Про видавничу справу
Закон України від 05.06.1997318/97-ВР

Автор (Всі визначення терміна — 5)

Автор — фізична особа, творчою працею якої створено твір (документ).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.05.2013

Виготовлення видавничої продукції

Виготовлення видавничої продукції — виробничо-технологічний процес відтворення визначеним тиражем видавничого оригіналу поліграфічними чи іншими технічними засобами.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.05.2013

Виготовлювач видавничої продукції

Виготовлювач видавничої продукції — фізична чи юридична особа, що здійснює виготовлення замовленого тиражу видання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.05.2013

Видавець (Всі визначення терміна — 2)

Видавець — фізична чи юридична особа, яка здійснює підготовку і випуск видання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.05.2013

Видавництво

Видавництво — спеціалізоване підприємство, основним видом діяльності якого є підготовка і випуск у світ видавничої продукції.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.05.2013

Видавнича діяльність

Видавнича діяльність — сукупність організаційних, творчих, виробничих заходів, спрямованих на підготовку і випуск у світ видавничої продукції.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.05.2013

Видавнича організація

Видавнича організація — підприємство, установа або організація, статутом якої поряд з іншими видами діяльності передбачено підготовку і випуск у світ видавничої продукції.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.05.2013

Видавнича продукція

Видавнича продукція — сукупність видань, призначених до випуску або випущених видавцем (видавцями).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.05.2013

Видавнича справа

Видавнича справа — сфера суспільних відносин, що поєднує в собі організаційно-творчу та виробничо-господарську діяльність юридичних і фізичних осіб, зайнятих створенням, виготовленням і розповсюдженням видавничої продукції.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.05.2013

Видання (Всі визначення терміна — 2)

Видання — твір (документ), який пройшов редакційно-видавниче опрацювання, виготовлений друкуванням, тисненням або іншим способом, містить інформацію, призначену для поширення, і відповідає вимогам державних стандартів, інших нормативно-правових актів щодо видавничого оформлення, поліграфічного і технічного виконання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.05.2013

Вихідні відомості видання

Вихідні відомості видання — сукупність даних, які характеризують видання і призначені для його оформлення, інформування споживача, бібліографічного опрацювання і статистичного обліку.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.05.2013

Державна тематична програма (комплексна, цільова)

Державна тематична програма (комплексна, цільова) — схвалена в установленому порядку програма випуску суспільно необхідних видань з визначенням тиражу, обсягу, терміну випуску, джерел фінансування.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.05.2013

Замовник видавничої продукції

Замовник — фізична чи юридична особа, яка замовляє видавничу продукцію, беручи на себе фінансові зобов'язання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.05.2013

Книжкова палата України

Книжкова палата України — державна наукова установа у сфері видавничої справи та інформаційної діяльності, що здійснює:

державну бібліографічну реєстрацію та централізовану каталогізацію всіх без винятку видів видань, випущених в Україні;

збирання та використання адміністративних даних, які характеризують динаміку та тенденції у видавничій справі;

аналіз тенденцій розповсюдження видавничої продукції, вивчення книжкового ринку, його регіональних особливостей;

комплектування і збереження повного і недоторканного фонду Державного архіву друку — головного сховища всіх видів видань, випущених в Україні;

державну стандартизацію видавничої та бібліотечної справи, розроблення і контроль за дотриманням стандартів суб'єктами видавничої справи, а також сертифікацію баз даних;

розробку та обгрунтування короткострокових і довгострокових прогнозів розвитку видавничої та бібліографічної справи в Україні;

наукові дослідження в галузі бібліографії, книгознавства, соціології книги та читання, консервації та реставрації документів;

наукознавчі дослідження і розробку бібліометричних методів визначення пріоритетних напрямів і рівнів розвитку наукових досліджень;

створення і видання поточних, кумулятивних і ретроспективних бібліографічних покажчиків, реферативних журналів і науково-аналітичних оглядів, друкованих карток;

розробку та експлуатацію бібліографічних баз даних і мереж бібліографічної інформації;

організацію книгообміну.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.05.2013

Міжнародний стандартний номер книги (ISBN)

Міжнародний стандартний номер книги (ISBN) — номер, який на міжнародному рівні ідентифікує будь-яку книгу чи брошуру певного видавця.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.05.2013

Обов'язкові примірники видань

Обов'язкові примірники видань — примірники різних видів тиражованих видань, які надсилаються установам і організаціям відповідно до законодавства України.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.05.2013

Розповсюдження видавничої продукції

Розповсюдження видавничої продукції — доведення видавничої продукції до споживача як через торговельну мережу, так і іншими способами.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.05.2013

Розповсюджувач видавничої продукції

Розповсюджувач видавничої продукції — фізична чи юридична особа, яка займається розповсюдженням видавничої продукції.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.05.2013

Споживач видавничої продукції

Споживач видавничої продукції — приватні особи, підприємства, установи, організації.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.05.2013

Суспільно необхідні видання

Суспільно необхідні видання — пріоритетні види видань для забезпечення загальнодержавних потреб.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.05.2013

Тираж (наклад)

Тираж (наклад) — кількість виготовлених примірників видання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.05.2013


вгору