Документ v0172202-08, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2010, підстава - v0223202-09

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
03.06.2008 N 172
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного
комітету статистики
N 223 ( v0223202-09 ) від 30.06.2009 }

Про затвердження форм державних статистичних
спостережень з охорони навколишнього
природного середовища

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну
статистику" ( 2614-12 ), враховуючи положення статей 80, 81
Цивільного кодексу України ( 435-15 ), частини восьмої статті 19
та статті 55 Господарського кодексу України ( 436-15 ), з метою
вдосконалення державних статистичних спостережень з охорони
навколишнього природного середовища Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форми державних статистичних спостережень з
охорони навколишнього природного середовища (додаються) та ввести
їх у дію:
1.1. Річні - зі звіту за 2008 рік: N 1-небезпечні відходи "Звіт про утворення, оброблення та
утилізацію відходів I - III класів небезпеки за 200_ рік"
( va172202-08 ); N 1-екологічні витрати "Звіт про витрати на охорону
навколишнього природного середовища та екологічні платежі
за 200_ р." ( vb172202-08 ); N 2-ТП (повітря) "Звіт про охорону атмосферного повітря за
200_ р." ( vc172202-08 ).
1.2. Періодичну - N 2-ТП (повітря) (квартальна) "Звіт про
охорону атмосферного повітря за ___ квартал 200_ р." зі звіту
за I квартал 2009 року ( vd172202-08 ).
2. Поширити:
2.1. Форму державного статистичного спостереження N 1 -
небезпечні відходи, затверджену цим наказом, на юридичних осіб,
їхні відокремлені підрозділи, якими утворюються, обробляються,
утилізуються та зберігаються відходи I - III класів небезпеки,
незалежно від основного виду економічної діяльності,
підпорядкування та організаційно-правової форми господарювання, за
переліком, встановленим територіальними органами державної
статистики.
2.2. Форму державного статистичного спостереження N 1 -
екологічні витрати, затверджену цим наказом, на юридичних осіб,
їхні відокремлені підрозділи, які здійснюють витрати на охорону
навколишнього природного середовища, сплачують платежі за викиди в
атмосферне повітря забруднювальних речовин, скиди забруднених
зворотних вод, розміщення відходів у навколишньому середовищі,
виконують науково-дослідні роботи, надають екологічні послуги,
займаються управлінською діяльністю природоохоронного спрямування,
незалежно від основного виду економічної діяльності,
підпорядкування та організаційно-правової форми господарювання, за
переліком, встановленим територіальними органами державної
статистики.
2.3. Форми державного статистичного спостереження N 2-ТП
(повітря) (річна) та N 2-ТП (повітря) (квартальна), затверджені
цим наказом, на юридичних осіб, їхні відокремлені підрозділи, які
взяті на державний облік територіальними органами Мінприроди за
обсягами потенційних викидів забруднювальних речовин та парникових
газів у атмосферу, незалежно від основного виду економічної
діяльності, підпорядкування та організаційно-правової форми
господарювання, за переліком, встановленим територіальними
органами державної статистики.
3. Департаменту статистики сільського господарства та
навколишнього середовища (Прокопенко О.М.):
3.1. Визначити необхідний тираж, підготувати і передати
адміністративно-господарському департаменту (Кобзар О.К.) для
виготовлення оригінали бланків форм державних статистичних
спостережень, затверджених цим наказом.
3.2. Здійснювати керівництво збиранням і розробкою даних
державних статистичних спостережень за формами, затвердженими цим
наказом.
4. Департаменту фінансового забезпечення, бухгалтерського
обліку та звітності (Кучіна І.Ю.) забезпечити фінансування послуг
щодо виготовлення та доставки бланків форм, затверджених цим
наказом.
5. Адміністративно-господарському департаменту (Кобзар О.К.)
забезпечити контроль за своєчасним виготовленням та доставкою
бланків форм державних статистичних спостережень, затверджених цим
наказом, на адресу головних управлінь статистики в Автономній
Республіці Крим, областях, м. Києві та Управління статистики у
м. Севастополі.
6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держкомстату від
05.07.2007 N 199 ( v0199202-07 ) "Про затвердження форм державних
статистичних спостережень з лісового господарства та охорони
навколишнього природного середовища" в частині форм державних
статистичних спостережень, затверджених цим наказом: річних -
N 1-небезпечні відходи ( vc199202-07 ), N 1-екологічні витрати
( vd199202-07 ), N 2-ТП (повітря) ( va199202-07 ) та періодичної
N 2-ТП (повітря) (квартальна) ( vk199202-07 ) - з 1 січня
2009 року.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Остапчука Ю.М.
Голова О.Г.Осауленковгору