Документ z1476-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.11.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 16.01.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.11.2017  № 926


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 грудня 2017 р.
за № 1476/31344

Про затвердження Інструкції із забезпечення порядку формування і використання Каталогу відомостей про напівсинтетичні та синтетичні наркотичні засоби та психотропні речовини, які вилучені на території України

Відповідно до положень пункту 22 частини першої статті 23 Закону України «Про Національну поліцію», підпункту 28 пункту 4 Положення про Національну поліцію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 877, Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878, Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року № 735-р, з метою забезпечення порядку формування та використання Каталогу відомостей про напівсинтетичні та синтетичні наркотичні засоби і психотропні речовини, вилучені на території України, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію із забезпечення порядку формування і використання Каталогу відомостей про напівсинтетичні та синтетичні наркотичні засоби та психотропні речовини, які вилучені на території України, що додається.

2. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС (Боднар В.Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра внутрішніх справ відповідно до розподілу обов’язків.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Національної поліції України

В.о. Міністра охорони здоров'я України

Директор Державного науково-дослідного
експертно-криміналістичного центру
МВС України

Голова Державної служби України/
з лікарських засобів
та контролю за наркотиками


С.М. Князєв

Уляна СупрунО.А. ФедотовН. ГудзьЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
15.11.2017  № 926


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 грудня 2017 р.
за № 1476/31344

ІНСТРУКЦІЯ
із забезпечення порядку формування і використання Каталогу відомостей про напівсинтетичні та синтетичні наркотичні засоби та психотропні речовини, які вилучені на території України

І. Загальні положення

1. Ця Інструкція розроблена з метою посилення ефективності протидії незаконному обігу наркотичних засобів і психотропних речовин напівсинтетичного та синтетичного походження, забезпечення комплексного відстеження шляхів розповсюдження зазначених речовин на території України та встановлення джерел їх походження.

2. У цій Інструкції наведені нижче терміни вживаються в таких значеннях:

ДПН - Департамент протидії наркозлочинності Національної поліції України, уповноважений здійснювати оперативно-розшукову діяльність;

Каталог - каталог відомостей про напівсинтетичні та синтетичні наркотичні засоби та психотропні речовини, вилучені у великих та особливо великих розмірах;

органи досудового розслідування - Головне слідче управління Національної поліції України, слідчі управління головних управлінь Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, областях, місті Києві (далі - ГУНП), слідчі підрозділи територіальних (відокремлених) підрозділів ГУНП;

підрозділи Експертної служби МВС - Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС (далі - ДНДЕКЦ) та територіальні науково-дослідні експертно-криміналістичні центри (далі - НДЕКЦ);

синтетичні та напівсинтетичні наркотичні засоби та психотропні речовини - речовини синтетичного та напівсинтетичного походження, включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року № 770.

3. Каталог ведеться в ДНДЕКЦ.

4. До Каталогу вміщуються натурні зразки напівсинтетичних та синтетичних наркотичних засобів і психотропних речовин, які вилучені на території України у великих та особливо великих розмірах і обіг яких згідно з чинним законодавством заборонений або обмежений.

5. Каталог формується за результатами дослідження натурних зразків напівсинтетичних і синтетичних наркотичних засобів і психотропних речовин, вилучених у великих та особливо великих розмірах із незаконного обігу на території України.

6. Каталог використовується для порівняння вміщених до нього зразків наркотичних засобів і психотропних речовин із метою їх ідентифікації та встановлення єдиного джерела походження, шляхів надходження, розповсюдження на території України.

ІІ. Порядок формування Каталогу та робота з ним

1. Об’єктами Каталогу є натурні зразки (у вигляді порошкоподібних речовин, пігулок, капсул, ампул, марок), відібрані за постановою слідчого про призначення експертизи після проведення судових експертиз напівсинтетичних та синтетичних наркотичних засобів і психотропних речовин, вилучених на території України у великих та особливо великих розмірах.

2. Слідчий під час проведення досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження, під час якого вилучено напівсинтетичні та синтетичні наркотичні засоби і психотропні речовини у великих та особливо великих розмірах, обов’язково надає підрозділам Експертної служби МВС дозвіл на проведення відбору зразків цих речовин і перевірки їх за Каталогом, про що зазначає в постанові про призначення експертизи.

3. Організація відбору та направлення зразків речовин зазначеної категорії до ДНДЕКЦ здійснюється керівниками підрозділів Експертної служби МВС за постановою слідчого у строк, який не повинен перевищувати 20 робочих днів з дати надходження постанови слідчого про призначення експертизи.

4. На підставі отриманої постанови слідчого про призначення експертизи у підрозділах Експертної служби МВС забезпечується відбір зразків речовин, про що складається протокол відбору зразків речовин для направлення їх на перевірку за Каталогом (додаток 1), заповнюється розділ І Реєстраційної картки речовини за Каталогом відомостей про напівсинтетичні та синтетичні наркотичні засоби та психотропні речовини (додаток 2) і направляються до ДНДЕКЦ зразки наркотичних засобів і психотропних речовин напівсинтетичного та синтетичного походження, вилучених у великих та особливо великих розмірах.

5. Зразки речовин, які надсилаються до ДНДЕКЦ для перевірки та включення до Каталогу, відбираються в кількостях:

1) 5 шт. (у вигляді пігулок, капсул, ампул, марок);

2) 0,5 г (у вигляді порошкоподібних речовин, які відбираються в одноразові стерильні пластикові пробірки).

6. Працівник підрозділу Експертної служби МВС разом із супровідним листом за формою, наведеною у додатку 3 до цієї Інструкції надсилає до ДНДЕКЦ:

1) відібрані зразки речовин в упакованому вигляді;

2) копію постанови слідчого про призначення експертизи;

3) копії протоколів відбору зразків речовин для направлення їх на перевірку за Каталогом;

4) оригінал Реєстраційної картки.

7. ДНДЕКЦ проводить дослідження зразків речовин із метою встановлення їх якісного, кількісного хімічного складу, профілю, фізичних властивостей і вносить ці відомості до розділу ІІ Реєстраційної картки. Заповнені Реєстраційні картки вміщуються до Каталогу на два роки, після чого передаються до архіву. Отримані результати дослідження у вигляді хроматограм зберігаються в архівних матеріалах до програмного забезпечення газового хроматографа та хромато-мас-спектрометричного комплексу.

8. ДНДЕКЦ здійснює перевірку вміщених до Каталогу зразків речовин із метою встановлення групи речовин, які мають спільне джерело походження, спільне джерело походження за сировиною та технологією виготовлення, однаковий метод синтезу основного наркотичного засобу (психотропної речовини). Перевірка здійснюється шляхом порівняння результатів досліджень (у вигляді отриманих хроматограм) за останні два роки.

9. ДНДЕКЦ інформує орган досудового розслідування Національної поліції України (який ініціював проведення перевірки речовин за Каталогом) про результати досліджень зразків речовин, що надійшли для перевірки, та вміщення до Каталогу листом за формою, наведеною у додатку 4 до цієї Інструкції.

10. ДНДЕКЦ щокварталу до 10 числа першого місяця кварталу надсилає до ДПН інформацію про речовини, внесені до Каталогу відомостей про напівсинтетичні та синтетичні наркотичні засоби і психотропні речовини, вилучені на території України у великих та особливо великих розмірах, за формою, наведеною в додатку 5 до цієї Інструкції.

11. Накопичення, зберігання інформації, отриманої в результаті здійснення перевірок зразків речовин за Каталогом, і обмін нею із ДПН та органами досудового розслідування здійснюються в електронному та паперовому виглядах.

12. Після завершення строку зберігання зразки речовин, що містилися в Каталозі, вилучаються з нього та вміщуються до інших інформаційно-довідкових колекцій в підрозділах Експертної служби МВС і використовуються в науково-дослідних цілях, а також як речовини порівняння для проведення судових експертиз та експертних досліджень. Про вилучення зразків речовин із Каталогу та вміщення їх до інформаційно-довідкової колекції ДНДЕКЦ складається акт вилучення зразків речовин із Каталогу та вміщення їх до інформаційно-довідкової колекції ДНДЕКЦ за формою згідно з додатком 6 до цієї Інструкції.

Директор Департаменту
формування політики
щодо підконтрольних
Міністрові органів влади
та моніторингу Міністерства
внутрішніх справ України


В.Є. БоднарДодаток 1
до Інструкції із забезпечення
порядку формування і використання
Каталогу відомостей про напівсинтетичні
та синтетичні наркотичні засоби
та психотропні речовини, які вилучені
на території України
(пункт 4 розділу ІІ)

ПРОТОКОЛ
відбору зразків речовин для направлення їх на перевірку за Каталогом


Додаток 2
до Інструкції із забезпечення
порядку формування і використання
Каталогу відомостей про напівсинтетичні
та синтетичні наркотичні засоби
та психотропні речовини, які вилучені
на території України
(пункт 4 розділу ІІ)

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
речовини за Каталогом відомостей про напівсинтетичні та синтетичні наркотичні засоби та психотропні речовини


Додаток 3
до Інструкції із забезпечення
порядку формування і використання
Каталогу відомостей про напівсинтетичні
та синтетичні наркотичні засоби
та психотропні речовини, які вилучені
на території України
(пункт 6 розділу ІІ)

СУПРОВІДНИЙ ЛИСТ


Додаток 4
до Інструкції із забезпечення
порядку формування і використання
Каталогу відомостей про напівсинтетичні
та синтетичні наркотичні засоби
та психотропні речовини, які вилучені
на території України
(пункт 9 розділу ІІ)

ЛИСТ


Додаток 5
до Інструкції із забезпечення
порядку формування і використання
Каталогу відомостей про напівсинтетичні
та синтетичні наркотичні засоби
та психотропні речовини, які вилучені
на території України
(пункт 10 розділу ІІ)

ІНФОРМАЦІЯ
про речовини, внесені до Каталогу відомостей про напівсинтетичні та синтетичні наркотичні засоби і психотропні речовини, вилучені на території України у великих та особливо великих розмірах


Додаток 6
до Інструкції із забезпечення
порядку формування і використання
Каталогу відомостей про напівсинтетичні
та синтетичні наркотичні засоби
та психотропні речовини, які вилучені
на території України
(пункт 12 розділу ІІ)

АКТ
вилучення зразків речовин із Каталогу та вміщення їх до інформаційно-довідкової колекції ДНДЕКЦвгору