Про затвердження Номенклатури продукції промисловості
Держкомстат України; Наказ від 30.08.2002320
Документ v0320202-02, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.02.2013, підстава - v0520832-12

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
30.08.2002 N 320
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної
служби статистики
N 520 ( v0520832-12 ) від 17.12.2012 }
Про затвердження Номенклатури
продукції промисловості
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного
комітету статистики
N 439 ( v0439202-05 ) від 29.12.2005
N 477 ( v0477202-07 ) від 29.12.2007
N 523 ( v0523202-08 ) від 25.12.2008
N 503 ( v0503202-09 ) від 30.12.2009
N 482 ( v0482202-10 ) від 01.12.2010
Наказом Державної служби статистики
N 376 ( v0376832-11 ) від 23.12.2011 }

Відповідно до статті 14 Закону України "Про державну
статистику" ( 2366-12 ) і Програми реформування державної
статистики на період до 2002 року, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 27 червня 1998 року N 971
( 971-98-п ), та з метою вдосконалення статистичних спостережень
за виробництвом продукції промисловості Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Номенклатуру продукції промисловості,
гармонізовану з КВЕД (в подальшому - Номенклатура) і ввести її в
дію починаючи із звітності за січень 2003 року, забезпечивши
паралельний збір інформації протягом 2003 року за існуючою
номенклатурою. { Номенклатура продукції промисловості не наводиться. Нову
редакцію Номенклатури додатково див. в Наказах Державного комітету
статистики N 439 ( v0477202-07 ) від 29.12.2007, N 523 ( v0523202-08 ) від
25.12.2008, N 503 ( v0503202-09 ) від 30.12.2009, N 482
( v0482202-10 ) від 01.12.2010, Наказі Державної служби статистики
N 376 ( v0376832-11 ) від 23.12.2011 }
2. Управлінню статистики промисловості Головного управління
статистики підприємств (Овденко Л.М.):
2.1. Здійснювати методологічне та організаційне керівництво
при впровадженні Номенклатури і використанні у державних
статистичних спостереженнях у промисловості.
2.2. Забезпечити контроль за виконанням робіт з використанням
Номенклатури згідно з Планом статистичних спостережень на 2003 рік
( 180-2003-р ).
3. Головному міжрегіональному управлінню статистики у
м. Києві (Сидоренко М.М.):
3.1. Направити до 1 січня 2003 року електронну версію
Номенклатури Головному управлінню статистики в Автономній
Республіці Крим, обласним, Київському та Севастопольському міським
управлінням статистики.
3.2. Забезпечити згідно з Номенклатурою розробку поточних
звітів, починаючи із звіту за січень 2003 року, в строки,
передбачені Планом статистичних спостережень на 2003 рік
( 180-2003-р ).
4. Начальникам Головного управління статистики в Автономній
Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських
управлінь статистики організувати одержання звітів від облікових
одиниць за Номенклатурою і забезпечити розробку зведених даних у
встановлені Планом статистичних спостережень на 2003 рік
( 180-2003-р ) терміни.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
В.о. Голови комітету В.А.Головковгору