Перелік термінів Кількість: 11 термінiв

Уповноважений представник

Уповноважений представник — особа, призначена державою в силу наявності у неї відповідної кваліфікації, а також міжнародного чи державного сертифікату, для участі в розслідуванні, що проводить інша держава.


Уповноважений представник — особа, яка призначена державою в разі наявності в неї відповідної кваліфікації та державного (міжнародного) сертифіката для участі в розслідуванні, що проводиться іншою державою.


Уповноважений представник — особа, яка призначена державою у разі наявності в неї відповідної кваліфікації та державного (міжнародного) сертифіката для участі в розслідуванні, що проводиться іншою державою.


Уповноважений представник - будь-яка фізична чи юридична особа - резидент України, яка одержала від виробника письмове доручення діяти від його імені стосовно визначених у цьому дорученні завдань


Уповноважений представник - будь-яка фізична чи юридична особа - резидент України, що має від виробника письмове доручення діяти від його імені стосовно визначених у дорученні завдань

 Про затвердження Технічного регламенту простих посудин високого тиску
Постанова Кабінету Міністрів України; Технічний регламент, Вимоги, Форма типового документа, Декларація, Перелік від 28.12.20161025

Уповноважений представник - будь-яка фізична чи юридична особа - резидент України, яка одержала від виробника письмове доручення діяти від його імені стосовно визначених у цьому дорученні завдань

 Про затвердження Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах
Постанова Кабінету Міністрів України; Технічний регламент, Критерії, Вимоги, Форма типового документа, Декларація, Перелік від 28.12.20161055

Уповноважений представник - будь-яка фізична чи юридична особа - резидент України, яка одержала від виробника письмове доручення діяти від його імені стосовно визначених у такому дорученні завдань

 Про затвердження Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні
Постанова Кабінету Міністрів України; Технічний регламент, Форма типового документа, Декларація від 10.03.2017139

Уповноважений представник - будь-яка фізична чи юридична особа - резидент України, яка одержала від виробника письмове доручення діяти від його імені згідно з визначеними у такому дорученні завданнями

 Про затвердження Технічного регламенту радіообладнання
Постанова Кабінету Міністрів України; Технічний регламент, Форма типового документа, Декларація, План, Заходи, Перелік від 24.05.2017355

Уповноважений представник - будь-яка фізична чи юридична особа - резидент України, що одержує від монтажника або виробника письмове доручення діяти від його імені стосовно визначених у такому дорученні завдань

 Про затвердження Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів
Постанова Кабінету Міністрів України; Технічний регламент, Вимоги, Декларація, Перелік від 21.06.2017438

Уповноважений представник - будь-яка фізична або юридична особа - резидент України, що за письмовим дорученням виробника діє від його імені стосовно визначених завдань

 Про затвердження Технічного регламенту безпечності іграшок
Постанова Кабінету Міністрів України; Технічний регламент, Перелік, Вимоги, Форма типового документа, Декларація від 28.02.2018151

Уповноважений представник означає будь-яку фізичну або юридичну особу, засновану в Союзі, яка отримала від виробника письмову довіреність що уповноважує її діяти від його імені стосовно визначених завданьвгору