Про охорону атмосферного повітря
Закон України від 16.10.19922707-XII

Атмосферне повітря (Всі визначення терміна — 3)

Атмосферне повітря — життєво важливий компонент навколишнього природного середовища, який являє собою природну суміш газів, що знаходиться за межами жилих, виробничих та інших приміщень.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Викид (Всі визначення терміна — 3)

Викид — надходження в атмосферне повітря забруднюючих речовин або суміші таких речовин.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Джерело викиду

Джерело викиду — об'єкт (підприємство, цех, агрегат, установка, транспортний засіб тощо), з якого надходить в атмосферне повітря забруднююча речовина або суміш таких речовин.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Забруднення атмосферного повітря (Всі визначення терміна — 2)

Забруднення атмосферного повітря — змінення складу і властивостей атмосферного повітря в результаті надходження або утворення в ньому фізичних, біологічних факторів і (або) хімічних сполук, що можуть несприятливо впливати на здоров'я людини та стан навколишнього природного середовища.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Забруднююча речовина (Всі визначення терміна — 13)

Забруднююча речовина — речовина хімічного або біологічного походження, що присутня або надходить в атмосферне повітря і може прямо або опосередковано справляти негативний вплив на здоров'я людини та стан навколишнього природного середовища.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Норматив вмісту забруднюючої речовини у відпрацьованих газах та впливу фізичних факторів пересувного джерела

Норматив вмісту забруднюючої речовини у відпрацьованих газах та впливу фізичних факторів пересувного джерела — гранично допустима кількість забруднюючої речовини у відпрацьованих газах пересувного джерела, що відводиться в атмосферне повітря.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Норматив гранично допустимого викиду забруднюючої речовини стаціонарного джерела

Норматив гранично допустимого викиду забруднюючої речовини стаціонарного джерела — гранично допустимий викид забруднюючої речовини або суміші цих речовин в атмосферне повітря від стаціонарного джерела викиду.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Норматив гранично допустимого впливу фізичних та біологічних факторів стаціонарних джерел

Норматив гранично допустимого впливу фізичних та біологічних факторів стаціонарних джерел — норматив, який встановлюється для кожного стаціонарного джерела акустичного, електромагнітного, іонізуючого та інших фізичних і біологічних факторів на рівні, за якого фізичний та біологічний вплив усіх джерел у цьому районі з урахуванням перспектив його розвитку в період терміну дії встановленого нормативу не призведе до перевищення нормативів екологічної безпеки атмосферного повітря (за найбільш суворим нормативом).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Норматив якості атмосферного повітря (Всі визначення терміна — 2)

Норматив якості атмосферного повітря — критерій якості атмосферного повітря, який відображає гранично допустимий максимальний вміст забруднюючих речовин в атмосферному повітрі і при якому відсутній негативний вплив на здоров'я людини та стан навколишнього природного середовища.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Нормативи екологічної безпеки атмосферного повітря

Нормативи екологічної безпеки атмосферного повітря — група нормативів, дотримання яких запобігає виникненню небезпеки для здоров'я людини та стану навколишнього природного середовища від впливу шкідливих чинників атмосферного повітря.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Охорона атмосферного повітря (Всі визначення терміна — 2)

Охорона атмосферного повітря — система заходів, пов'язаних із збереженням, поліпшенням та відновленням стану атмосферного повітря, запобіганням та зниженням рівня його забруднення та впливу на нього хімічних сполук, фізичних та біологічних факторів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Технологічний норматив допустимого викиду забруднюючої речовини (Всі визначення терміна — 2)

Технологічний норматив допустимого викиду забруднюючої речовини — гранично допустимий викид забруднюючої речовини або суміші цих речовин, який визначається у місці його виходу з устаткування.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012


вгору