Документ v0089558-07, поточна редакція — Прийняття від 15.02.2007

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
15.02.2007 N 89

Про затвердження та надання чинності
нормативному документу "Технічне діагностування
електрообладнання та контактних з'єднань
електроустановок і повітряних ліній електропередачі
засобами інфрачервоної техніки. Методичні вказівки"

З метою забезпечення єдиних технічних вимог до умов і порядку
провадження технічного діагностування електрообладнання та
контактних з'єднань електроустановок і повітряних ліній
електропередачі засобами інфрачервоної техніки і оцінювання
результатів такого діагностування Н А К А З У Ю:
1. Затвердити нормативний документ Мінпаливенерго України
"Технічне діагностування електрообладнання та контактних з'єднань
електроустановок і повітряних ліній електропередачі засобами
інфрачервоної техніки. Методичні вказівки" (далі - Методичні
вказівки) та надати йому чинності через 30 днів з дати підписання
цього наказу.
2. Госпрозрахунковому підрозділу "Науково-інженерний
енергосервісний центр" інституту "Укрсільенергопроект"
(Білоусов В.І.) внести Методичні вказівки до реєстру і
комп'ютерного банку даних чинних нормативних документів
Мінпаливенерго України.
3. Державному підприємству "Національна енергетична компанія
"Укренерго" (Лучніков В.А.) забезпечити видання і надходження
необхідної кількості примірників Методичних вказівок до
підприємств і компаній відповідно до їх замовлень та фактичної
оплати.
4. Керівникам підприємств, що належать до сфери управління
Мінпаливенерго України, та компаній, щодо яких Мінпаливенерго
України здійснює управління корпоративними правами держави,
замовити в ДП НЕК "Укренерго" (Лучніков В.А.) необхідну кількість
примірників Методичних вказівок.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
міністра Шеберстова О.М.
Міністр Ю.Бойко
{ Методичні вказівки не наводяться }вгору