з |стандартизації |Переклад стандарту | | | |Дугоподібні вертлюги. Клас 6. | | | | | |міжнародними та |на |здійснено в рамках | | | |Вимоги безпеки. | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,|проекту TACIS | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |КПКВ 1202070; 1,5 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |285.2.2-2010 | 53.020.30 |Крани. Вантажопідйомне | EN 14238:2004; |10.2010 | 12.2010 |ТК 16 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна |Прийняття методом | | | |обладнання з ручним керуванням.| A1:2009 | | | | |національних |програма |"Передруку". | | | |Вимоги безпеки. | | | | | |стандартів з |стандартизації |Переклад стандарту | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |міжнародними та |на |здійснено в рамках | | | | | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,|проекту TACIS | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 1,5 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |246.2.2-2010 | 43.160 |Сміттєвози та їх підіймальні | EN 1501-2:2005; |10.2010 | 12.2010 |ТК 16 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна |Прийняття методом | | | |пристрої. Загальні вимоги і | A1:2009 | | | | |національних |програма |"Передруку". | | | |вимоги безпеки. Частина 2. | | | | | |стандартів з |стандартизації |Переклад стандарту | | | |Сміттєвози з боковим | | | | | |міжнародними та |на |здійснено в рамках | | | |завантаженням. | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,|проекту TACIS | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |КПКВ 1202070; 1,5 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |247.2.2-2010 | 43.160 |Сміттєвози та їх підіймальні | EN 1501-3:2008 |10.2010 | 12.2010 |ТК 16 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |пристрої. Загальні вимоги і | | | | | |національних |програма | | | | |вимоги безпеки. Частина 3. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Сміттєвози з фронтальним | | | | | |міжнародними та |на | | | | |завантаженням. | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |КПКВ 1202070; 34,3 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |248.2.2-2010 | 17.140.30; |Сміттєвози та їх підіймальні | EN 1501-4:2007 |10.2010 | 12.2010 |ТК 16 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | 43.160 |пристрої. Загальні вимоги і | | | | | |національних |програма | | | | |вимоги безпеки. Частина 4. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Випробування сміттєвозів на | | | | | |міжнародними та |на | | | | |шум. Розроблення ДСТУ | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 15,8 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |251.2.2.2010 | 53.020.20 |Безпека підіймальних кранів. | EN 13001-1:2004; |10.2010 | 12.2010 |ТК 16 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |Конструювання. Частина 1. | A1:2009; AC:2009 | | | | |національних |програма | | | | |Загальні принципи та вимоги. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |міжнародними та |на | | | | | | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 21,2 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |252.2.2.2010 | 53.020.20 |Безпека підіймальних кранів. | EN 13001-2:2004; |10.2010 | 12.2010 |ТК 16 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |Конструювання. Частина 2. | A3:2009 | | | | |національних |програма | | | | |Вплив навантаження. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |міжнародними та |на | | | | | | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 28,2 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |262.2.2-2010 | 53.020.30 |Вантажо-підіймальні крани. | EN 12644-1:2001; |10.2010 | 12.2010 |ТК 16 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |Інформація щодо використання | A1:2008 | | | | |національних |програма | | | | |та випробування. Частина 1. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Настанови. | | | | | |міжнародними та |на | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 17,8 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |263.2.2-2010 | 53.020.30 |Вантажопідіймальні крани. | EN 12644-2:2001; |10.2010 | 12.2010 |ТК 16 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |Інформація щодо використання | A1:2008 | | | | |національних |програма | | | | |та випробування. Частина 2. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Марковання. | | | | | |міжнародними та |на | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 10,1 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |264.2.2-2010 | 53.020.30 |Вантажопідіймальні крани. | EN 13000:2010 |10.2010 | 12.2010 |ТК 16 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |Самохідні крани. Вимоги | | | | | |національних |програма | | | | |безпеки. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |міжнародними та |на | | | | | | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 62,4 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |265.2.2-2010 | 53.020.30 |Вантажопідіймальні крани. | EN 14439:2006; |10.2010 | 12.2010 |ТК 16 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |Вимоги безпеки. Баштові крани. | A2:2009 | | | | |національних |програма | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | | | | | | | |міжнародними та |на | | | | | | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 30,4 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |266.2.2-2010 | 53.020.20 |Вантажопідіймальні крани. | EN 12077-2:1998; |10.2010 | 12.2010 |ТК 16 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |Вимоги безпеки та захисту | A1:2008 | | | | |національних |програма | | | | |здоров'я. Частина 2. Пристрої | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |захисні.Обмежувальні і | | | | | |міжнародними та |на | | | | |індикаторні прилади. | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |КПКВ 1202070; 15,1 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |267.2.2-2010 | 53.020.20 |Безпека вантажопідіймальних | EN 13135-1:2003; |10.2010 | 12.2010 |ТК 16 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |кранів.Конструювання. | AC:2006 | | | | |національних |програма | | | | |Частина 1. Вимоги | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |до електротехнічного | | | | | |міжнародними та |на | | | | |устатковання. | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |КПКВ 1202070; 22,0 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |268.2.2-2010 | 53.020.20 |Безпека вантажопідіймальних | EN 13135-2:2004; |10.2010 | 12.2010 |ТК 16 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |кранів. Конструювання. | AC:2005 | | | | |національних |програма | | | | |Частина 2. Вимоги до | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |неелектротехнічного | | | | | |міжнародними та |на | | | | |устатковання. | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |КПКВ 1202070; 34,8 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |269.2.2-2010 | 53.020.20 |Вантажопідіймальні крани. | EN 13557:2003; |10.2010 | 12.2010 |ТК 16 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |Системи та станції керування. | A2:2008 | | | | |національних |програма | | | | |Вимоги безпеки. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |міжнародними та |на | | | | | | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 21,0 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |270.2.2-2010 | 53.020.20 |Вантажопідіймальні крани. | EN 13586:2004; |10.2010 | 12.2010 |ТК 16 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |Системи доступу. Вимоги | A1:2008 | | | | |національних |програма | | | | |безпеки. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |міжнародними та |на | | | | | | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 15,8 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |271.2.2-2010 | 53.060 |Безпека внутрішньозаводського | EN 1757-1:2001 |10.2010 | 12.2010 |ТК 16 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |вантажного транспорту, | | | | | |національних |програма | | | | |керованого пішим оператором. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Частина 1. Автоштабелери. | | | | | |міжнародними та |на | | | | |Загальні технічні вимоги. | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |КПКВ 1202070; 21,6 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |272.2.2-2010 | 53.060 |Безпека внутрішньозаводського | EN 1757-2:2001 |10.2010 | 12.2010 |ТК 16 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |вантажного транспорту, | | | | | |національних |програма | | | | |керованого пішим оператором. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Частина 2. Вилочні | | | | | |міжнародними та |на | | | | |автонавантажувачі. | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |КПКВ 1202070; 16,0 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |273.2.2-2010 | 53.060 |Безпека внутрішньозаводського | EN 1757-4:2003 |10.2010 | 12.2010 |ТК 16 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |вантажного транспорту, | | | | | |національних |програма | | | | |керованого пішим оператором. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Частина 4. Вилочні | | | | | |міжнародними та |на | | | | |автонавантажувачі з важильним | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |підіймачем. | | | | | |КПКВ 1202070; 22,2 |затверджена | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |274.2.2-2010 | 21.060.70; |Закріплення кінців сталевих | EN 13411-1:2002; |10.2010 | 12.2010 |ТК 16 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | 53.020.30 |канатів. Вимоги безпеки. | A1:2008 | | | | |національних |програма | | | | |Частина 1. Коуші на кінцях | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |сталевих стропів. | | | | | |міжнародними та |на | | | | |Розроблення ДСТУ на заміну | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |ДСТУ prEN 13411-1-2001 | | | | | |КПКВ 1202070; 16,1 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |275.2.2-2010 | 47.020.40; |Безпека вантажопідіймальних | EN 13852-1:2004 |10.2010 | 12.2010 |ТК 16 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | 53.020.30 |кранів. Крани бурових платформ.| | | | | |національних |програма | | | | |Частина 1. Крани загального | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |призначення. Загальні технічні | | | | | |міжнародними та |на | | | | |вимоги. | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |КПКВ 1202070; 22,3 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |276.2.2-2010 | 53.020.30 |Безпека вантажопідіймальних | EN 14985:2007 |10.2010 | 12.2010 |ТК 16 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |кранів.Крани з поворотною | | | | | |національних |програма | | | | |стрілою. Загальні технічні | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |вимоги. | | | | | |міжнародними та |на | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 22,0 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |277.2.2-2010 | 53.020.30 |Безпека вантажопідіймальних | EN 14492-1:2006; |10.2010 | 12.2010 |ТК 16 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |кранів. Лебідки з силовим | A1:2009 | | | | |національних |програма | | | | |приводом та підйомники. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Частина 1. Лебідки з силовим | | | | | |міжнародними та |на | | | | |приводом. Загальні технічні | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |вимоги. | | | | | |КПКВ 1202070; 22,0 |затверджена | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС, | | | | | | | | | | | |94/9/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |278.2.2-2010 | 53.020.30 |Безпека вантажопідіймальних | EN 14492-2:2006; |10.2010 | 12.2010 |ТК 16 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |кранів. Лебідки з силовим | A1:2009 | | | | |національних |програма | | | | |приводом та підйомники. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Частина 2. Підйомники з силовим| | | | | |міжнародними та |на | | | | |приводом. Загальні технічні | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |вимоги. | | | | | |КПКВ 1202070; 22,0 |затверджена | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС, | | | | | | | | | | | |94/9/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |279.2.2-2010 | 53.020.30 |Безпека вантажопідіймальних | EN 14502-2:2005; |10.2010 | 12.2010 |ТК 16 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |кранів. Устатковання для | A1:2008 | | | | |національних |програма | | | | |піднімання людей. Частина 2. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Станції важильного керування. | | | | | |міжнародними та |на | | | | |Загальні технічні вимоги. | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |КПКВ 1202070; 22,0 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |280.2.2-2010 | 53.020.30 |Безпека вантажопідіймальних | EN 15056:2006; |10.2010 | 12.2010 |ТК 16 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |кранів. Контейнерні спредери. | A1:2009 | | | | |національних |програма | | | | |Загальні технічні вимоги. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |міжнародними та |на | | | | | | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 22,0 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ТК 17 "Побутова апаратура, яка працює на газовому, рідкому і твердому видах палива" | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |303.2.2-2010 | 23.060.40 |Пристрої безпеки і | EN 13611:2007 |10.2010 | 12.2010 |ТК 17 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |контролювання газових пальників| | | | | |національних |програма | | | | |і газопальникових приладів. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Загальні технічні умови. | | | | | |міжнародними та |на | | | | |Розроблення ДСТУ на заміну | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |ДСТУ EN 13611:2005 | | | | | |КПКВ 1202070; 22,4 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2009/142/ЕС, | | | | | | | | | | | |97/23/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |306.2.2-2010 | 23.060.20; |Клапани автоматичного |EN 13786:2004; A1:2008|10.2010 | 12.2010 |ТК 17 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | 91.120.00 |перемикання з максимальним | | | | | |національних |програма | | | | |вихідним тиском до 4 бар | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |включно з пропускною | | | | | |міжнародними та |на | | | | |спроможністю до 100 кг/год | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |включно та їх взаємодія з | | | | | |КПКВ 1202070; 53,8 |затверджена | | | | |приладами безпеки для бутана, | | | | | | |постановою КМУ | | | | |пропана або їх сумішей. | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | |Загальні технічні вимоги та | | | | | | |N 229 | | | | |методи випробувань. | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2009/142/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |307.2.2-2010 | 97.100.20 |Нагрівачі автономні газові |EN 1266:2002; A1:2005 |10.2010 | 12.2010 |ТК 17 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |конвективні з вбудованим | | | | | |національних |програма | | | | |вентилятором подачі повітря для| | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |горіння і/або горючих газів. | | | | | |міжнародними та |на | | | | |Загальні технічні вимоги та | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |методи випробування. | | | | | |КПКВ 1202070; 67,4 |затверджена | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2009/142/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |004.2.2-2010 | 23.060.40 |Регулятори тиску та сполучені | EN 88-1:2007 |10.2010 | 12.2010 |ТК 17 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |пристрої безпеки для газових | | | | | |національних |програма | | | | |приладів. Частина 1. Регулятори| | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |тиску для тисків на вході до | | | | | |міжнародними та |на | | | | |500 мбар включно.Загальні | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |технічні вимогти та методи | | | | | |КПКВ 1202070; 13,7 |затверджена | | | | |випробувань. | | | | | | |постановою КМУ | | | | |Розроблення ДСТУ на заміну | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | |ДСТУ EN 88:2005 | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2009/142/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |005.2.2-2010 | 23.060.40 |Регулятори тиску та сполучені | EN 88-2:2007 |10.2010 | 12.2010 |ТК 17 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |пристрої безпеки для газових | | | | | |національних |програма | | | | |приладів. Частина 2. Регулятори| | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |тиску для тисків на вході понад| | | | | |міжнародними та |на | | | | |500 мбар до 5 бар включно. | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |Загальні технічні вимогти та | | | | | |КПКВ 1202070; 16,9 |затверджена | | | | |методи випробувань. | | | | | | |постановою КМУ | | | | |Розроблення ДСТУ на заміну | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | |ДСТУ EN 88:2005 | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2009/142/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |006.2.2-2010 | 97.100.20 |Нагрівачі газові трубчасті | EN 416-1:2009 |10.2010 | 12.2010 |ТК 17 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |променистого випромінювання з | | | | | |національних |програма | | | | |одним пальником не побутового | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |призначення. Частина 1. Вимоги | | | | | |міжнародними та |на | | | | |безпеки. | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |КПКВ 1202070; 72,7 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2009/142/ЕС, | | | | | | | | | | | |89/106/EЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |007.2.2-2010 | 97.100.20 |Нагрівачі газові | EN 419-1:2009 |10.2010 | 12.2010 |ТК 17 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |світловипромінювального типу | | | | | |національних |програма | | | | |стельові не побутового | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |призначення. Частина 1. Вимоги | | | | | |міжнародними та |на | | | | |безпеки. | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |КПКВ 1202070; 53,3 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2009/142/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |008.2.2-2010 | 01.040.91; |Опалювальні котли. Котли |EN 14394:2005; A1:2008|10.2010 | 12.2010 |ТК 17 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | 91.140.10 |опалювальні із пальниками з | | | | | |національних |програма | | | | |примусовою подачею, номінальною| | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |теплопродуктивністю не більше | | | | | |міжнародними та |на | | | | |10 МВт та максимальною | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |експлуатаційною температурою до| | | | | |КПКВ 1202070; 54,9 |затверджена | | | | |110 град.C. Загальні технічні | | | | | | |постановою КМУ | | | | |вимоги та методи випробувань. | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |92/42/ЕЕС, | | | | | | | | | | | |97/23/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |009.2.2-2010 | 97.040.20 |Метод вимірювання спожитої | EN 15181:2008 |10.2010 | 12.2010 |ТК 17 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |енергії газових духовок. | | | | | |національних |програма | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | | | | | | | |міжнародними та |на | | | | | | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 16,1 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |92/75/ЕС | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ТК 22 "Електромагнітна сумісність та стійкість радіоелектронних, електронних та електротехнічних засобів" | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |020.2.1-2010 |29.020; 29.280;|Залізничний транспорт. | EN 50121-2:2006 |10.2010 | 12.2010 |ТК 22 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна |Прийняття методом | | | 45.020 |Електромагнітна сумісність. | | | | | |національних |програма |"Передруку". | | | |Частина 2. Емісія завад всієї | | | | | |стандартів з |стандартизації |Переклад стандарту | | | |залізничної системи в довкілля.| | | | | |міжнародними та |на |здійснено в рамках | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,|проекту TACIS | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 1,5 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2004/108/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |021.2.1-2010 |29.020; 29.280;|Залізничний транспорт. | EN 50121-3-1:2006 |10.2010 | 12.2010 |ТК 22 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна |Прийняття методом | | | 45.060.01 |Електромагнітна сумісність. | | | | | |національних |програма |"Передруку". | | | |Частина 3-1. Рухомий склад. | | | | | |стандартів з |стандартизації |Переклад стандарту | | | |Поїзд і локомотив. | | | | | |міжнародними та |на |здійснено в рамках | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,|проекту TACIS | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 1,5 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2004/108/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |022.2.1-2010 |29.020; 29.280;|Залізничний транспорт. | EN 50121-3-2:2006 |10.2010 | 12.2010 |ТК 22 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | 45.060.01 |Електромагнітна сумісність. | | | | | |національних |програма | | | | |Частина 3-2. Рухомий склад. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Прилади. | | | | | |міжнародними та |на | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 25,0 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2004/108/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |023.2.1-2010 | 25.160 |Обладнання для | EN 62135-2:2008 |10.2010 | 12.2010 |ТК 22 |Мінпромполітики |"Гармонізація |Державна | | | | |електрозварювання опором. | | | | | |національних |програма | | | | |Частина 2. Вимоги до | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |електромагнітної сумісності. | | | | | |міжнародними та |на | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 25,0 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2004/108/ЕС, | | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |024.2.1-2010 |29.020; 29.280;|Залізничний транспорт. | EN 50121-5:2006 |10.2010 | 12.2010 |ТК 22 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | 45.020 |Електромагнітна сумісність. | | | | | |національних |програма | | | | |Частина 5. Емісія й | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |несприйнятливість стаціонарних | | | | | |міжнародними та |на | | | | |установок і пристроїв. | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |КПКВ 1202070; 20,0 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2004/108/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |025.2.1-2010 | 97.030 |Оцінення електронного та | EN 62311:2008 |10.2010 | 12.2010 |ТК 22 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |електричного обладнання | | | | | |національних |програма | | | | |стосовно обмеження дії на | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |людину електромагнітних полів | | | | | |міжнародними та |на | | | | |(0 Гц - 300 ГГц). | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |КПКВ 1202070; 60,0 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС, | | | | | | | | | | | |1999/5/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |026.2.1-2010 | 29.120.70; |Електромагнітна сумісність. | EN 50263:1999 |10.2010 | 12.2010 |ТК 22 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | 33.100 |Стандарт на вироби для | | | | | |національних |програма | | | | |вимірювальних реле та захисного| | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |обладнання. | | | | | |міжнародними та |на | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 15,0 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2004/108/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |027.2.1-2010 |13.320; 19.080;|Електромагнітна сумісність. | EN 50270:2006 |10.2010 | 12.2010 |ТК 22 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | 33.100 |Електроприлади для виявлення | | | | | |національних |програма | | | | |та вимірювання горючих газів, | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |токсичних газів чи кисню. | | | | | |міжнародними та |на | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 15,0 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2004/108/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |029.2.1-2010 | 29.120.70 |Реле із заданням часу для | EN 61812-1:1996; |10.2010 | 12.2010 |ТК 22 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |промислового застосування. | A11:1999 | | | | |національних |програма | | | | |Частина 1. Вимоги і иетоди | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |випробувань. | | | | | |міжнародними та |на | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 10,0 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2004/108/ЕС, | | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |030.2.1-2010 |33.100; 53.040;|Системи й обладнання для | EN 618:2002 |10.2010 | 12.2010 |ТК 22 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | 10 |неперервного транспортування. | | | | | |національних |програма | | | | |Вимоги до безпеки й | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |електромагнітної сумісності | | | | | |міжнародними та |на | | | | |обладнання для механічного | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |транспортування насипних | | | | | |КПКВ 1202070; 50,0 |затверджена | | | | |матеріалів, крім стаціонарних | | | | | | |постановою КМУ | | | | |стрічкових конвеєрів. | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2004/108/ЕС, | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |031.2.1-2010 | 33.100.01; |Безпека машин. Розміщення |EN 14010:2003; A1:2009|10.2010 | 12.2010 |ТК 22 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | 53.020.99; |автомобілів на стоянці із | | | | | |національних |програма | | | | 53.080 |застосуванням механічних | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |засобів. Вимоги до безпеки й | | | | | |міжнародними та |на | | | | |електромагнітної сумісності на | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |етапах проектування, | | | | | |КПКВ 1202070; 50,0 |затверджена | | | | |виробництва, монтування і | | | | | | |постановою КМУ | | | | |введення в експлуатацію. | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2004/108/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |032.2.1-2010 | 17.220.20; |Електробезпека в низьковольтних| IEC 61557-12:2007 |10.2010 | 12.2010 |ТК 22 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | 29.080.01; |розподільчих системах змінного | | | | | |національних |програма | | | | 29.240.01 |струму до 1000 В включно і | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |постійного струму до 1500 В | | | | | |міжнародними та |на | | | | |включно. Обладнання для | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |випробування, вимірювання чи | | | | | |КПКВ 1202070; 60,0 |затверджена | | | | |контролю засобів захисту. | | | | | | |постановою КМУ | | | | |Частина 12. Прилади для | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | |вимірювання та моніторингу | | | | | | |N 229 | | | | |робочих характеристик. | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2004/108/ЕС, | | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ТК 25 "Пожежна безпека та протипожежна техніка" | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |136.2.3-2010 | 13.220.40; |Вимірювання густини диму, що | |01.2010 | 12.2010 |ТК 25 ТОВ фірма "Промінвест |ТОВ фірма "Промінвест Пластик"| | | | | | 29.020; |утворюється під час згоряння | | | |Пластик", Університет | | | | | | | 29.060.20 |кабелів у певних умовах. | | | |цивільного захисту України, | | | | | | | |Частина 1. Випробувальне | | | |Український НДІ пожежної | | | | | | | |устаткування. | | | |безпеки МНС України, ТК 131 | | | | | | | |Розроблення зміни N 1 | | | | | | | | | | | |до ДСТУ 4367-1:2004 | | | | | | | | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |137.2.3-2010 | 13.220.40; |Вимірювання густини диму, що | IEC 61034-2:2005; |01.2010 | 12.2010 |ТК 25 ТОВ фірма "Промінвест |ТОВ фірма "Промінвест Пластик"| |Державна | | | | 29.020; |утворюється під час згоряння | Corr.1:2006 | | |Пластик", Університет | | |програма | | | | 29.060.20 |кабелів у певних умовах. | | | |цивільного захисту України, | | |стандартизації | | | | |Частина 2. Метод випробування | | | |Український НДІ пожежної | | |на | | | | |та вимоги. | | | |безпеки МНС України, ТК 131 | | |2006-2010 роки,| | | | |Розроблення ДСТУ на заміну | | | | | | |затверджена | | | | |ДСТУ 4367-2:2004 | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |308.2.2-2010 | 13.220.99 |Системи контролю диму та тепла | EN 12101-6:2005; |01.2010 | 12.2010 |ТК 25 ТОВ "НТЦ "СІПБ" |ГО "УСВППП" | |Державна | | | | |за рахунок перепаду тиску. | AC:2006 | | |ГО "УСВППП", ТОВ "Росток-ВЦ", | | |програма | | | | |Частина 6. Технічні вимоги до | | | |Державний центр сертифікації | | |стандартизації | | | | |вентиляційних систем видалення | | | |МНС України | | |на | | | | |диму та тепла за рахунок | | | | | | |2006-2010 роки,| | | | |перепаду тиску. | | | | | | |затверджена | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |89/106/ЕЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |309.2.2-2010 | 13.220.10 |Стаціонарні системи | EN 13565-2:2009; |01.2010 | 12.2010 |ТК 25 ТОВ "НТЦ "СІПБ" |ГО "УСВППП" | |Державна | | | | |пожежогасіння. Системи пінного | AC:2009 | | |ГО "УСВППП", ТОВ "Росток-ВЦ", | | |програма | | | | |пожежогасіння. Частина 2. | | | |Державний центр сертифікації | | |стандартизації | | | | |Проектування, монтаж та | | | |МНС України | | |на | | | | |обслуговування. | | | | | | |2006-2010 роки,| | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |89/106/ЕЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |015.2.2-2010 | 13.220.99 |Системи забезпечення димо- та | EN 12101-3:2002; |01.2010 | 12.2010 |ТК 25 ТОВ "Науково- технічний |ГО "УСВППП" | |Державна | | | | |тепловидалення. Частина 3. | AC:2005 | | |центр "Союз інженерів | | |програма | | | | |Технічні вимоги до | | | |протипожежної безпеки" | | |стандартизації | | | | |вентиляторів систем примусового| | | |(ТОВ "НТЦ "СІПБ"), м. Київ; | | |на | | | | |димо- та тепловидалення. | | | |Громадська організація | | |2006-2010 роки,| | | | |Розроблення ДСТУ | | | |"Український Союз Виробників | | |затверджена | | | | | | | | |Протипожежної Продукції та | | |постановою КМУ | | | | | | | | |Послуг" (ГО "УСВППП"); | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | |ТОВ "Росток-ВЦ"; Державний | | |N 229 | | | | | | | | |центр сертифікації МНС України| | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |89/106/ЕЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |016.2.2-2010 | 13.220.99 |Системи забезпечення димо- та | CEN/TR 12101-4:2009; |01.2010 | 12.2010 |ТК 25 ТОВ "НТЦ "СІПБ", |ГО "УСВППП" | |Державна | | | | |тепловидалення. Частина 4. | AC:2005 | | |м. Київ; ГО "УСВППП"; | | |програма | | | | |Природні системи димо- та | | | |ТОВ "Росток-ВЦ"; Державний | | |стандартизації | | | | |тепловидалення. Монтування та | | | |центр сертифікації МНС України| | |на | | | | |методи випробування. | | | | | | |2006-2010 роки,| | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |017.2.2-2010 | 13.220.99 |Системи забезпечення димо- та | EN 12101-10:2005; |01.2010 | 12.2010 |ТК 25 ТОВ "НТЦ "СІПБ", |ГО "УСВППП" | |Державна | | | | |тепловидалення. Частина 10. | AC:2007 | | |м. Київ; ГО "УСВППП"; | | |програма | | | | |Електроживлення. | | | |ТОВ "Росток-ВЦ"; Державний | | |стандартизації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | |центр сертифікації МНС України| | |на | | | | | | | | | | | |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | | |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |89/106/ЕЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |371.2.2-2010 | 13.220.20; |Стаціонарні системи | EN 12259-2:1999; |01.2010 | 12.2010 |ТК 25 |МНС |"Прикладні |Державна | | | | 13.320 |пожежогасіння. Елементи | A1:2001; A2:2005; | | | | |дослідження і |програма | | | | |спринклерних і | AC:2002 | | | | |розробки та науково- |стандартизації | | | | |водорозпилювальних систем | | | | | |дослідні роботи у |на | | | | |Частина 2. Водозаповнеиі вузли | | | | | |сфері цівільного |2006-2010 роки,| | | | |керування. | | | | | |захисту та пожежної |затверджена | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |безпеки", |постановою КМУ | | | | | | | | | | |КПКВ 3201340; 30,0 |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |89/106/EЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |138.2.3-2010 | 13.220.40; |Випробування електричних | IEC 60332-3- |03.2010 | 02.2011 |ТК 25 |МНС |"Прикладні |Державна | | | | 29.020; |кабелів в умовах впливу вогню. | 10:2000/A1:2008 | | | | |дослідження і |програма | | | | 29.060.20 |Частина 3-10. Випробування на | | | | | |розробки та науково- |стандартизації | | | | |поширення полум'я вертикально | | | | | |дослідні роботи у |на | | | | |розташованих проводів або | | | | | |сфері цівільного |2006-2010 роки,| | | | |кабелів, прокладених у пучках. | | | | | |захисту та пожежної |затверджена | | | | |Обладнання. | | | | | |безпеки", |постановою КМУ | | | | |Розроблення зміни N 1 | | | | | |КПКВ 3201340; 5,4 |від 01.03.2006 | | | | |до ДСТУ 4237-3-10:2003 | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п ) | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |139.2.3-2010 | 13.220.40; |Випробування електричних | IEC 60332-3- |03.2010 | 02.2011 |ТК 25 |МНС |"Прикладні |Державна | | | | 29.020; |кабелів в умовах впливу вогню. | 22:2000/A1:2008 | | | | |дослідження і |програма | | | | 29.060.20 |Частина 3-22. Випробування на | | | | | |розробки та науково- |стандартизації | | | | |поширення полум'я вертикально | | | | | |дослідні роботи у |на | | | | |розташованих проводів або | | | | | |сфері цівільного |2006-2010 роки,| | | | |кабелів, прокладених у пучках. | | | | | |захисту та пожежної |затверджена | | | | |Категорія A. | | | | | |безпеки", |постановою КМУ | | | | |Розроблення зміни N 1 | | | | | |КПКВ 3201340; 1,8 |від 01.03.2006 | | | | |до ДСТУ 4237-3-22:2004 | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п ) | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |140.2.3-2010 | 13.220.40; |Випробування електричних | IEC 60332-3- |03.2010 | 02.2011 |ТК 25 |МНС |"Прикладні |Державна | | | | 29.020; |кабелів в умовах впливу вогню. | 23:2000/A1:2008 | | | | |дослідження і |програма | | | | 29.060.20 |Частина 3-23. Випробування на | | | | | |розробки та науково- |стандартизації | | | | |поширення полум'я вертикально | | | | | |дослідні роботи у |на | | | | |розташованих проводів або | | | | | |сфері цівільного |2006-2010 роки,| | | | |кабелів, прокладених у пучках. | | | | | |захисту та пожежної |затверджена | | | | |Категорія B. | | | | | |безпеки", |постановою КМУ | | | | |Розроблення зміни N 1 | | | | | |КПКВ 3201340; 1,8 |від 01.03.2006 | | | | |до ДСТУ 4237-3-23:2004 | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п ) | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |141.2.3-2010 | 13.220.40; |Випробування електричних | IEC 60332-3- |03.2010 | 02.2011 |ТК 25 |МНС |"Прикладні |Державна | | | | 29.020; |кабелів в умовах впливу вогню. | 24:2000/A1:2008 | | | | |дослідження і |програма | | | | 29.060.20 |Частина 3-24. Випробування на | | | | | |розробки та науково- |стандартизації | | | | |поширення полум'я вертикально | | | | | |дослідні роботи у |на | | | | |розташованих проводів або | | | | | |сфері цівільного |2006-2010 роки,| | | | |кабелів, прокладених у пучках. | | | | | |захисту та пожежної |затверджена | | | | |Категорія C. | | | | | |безпеки", |постановою КМУ | | | | |Розроблення зміни N 1 | | | | | |КПКВ 3201340; 1,8 |від 01.03.2006 | | | | |до ДСТУ 4237-3-24:2004 | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п ) | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |142.2.3-2010 | 13.220.40; |Випробування електричних | IEC 60332-3- |03.2010 | 02.2011 |ТК 25 |МНС |"Прикладні |Державна | | | | 29.020; |кабелів в умовах впливу вогню. | 25:2000/A1:2008 | | | | |дослідження і |програма | | | | 29.060.20 |Частина 3-25. Випробування на | | | | | |розробки та науково- |стандартизації | | | | |поширення полум'я вертикально | | | | | |дослідні роботи у |на | | | | |розташованих проводів або | | | | | |сфері цівільного |2006-2010 роки,| | | | |кабелів, прокладених у пучках. | | | | | |захисту та пожежної |затверджена | | | | |Категорія D. | | | | | |безпеки", |постановою КМУ | | | | |Розроблення зміни N 1 | | | | | |КПКВ 3201340; 1,8 |від 01.03.2006 | | | | |до ДСТУ 4237-3-25:2004 | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п ) | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ТК 26 "Експлуатація авіаційної техніки" | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |310.2.2-2010 | 49.100 |Авіаційна наземна техніка. | EN 12312-5:2005; |10.2010 | 12.2010 |ТК 26 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна |Прийняття методом | | | |Спеціальні вимоги. Частина 5. | A1:2009 | | | | |національних |програма |"Передруку". | | | |Обладнання паливо-заправне. | | | | | |стандартів з |стандартизації |Переклад стандарту | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |міжнародними та |на |здійснено в рамках | | | | | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,|проекту TACIS | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 1,5 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |311.2.2-2010 | 49.100 |Авіаційна наземна техніка. | EN 12312-6:2004; |10.2010 | 12.2010 |ТК 26 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна |Прийняття методом | | | |Спеціальні вимоги. Частина 6. | A1:2009 | | | | |національних |програма |"Передруку". | | | |Протиобліднювачі та | | | | | |стандартів з |стандартизації |Переклад стандарту | | | |устатковання для запобігання | | | | | |міжнародними та |на |здійснено в рамках | | | |льодоутворення. | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,|проекту TACIS | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |КПКВ 1202070; 1,5 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ТК 27 "Продукція важкого електромашинобудування" | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |033.2.1-2010 | 29.160 |Машини електричні обертові. | IEC 60034-1:2004 |10.2010 | 12.2010 |ТК 27 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |Частина 1. Номінальні і робочі | | | | | |національних |програма | | | | |характеристики. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |міжнародними та |на | | | | | | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 60,0 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |034.2.1-2010 | 29.160 |Машини електричні обертові. | IEC 60034-9:2007 |10.2010 | 12.2010 |ТК 27 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |Частина 9. Норми на допустимі | | | | | |національних |програма | | | | |рівні шуму. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |міжнародними та |на | | | | | | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 20,0 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |035.2.1-2010 | 29.160 |Машини електричні обертові. | IEC 60034-11:2004 |10.2010 | 12.2010 |ТК 27 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |Частина 11. Тепловий захист. | | | | | |національних |програма | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | | | | | | | |міжнародними та |на | | | | | | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 20,0 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |036.2.1-2010 | 29.160.30 |Машини електричні обертові. | IEC 60034-12:2007 |10.2010 | 12.2010 |ТК 27 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |Частина 12. Пускові | | | | | |національних |програма | | | | |характеристики одношвидкісних | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |трифазних асинхронних двигунів.| | | | | |міжнародними та |на | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 16,0 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |037.2.1-2010 | 29.160 |Машини електричні обертові. | IEC 60034-14:2007 |10.2010 | 12.2010 |ТК 27 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |Частина 14. Механічна вібрація | | | | | |національних |програма | | | | |деяких машин з висотою валу | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |56 мм і вище. Вимірювання, | | | | | |міжнародними та |на | | | | |оцінювання і допустимі рівні | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |вібрації. | | | | | |КПКВ 1202070; 20,0 |затверджена | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ТК 28 "Компресори" | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |290.2.2-2010 | 93.080.10 |Безпечність пересувних дорожно-| EN 500-1:2006 |10.2010 | 12.2010 |ТК 28 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна |Прийняття методом | | | |будівельних машин. Частина 1. | | | | | |національних |програма |"Передруку". | | | |Загальні вимоги. | | | | | |стандартів з |стандартизації |Переклад стандарту | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |міжнародними та |на |здійснено в рамках | | | | | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,|проекту TACIS | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 1,5 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |291.2.2-2010 | 93.080.10 |Безпечність пересувних дорожно-| EN 500-2:2006; |10.2010 | 12.2010 |ТК 28 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна |Прийняття методом | | | |будівельних машин. Частина 2. | A1:2008 | | | | |національних |програма |"Передруку". | | | |Спеціальні вимоги до машин для | | | | | |стандартів з |стандартизації |Переклад стандарту | | | |фрезерування дороги. | | | | | |міжнародними та |на |здійснено в рамках | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,|проекту TACIS | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 1,5 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |292.2.2-2010 | 93.080.10 |Безпечність пересувних дорожно-| EN 500-3:2006; |10.2010 | 12.2010 |ТК 28 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |будівельних машин. Частина 3. | A1:2008 | | | | |національних |програма | | | | |Спеціальні вимоги до машин для | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |вирівнювання та рециркуляції | | | | | |міжнародними та |на | | | | |ґрунту. | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |КПКВ 1202070; 15,6 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |293.2.2-2010 | 93.080.10 |Безпечність пересувних дорожно-| EN 500-4:2006; |10.2010 | 12.2010 |ТК 28 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |будівельних машин. Частина 4. | A1:2009 | | | | |національних |програма | | | | |Спеціальні вимоги до машин для | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |ущільнювальних машин (катків) | | | | | |міжнародними та |на | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 23,7 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |294.2.2-2010 | 93.080.10 |Безпечність пересувних дорожно-| EN 500-6:2006; |10.2010 | 12.2010 |ТК 28 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |будівельних машин. Частина 6. | A1:2009 | | | | |національних |програма | | | | |Спеціальні вимоги до машин для | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |улаштування дорожнього | | | | | |міжнародними та |на | | | | |покриття. | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |КПКВ 1202070; 20,8 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |295.2.2-2010 | 53.060 |Безпечність | EN 15000:2008 |10.2010 | 12.2010 |ТК 28 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |внутрішньозаводського | | | | | |національних |програма | | | | |транспорту Самохідні | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |навантажувачі зі змінною | | | | | |міжнародними та |на | | | | |висотою підйому. Технічні | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |вимоги, робочі характеристики, | | | | | |КПКВ 1202070; 15,2 |затверджена | | | | |вимоги щодо випробування | | | | | | |постановою КМУ | | | | |індикатора подовжнього моменту | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | |та обмежувача подовжнього | | | | | | |N 229 | | | | |моменту. | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ТК 30 "Трансформатори та високовольтна апаратура" | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |038.2.1-2010 | 29.180 |Безпечність силових | IEC 61558-2-2:2007 |10.2010 | 12.2010 |ТК 30 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |трансформаторів, силових блоків| | | | | |національних |програма | | | | |живлення, реакторів й | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |аналогічних пристроїв. | | | | | |міжнародними та |на | | | | |Частина 2-2. Додаткові вимоги | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |та випробування | | | | | |КПКВ 1202070; 20,0 |затверджена | | | | |до трансформаторів для живлення| | | | | | |постановою КМУ | | | | |кіл керування та блоків | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | |живлення, до складу | | | | | | |N 229 | | | | |яких належать трансформатори | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | |для кіл керування. | | | | | | |Директива: | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |2006/95/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |039.2.1-2010 | 29.180 |Безпечність силових | IEC 61558-2-7:2007 |10.2010 | 12.2010 |ТК 30 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |трансформаторів, силових блоків| | | | | |національних |програма | | | | |живлення, реакторів й | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |аналогічних пристроїв. | | | | | |міжнародними та |на | | | | |Частина 2-7. Додаткові вимоги й| | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |випробування до трансформаторів| | | | | |КПКВ 1202070; 20,0 |затверджена | | | | |та блоків живлення для іграшок.| | | | | | |постановою КМУ | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ТК 31 "Силові перетворювачі" | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |526.2.5-2010 | 29.200 |Статичні системи | IEC 62310-3:2008 |01.2010 | 12.2010 |ТК 31 |Мінпромполітики |"Наукові розробки у |Державна | | | | 29.240.30 |передавання (ССП). Частина 3. | | | | | |сфері стандартизації |програма | | | | |Методи визначення характеристик| | | | | |та сертифікаціі |стандартизації | | | | |та вимоги до випробовування. | | | | | |промислової |на | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |продукції", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВК 2601140; 50,0 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п ) | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |527.2.5-2010 | 29.120.70 |Вимірювальні реле та захисне | IEC 60255-1:2009 |01.2010 | 12.2010 |ТК 31 |Мінпромполітики |"Наукові розробки у |Державна | | | | |устатковання. Частина 1. | | | | | |сфері стандартизації |програма | | | | |Загальні вимоги. | | | | | |та сертифікаціі |стандартизації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |промислової |на | | | | | | | | | | |продукції", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВК 2601140; 38,2 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п ) | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |528.2.5-2010 | 31.220.10 |З'єднувачі. Вимоги безпеки та | IEC 61984:2008 |01.2010 | 12.2010 |ТК 31 |Мінпромполітики |"Наукові розробки у |Державна | | | | |випробовування. | | | | | |сфері стандартизації |програма | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |та сертифікаціі |стандартизації | | | | | | | | | | |промислової |на | | | | | | | | | | |продукції", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВК 2601140; 36,9 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п ) | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |500.2.5-2010 | 29.240.99 |Статичні системи | EN 62310-1:2005 |01.2010 | 12.2010 |ТК 31 |Мінпромполітики |"Наукові розробки у |Державна | | | | |передавання (ССП). Частина 1. | | | | | |сфері стандартизації |програма | | | | |Загальні вимоги та вимоги | | | | | |та сертифікаціі |стандартизації | | | | |безпеки. | | | | | |промислової |на | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |продукції", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВК 2601140; 48,1 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |502.2.5-2010 | 29.120.70 |Електричні реле. Частина 5. | EN 60255-5:2001 |01.2010 | 12.2010 |ТК 31 |Мінпромполітики |"Наукові розробки у |Державна | | | | |Узгодженість ізоляції для | | | | | |сфері стандартизації |програма | | | | |вимірювальних реле та захисного| | | | | |та сертифікаціі |стандартизації | | | | |устатковання. Вимоги та | | | | | |промислової |на | | | | |випробовування. | | | | | |продукції", |2006-2010 роки,| | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |КПКВК 2601140; 31,6 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |503.2.5-2010 | 29.120.20 |Пристрої з'єднувальні. Вимоги | EN 60999-1:2000 |01.2010 | 12.2010 |ТК 31 |Мінпромполітики |"Наукові розробки у |Державна | | | | |безпеки до гвинтових і | | | | | |сфері стандартизації |програма | | | | |негвинтових затискачів для | | | | | |та сертифікаціі |стандартизації | | | | |електричних мідних провідників.| | | | | |промислової |на | | | | |Частина 1. Загальні вимоги та | | | | | |продукції", |2006-2010 роки,| | | | |окремі вимоги до затискачів для| | | | | |КПКВК 2601140; 30,9 |затверджена | | | | |провідників від 0,2 кв.мм до | | | | | | |постановою КМУ | | | | |35 кв.мм (включно). | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |504.2.5-2010 | 29.120.20 |Пристрої з'єднувальні. Вимоги | EN 60999-2:2003 |01.2010 | 12.2010 |ТК 31 |Мінпромполітики |"Наукові розробки у |Державна | | | | |безпеки до гвинтових і | | | | | |сфері стандартизації |програма | | | | |негвинтових затискачів для | | | | | |та сертифікаціі |стандартизації | | | | |електричних мідних провідників.| | | | | |промислової |на | | | | |Частина 2. Окремі вимоги до | | | | | |продукції", |2006-2010 роки,| | | | |затискачів для провідників | | | | | |КПКВК 2601140; 24,0 |затверджена | | | | |понад 35 кв.мм до 300 кв.мм | | | | | | |постановою КМУ | | | | |включно. | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |505.2.5-2010 | 29.120.70 |Вимірювальні реле та захисне | EN 60255-27:2005 |10.2010 | 12.2010 |ТК 31 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |устатковання. Частина 27. | | | | | |національних |програма | | | | |Вимоги до безпечності виробів. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |міжнародними та |на | | | | | | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 83,0 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |508.2.5-2010 | 29.120.20 |Перетворювальні адаптери | EN 50250:2002 |10.2010 | 12.2010 |ТК 31 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |промислової призначеності. | | | | | |національних |програма | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | | | | | | | |міжнародними та |на | | | | | | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 19,5 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |509.2.5-2010 | 29.120.30 |Вилки, розетки та штепсельні | IEC 60309-1:2005 |10.2010 | 12.2010 |ТК 31 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |з'єднувачі промислової | | | | | |національних |програма | | | | |призначеності. Частина 1. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Загальні вимоги. | | | | | |міжнародними та |на | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 103,6 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |510.2.5-2010 | 29.120.30 |Вилки, розетки та штепсельні | IEC 60309-2:2005 |10.2010 | 12.2010 |ТК 31 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |з'єднувачі промислової | | | | | |національних |програма | | | | |призначеності. Частина 2. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Вимоги розмірної | | | | | |міжнародними та |на | | | | |взаємозамінюваності для | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |з'єднувачів із штирями та | | | | | |КПКВ 1202070; 40,0 |затверджена | | | | |контактними отворами | | | | | | |постановою КМУ | | | | |штепсельної розетки. | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |511.2.5-2010 | 29.120.30 |Вилки, розетки та штепсельні | EN 60309-4:2007 |10.2010 | 12.2010 |ТК 31 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |з'єднувачі промислової | | | | | |національних |програма | | | | |призначеності. Частина 4. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Перемикальні розетки та | | | | | |міжнародними та |на | | | | |з'єднувачі з та без блокування.| | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |КПКВ 1202070; 28,2 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |512.2.5-2010 | 29.120.20 |З'єднувачі низьковольтні | EN 60998-1:2004 |10.2010 | 12.2010 |ТК 31 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |побутової та аналогічної | | | | | |національних |програма | | | | |призначеності. Частина 1. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Загальні вимоги. | | | | | |міжнародними та |на | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 25,7 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |513.2.5-2010 | 29.120.20 |З'єднувачі низьковольтні | EN 60998-2-1:2004 |10.2010 | 12.2010 |ТК 31 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |побутової та аналогічної | | | | | |національних |програма | | | | |призначеності. Частина 2-1. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Окремі вимоги до з'єднувальних | | | | | |міжнародними та |на | | | | |пристроїв, як окремих елементів| | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |з гвинтовими затискачами. | | | | | |КПКВ 1202070; 26,2 |затверджена | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |514.2.5-2010 | 29.120.20 |З'єднувачі низьковольтні | EN 60998-2-2:2004 |10.2010 | 12.2010 |ТК 31 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |побутової та аналогічної | | | | | |національних |програма | | | | |призначеності. Частина 2-2. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Окремі вимоги до з'єднувальних | | | | | |міжнародними та |на | | | | |пристроїв, як окремих елементів| | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |з безгвинтовими затискачами. | | | | | |КПКВ 1202070; 25,6 |затверджена | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |515.2.5-2010 | 29.120.20 |З'єднувачі низьковольтні | EN 60998-2-3:2004 |10.2010 | 12.2010 |ТК 31 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |побутової та аналогічної | | | | | |національних |програма | | | | |призначеності. Частина 2-3. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Окремі вимоги до з'єднувальних | | | | | |міжнародними та |на | | | | |пристроїв, як окремих елементів| | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |із затискачами з ізольованими | | | | | |КПКВ 1202070; 25,7 |затверджена | | | | |отворами. | | | | | | |постановою КМУ | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |516.2.5-2010 | 29.120.20 |З'єднувачі низьковольтні | EN 60998-2-4:2005 |10.2010 | 12.2010 |ТК 31 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |побутової та аналогічної | | | | | |національних |програма | | | | |призначеності. Частина 2-4. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Окремі вимоги до закручуваних | | | | | |міжнародними та |на | | | | |з'єднувальних пристроїв. | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |КПКВ 1202070; 25,7 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |518.2.5-2010 | 29.120.30; |Вилки, розетки, штепсельні | EN 62196-1:2003 |10.2010 | 12.2010 |ТК 31 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | 43.120 |з'єднувачі та вхідні отвори для| | | | | |національних |програма | | | | |транспортних засобів. Провідне | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |заряджання електричних | | | | | |міжнародними та |на | | | | |транспортних засобів. | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |Частина 1. Заряджання | | | | | |КПКВ 1202070; 53,0 |затверджена | | | | |електричних транспортних | | | | | | |постановою КМУ | | | | |засобів до 250 А змінного | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | |струму та 400 А постійного | | | | | | |N 229 | | | | |струму. | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |519.2.5-2010 | 29.200 |Низьковольтні джерела | IEC 61204:2001 |10.2010 | 12.2010 |ТК 31 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |електроживлення постійним | | | | | |національних |програма | | | | |струмом. Робочі характеристики.| | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |міжнародними та |на | | | | | | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 26,0 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |520.2.5-2010 | 31.060 |Конденсатори для силової | IEC 61071:2007 |10.2010 | 12.2010 |ТК 31 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |електроніки. | | | | | |національних |програма | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | | | | | | | |міжнародними та |на | | | | | | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 30,5 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ТК 38 "Стандартизація продуктів нафтопереробки і нафтохімії" | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |262.2.4-2010 | 75.080; |Нафтопродукти. Визначення | EN ISO 20884:2004 |10.2010 | 12.2010 |ТК 38 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | 75.160.30 |вмісту сірки в автомобільному | | | | | |національних |програма | | | | |пальному методом рентгено- | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |флуоресцентної спектрометрії з | | | | | |міжнародними та |на | | | | |дисперсією за довжини хвилі. | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |КПКВ 1202070; 10,4 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |98/70/ЕС | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ТК 44 "Зварювання та споріднені процеси" | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |170.2.4-2010 | 25.160.20 |Зварювальні матеріали. Загальні| EN 13479:2004 |10.2010 | 12.2010 |ТК 44 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |вимоги до зварювальних | | | | | |національних |програма | | | | |матеріалів та флюсів для | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |зварювання плавленням металевих| | | | | |міжнародними та |на | | | | |матеріалів. | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |КПКВ 1202070; 16,0 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |89/106/ЕЕС, | | | | | | | | | | | |97/23/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |403.2.4-2010 | 25.160.10 |Атестаційне випробування | EN 287-1:2004; |10.2010 | 12.2010 |ТК 44 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |зварників. Зварювання | AC:2004; A2:2006 | | | | |національних |програма | | | | |плавленням. Частина 1. Сталі. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |міжнародними та |на | | | | | | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 29,3 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2009/105/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |404.2.4-2010 | 25.160.10 |Специфікація та атестація | EN ISO 15614-1:2004; |10.2010 | 12.2010 |ТК 44 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |технологічних процесів | A1:2008; AC1:2005 | | | | |національних |програма | | | | |зварювання металевих | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |матерівалів. Випробування | | | | | |міжнародними та |на | | | | |технологічних процесів | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |зварювання. Частина 1. Дугове | | | | | |КПКВ 1202070; 22,9 |затверджена | | | | |та газове зварювання сталей і | | | | | | |постановою КМУ | | | | |дугове зварювання нікелю та | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | |нікелевих сплавів. | | | | | | |N 229 | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2009/105/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |405.2.4-2010 | 25.160.10 |Специфікація та атестація | EN ISO 15614-2:2005; |10.2010 | 12.2010 |ТК 44 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |технологічних процесів | AC:2009 | | | | |національних |програма | | | | |зварювання металевих | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |матерівалів. Випробування | | | | | |міжнародними та |на | | | | |технологічних процесів | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |зварювання. Частина 2. Дугове | | | | | |КПКВ 1202070; 22,2 |затверджена | | | | |зварювання алюмінію та | | | | | | |постановою КМУ | | | | |алюмінієвих сплавів. | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2009/105/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |406.2.4-2010 | 25.160.40 |Неруйнівний контроль швів, | EN 970:1997 |10.2010 | 12.2010 |ТК 44 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |виконаних зварюванням | | | | | |національних |програма | | | | |плавленням. Візуальний | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |контроль. | | | | | |міжнародними та |на | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 15,8 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2009/105/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |154.2.3-2010 | 25.160 |Груповий стандарт щодо | EN 50445:2008 |10.2010 | 12.2010 |ТК 44 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |відповідності устаткування для | | | | | |національних |програма | | | | |зварювання і суміжних процесів | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |базовим обмеженням | | | | | |міжнародними та |на | | | | |електромагнітних полів | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |(0 Гц - 300 ГГЦ) стосовно дії | | | | | |КПКВ 1202070; 10,2 |затверджена | | | | |на людину. | | | | | | |постановою КМУ | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |155.2.3-2010 | 25.160 |Устаткування для дугового | EN 60974-2:2008 |10.2010 | 12.2010 |ТК 44 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |зварювання. Частина 2. Системи | | | | | |національних |програма | | | | |для охолодження рідиною. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |міжнародними та |на | | | | | | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 15,1 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |156.2.3-2010 | 25.160 |Устаткування для дугового | EN 60974-3:2007 |10.2010 | 12.2010 |ТК 44 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |зварювання. Частина 3. Пристрої| | | | | |національних |програма | | | | |підпалювання та стабілізування | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |дуги. | | | | | |міжнародними та |на | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 15,2 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |157.2.3-2010 | 25.160 |Устаткування для дугового | EN 60974-4:2007 |10.2010 | 12.2010 |ТК 44 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |зварювання. Частина 4. | | | | | |національних |програма | | | | |Технічний контроль та | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |тестування в процесі | | | | | |міжнародними та |на | | | | |експлуатування. | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |КПКВ 1202070; 20,8 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |158.2.3-2010 | 25.160 |Устаткування для дугового | EN 60974-5:2008 |10.2010 | 12.2010 |ТК 44 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |зварювання. Частина 5. Пристрої| | | | | |національних |програма | | | | |подавання дроту. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |міжнародними та |на | | | | | | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 15,3 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |159.2.3-2010 | 25.160 |Устаткування для дугового | EN 60974-8:2008 |10.2010 | 12.2010 |ТК 44 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |зварювання. Частина 8. Пульт | | | | | |національних |програма | | | | |керування подавання газу в | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |системи зварювання та | | | | | |міжнародними та |на | | | | |плазмового різання. | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |КПКВ 1202070; 15,2 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |179.2.4-2010 | 25.160.10 |Зварювання. Рекомендації щодо | EN 1011-1:2009 |10.2010 | 12.2010 |ТК 44 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |зварювання металевих матеріалів| | | | | |національних |програма | | | | |Частина 1. Загальні правила для| | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |дугового зварювання. | | | | | |міжнародними та |на | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 16,5 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2009/105/ЕС | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ТК 47 "Механічні приводи" | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |213.2.2-2010 | 53.100 |Землерийні машини. Безпека. | EN 474-1:2006; |10.2010 | 12.2010 |ТК 47 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |Частина 1. Загальні вимоги. | A1:2009 | | | | |національних |програма | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | | | | | | | |міжнародними та |на | | | | | | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 37,1 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |214.2.2-2010 | 53.100 |Землерийні машини. Безпека. | EN 474-5:1996; |10.2010 | 12.2010 |ТК 47 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |Частина 5. Вимоги до | A1:2009 | | | | |національних |програма | | | | |гідравлічних екскаваторів. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |міжнародними та |на | | | | | | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 20,7 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |215.2.2-2010 | 53.100 |Землерийні машини. Безпека. | EN 474-6:2006; |10.2010 | 12.2010 |ТК 47 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |Частина 6. Вимоги до | A1:2009 | | | | |національних |програма | | | | |самоскидів. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |міжнародними та |на | | | | | | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 15,2 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |216.2.2-2010 | 53.100 |Землерийні машини. Безпека. | EN 474-7:2006; |10.2010 | 12.2010 |ТК 47 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |Частина 7. Вимоги до | A1:2009 | | | | |національних |програма | | | | |скребкових грейдерів. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |міжнародними та |на | | | | | | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 10,2 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |217.2.2-2010 | 53.100 |Землерийні машини. Безпека. | EN 474-8:2006; |10.2010 | 12.2010 |ТК 47 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |Частина 8. Вимоги до | A1:2009 | | | | |національних |програма | | | | |грейдерів. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |міжнародними та |на | | | | | | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 10,2 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |218.2.2-2010 | 53.100 |Землерийні машини. Безпека. | EN 474-9:2006; |10.2010 | 12.2010 |ТК 47 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |Частина 9. Вимоги до | A1:2009 | | | | |національних |програма | | | | |трубоукладачів. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |міжнародними та |на | | | | | | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 10,3 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |219.2.2-2010 | 53.100 |Землерийні машини. Безпека. | EN 474-10:2006; |10.2010 | 12.2010 |ТК 47 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |Частина 10. Вимоги до | A1:2009 | | | | |національних |програма | | | | |траншейних екскаваторів. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |міжнародними та |на | | | | | | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 15,1 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |220.2.2-2010 | 53.100 |Землерийні машини. Безпека. | EN 474-11:2006; |10.2010 | 12.2010 |ТК 47 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |Частина 11. Вимоги до катків | A1:2008 | | | | |національних |програма | | | | |та ущільнювачів закладання | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |відходів. | | | | | |міжнародними та |на | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 10,3 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |221.2.2-2010 | 53.100 |Землерийні машини. Безпека. | EN 474-12:2006; |10.2010 | 12.2010 |ТК 47 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |Частина 12. Вимоги для | A1:2008 | | | | |національних |програма | | | | |кабельних екскаваторів. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |міжнародними та |на | | | | | | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 20,8 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |222.2.2-2010 | 53.100 |Землерийні машини. Мінімальні | EN ISO 2860:2008 |10.2010 | 12.2010 |ТК 47 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |розміри зон доступу. | | | | | |національних |програма | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | | | | | | | |міжнародними та |на | | | | | | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 10,9 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |223.2.2-2010 | 53.100 |Землерийні машини. Системи | EN ISO 2867:2008 |10.2010 | 12.2010 |ТК 47 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |доступу. Розміри та загальні | | | | | |національних |програма | | | | |технічні вимоги. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Розроблення ДСТУ зі скасуванням| | | | | |міжнародними та |на | | | | |ДСТУ ГОСТ ИСО 2867:2003 | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 17,0 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |224.2.2-2010 | 53.100 |Землерийні машини. Лабораторний| EN ISO 3164:2008 |10.2010 | 12.2010 |ТК 47 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |метод визначення величини | | | | | |національних |програма | | | | |допустимої деформації. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |міжнародними та |на | | | | | | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 5,4 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |225.2.2-2010 | 53.100 |Землерийні машини. | EN ISO 3411:2007 |10.2010 | 12.2010 |ТК 47 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |Антропометричні розміри | | | | | |національних |програма | | | | |оператора і мінімальний розміри| | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |робочої зони оператора. | | | | | |міжнародними та |на | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 11,1 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |226.2.2-2010 | 53.100 |Землерийні машини. Захисні | EN ISO 3449:2008 |10.2010 | 12.2010 |ТК 47 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |пристрої від об'єктів що | | | | | |національних |програма | | | | |падають. Експлуатаційні вимоги | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |та лабораторні методи | | | | | |міжнародними та |на | | | | |випробування. | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |КПКВ 1202070; 16,4 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |227.2.2-2010 | 53.100 |Землерийні машини. Захисні | EN ISO 3457:2008 |10.2010 | 12.2010 |ТК 47 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |пристрої. Характеристики та | | | | | |національних |програма | | | | |загальні технічні вимоги. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |міжнародними та |на | | | | | | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 15,2 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |228.2.2-2010 | 53.100 |Землерийні машини. Захисні | EN ISO 3471:2008 |10.2010 | 12.2010 |ТК 47 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |пристрої від перекидання. | | | | | |національних |програма | | | | |Експлуатаційні вимоги та | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |лабораторні методи | | | | | |міжнародними та |на | | | | |випробування. | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |КПКВ 1202070; 22,8 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |229.2.2.2010 | 53.100 |Землерийні машини. Машини |EN 12643:1997; A1:2008|10.2010 | 12.2010 |ТК 47 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |колісні. Вимоги до системи | | | | | |національних |програма | | | | |кермування. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |міжнародними та |на | | | | | | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 16,0 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |230.2.2-2010 | 53.100 |Землерийні машини. Захисні | EN 13531:2001; |10.2010 | 12.2010 |ТК 47 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |пристрої від перекидання (TOPS)| A1:2008 | | | | |національних |програма | | | | |для екскаваторів невеликих | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |розмірів. Експлуатаційні вимоги| | | | | |міжнародними та |на | | | | |та лабораторні методи | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |випробування. | | | | | |КПКВ 1202070; 16,6 |затверджена | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |231.2.2-2010 | 59.120.01; |Машини текстильні. Методи | EN ISO 9902-1:2001; |10.2010 | 12.2010 |ТК 47 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | 17.140.20 |випробування на шум. Частина 1.| A1:2009 | | | | |національних |програма | | | | |Загальні вимоги. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |міжнародними та |на | | | | | | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 16,0 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |232.2.2-2010 | 59.120.01; |Машини текстильні.Методи | EN ISO 9902-2:2001; |10.2010 | 12.2010 |ТК 47 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | 17.140.20 |випробування на шум. Частина 2.| A1:2009 | | | | |національних |програма | | | | |Підготовчо-прядильні та | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |прядильні машини. | | | | | |міжнародними та |на | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 15,9 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |233.2.2-2010 | 59.120.01; |Машини текстильні. Методи | EN ISO 9902-3:2001; |10.2010 | 12.2010 |ТК 47 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | 17.140.20 |випробування на шум. Частина 3.| A1:2009 | | | | |національних |програма | | | | |Машини для нетканого полотна. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |міжнародними та |на | | | | | | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 10,6 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |234.2.2-2010 | 59.120.01; |Машини текстильні. Методи | EN ISO 9902-4:2001; |10.2010 | 12.2010 |ТК 47 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | 17.140.20 |випробування на шум. Частина 4.| A1:2009 | | | | |національних |програма | | | | |Машини для переробляння пряжі, | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |виготовлення линв та линвових | | | | | |міжнародними та |на | | | | |виробів. | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |КПКВ 1202070; 15,5 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |235.2.2-2010 | 59.120.01; |Машини текстильні. Методи | EN ISO 9902-5:2001; |10.2010 | 12.2010 |ТК 47 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | 17.140.20 |випробування на шум. Частина 5.| A1:2009 | | | | |національних |програма | | | | |Ткацькі та трикотажно- | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |підготовчі машини. | | | | | |міжнародними та |на | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 15,5 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |236.2.2-2010 | 59.120.01; |Машини текстильні. Методи | EN ISO 9902-6:2001; |10.2010 | 12.2010 |ТК 47 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | 17.140.20 |випробування на шум. Частина 6.| A1:2009 | | | | |національних |програма | | | | |Машини вироблення трикотажного | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |полотна. | | | | | |міжнародними та |на | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 16,2 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |237.2.2-2010 | 59.120.01; |Машини текстильні. Методи | EN ISO 9902-7:2001; |10.2010 | 12.2010 |ТК 47 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | 17.140.20 |випробування на шум. Частина 7:| A1:2009 | | | | |національних |програма | | | | |Фарбувальні та викінчувальні | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |машини. | | | | | |міжнародними та |на | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 21,2 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |238.2.2-2010 | 67.260 |Харчове переробче устатковання.| EN 12041:2000; |10.2010 | 12.2010 |ТК 47 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |Тістоформувальні машини. | A1:2009 | | | | |національних |програма | | | | |Вимоги щодо безпеки і гігієни. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |міжнародними та |на | | | | | | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 21,3 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |239.2.2-2010 | 67.260 |Харчове переробче устатковання.| EN 12042:2005 |10.2010 | 12.2010 |ТК 47 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |Автоматичні дозатори. Вимоги | | | | | |національних |програма | | | | |щодо безпеки і гігієни. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |міжнародними та |на | | | | | | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 23,2 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |240.2.2-2010 | 67.260 |Харчове переробче устатковання.| EN 12043:2000 |10.2010 | 12.2010 |ТК 47 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |Шафи для попереднього | | | | | |національних |програма | | | | |витримування. Вимоги щодо | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |безпеки і гігієни. | | | | | |міжнародними та |на | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 30,4 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |241.2.2-2010 | 67.260 |Харчове переробче устатковання.| EN 12355:2003 |10.2010 | 12.2010 |ТК 47 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |Машини для зрізування, | | | | | |національних |програма | | | | |знімання шкіри та видалення | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |пліви. Вимоги щодо безпеки і | | | | | |міжнародними та |на | | | | |гігієни. | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |КПКВ 1202070; 28,7 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |242.2.2-2010 | 67.260 |Харчове переробче устатковання.| EN 12463:2004 |10.2010 | 12.2010 |ТК 47 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |Фасувальні та допоміжні | | | | | |національних |програма | | | | |машини. Вимоги щодо безпеки і | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |гігієни. | | | | | |міжнародними та |на | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 37,1 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |243.2.2-2010 | 67.260 |Харчове переробче устатковання.| EN 13208:2003 |10.2010 | 12.2010 |ТК 47 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |Машини для обчищення овочів. | | | | | |національних |програма | | | | |Вимоги щодо безпеки і гігієни. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |міжнародними та |на | | | | | | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 24,8 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |244.2.2-2010 | 67.260 |Харчове переробче устатковання.| EN 13621:2004 |10.2010 | 12.2010 |ТК 47 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |Центрифуги для салату. Вимоги | | | | | |національних |програма | | | | |щодо безпеки і гігієни. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |міжнародними та |на | | | | | | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 27,6 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |245.2.2-2010 | 67.260 |Харчове переробче устатковання.| EN 13954:2005 |10.2010 | 12.2010 |ТК 47 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |Машини для нарізання хліба. | | | | | |національних |програма | | | | |Вимоги щодо безпеки і гігієни. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |міжнародними та |на | | | | | | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 23,2 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ТК 48 "Енергозбереження" | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |040.2.1-2010 | 19.080 |Безпечність електричного | IEC 61010-2-040:2005 |10.2010 | 12.2010 |ТК 48 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |устатковання для вимірювання, | | | | | |національних |програма | | | | |керування та лаботаторного | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |застосування. Частина 2-040. | | | | | |міжнародними та |на | | | | |Додаткові вимоги до | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |стерилізаторів та промивальних | | | | | |КПКВ 1202070; 30,0 |затверджена | | | | |дезінфекторів, використовуваних| | | | | | |постановою КМУ | | | | |для оброблення медичних | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | |матеріалів. | | | | | | |N 229 | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |041.2.1-2010 | 19.080 |Безпечність електричного | IEC 61010-031:2008 |10.2010 | 12.2010 |ТК 48 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |устатковання для вимірювання, | | | | | |національних |програма | | | | |керування та лаботаторного | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |застосування. Частина 031. | | | | | |міжнародними та |на | | | | |Вимоги безпеки до комплекту | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |ручних пробників для | | | | | |КПКВ 1202070; 50,0 |затверджена | | | | |електричних вимірювань та | | | | | | |постановою КМУ | | | | |випробувань. | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | |Розроблення ДСТУ на заміну | | | | | | |N 229 | | | | |ДСТУ IEC 61010-2-031:2006, | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | |ДСТУ ГОСТ МЭК 61010-2-031:2004 | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |042.2.1-2010 | 27.160 |Оцінювання безпечності | IEC 61730-1:2004 |10.2010 | 12.2010 |ТК 48 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |фотоелектричного модуля (PV). | | | | | |національних |програма | | | | |Частина 1. Вимоги до | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |конструкції. | | | | | |міжнародними та |на | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 15,0 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |043.2.1-2010 | 27.160 |Оцінювання безпечності | IEC 61730-2:2004 |10.2010 | 12.2010 |ТК 48 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |фотоелектричного модуля (PV). | | | | | |національних |програма | | | | |Частина 2. Вимоги до | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |випробування. | | | | | |міжнародними та |на | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 29,0 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |044.2.1-2010 | 27.070 |Технології паливних елементів. | IEC 62282-3-3:2007 |10.2010 | 12.2010 |ТК 48 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |Частина 3-3. Системи живлення | | | | | |національних |програма | | | | |стаціонарних паливних | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |елементів. Установлення. | | | | | |міжнародними та |на | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 12,0 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |045.2.1-2010 | 25.180.10 |Системи мережевого опалення, що| IEC 62395-1:2006 |10.2010 | 12.2010 |ТК 48 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |працюють на електричному опорі,| | | | | |національних |програма | | | | |для застосування в | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |промисловому і торговому | | | | | |міжнародними та |на | | | | |середовищі. Частина 1. Загальні| | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |вимоги та вимоги до | | | | | |КПКВ 1202070; 23,0 |затверджена | | | | |випробування. | | | | | | |постановою КМУ | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ТК 57 "Обладнання для кондиціонування повітря і вентиляції" | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |082.2.2-2010 | 91.140.30; |Системи вентиляції і | EN 12097:2006 |10.2010 | 12.2010 |ТК 57 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | 23.120 |кондиціонування повітря. | | | | | |національних |програма | | | | |Повітроводи. Вимоги до | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |складових частин повітроводів, | | | | | |міжнародними та |на | | | | |що дозволяють спростити | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |обслуговування систем | | | | | |КПКВ 1202070; 10,8 |затверджена | | | | |повітроводів. | | | | | | |постановою КМУ | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |89/106/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |083.2.2-2010 | 91.140.30; |Системи вентиляції і | EN 13264:2001 |10.2010 | 12.2010 |ТК 57 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | 23.120 |кондиціонування повітря. | | | | | |національних |програма | | | | |Кінцеві пристрої, що | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |встановлюються на підлозі. | | | | | |міжнародними та |на | | | | |Випробування для класифікації | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |конструкції. | | | | | |КПКВ 1202070; 16,5 |затверджена | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |89/106/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |084.2.2-2010 | 91.140.30; |Системи вентиляції і | EN 14277:2006 |10.2010 | 12.2010 |ТК 57 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | 23.120 |кондиціонування повітря. | | | | | |національних |програма | | | | |Кінцеві пристрої. Метод | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |вимірювання витрати повітря за | | | | | |міжнародними та |на | | | | |допомогою каліброваних давачів | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |в кінцевих пристроях/ | | | | | |КПКВ 1202070; 16,5 |затверджена | | | | |повітророзподільних камерах або| | | | | | |постановою КМУ | | | | |поруч з ними. | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |89/106/ЕС | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ТК 63 "Загальні норми і правила державної системи забезпечення єдності вимірювань" | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |047.2.1-2010 | 91.140.60 |Лічильники води. Частина 2. | EN 14154-2:2005; |10.2010 | 12.2010 |ТК 63 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |Встановлення та умови | A1:2007 | | | | |національних |програма | | | | |експлуатації. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |міжнародними та |на | | | | | | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 25,0 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2004/22/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |048.2.1-2010 | 91.140.60 |Лічильники води. Частина 3. | EN 14154-3:2005; |10.2010 | 12.2010 |ТК 63 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |Методи випробування та | A1:2007 | | | | |національних |програма | | | | |випробувальне обладнання. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |міжнародними та |на | | | | | | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 60,0 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2004/22/ЕС | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ТК 69 "Трактори і сільськогосподарські машини" | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |121.2.2-2010 | 65.060.80 |Сільськогосподарські та | EN 609-1:1999; |01.2010 | 12.2010 |ТК 69 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна | | | | |лісогосподарські машини. Вимоги| A2:2009 | | | | |сфері стандартизації |програма | | | | |безпеки. Частина 1. Машини для | | | | | |сільськогосподарської|стандартизації | | | | |розщеплювання колод клинові. | | | | | |продукції", |на | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |КПКВ 2801060, 35,0 |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | | |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |122.2.2-2010 | 65.060.80 |Сільськогосподарські та | EN 609-2:1999; |01.2010 | 12.2010 |ТК 69 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна | | | | |лісогосподарські машини. Вимоги| A1:2009 | | | | |сфері стандартизації |програма | | | | |безпеки. Частина 2. Машини для | | | | | |сільськогосподарської|стандартизації | | | | |розщеплювання колод гвинтові. | | | | | |продукції", |на | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |КПКВ 2801060, 35,0 |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | | |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |123.2.2-2010 | 65.060.80 |Садове устатковання. Машини |EN 774:1996; A1:1997; |01.2010 | 12.2010 |ТК 69 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна | | | | |ручні приводні для підстригання| A2:1997; A3:2001 | | | | |сфері стандартизації |програма | | | | |живоплоту. Вимоги безпеки. | | | | | |сільськогосподарської|стандартизації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |продукції", |на | | | | | | | | | | |КПКВ 2801060, 35,0 |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | | |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |124.2.2-2010 | 65.060.80 |Лісогосподарські машини. |EN 13525:2005; A2:2009|01.2010 | 12.2010 |ТК 69 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна | | | | |Дробарки для деревних | | | | | |сфері стандартизації |програма | | | | |відходів. Вимоги безпеки. | | | | | |сільськогосподарської|стандартизації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |продукції", |на | | | | | | | | | | |КПКВ 2801060, 35,0 |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | | |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |125.2.2-2010 | 65.060.80 |Лісогосподарські машини. Машини| EN 14861:2004; |01.2010 | 12.2010 |ТК 69 |Мінагрополітики |"Наукові розробки у |Державна | | | | |самохідні. Вимоги безпеки. | A1:2009 | | | | |сфері стандартизації |програма | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |сільськогосподарської|стандартизації | | | | | | | | | | |продукції", |на | | | | | | | | | | |КПКВ 2801060, 35,0 |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | | |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ТК 72 "Вироби електронної техніки, матеріали та обладнання для їх виробництва" | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |049.2.1-2010 | 29.120.40 |Вимикачі побутового й | EN 60669-2-4:2005 |10.2010 | 12.2010 |ТК 72 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |аналогічного стаціонарного | | | | | |національних |програма | | | | |електроустатковання. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Частина 2-4. Окремі вимоги. | | | | | |міжнародними та |на | | | | |Роз'єднувачі. | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |КПКВ 1202070; 30,0 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |050.2.1-2010 | 29.120.40 |Вимикачі електричних побутових | EN 61058-1:2002; |10.2010 | 12.2010 |ТК 72 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |приладів. Частина 1. Загальні | A2:2008 | | | | |національних |програма | | | | |вимоги. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |міжнародними та |на | | | | | | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 45,0 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |051.2.1-2010 | 29.120.40 |Вимикачі електричних побутових | IEC 61058-2-1:1992; |10.2010 | 12.2010 |ТК 72 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |приладів. Частина 2-1. Окремі | A1:1995 | | | | |національних |програма | | | | |вимоги. Шнурові вимикачі. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |міжнародними та |на | | | | | | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 23,0 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |052.2.1-2010 | 29.120.40 |Вимикачі електричних побутових | IEC 61058-2-4:2003 |10.2010 | 12.2010 |ТК 72 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |париладів. Частина 2-4. Окремі | | | | | |національних |програма | | | | |вимоги для автономних | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |вимикачів. | | | | | |міжнародними та |на | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 22,0 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |053.2.1-2010 | 29.120.40 |Вимикачі електричних побутових | EN 61058-2-5:1994; |10.2010 | 12.2010 |ТК 72 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |приладів. Частина 2-5. Окремі | A11:2002 | | | | |національних |програма | | | | |вимоги. Перемикачі | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |переналагоджування. | | | | | |міжнародними та |на | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 20,0 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |054.2.1-2010 | 29.120.40; |Вимикачі побутового й | EN 50428:2005; |10.2010 | 12.2010 |ТК 72 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | 97.120 |аналогічного стаціонарного | A1:2007; A2:2009 | | | | |національних |програма | | | | |електроустатковання. Додатковий| | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |стандарт. Вимикачі й пов'язане | | | | | |міжнародними та |на | | | | |з ним приладдя для використання| | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |в побутових електронних | | | | | |КПКВ 1202070; 27,0 |затверджена | | | | |системах будинків. | | | | | | |постановою КМУ | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2004/108/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |055.2.1-2010 | 29.120.40 |Вимикачі побутового й | EN 60669-2-1:2004; |10.2010 | 12.2010 |ТК 72 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |аналогічного стаціонарного | A1:2009; A12:2010 | | | | |національних |програма | | | | |електроустатковання. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Частина 2-1. Окремі вимоги. | | | | | |міжнародними та |на | | | | |Електронні вимикачі. | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |КПКВ 1202070; 28,0 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2004/108/ЕС, | | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |056.2.1-2010 | 29.120.40; |Вимикачі побутового й | IEC 60669-2-2:2006 |10.2010 | 12.2010 |ТК 72 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | 33.200 |аналогічного стаціонарного | | | | | |національних |програма | | | | |електроустатковання. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Частина 2-2. Окремі вимоги. | | | | | |міжнародними та |на | | | | |Перемикачі дистанційного | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |керування. | | | | | |КПКВ 1202070; 21,0 |затверджена | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |057.2.1-2010 | 29.120.40 |Вимикачі побутового й | IEC 60669-2-3:2006 |10.2010 | 12.2010 |ТК 72 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |аналогічного стаціонарного | | | | | |національних |програма | | | | |електроустатковання. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Частина 2-3. Окремі вимоги. | | | | | |міжнародними та |на | | | | |Реле часу. | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |КПКВ 1202070; 21,0 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |506.2.5-2010 | 29.120.50 |Автоматичні вимикачі, що | IEC 61008-1:2010 |10.2010 | 12.2010 |ТК 72 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |спрацьовують від залишкового | | | | | |національних |програма | | | | |струму, без вбудованих | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |пристроїв захисту від надструму| | | | | |міжнародними та |на | | | | |побутової та подібної | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |призначеності. Частина 1. | | | | | |КПКВ 1202070; 72,4 |затверджена | | | | |Загальні правила. | | | | | | |постановою КМУ | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |507.2.5-2010 | 29.120.50 |Автоматичні вимикачі, що | IEC 61009-1:2010 |10.2010 | 12.2010 |ТК 72 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |спрацьовують від залишкового | | | | | |національних |програма | | | | |струму, з вбудованими | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |пристроями захисту від | | | | | |міжнародними та |на | | | | |надструму побутової та подібної| | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |призначеності. Частина 1. | | | | | |КПКВ 1202070; 75,7 |затверджена | | | | |Загальні правила. | | | | | | |постановою КМУ | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ТК 73 "Низьковольтна комутаційна апаратура" | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |058.2.1-2010 | 29.130.20 |Вузли низьковольтної | EN 50274:2002 |10.2010 | 12.2010 |ТК 73 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |комутаційної апаратури та | | | | | |національних |програма | | | | |апаратури керування. Захист від| | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |ураження електричним струмом. | | | | | |міжнародними та |на | | | | |Випадковий безпосередній дотик | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |до небезпечних піднапругових | | | | | |КПКВ 1202070; 12,0 |затверджена | | | | |частин. | | | | | | |постановою КМУ | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |060.2.1-2010 | 29.130.20 |Низьковольтна комутаційна | IEC 62026-1:2007 |10.2010 | 12.2010 |ТК 73 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |апаратури та апаратура | | | | | |національних |програма | | | | |керування. Інтерфейси для | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |пристрою керування (CDIs). | | | | | |міжнародними та |на | | | | |Частина 1. Загальні правила. | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |КПКВ 1202070; 12,0 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС, | | | | | | | | | | | |2004/108/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |061.2.1-2010 | 29.130.20 |Вузли низьковольтної | EN 60439-3:1991; |10.2010 | 12.2010 |ТК 73 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |комутаційної апаратури та | A1:1994; A2:2001 | | | | |національних |програма | | | | |апаратури керування. Частина 3.| | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Додаткові вимоги до вузлів | | | | | |міжнародними та |на | | | | |низьковольтної комутаційної | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |апаратури та апаратури | | | | | |КПКВ 1202070; 28,0 |затверджена | | | | |керування, призначених для | | | | | | |постановою КМУ | | | | |встановлення в місцях, де | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | |нефахівці мають доступ для їх | | | | | | |N 229 | | | | |використання. Розподільчі щити.| | | | | | |( 229-2006-п );| | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |062.2.1-2010 | 29.130.20 |Вузли низьковольтної | IEC 60439-4:2004 |10.2010 | 12.2010 |ТК 73 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |комутаційної апаратури та | | | | | |національних |програма | | | | |апаратури керування. Частина 4.| | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Додаткові вимоги до вузлів для | | | | | |міжнародними та |на | | | | |будівельних майданчиків (ACS). | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |КПКВ 1202070; 24,0 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |063.2.1-2010 | 29.130.20; |Вузли низьковольтної | IEC 60439-5:2006 |10.2010 | 12.2010 |ТК 73 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | 29.240.99 |комутаційної апаратури та | | | | | |національних |програма | | | | |апаратури керування. Частина 5.| | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Додаткові вимоги до вузлів для | | | | | |міжнародними та |на | | | | |енергопостачання зовнішніх | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |мереж. | | | | | |КПКВ 1202070; 24,0 |затверджена | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |064.2.1-2010 | 29.120.50 |Запобіжники плавкі мініатюрні. | IEC 60127-6:1994; |10.2010 | 12.2010 |ТК 73 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |Частина 6. Затискач плавкого | A1:1996; A2:2002 | | | | |національних |програма | | | | |запобіжника для мініатюрних | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |плавких вставок. | | | | | |міжнародними та |на | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 55,0 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |065.2.1-2010 | 29.130.20 |Розміри низьковольтної | IEC 60715:1981; |10.2010 | 12.2010 |ТК 73 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |комутаційної апаратури та | A1:1995 | | | | |національних |програма | | | | |апаратури керування. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Стандартизоване установлення | | | | | |міжнародними та |на | | | | |на рейки для механічного | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |підтримування електричних | | | | | |КПКВ 1202070; 25,0 |затверджена | | | | |пристроїв у вузлах комутаційної| | | | | | |постановою КМУ | | | | |апаратури та апаратури | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | |керування. | | | | | | |N 229 | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ТК 75 "Верстати" | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |150.2.2-2010 |13.110; 29.020 |Безпечність машин. | EN 60204-1:2006; |10.2010 | 12.2010 |ТК 75 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |Електрообладнання машин. | A1:2009 | | | | |національних |програма | | | | |Частина 1. Загальні вимоги. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Розроблення ДСТУ на заміну | | | | | |міжнародними та |на | | | | |ДСТУ EN 60204-1:2004 | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 28,5 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС, | | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |363.2.2-2010 | 13.110 |Безпека машин. Частини систем | EN ISO 13849-1:2008; |10.2010 | 12.2010 |ТК 75 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |керування, пов'язані з | AC:2009 | | | | |національних |програма | | | | |безпекою. Частина 1. Принципи | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |проектування. Загальні вимоги. | | | | | |міжнародними та |на | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 59,3 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |364.2.2-2010 | 13.110 |Безпека машин. Частини систем | EN ISO 13849-2:2008 |10.2010 | 12.2010 |ТК 75 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |керування, пов'язані з | | | | | |національних |програма | | | | |безпекою. Частина 2. Правила | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |перевіряння. | | | | | |міжнародними та |на | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 33,8 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |365.2.2-2010 | 13.110 |Безпека машин. Аварійне | EN ISO 13850:2008 |10.2010 | 12.2010 |ТК 75 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |зупинення. Принципи | | | | | |національних |програма | | | | |проектування. Загальні вимоги. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |міжнародними та |на | | | | | | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 10,3 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |366.2.2-2010 | 13.110 |Безпека машин. Безпечні | EN ISO 13857:2008 |10.2010 | 12.2010 |ТК 75 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |відстані для запобігання | | | | | |національних |програма | | | | |потрапляння рук і ніг у | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |небезпечну зону. Вимоги. | | | | | |міжнародними та |на | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 15,8 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |367.2.2-2010 | 25.080.01 |Безпека машин. Виробничі лінії | EN 14070:2003 + |10.2010 | 12.2010 |ТК 75 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |і спеціальні машини. Вимоги. | A1:2009; AC:2010 | | | | |національних |програма | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | | | | | | | |міжнародними та |на | | | | | | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 28,7 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |368.2.2-2010 | 13.110 |Безпека машин. Оцінювання | EN ISO 14121-1:2007 |10.2010 | 12.2010 |ТК 75 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |ризику. Частина 1. Принципи. | | | | | |національних |програма | | | | |Загальні вимоги. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |міжнародними та |на | | | | | | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 22,0 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |369.2.2-2010 | 25.120.10 |Безпека машин. Вимоги безпеки | EN 14656:2006 |10.2010 | 12.2010 |ТК 75 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |до екструзійних пресів для | | | | | |національних |програма | | | | |чорних металів. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |міжнародними та |на | | | | | | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 31,5 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |370.2.2-2010 | 25.120.10 |Безпечність машин. Вимоги | EN 14673:2006 |10.2010 | 12.2010 |ТК 75 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |безпеки до гідравлічних пресів | | | | | |національних |програма | | | | |з відкритими штампами для | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |гарячого штампування чорних і | | | | | |міжнародними та |на | | | | |кольорових металів. | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |КПКВ 1202070; 31,5 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |351.2.2-2010 | 85.100 |Машини для виробництва і | EN 1034-5:2005 + |01.2010 | 12.2010 |ТК 75 |Мінпромполітики |"Наукові розробки у |Державна | | | | |оброблення паперу. Проектування| A1:2009 | | | | |сфері стандартизації |програма | | | | |та виготовлення. Вимоги | | | | | |та сертифікації |стандартизації | | | | |безпеки. Частина 5. Машини для | | | | | |промислової |на | | | | |різання аркушів. | | | | | |продукції", |2006-2010 роки,| | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |КПКВК 2601140, 19,0 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |352.2.2-2010 | 85.100 |Машини для виробнитва і | EN 1034-6:2005 + |01.2010 | 12.2010 |ТК 75 |Мінпромполітики |"Наукові розробки у |Державна | | | | |оброблення паперу. Проектування| A1:2009 | | | | |сфері стандартизації |програма | | | | |та виготовлення. Вимоги | | | | | |та сертифікації |стандартизації | | | | |безпеки. Частина 6. Каландри. | | | | | |промислової |на | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |продукції", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВК 2601140, 19,0 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |353.2.2-2010 | 85.100 |Машини для виробнитва і | EN 1034-13:2005 + |01.2010 | 12.2010 |ТК 75 |Мінпромполітики |"Наукові розробки у |Державна | | | | |оброблення паперу. Проектування| A1:2009 | | | | |сфері стандартизації |програма | | | | |та виготовлення. Вимоги | | | | | |та сертифікації |стандартизації | | | | |безпеки. Частина 13. Машини для| | | | | |промислової |на | | | | |розв'язування пачок та блоків | | | | | |продукції", |2006-2010 роки,| | | | |пачок. | | | | | |КПКВК 2601140, 14,0 |затверджена | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |354.2.2-2010 | 85.100 |Машини для виробнитва і | EN 1034-14:2005 + |01.2010 | 12.2010 |ТК 75 |Мінпромполітики |"Наукові розробки у |Державна | | | | |оброблення паперу. Проектування| A1:2009 | | | | |сфері стандартизації |програма | | | | |та виготовлення. Вимоги | | | | | |та сертифікації |стандартизації | | | | |безпеки. Частина 14. Машини для| | | | | |промислової |на | | | | |розрізування рулонів. | | | | | |продукції", |2006-2010 роки,| | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |КПКВК 2601140, 14,0 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |355.2.2-2010 | 85.100 |Машини для виробнитва і | EN 1034-22:2005 + |01.2010 | 12.2010 |ТК 75 |Мінпромполітики |"Наукові розробки у |Державна | | | | |оброблення паперу. Проектування| A1:2009 | | | | |сфері стандартизації |програма | | | | |та виготовлення. Вимоги | | | | | |та сертифікації |стандартизації | | | | |безпеки. Частина 22. | | | | | |промислової |на | | | | |Шліфувальні машини для | | | | | |продукції", |2006-2010 роки,| | | | |роздроблювання деревини. | | | | | |КПКВК 2601140, 14,0 |затверджена | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |356.2.2-2010 | 81.100 |Машини та установки для | EN 13035-3:2003 + |01.2010 | 12.2010 |ТК 75 |Мінпромполітики |"Наукові розробки у |Державна | | | | |вироблення, оброблення та | A1:2009 | | | | |сфері стандартизації |програма | | | | |перероблення плаского скла. | | | | | |та сертифікації |стандартизації | | | | |Вимоги безпеки. Частина 3. | | | | | |промислової |на | | | | |Різальні машини. | | | | | |продукції", |2006-2010 роки,| | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |КПКВК 2601140, 16,5 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |357.2.2-2010 | 81.100 |Машини та установки для | EN 13035-4:2003 + |01.2010 | 12.2010 |ТК 75 |Мінпромполітики |"Наукові розробки у |Державна | | | | |вироблення, оброблення та | A1:2009 | | | | |сфері стандартизації |програма | | | | |перероблення плаского скла. | | | | | |та сертифікації |стандартизації | | | | |Вимоги щодо безпеки. Частина 4.| | | | | |промислової |на | | | | |Похилі столи. | | | | | |продукції", |2006-2010 роки,| | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |КПКВК 2601140, 16,5 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |358.2.2-2010 | 81.100 |Машини та установки для | EN 13035-5:2006 + |01.2010 | 12.2010 |ТК 75 |Мінпромполітики |"Наукові розробки у |Державна | | | | |вироблення, оброблення та | A1:2009 | | | | |сфері стандартизації |програма | | | | |перероблення плаского скла. | | | | | |та сертифікації |стандартизації | | | | |Вимоги безпеки. Частина 5. | | | | | |промислової |на | | | | |Машини та установки для | | | | | |продукції", |2006-2010 роки,| | | | |складання і розбирання | | | | | |КПКВК 2601140, 16,5 |затверджена | | | | |штабелів. | | | | | | |постановою КМУ | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |359.2.2-2010 | 81.100 |Машини та установки для | EN 13035-6:2006 + |01.2010 | 12.2010 |ТК 75 |Мінпромполітики |"Наукові розробки у |Державна | | | | |вироблення, оброблення та | A1:2009 | | | | |сфері стандартизації |програма | | | | |перероблення плаского скла. | | | | | |та сертифікації |стандартизації | | | | |Вимоги безпеки. Частина 6. | | | | | |промислової |на | | | | |Машини для розламування. | | | | | |продукції", |2006-2010 роки,| | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |КПКВК 2601140, 12,5 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |360.2.2-2010 | 81.100 |Машини та установки для | EN 13035-7:2006 + |01.2010 | 12.2010 |ТК 75 |Мінпромполітики |"Наукові розробки у |Державна | | | | |вироблення, оброблення та | A1:2009 | | | | |сфері стандартизації |програма | | | | |перероблення плаского скла. | | | | | |та сертифікації |стандартизації | | | | |Вимоги безпеки. Частина 7. | | | | | |промислової |на | | | | |Машини для різання | | | | | |продукції", |2006-2010 роки,| | | | |ламінованого скла. | | | | | |КПКВК 2601140, 12,0 |затверджена | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |361.2.2-2010 | 81.100 |Машини та установки для | EN 13035-9:2006 + |01.2010 | 12.2010 |ТК 75 |Мінпромполітики |"Наукові розробки у |Державна | | | | |вироблення, оброблення та | A1:2010 | | | | |сфері стандартизації |програма | | | | |перероблення плаского скла. | | | | | |та сертифікації |стандартизації | | | | |Вимоги безпеки. Частина 9. | | | | | |промислової |на | | | | |Мийні установки. | | | | | |продукції", |2006-2010 роки,| | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |КПКВК 2601140, 13,0 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |362.2.2-2010 | 81.100 |Машини та установки для | EN 13035-11:2006 + |01.2010 | 12.2010 |ТК 75 |Мінпромполітики |"Наукові розробки у |Державна | | | | |вироблення, оброблення та | A1:2010 | | | | |сфері стандартизації |програма | | | | |перероблення плаского скла. | | | | | |та сертифікації |стандартизації | | | | |Вимоги безпеки. Частина 11. | | | | | |промислової |на | | | | |Свердлильні машини. | | | | | |продукції", |2006-2010 роки,| | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |КПКВК 2601140, 13,0 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ТК 79 "Атомна енергія" | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |161.2.3-2010 |13.280; 13.110 |Безпека машин. Оцінка і | EN 12198-1:2000; |10.2010 | 12.2010 |ТК 79 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |зменшення небезпеки | A1:2008 | | | | |національних |програма | | | | |випромінювання, що йде від | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |машин. Частина 1. Загальні | | | | | |міжнародними та |на | | | | |принципи. | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |КПКВ 1202070; 20,8 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |162.2.3-2010 |13.280; 13.110 |Безпека машин. Оцінка і | EN 12198-2:2002; |10.2010 | 12.2010 |ТК 79 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |зменшення небезпеки | A1:2008 | | | | |національних |програма | | | | |випромінювання, що йде від | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |машин. Частина 2. Процедура | | | | | |міжнародними та |на | | | | |вимірювання радіаційного | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |випромінювання. | | | | | |КПКВ 1202070; 15,1 |затверджена | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |163.2.3-2010 |13.280; 13.110 |Безпека машин. Оцінка і | EN 12198-3:2002; |10.2010 | 12.2010 |ТК 79 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |зменшення небезпеки | A1:2008 | | | | |національних |програма | | | | |випромінювання, що йде від | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |машин. Частина 3. Зменшення | | | | | |міжнародними та |на | | | | |радіаційного випромінювання | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |шляхом ослаблення або | | | | | |КПКВ 1202070; 15,1 |затверджена | | | | |екранування. | | | | | | |постановою КМУ | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ТК 80 "Дорожній транспорт" | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |209.2.2-2010 | 43.160 |Машини для прибирання поверхні |EN 13019:2001; A1:2008|10.2010 | 12.2010 |ТК 80 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |доріг. Вимоги безпеки. | | | | | |національних |програма | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | | | | | | | |міжнародними та |на | | | | | | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 20,8 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |210.2.2-2010 | 43.160 |Машини для прибирання в зимових|EN 13021:2003; A1:2008|10.2010 | 12.2010 |ТК 80 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |умовах. Вимоги безпеки. | | | | | |національних |програма | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | | | | | | | |міжнародними та |на | | | | | | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 21,3 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |211.2.2-2010 | 23.020.30 |Прості резервуари високого |EN 286-2:1992; AC:1992|10.2010 | 12.2010 |ТК 80 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |тиску безвогневого підведення | | | | | |національних |програма | | | | |тепла для зберігання стиснених | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |повітря чи азоту. Частина 2. | | | | | |міжнародними та |на | | | | |Резервуари високого тиску для | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |пневматичних гальмівних систем | | | | | |КПКВ 1202070; 28,2 |затверджена | | | | |і допоміжних пристроїв в | | | | | | |постановою КМУ | | | | |автомобілях і причепах. | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | |Загальні технічні вимоги. | | | | | | |N 229 | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2009/105/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |126.2.2-2010 | 13.040.50; |Мотоцикли. Метод вимірювання | ISO 6460-1:2007 |01.2010 | 12.2010 |ТК 80 |Мінтрансзв'язку |"Прикладні наукові та|Державна | | | | 43.140 |вмісту газових викидів та | | | | | |науково-технічні |програма | | | | |витрата палива. Частина 1. | | | | | |розробки, виконання |стандартизації | | | | |Загальні вимоги до | | | | | |робіт за державними |на | | | | |випробувань. | | | | | |цільовими програмами |2006-2010 роки,| | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |і державним |затверджена | | | | | | | | | | |замовленням у сфері |постановою КМУ | | | | | | | | | | |розвитку національної|від 01.03.2006 | | | | | | | | | | |транспортної мережі",|N 229 | | | | | | | | | | |КПКВ 3101030; 57,9 |( 229-2006-п ) | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |127.2.2-2010 | 13.040.50; |Мотоцикли. Метод вимірювання | ISO 6460-2:2007 |01.2010 | 12.2010 |ТК 80 |Мінтрансзв'язку |"Прикладні наукові та|Державна | | | | 43.140 |вмісту газових викидів та | | | | | |науково-технічні |програма | | | | |витрата палива. Частина 2. | | | | | |розробки, виконання |стандартизації | | | | |Випробовувальні цикли та | | | | | |робіт за державними |на | | | | |спеціальні умови випробувань. | | | | | |цільовими програмами |2006-2010 роки,| | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |і державним |затверджена | | | | | | | | | | |замовленням у сфері |постановою КМУ | | | | | | | | | | |розвитку національної|від 01.03.2006 | | | | | | | | | | |транспортної мережі",|N 229 | | | | | | | | | | |КПКВ 3101030; 23,9 |( 229-2006-п ) | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |128.2.2-2010 | 13.040.50; |Мотоцикли. Метод вимірювання | ISO 6460-3:2007 |01.2010 | 12.2010 |ТК 80 |Мінтрансзв'язку |"Прикладні наукові та|Державна | | | | 43.140 |вмісту газових викидів та | | | | | |науково-технічні |програма | | | | |витрата палива. Частина 3. | | | | | |розробки, виконання |стандартизації | | | | |Вимірювання витрати палива при | | | | | |робіт за державними |на | | | | |постійній швидкості. | | | | | |цільовими програмами |2006-2010 роки,| | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |і державним |затверджена | | | | | | | | | | |замовленням у сфері |постановою КМУ | | | | | | | | | | |розвитку національної|від 01.03.2006 | | | | | | | | | | |транспортної мережі",|N 229 | | | | | | | | | | |КПКВ 3101030; 15,9 |( 229-2006-п ) | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |129.2.2-2010 | 43.040.50 |Колісні транспортні засоби для | ISO 13988:2008 |01.2010 | 12.2010 |ТК 80 |Мінтрансзв'язку |"Прикладні наукові та|Державна | | | | |перевезення пасажирів. | | | | | |науково-технічні |програма | | | | |Номенклатура, методика | | | | | |розробки, виконання |стандартизації | | | | |випробувань та вимоги до | | | | | |робіт за державними |на | | | | |робочих характеристик. | | | | | |цільовими програмами |2006-2010 роки,| | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |і державним |затверджена | | | | | | | | | | |замовленням у сфері |постановою КМУ | | | | | | | | | | |розвитку національної|від 01.03.2006 | | | | | | | | | | |транспортної мережі",|N 229 | | | | | | | | | | |КПКВ 3101030; 13,6 |( 229-2006-п ) | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |130.2.2-2010 | 43.040.40 |Колісні транспортні засоби. | ISO 21069-1:2004 |01.2010 | 12.2010 |ТК 80 |Мінтрансзв'язку |"Прикладні наукові та|Державна | | | | |Випробування гальмівних систем | | | | | |науково-технічні |програма | | | | |автомобілів з максимальною | | | | | |розробки, виконання |стандартизації | | | | |дозволеною загальною масою | | | | | |робіт за державними |на | | | | |більш ніж 3,5 т за допомогою | | | | | |цільовими програмами |2006-2010 роки,| | | | |роликового гальмівного стенда. | | | | | |і державним |затверджена | | | | |Частина 1. Пневматичні | | | | | |замовленням у сфері |постановою КМУ | | | | |гальмові системи. | | | | | |розвитку національної|від 01.03.2006 | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |транспортної мережі",|N 229 | | | | | | | | | | |КПКВ 3101030; 12,5 |( 229-2006-п ) | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |131.2.2-2010 | 43.040.40 |Колісні транспортні засоби. | ISO 21069-2:2008 |01.2010 | 12.2010 |ТК 80 |Мінтрансзв'язку |"Прикладні наукові та|Державна | | | | |Випробування гальмівних систем | | | | | |науково-технічні |програма | | | | |автомобілів загальною маси | | | | | |розробки, виконання |стандартизації | | | | |більше ніж 3,5 т за допомогою | | | | | |робіт за державними |на | | | | |роликового гальмівного стенда. | | | | | |цільовими програмами |2006-2010 роки,| | | | |Частина 2. Пневмогідравлічні | | | | | |і державним |затверджена | | | | |та гідравлічні гальмові | | | | | |замовленням у сфері |постановою КМУ | | | | |системи. | | | | | |розвитку національної|від 01.03.2006 | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |транспортної мережі",|N 229 | | | | | | | | | | |КПКВ 3101030; 15,9 |( 229-2006-п ) | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |132.2.2-2010 | 43.040.40 |Колісні транспортні засоби. | ISO 21995:2008 |01.2010 | 12.2010 |ТК 80 |Мінтрансзв'язку |"Прикладні наукові та|Державна | | | | |Пневматичні гальмові системи з | | | | | |науково-технічні |програма | | | | |допустимою масою більше ніж | | | | | |розробки, виконання |стандартизації | | | | |3,5 т. Відбирання | | | | | |робіт за державними |на | | | | |та використання контрольних | | | | | |цільовими програмами |2006-2010 роки,| | | | |значень з використанням | | | | | |і державним |затверджена | | | | |роликового стенду | | | | | |замовленням у сфері |постановою КМУ | | | | |для випробування гальм. | | | | | |розвитку національної|від 01.03.2006 | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |транспортної мережі",|N 229 | | | | | | | | | | |КПКВ 3101030; 14,8 |( 229-2006-п ) | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ТК 81 "Стандартизація методів контролю механічних, металографічних і корізійних випробувань металопродукції" | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |402.2.4-2010 | 23.020.30 |Вмістини високого тиску, що не | EN 286-1:1998; |10.2010 | 12.2010 |ТК 81 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |піддаються займанню, призначені| AC:2002; A1:2002; | | | | |національних |програма | | | | |для зберігання стисненого | A2:2005 | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |повітря або стисненого азоту. | | | | | |міжнародними та |на | | | | |Частина 1. Вмістини високого | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |тиску загальної призначеності. | | | | | |КПКВ 1202070; 65,8 |затверджена | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2009/105/ЕС | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ТК 82 "Охорона навколишнього середовища України" | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |189.2.3-2010 | 13.040.40; |Теплові системи очищення | EN ISO 12753:2005 |10.2010 | 12.2010 |ТК 82 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | 25.220.01 |вихлопних газів устаткування | | | | | |національних |програма | | | | |для поверхневого обробляння | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |поверхонь. Вимоги безпеки. | | | | | |міжнародними та |на | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 21,4 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ТК 83 "Вагони" | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |260.2.2-2010 | 45.060 |Прості резервуари високого | EN 286-3:1994 |10.2010 | 12.2010 |ТК 83 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |тиску безвогневого підведення | | | | | |національних |програма | | | | |тепла для зберігання стиснених | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |повітря чи азоту, Частина 3. | | | | | |міжнародними та |на | | | | |Резервуари високого тиску | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |стальні для пневматичних | | | | | |КПКВ 1202070; 47,5 |затверджена | | | | |гальмівних систем і допоміжних | | | | | | |постановою КМУ | | | | |пристроїв для рухомого складу | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | |залізниць. Загальні технічні | | | | | | |N 229 | | | | |вимоги. | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2009/105/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |261.2.2-2010 | 45.060 |Прості резервуари високого | EN 286-4:2004 |10.2010 | 12.2010 |ТК 83 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |тиску безвогневого підведення | | | | | |національних |програма | | | | |тепла для зберігання стиснених | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |повітря чи азоту, Частина 4. | | | | | |міжнародними та |на | | | | |Резервуари високого тиску з | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |алюмінієвих сплавів для | | | | | |КПКВ 1202070; 43,4 |затверджена | | | | |пневматичних гальмівних систем | | | | | | |постановою КМУ | | | | |і допоміжних пристроїв для | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | |рухомого складу залізниць. | | | | | | |N 229 | | | | |Загальні технічні вимоги. | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2009/105/ЕС | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ТК 90 "Засоби вимірювання електричних і магнітних величин" | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |066.2.1-2010 | 17.220.20 |Прилади електричні вимірювальні| HD 368 S1:1978 |10.2010 | 12.2010 |ТК 90 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |реєструвальні безпосередньої | | | | | |національних |програма | | | | |дії та їх допоміжне | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |устатковання. | | | | | |міжнародними та |на | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 20,0 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |067.2.1-2010 | 17.220.20 |Подільники напруги постійного |EN 60524:1993 A2:1997 |10.2010 | 12.2010 |ТК 90 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |струму резистивні. | | | | | |національних |програма | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | | | | | | | |міжнародними та |на | | | | | | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 25,0 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |068.2.1-2010 | 17.220; |Вимірювання електроенергії | IEC 62054-11:2004 |10.2010 | 12.2010 |ТК 90 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | 91.140.50 |змінного струму. Тарифікація та| | | | | |національних |програма | | | | |керування навантагою. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Частина 11. Спеціальні вимоги | | | | | |міжнародними та |на | | | | |до електронних приймачів | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |із імпульсним керуванням. | | | | | |КПКВ 1202070; 25,0 |затверджена | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2004/108/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |069.2.1-2010 | 17.220.20; |Вимірювання електроенергії | EN 62054-21:2004 |10.2010 | 12.2010 |ТК 90 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | 91.140.50 |змінного струму. Тарифікація та| | | | | |національних |програма | | | | |керування навантагою. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Частина 21. Спеціальні вимоги | | | | | |міжнародними та |на | | | | |до вимикачів із часовим | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |механізмом. | | | | | |КПКВ 1202070; 20,0 |затверджена | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2004/108/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |070.2.1-2010 | 17.220.20; |Засоби вимірювання електричної | IEC 62052-21:2004 |10.2010 | 12.2010 |ТК 90 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | 91.140.50 |енергії змінного струму. | | | | | |національних |програма | | | | |Загальні вимоги, випробування | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |і умови випробувань. | | | | | |міжнародними та |на | | | | |Частина 21. Устатковання | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |для тарифікації та контролю | | | | | |КПКВ 1202070; 33,0 |затверджена | | | | |навантаги. | | | | | | |постановою КМУ | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2004/108/ЕС | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ТК 98 "Засоби і системи автоматизації технологічних процесів, пакування та контейнеризація" | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |133.2.2-2010 | 55.200; |Безпечність пакувальних машин. | EN 415-1:2000; |10.2010 | 12.2010 |ТК 98 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | 01.040.55 |Частина 1. Термінологія і | A1:2009 | | | | |національних |програма | | | | |класифікація пакувальних машин | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |та допоміжного устатковання. | | | | | |міжнародними та |на | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 40,9 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |134.2.2-2010 | 55.200 |Пакувальні машини. Частина 5. | EN 415-5:2006; |10.2010 | 12.2010 |ТК 98 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |Машини для обгортання. Вимоги | A1:2009 | | | | |національних |програма | | | | |безпеки. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |міжнародними та |на | | | | | | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 54,4 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |135.2.2-2010 | 55.200 |Пакувальні машини. Частина 6. | EN 415-6:2006; |10.2010 | 12.2010 |ТК 98 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |Машини для обгортання | A1:2009 | | | | |національних |програма | | | | |піддонів. Вимоги безпеки. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |міжнародними та |на | | | | | | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 53,8 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |136.2.2-2010 | 55.200 |Безпечність пакувальних машин. | EN 415-7:2006; |10.2010 | 12.2010 |ТК 98 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |Частина 7. Машини для | A1:2008 | | | | |національних |програма | | | | |сортування та подальшого | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |пакування. Вимоги безпеки. | | | | | |міжнародними та |на | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 56,0 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |137.2.2-2010 | 55.200 |Пакувальні машини. Частина 8. | EN 415-8:2008 |10.2010 | 12.2010 |ТК 98 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |Машини для обв'язування. | | | | | |національних |програма | | | | |Вимоги безпеки. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |міжнародними та |на | | | | | | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 44,9 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |138.2.2-2010 | 77.180 |Безпечність машин. Вимоги щодо | EN 14753:2007 |10.2010 | 12.2010 |ТК 98 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |безпеки до машин і устатковання| | | | | |національних |програма | | | | |для безперервного розливання | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |сталі. | | | | | |міжнародними та |на | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 30,4 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |139.2.2-2010 | 77.180 |Безпечність машин. Вимоги щодо | EN 15093:2008 |10.2010 | 12.2010 |ТК 98 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |безпеки до станів гарячого | | | | | |національних |програма | | | | |вальцювання листів. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |міжнародними та |на | | | | | | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 39,3 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |140.2.2-2010 | 77.180 |Безпечність машин. Вимоги щодо | EN 15094:2008 |10.2010 | 12.2010 |ТК 98 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |безпеки до станів холодного | | | | | |національних |програма | | | | |вальцювання листів. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |міжнародними та |на | | | | | | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 44,9 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |190.2.3-2010 | 13.040.40 |Безпечність машин. Оцінювання | EN 1093-2:2006; |10.2010 | 12.2010 |ТК 98 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |вмісту небезпечних речовин, що | A1:2008 | | | | |національних |програма | | | | |переносяться повітрям. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Частина 2. Метод індикаторного | | | | | |міжнародними та |на | | | | |газу для вимірювання вмісту | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |забруднювача. | | | | | |КПКВ 1202070; 10,2 |затверджена | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |191.2.3-2010 | 13.040.40 |Безпечність машин. Оцінювання | EN 1093-3:2006; |10.2010 | 12.2010 |ТК 98 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |вмісту небезпечних речовин, що | A1:2008 | | | | |національних |програма | | | | |переносяться повітрям. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Частина 3. Метод стендових | | | | | |міжнародними та |на | | | | |випробувань з використанням | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |реального забруднювача. | | | | | |КПКВ 1202070; 10,2 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |192.2.3-2010 | 13.040.40 |Безпечність машин. Оцінювання | EN 1093-4:1996; |10.2010 | 12.2010 |ТК 98 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |вмісту небезпечних речовин, що | A1:2008 | | | | |національних |програма | | | | |переносяться повітрям. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Частина 4. Ефективність | | | | | |міжнародними та |на | | | | |уловлювання у випускних | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |системах. Метод ізотопних | | | | | |КПКВ 1202070; 10,2 |затверджена | | | | |індикаторів. | | | | | | |постановою КМУ | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |193.2.3-2010 | 13.040.40 |Безпечність машин. Оцінювання | EN 1093-6:1998; |10.2010 | 12.2010 |ТК 98 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |вмісту небезпечних речовин, що | A1:2008 | | | | |національних |програма | | | | |переносяться повітрям. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Частина 6. Ефективність | | | | | |міжнародними та |на | | | | |сепарації за масою у разі | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |не каналізованого випуску. | | | | | |КПКВ 1202070; 10,2 |затверджена | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |194.2.3-2010 | 13.040.40 |Безпечність машин. Оцінювання | EN 1093-7:1998; |10.2010 | 12.2010 |ТК 98 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |вмісту небезпечних речовин, що | A1:2008 | | | | |національних |програма | | | | |переносяться повітрям. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Частина 7. Ефективність | | | | | |міжнародними та |на | | | | |сепарації за масою у разі | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |каналізованого випуску. | | | | | |КПКВ 1202070; 5,3 |затверджена | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |195.2.3-2010 | 13.040.40 |Безпечність машин. Оцінювання | EN 1093-8:1998; |10.2010 | 12.2010 |ТК 98 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |вмісту небезпечних речовин, що | A1:2008 | | | | |національних |програма | | | | |Переносяться повітрям. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Частина 8. Контроль | | | | | |міжнародними та |на | | | | |концентрації забруднювача | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |стендовим методом. | | | | | |КПКВ 1202070; 5,3 |затверджена | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |196.2.3-2010 | 13.040.40 |Безпечність машин. Оцінювання | EN 1093-9:1998; |10.2010 | 12.2010 |ТК 98 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |вмісту небезпечних речовин, що | A1:2008 | | | | |національних |програма | | | | |переносяться повітрям. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Частина 9. Контроль | | | | | |міжнародними та |на | | | | |концентрації забруднювача | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |камерним методом. | | | | | |КПКВ 1202070; 10,0 |затверджена | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |197.2.3-2010 | 13.040.40 |Безпечність машин. Оцінювання | EN 1093-11:2001; |10.2010 | 12.2010 |ТК 98 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |вмісту небезпечних речовин, що | A1:2008 | | | | |національних |програма | | | | |переносяться повітрям. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Частина 11. Коефіцієнт | | | | | |міжнародними та |на | | | | |очищення. | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |КПКВ 1202070; 10,2 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |198.2.3-2010 | 91.060.50 |Промислові, комерційні та | EN 12978:2003; |10.2010 | 12.2010 |ТК 98 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |гаражні двері і ворота. Засоби | A1:2009 | | | | |національних |програма | | | | |безпеки до дверей і воріт з | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |механічним приводом. Вимоги та | | | | | |міжнародними та |на | | | | |методи випробувань. | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |КПКВ 1202070; 21,1 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |199.2.3-2010 | 91.060.50 |Вікна і двері. Стандарт на | EN 14351-1:2006 |10.2010 | 12.2010 |ТК 98 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |продукцію. Технічні вимоги. | | | | | |національних |програма | | | | |Частина 1. Вікна та зовнішні | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |двері з одвірками без вимог до | | | | | |міжнародними та |на | | | | |вогнетривкості та/або | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |димотривкості. | | | | | |КПКВ 1202070; 28,2 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |200.2.3-2010 | 45.020; |Механічна вібрація. | EN 30326-1:1994; |10.2010 | 12.2010 |ТК 98 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | |13.160; 43.020 |Лабораторний метод оцінювання | A1:2007 | | | | |національних |програма | | | | |вібрації робочого місця | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |транспортного засобу. | | | | | |міжнародними та |на | | | | |Частина 1. Основні вимоги. | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |КПКВ 1202070; 5,0 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |009.2.3-2010 | 03.120.10; |Механічна вібрація і удар. | ISO 14964:2000 |01.2010 | 12.2010 |ТК 98 |Мінпромполітики |"Наукові розробки у |Державна | | | | 17.160 |Вібрація стаціонарних | | | | | |сфері стандартизації |програма | | | | |конструкцій. Спеціальні вимоги | | | | | |та сертифікації |стандартизації | | | | |до управління якістю під час | | | | | |промислової |на | | | | |вимірювання й оцінювання | | | | | |продукції", |2006-2010 роки,| | | | |вібрації. | | | | | |КПКВК 2601140; 14,0 |затверджена | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п ) | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ТК 100 "Сталеві дротяні канати" | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |073.2.4-2010 | 77.140.65 |Канати сталеві дротяні. | EN 12385-3:2004; |10.2010 | 12.2010 |ТК 100 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |Безпека. Частина 3. Інформація | A1:2008 | | | | |національних |програма | | | | |з використання та експлуатації.| | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |міжнародними та |на | | | | | | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 21,5 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС, | | | | | | | | | | | |95/16/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |074.2.4-2010 | 77.140.65 |Канати сталеві дротяні. | EN 12385-4:2002; |10.2010 | 12.2010 |ТК 100 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |Безпека. Частина 4. Канати | A1:2008 | | | | |національних |програма | | | | |подвійного звивання для | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |загального підіймального | | | | | |міжнародними та |на | | | | |застосування. | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |КПКВ 1202070; 21,8 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |075.2.4-2010 | 77.140.65 |Канати сталеві дротяні. | EN 12385-10:2003; |10.2010 | 12.2010 |ТК 100 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |Безпека. Частина 10. Канати | A1:2008 | | | | |національних |програма | | | | |одинарного звивання для | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |загального будівельного | | | | | |міжнародними та |на | | | | |застосування. | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |КПКВ 1202070; 21,8 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ТК 101 "Технологія поліграфії" | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |150.2.3-2010 | 87.080 |Методи вимірювання шуму під час| EN 13023:2003 + |10.2010 | 12.2010 |ТК 101 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |друкування на паперопереробних | A1:2010 | | | | |національних |програма | | | | |машинах, які виготовляють | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |папір, і на додатковому | | | | | |міжнародними та |на | | | | |обладнанні. Клас точності | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |2 і 3. | | | | | |КПКВ 1202070; 22,7 |затверджена | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ТК 103 "Географічна інформація/геоматика" | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |081.2.3-2010 | 35.240.70 |Географічна інформація. | ISO 19115:2003; |01.2010 | 12.2010 |ТК 103 |Мінприроди |"Прикладні наукові та|Державна | | | | |Метадані. | Cor 1:2006 | | | | |науково-технічні |програма | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |розробки, виконання |стандартизації | | | | | | | | | | |робіт за державними |на | | | | | | | | | | |цільовими програмами |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |і державним |затверджена | | | | | | | | | | |замовленням у сфері |постановою КМУ | | | | | | | | | | |природоохоронної |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | |діяльності та |N 229 | | | | | | | | | | |гідрометеорології, |( 229-2006-п ) | | | | | | | | | | |фінансова підтримка | | | | | | | | | | | |підготовки наукових | | | | | | | | | | | |кадрів", | | | | | | | | | | | |КПКВ 2401040; 80,0 | | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |082.2.3-2010 | 35.240.70 |Географічна інформація. | ISO 19111:2007 |01.2010 | 12.2010 |ТК 103 |Мінприроди |"Прикладні наукові та|Державна | | | | |Просторова прив'язка за | | | | | |науково-технічні |програма | | | | |координатами. | | | | | |розробки, виконання |стандартизації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |робіт за державними |на | | | | | | | | | | |цільовими програмами |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |і державним |затверджена | | | | | | | | | | |замовленням у сфері |постановою КМУ | | | | | | | | | | |природоохоронної |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | |діяльності та |N 229 | | | | | | | | | | |гідрометеорології, |( 229-2006-п ) | | | | | | | | | | |фінансова підтримка | | | | | | | | | | | |підготовки наукових | | | | | | | | | | | |кадрів", | | | | | | | | | | | |КПКВ 2401040; 80,0 | | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |083.2.3-2010 | 35.240.70 |Географічна інформація. | ISO 19112:2003 |01.2010 | 12.2010 |ТК 103 |Мінприроди |"Прикладні наукові та|Державна | | | | |Просторова прив'язка за | | | | | |науково-технічні |програма | | | | |географічними ідентифікаторами.| | | | | |розробки, виконання |стандартизації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |робіт за державними |на | | | | | | | | | | |цільовими програмами |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |і державним |затверджена | | | | | | | | | | |замовленням у сфері |постановою КМУ | | | | | | | | | | |природоохоронної |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | |діяльності та |N 229 | | | | | | | | | | |гідрометеорології, |( 229-2006-п ) | | | | | | | | | | |фінансова підтримка | | | | | | | | | | | |підготовки наукових | | | | | | | | | | | |кадрів", | | | | | | | | | | | |КПКВ 2401040; 50,0 | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ТК 104 "Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри" | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |042.2.2-2010 | 11.180.10 |Норми безпеки до конструкції та| EN 81-40:2008 |10.2010 | 12.2010 |ТК 104 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |експлуатації ліфтів. Спеціальні| | | | | |національних |програма | | | | |ліфти для перевезення пасажирів| | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |та вантажів. Частина 40. | | | | | |міжнародними та |на | | | | |Сходові підйомники і нахилені | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |підіймальні платформи для осіб | | | | | |КПКВ 1202070; 44,9 |затверджена | | | | |з погіршеною рухливістю. | | | | | | |постановою КМУ | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |043.2.2-2010 | 53.020.20; |Норми безпеки до конструкції та| EN 81-43:2009 |10.2010 | 12.2010 |ТК 104 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | 91.140.90 |експлуатації ліфтів. Спеціальні| | | | | |національних |програма | | | | |ліфти для перевезення пасажирів| | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |та вантажів. Частина 43. Ліфти | | | | | |міжнародними та |на | | | | |для кранів. | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |КПКВ 1202070; 39,9 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ТК 108 "Трубопровідна арматура" | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |041.2.2-2010 | 13.240 |Запобіжні пристрої захисту від | EN ISO 4126-4:2004 |10.2010 | 12.2010 |ТК 108 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |надлишкового тиску. Частина 4. | | | | | |національних |програма | | | | |Клапани запобіжні керовані. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Загальні технічні вимоги та | | | | | |міжнародними та |на | | | | |методи контролю. | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |КПКВ 1202070; 21,5 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |97/23/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |111.2.2-2010 | 23.060.01; |Арматура трубопровідна. | EN 736-1:1995 |10.2010 | 12.2010 |ТК 108 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | 01.040.23 |Термінологія. Частина 1. Типи | | | | | |національних |програма | | | | |арматури. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |міжнародними та |на | | | | | | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 11,0 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |97/23/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |112.2.2-2010 | 23.060.01; |Арматура трубопровідна. | EN 736-2:1997 |10.2010 | 12.2010 |ТК 108 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | 01.040.23 |Термінологія. Частина 2. | | | | | |національних |програма | | | | |Складові частини арматури. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |міжнародними та |на | | | | | | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 16,6 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |97/23/ЕС | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ТК 120 "Упаковка, тара, пакувальні матеріали" | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |312.2.2-2010 | 13.030.99; |Паковання. Оцінювання кінцевої | EN 14046:2003 |10.2010 | 12.2010 |ТК 120 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | 55.040 |спроможності пакувальних | | | | | |національних |програма | | | | |матеріалів до біологічного | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |аеробного розкладання за | | | | | |міжнародними та |на | | | | |визначених умов компостування. | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |Метод з використовуванням | | | | | |КПКВ 1202070; 15,9 |затверджена | | | | |аналізування вивільненого | | | | | | |постановою КМУ | | | | |діоксиду вуглецю. | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |94/62/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |313.2.2-2010 | 55.020; |Паковання. Вимоги до | EN 13431:2004 |10.2010 | 12.2010 |ТК 120 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | 13.030.99 |відновлення паковання у вигляді| | | | | |національних |програма | | | | |регенерації енергії з | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |урахуванням визначення | | | | | |міжнародними та |на | | | | |мінімальної енергетичної | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |цінності. | | | | | |КПКВ 1202070; 15,5 |затверджена | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |94/62/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |206.2.2.2010 | 97.060 |Машини для сухого чищення. | EN ISO 8230-1:2008 |10.2010 | 12.2010 |ТК 120 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |Вимоги безпеки. Частина 1. | | | | | |національних |програма | | | | |Загальні вимоги безпеки. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |міжнародними та |на | | | | | | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 27,1 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |207.2.2.2010 | 97.060 |Машини для сухого чищення. | EN ISO 8230-2:2008 |10.2010 | 12.2010 |ТК 120 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |Вимоги безпеки. Частина 2. | | | | | |національних |програма | | | | |Машини з використанням | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |перхлоритину. | | | | | |міжнародними та |на | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 10,1 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |208.2.2.2010 | 97.060 |Машини для сухого чищення. | EN ISO 8230-3:2008 |10.2010 | 12.2010 |ТК 120 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |Вимоги безпеки. Частина 3. | | | | | |національних |програма | | | | |Машини з використанням | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |займистих розчинників. | | | | | |міжнародними та |на | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 15,3 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ТК 121 "Дизайн та ергономіка" | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |151.2.3-2010 | 13.180 |Робота з проводами під | EN 61230:2008 |10.2010 | 12.2010 |ТК 121 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |напругою. Портативне | | | | | |національних |програма | | | | |устатковання для заземлення і | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |закорочування. | | | | | |міжнародними та |на | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 32,0 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |152.2.3-2010 | 13.180 |Скоби, полюсні фіксатори | EN 61236:1995 |10.2010 | 12.2010 |ТК 121 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |(штангові фіксатори) і | | | | | |національних |програма | | | | |аксесуари для робіт з проводами| | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |під напругою. | | | | | |міжнародними та |на | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 21,1 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |153.2.3-2010 | 13.180 |Робота з проводами під | EN 61243-3:1998 |10.2010 | 12.2010 |ТК 121 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |напругою. Індикатори напруги. | | | | | |національних |програма | | | | |Частина 3. Двополосні | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |індикатори низьковольтного | | | | | |міжнародними та |на | | | | |типу. | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |КПКВ 1202070; 26,5 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |074.2.3-2010 | 13.180 |Дизайн і ергономіка. Вимикачі, | |01.2010 | 12.2010 |ТК 121 |Мінпромполітики |"Наукові розробки у |Державна | | | | |перемикачі клавішні і | | | | | |сфері стандартизації |програма | | | | |кнопочні. Загальні вимоги | | | | | |та сертифікаціі |стандартизації | | | | |ергономіки. | | | | | |промислової |на | | | | |Розроблення ДСТУ на заміну | | | | | |продукції", |2006-2010 р. | | | | |ГОСТ 22614-77 | | | | | |КПКВК 2601140; 24,6 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п ) | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |075.2.3-2010 | 13.180 |Дизайн і ергономіка. Пристрої | |01.2010 | 12.2010 |ТК 121 |Мінпромполітики |"Наукові розробки у |Державна | | | | |відлікові візуальних | | | | | |сфері стандартизації |програма | | | | |індикаторів. Загальні вимоги | | | | | |та сертифікаціі |стандартизації | | | | |ергономіки. | | | | | |промислової |на 2006-2010 р.| | | | |Розроблення ДСТУ на заміну | | | | | |продукції", |затверджена | | | | |ГОСТ 22902-78 | | | | | |КПКВК 2601140; 22,7 |постановою | | | | | | | | | | | |Кабміну України| | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п ) | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |076.2.3-2010 | 13.180 |Дизайн і ергономіка. Робоче | |01.2010 | 12.2010 |ТК 121 |Мінпромполітики |"Наукові розробки у |Державна | | | | |місце при виконанні робіт | | | | | |сфері стандартизації |програма | | | | |стоячи. Загальні вимоги | | | | | |та сертифікаціі |стандартизації | | | | |ергономіки. | | | | | |промислової |на | | | | |Розроблення ДСТУ на заміну | | | | | |продукції", |2006-2010 р. | | | | |ГОСТ 12.2.033-78 | | | | | |КПКВК 2601140; 26,1 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою | | | | | | | | | | | |Кабміну України| | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п ) | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |077.2.3-2010 | 13.180 |Дизайн і ергономіка. Крісло | |01.2010 | 12.2010 |ТК 121 |Мінпромполітики |"Наукові розробки у |Державна | | | | |оператора. Взаємне розміщення | | | | | |сфері стандартизації |програма | | | | |робочих місць. Загальні вимоги | | | | | |та сертифікаціі |стандартизації | | | | |ергономіки. | | | | | |промислової |на | | | | |Розроблення ДСТУ на заміну | | | | | |продукції", |2006-2010 р. | | | | |ГОСТ 21889-76 | | | | | |КПКВК 2601140; 27,5 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою | | | | | | | | | | | |Кабміну України| | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п ) | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |078.2.3-2010 | 13.180 |Дизайн і ергономіка. Вимикачі, | |01.2010 | 12.2010 |ТК 121 |Мінпромполітики |"Наукові розробки у |Державна | | | | |перемикачі поворотні. Загальні | | | | | |сфері стандартизації |програма | | | | |вимоги ергономіки. | | | | | |та сертифікаціі |стандартизації | | | | |Розроблення ДСТУ на заміну | | | | | |промислової |на | | | | |ГОСТ 22613-77 | | | | | |продукції", |2006-2010 р. | | | | | | | | | | |КПКВК 2601140; 23,4 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою | | | | | | | | | | | |Кабміну України| | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п ) | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ТК 123 "Аудіовізуальні системи і служби " | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |072.2.1-2010 | 33.170 |Електромагнітна сумісність |ETSI EN 301 489-9:2007|10.2010 | 12.2010 |ТК 123 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |радіообладнання та служб. | | | | | |національних |програма | | | | |Частина 9. Спеціальні умови для| | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |безпроводових мікрофонів, | | | | | |міжнародними та |на | | | | |РЧ обладнання передавання | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |аудіоінформації, безпроводових | | | | | |КПКВ 1202070; 25,0 |затверджена | | | | |аудіопристроїв та портативних | | | | | | |постановою КМУ | | | | |пристроїв моніторингу. | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |1999/5/ЕС | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ТК 125 "Легка промисловість" | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |102.2.4-2010 | 59.080.60 |Текстильні покриви на підлогу. | EN 1307:2008 |10.2010 | 12.2010 |ТК 125 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |Класифікація килимів з ворсом. | | | | | |національних |програма | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | | | | | | | |міжнародними та |на | | | | | | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 22,2 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |89/106/ЕЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |103.2.4-2010 | 59.080.60 |Текстильні покриви на підлогу. |EN 1318:2005; AC:2007|10.2010 | 12.2010 |ТК 125 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |Візуальне визначення | | | | | |національних |програма | | | | |ефективної товщини підкладки. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |міжнародними та |на | | | | | | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 10,0 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |89/106/ЕЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |400.2.4-2010 | 53.020.30; |Канати текстильні. Безпека. | EN 1492-1:2008; |10.2010 | 12.2010 |ТК 125 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | 59.080.00 |Частина 1. Гладкоткані | AC:2008 | | | | |національних |програма | | | | |кріпильні канати з хімічних | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |волокон загального призначення.| | | | | |міжнародними та |на | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 23,0 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |401.2.4-2010 | 53.020.30; |Канати текстильні. Безпека. | EN 1492-2:2008; |10.2010 | 12.2010 |ТК 125 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | 59.080.00 |Частина 1. Круглі кріпильні | AC:2008 | | | | |національних |програма | | | | |канати з хімічних волокон | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |загального призначення. | | | | | |міжнародними та |на | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 21,8 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/42/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |296.2.4-2010 | 59.060.01 |Волокна текстильні. Основні | |01.2010 | 12.2010 |ТК 125 |Мінпромполітики |"Наукові розробки у |Державна | | | | |види, нормовані вологості та | | | | | |сфері стандартизації |програма | | | | |правила застосування. | | | | | |та сертифікаціі |стандартизації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |промислової |на | | | | | | | | | | |продукції", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВК 2601140; 25,0 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п ) | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |297.2.4-2010 | 59.080 |Матеріали текстильні для | |01.2010 | 12.2010 |ТК 125 |Мінпромполітики |"Наукові розробки у |Державна | | | | |дитячих іграшок. Вимоги | | | | | |сфері стандартизації |програма | | | | |безпеки. | | | | | |та сертифікаціі |стандартизації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |промислової |на | | | | | | | | | | |продукції", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВК 2601140; 40,0 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п ) | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |298.2.4-2010 | 59.080 |Матеріали текстильні і вироби | |01.2010 | 12.2010 |ТК 125 |Мінпромполітики |"Наукові розробки у |Державна | | | | |текстильні. Вимоги до | | | | | |сфері стандартизації |програма | | | | |маркування сировинним складом. | | | | | |та сертифікаціі |стандартизації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |промислової |на | | | | | | | | | | |продукції", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВК 2601140; 25,0 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п ) | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |299.2.4-2010 | 59.080 |Вироби текстильні. Визначання | ISO 811:1981 |01.2010 | 12.2010 |ТК 125 |Мінпромполітики |"Наукові розробки у |Державна | | | | |водовідштовхувальної здатності.| | | | | |сфері стандартизації |програма | | | | |Випробування гідростатичним | | | | | |та сертифікації |стандартизації | | | | |тиском. | | | | | |промислової |на | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |продукції", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВК 2601140; 15,0 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п ) | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |300.2.4-2010 | 59.080 |В'язані полотна. Типи. Словник.| ISO 8388:1988 |01.2010 | 12.2010 |ТК 125 |Мінпромполітики |"Наукові розробки у |Державна | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |сфері стандартизації |програма | | | | | | | | | | |та сертифікаціі |стандартизації | | | | | | | | | | |промислової |на | | | | | | | | | | |продукції", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВК 2601140; 30,0 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п ) | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |301.2.4-2010 | 59.080 |Матеріали текстильні. Полотно | |01.2010 | 12.2010 |ТК 125 |Мінпромполітики |"Наукові розробки у |Державна | | | | |мереживне. Загальні технічні | | | | | |сфері стандартизації |програма | | | | |умови. | | | | | |та сертифікаціі |стандартизації | | | | |Розроблення ДСТУ на заміну | | | | | |промислової |на | | | | |ГОСТ 19864-89 | | | | | |продукції", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВК 2601140; 20,0 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п ) | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |302.2.4-2010 | 59.080 |Матеріали текстильні. Полотно | |01.2010 | 12.2010 |ТК 125 |Мінпромполітики |"Наукові розробки у |Державна | | | | |трикотажне. Загальні технічні | | | | | |сфері стандартизації |програма | | | | |умови. | | | | | |та сертифікаціі |стандартизації | | | | |Розроблення ДСТУ на заміну | | | | | |промислової |на | | | | |ГОСТ 28554-90 | | | | | |продукції", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВК 2601140; 20,0 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п ) | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |303.2.4-2010 | 59.080 |Матеріали текстильні. Полотно | |01.2010 | 12.2010 |ТК 125 |Мінпромполітики |"Наукові розробки у |Державна | | | | |гардинне. Загальні технічні | | | | | |сфері стандартизації |програма | | | | |умови. | | | | | |та сертифікаціі |стандартизації | | | | |Розроблення ДСТУ на заміну | | | | | |промислової |на | | | | |ГОСТ 22017-92 | | | | | |продукції", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВК 2601140; 20,0 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п ) | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ТК 131 "Електроізоляційна та кабельна техніка" | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |075.2.1-2010 | 29.035.20 |Матеріали для ізоляції, | EN 50363-10-1:2005 |10.2010 | 12.2010 |ТК 131 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |оболонок та зовнішніх покривів | | | | | |національних |програма | | | | |низьконапружних кабелів. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Частина 10-1. Різні композиції | | | | | |міжнародними та |на | | | | |для оболонок. Вулканізований | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |полівінілхлорид. | | | | | |КПКВ 1202070; 10,0 |затверджена | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |076.2.1-2010 | 29.035.20 |Матеріали для ізоляції, | EN 50363-10-2:2005 |10.2010 | 12.2010 |ТК 131 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |оболонок та зовнішніх покривів | | | | | |національних |програма | | | | |низьконапружних кабелів. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Частина 10-2. Різні композиції | | | | | |міжнародними та |на | | | | |для оболонок. Термопластичний | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |поліуретан. | | | | | |КПКВ 1202070; 10,0 |затверджена | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |077.2.1-2010 | 29.060.20 |Методи випробувань | EN 50395:2005 |10.2010 | 12.2010 |ТК 131 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |низьконапружних силових | | | | | |національних |програма | | | | |кабелів. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |міжнародними та |на | | | | | | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 15,0 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |078.2.1-2010 | 29.060.10; |Системи шинопроводів. | EN 61534-1:2003 |10.2010 | 12.2010 |ТК 131 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | 29.120.20 |Частина 1. Загальні вимоги | | | | | |національних |програма | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | | | | | | | |міжнародними та |на | | | | | | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 50,0 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |079.2.1-2010 | 29.120.20 |З'єднувачі електроприладів | EN 60320-2-4:2006; |10.2010 | 12.2010 |ТК 131 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |побутового та аналогічного | A1:2009 | | | | |національних |програма | | | | |загального призначення. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Частина 2-4. З'єднувачі, | | | | | |міжнародними та |на | | | | |що працюють залежно від ваги. | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |КПКВ 1202070; 30,0 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |081.2.1-2010 | 29.080.30 |Координація ізоляції для | EN 60664-3:2003; |10.2010 | 12.2010 |ТК 131 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |обладнання в рамках систем з | A1:2010 | | | | |національних |програма | | | | |низькою напругою. Частина 3. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Використання покриття, | | | | | |міжнародними та |на | | | | |герметизації або лиття для | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |захисту від забруднення. | | | | | |КПКВ 1202070; 35,0 |затверджена | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |082.2.1-2010 | 29.080.30 |Координація ізоляції для | EN 60664-4:2006 |10.2010 | 12.2010 |ТК 131 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |обладнання в рамках систем з | | | | | |національних |програма | | | | |низькою напругою. Частина 4. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Розгляд питань, пов'язаних з | | | | | |міжнародними та |на | | | | |високочастотним градієнтом | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |напруги. | | | | | |КПКВ 1202070; 60,0 |затверджена | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |083.2.1-2010 | 29.080.30 |Координація ізоляції для | EN 60664-5:2007 |10.2010 | 12.2010 |ТК 131 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |обладнання в рамках систем з | | | | | |національних |програма | | | | |низькою напругою. Частина 5. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Комплексний метод визначення | | | | | |міжнародними та |на | | | | |зазорів та шляхів витікання, що| | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |дорівнюють або менші ніж 2 мм. | | | | | |КПКВ 1202070; 50,0 |затверджена | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |084.2.1-2010 | 29.060.20 |Кабелі для переносного | EN 61138:2007 |10.2010 | 12.2010 |ТК 131 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |заземлюючого та | | | | | |національних |програма | | | | |короткозамикаючого обладнання. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |міжнародними та |на | | | | | | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 30,0 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |085.2.1-2010 | 17.220.20; |Електробезпечність | EN 61557-7:2007 |10.2010 | 12.2010 |ТК 131 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | 29.080.01; |низьковольтних розподільчих | | | | | |національних |програма | | | | 29.240.01 |систем напругою до 1000 В | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |змінного струму і 1500 В | | | | | |міжнародними та |на | | | | |постійного струму. Обладання | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |для випробування, вимірювання | | | | | |КПКВ 1202070; 15,0 |затверджена | | | | |або контролю засобів захисту. | | | | | | |постановою КМУ | | | | |Частина 7. Чергування фаз. | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |086.2.1-2010 | 25.040.40 |Електробезпечність | IEC 61557-9:2009 |10.2010 | 12.2010 |ТК 131 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |низьковольтних розподільчих | | | | | |національних |програма | | | | |систем напругою до 1000 В | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |змінного струму і 1500 В | | | | | |міжнародними та |на | | | | |постійного струму. Обладання | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |для випробування, вимірювання | | | | | |КПКВ 1202070; 27,0 |затверджена | | | | |або контролю засобів захисту. | | | | | | |постановою КМУ | | | | |Частина 9. Обладнання для | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | |визначення місць пошкодження | | | | | | |N 229 | | | | |ізоляції в ІТ-системах. | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |087.2.1-2010 | 17.220.20; |Електробезпечність | IEC 61557-10:2000 |10.2010 | 12.2010 |ТК 131 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | 29.080.01; |низьковольтних розподільчих | | | | | |національних |програма | | | | 29.240.01 |систем напругою до 1000 В | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |змінного струму і 1500 В | | | | | |міжнародними та |на | | | | |постійного струму. Обладнання | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |для випробування, вимірювання | | | | | |КПКВ 1202070; 15,0 |затверджена | | | | |або контролю засобів захисту. | | | | | | |постановою КМУ | | | | |Частина 10. Комбіноване | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | |вимірювальне обладнання для | | | | | | |N 229 | | | | |випробування, вимірювання або | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | |контролю засобів захисту. | | | | | | |Директива: | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |2006/95/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |088.2.1-2010 | 29.120.10 |Системи кабельних коробів і | EN 50085-1:2005 |10.2010 | 12.2010 |ТК 131 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |системи кабельних каналів для | | | | | |національних |програма | | | | |електроустановок. Частина 1. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Загальні вимоги. | | | | | |міжнародними та |на | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 35,0 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |089.2.1-2010 | 29.120.10 |Системи кабельних коробів і | EN 50085-2-1:2006 |10.2010 | 12.2010 |ТК 131 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |системи кабельних каналів для | | | | | |національних |програма | | | | |електроустановок. Частина 2-1. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Системи кабельних коробів і | | | | | |міжнародними та |на | | | | |системи кабельних каналів, | | | | | |європейськими", КПКВ |2006-2010 роки,| | | | |призначені для установлення на | | | | | |1202070; 20,0 |затверджена | | | | |стіні і стелі. | | | | | | |постановою КМУ | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |090.2.1-2010 | 29.120.10 |Системи кабельних коробів і | EN 50085-2-3:2010 |10.2010 | 12.2010 |ТК 131 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |системи кабельних каналів для | | | | | |національних |програма | | | | |електроустановок. Частина 2-3. | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |Додаткові вимоги до систем | | | | | |міжнародними та |на | | | | |прорізаних кабельних коробів, | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |призначених для установлення в | | | | | |КПКВ 1202070; 12,0 |затверджена | | | | |шафах. | | | | | | |постановою КМУ | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |091.2.1-2010 | 29.120.20 |Кабельні стяжки для | EN 50146:2000 |10.2010 | 12.2010 |ТК 131 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |електроустановок. | | | | | |національних |програма | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | | | | | | | |міжнародними та |на | | | | | | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 15,0 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |092.2.1-2010 | 29.060.20 |Кабелі в полівінілхлоридній | EN 50214:2006 |10.2010 | 12.2010 |ТК 131 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |оболонці гнучкі плоскі. | | | | | |національних |програма | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | | | | | | | |міжнародними та |на | | | | | | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 25,0 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |093.2.1-2010 | 29.080.20 |Муфти кабельні для | EN 50262:1998; |10.2010 | 12.2010 |ТК 131 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |електроустановок. | A1:2001; A2:2004 | | | | |національних |програма | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | | | | | | | |міжнародними та |на | | | | | | | | | | |європейськими", КПКВ |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |1202070; 20,0 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |094.2.1-2010 | 29.120.10 |Затиски кабельні для | EN 50368:2003 |10.2010 | 12.2010 |ТК 131 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |електроустановок. | | | | | |національних |програма | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | | | | | | | |міжнародними та |на | | | | | | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 20,0 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |095.2.1-2010 | 29.120.10 |Системи герметичні армовані для| EN 50369:2005 |10.2010 | 12.2010 |ТК 131 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |кабельного органайзера. | | | | | |національних |програма | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | | | | | | | |міжнародними та |на | | | | | | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 21,0 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |096.2.1-2010 | 29.035.20 |Рекомендований метод | EN 50497:2007 |10.2010 | 12.2010 |ТК 131 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |випробування для оцінювання | | | | | |національних |програма | | | | |ризику просочування | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |пластифікатора з герметизованих| | | | | |міжнародними та |на | | | | |кабелів у полівінілхлоридній | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |оболонці. | | | | | |КПКВ 1202070; 8,0 |затверджена | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |097.2.1-2010 | 29.060.20 |Струмопровідні жили кабелів з | EN 60228:2005 |10.2010 | 12.2010 |ТК 131 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | |ізоляцією. | | | | | |національних |програма | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | | | | | | | |міжнародними та |на | | | | | | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | | | | | | | |КПКВ 1202070; 20,0 |затверджена | | | | | | | | | | | |постановою КМУ | | | | | | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |098.2.1-2010 | 13.220.40; |Загальні методи випробувань | EN 50266-1:2001 |10.2010 | 12.2010 |ТК 131 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | 29.020; |кабелів за умов дії вогню. | | | | | |національних |програма | | | | 29.060.20 |Випробування на вертикальне | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |пощирення вогню від | | | | | |міжнародними та |на | | | | |вертикально-навісних пучків | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |проводів чи кабелів. Частина 1.| | | | | |КПКВ 1202070; 18,0 |затверджена | | | | |Апаратура. | | | | | | |постановою КМУ | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | | | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | | | | | | | | |2006/95/ЕС | | |--------------+---------------+-------------------------------+----------------------+--------+------------+------------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------| |099.2.1-2010 | 13.220.40; |Загальні методи випробувань | EN 50266-2-1:2001 |10.2010 | 12.2010 |ТК 131 |Держспоживстандарт |"Гармонізація |Державна | | | | 29.020; |кабелів за умов дії вогню. | | | | | |національних |програма | | | | 29.060.20 |Випробування на вертикальне | | | | | |стандартів з |стандартизації | | | | |поширення вогню від | | | | | |міжнародними та |на | | | | |вертикально-навісних пучків | | | | | |європейськими", |2006-2010 роки,| | | | |проводів чикабелів. | | | | | |КПКВ 1202070; 10,0 |затверджена | | | | |Частина 2-1. Методика | | | | | | |постановою КМУ | | | | |випробування. Клас A F/R. | | | | | | |від 01.03.2006 | | | | |Розроблення ДСТУ | | | | | | |N 229 | | | | | | | | | | | |( 229-2006-п );| | | | | | | | | | | |Директива: | | | | |