Документ z1009-07, чинний, поточна редакція — Редакція від 25.05.2018, підстава - z0426-18

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
10.07.2007 N 378
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 вересня 2007 р.
за N 1009/14276

Про затвердження форм звітності
з питань охорони здоров'я та інструкцій
щодо їхнього заповнення
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
охорони здоров'я
N 999 ( z0147-11 ) від 17.11.2010
N 511 ( z1159-13, z1160-13, z1161-13 ) від 17.06.2013
N 1504 ( z0426-18 ) від 30.11.2017 }

Відповідно до статей 1 та 16 Закону України "Про державну
статистику" ( 2614-12 ), статті 19-1 Закону України "Про
інформацію" ( 2657-12 ), Закону України "Про охорону дитинства"
( 2402-14 ), Положення про Міністерство охорони здоров'я України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.2006
N 1542 ( 1542-2006-п ), постанови Кабінету Міністрів України від
09.08.2001 N 960 ( 960-2001-п ) "Про затвердження заходів щодо
виконання Концепції розвитку охорони здоров'я населення України"
та з метою вдосконалення звітності з питань охорони здоров'я
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити:
{ Підпункт 1.1 пункту 1 виключено на підставі Наказу
Міністерства охорони здоров'я N 1504 ( z0426-18 ) від 30.11.2017 }
{ Підпункт 1.2 пункту 1 виключено на підставі Наказу
Міністерства охорони здоров'я N 1504 ( z0426-18 ) від 30.11.2017 }
1.3. Форму звітності N 12 "Звіт про захворювання,
зареєстровані у хворих, які проживають у районі обслуговування
лікувально-профілактичного закладу, за 20__ рік" (річна)
(додається).
1.4 Форму звітності N 13 "Звіт про штучне переривання
вагітності за 20__ рік" (річна) (додається).
1.5. Форму звітності N 14 "Звіт про причини інвалідності,
показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації за
20__ рік" (річна) (додається).
1.6. Форму звітності N 15 "Звіт про медичне обслуговування
населення, що підлягає включенню у Державний реєстр України осіб,
які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, за
20__ рік" (річна) (додається).
1.7 Форму звітності N 16 "Звіт про захворювання та причини
інвалідності й смерті населення, що підлягає включенню у Державний
реєстр України осіб, які постраждали внаслідок аварії на
Чорнобильській АЕС, за 20__ рік" (річна) (додається).
1.8. Форму звітності N 17 "Звіт про медичні кадри за
20__ рік" (річна) (додається).
1.9. Форму звітності N 19 "Звіт про дітей-інвалідів віком до
18 років, які проживають у районі обслуговування
лікувально-профілактичного закладу, будинку дитини або
інтернатному закладі за 20__ рік" (річна) (додається).
1.10. Форму звітності N 20 "Звіт лікувально-профілактичного
закладу за 20__ рік" (річна) (додається).
1.11. Форму звітності N 21 "Звіт про медичну допомогу
вагітним, роділлям та породіллям за 20__ рік" (річна) (додається).
{ Підпункт 1.12 виключено на підставі Наказу Міністерства
охорони здоров'я N 999 ( z0147-11 ) від 17.11.2010 }
1.12. Форму звітності N 24 "Звіт фельдшерсько-акушерського
пункту за 20__ рік" (річна) (додається).
1.13. Форму звітності N 25 "Звіт будинку дитини за 20__ рік"
(річна) (додається).
{ Підпункт 1.14 пункту 1 виключено на підставі Наказу
Міністерства охорони здоров'я N 1504 ( z0426-18 ) від 30.11.2017 }
{ Підпункт 1.15 пункту 1 виключено на підставі Наказу
Міністерства охорони здоров'я N 1504 ( z0426-18 ) від 30.11.2017 }
1.16. Інструкцію щодо заповнення форми звітності N 12 "Звіт
про захворювання, зареєстровані у хворих, які проживають у районі
обслуговування лікувально-профілактичного закладу, за 20__ рік"
(додається ( z1011-07 ).
1.17. Інструкцію щодо заповнення форми звітності N 13 "Звіт
про штучне переривання вагітності за 20__ рік" (додається
( z1012-07 ).
1.18. Інструкцію щодо заповнення форми звітності N 14 "Звіт
про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і
соціальної реабілітації за 20__ рік" (додається ( z1013-07 ).
1.19. Інструкцію щодо заповнення форми звітності N 15 "Звіт
про медичне обслуговування населення, що підлягає включенню у
Державний реєстр України осіб, які постраждали внаслідок аварії на
Чорнобильській АЕС, за 20__ рік" (додається ( z1014-07 ).
1.20. Інструкцію щодо заповнення форми звітності N 16 "Звіт
про захворювання та причини інвалідності й смерті населення, що
підлягає включенню у Державний реєстр України осіб, які
постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, за 20__ рік"
(додається ( z1015-07 ).
1.21. Інструкцію щодо заповнення форми звітності N 17 "Звіт
про медичні кадри за 20__ рік" (додається ( z1016-07 ).
1.22. Інструкцію щодо заповнення форми звітності N 19 "Звіт
про дітей-інвалідів віком до 18 років, які проживають у районі
обслуговування лікувально-профілактичного закладу, будинку дитини
або інтернатному закладі, за 20__ рік" (додається ( z1017-07 ).
1.23. Інструкцію щодо заповнення форми звітності N 20 "Звіт
лікувально-профілактичного закладу за 20__ рік" (додається
( z1018-07 ).
1.24. Інструкцію щодо заповнення форми звітності N 21 "Звіт
про медичну допомогу вагітним, роділлям та породіллям за 20__ рік"
(додається ( z1019-07 ).

{ Підпункт 1.26 виключено на підставі Наказу Міністерства
охорони здоров'я N 999 ( z0147-11 ) від 17.11.2010 }

1.25. Інструкцію щодо заповнення форми звітності N 24 "Звіт
фельдшерсько-акушерського пункту за 20__ рік" (додається
( z1021-07 ).
1.26. Інструкцію щодо заповнення форми звітності N 25 "Звіт
будинку дитини за 20__ рік" (додається ( z1022-07 ).
2. Увести в дію форми звітності та інструкції щодо їхнього
заповнення, затверджені пунктом 1 цього наказу, починаючи з
1 січня 2008 року, впровадити їхнє подальше застосування в
лікувально-профілактичних закладах незалежно від підпорядкування.
3. Начальнику Центру медичної статистики Міністерства охорони
здоров'я України Голубчикову М.В., директору Департаменту розвитку
медичної допомоги Ждановій М.П. забезпечити державну реєстрацію
цього наказу в Міністерстві юстиції України та доведення його до
відома Міністра охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальників управлінь охорони здоров'я обласних державних
адміністрацій, Головного управління охорони здоров'я та медичного
забезпечення Київської та Управління охорони здоров'я
Севастопольської міських державних адміністрацій (далі -
територіальні органи охорони здоров'я), керівників інших
центральних органів виконавчої влади, у сфері управління яких
перебувають лікувально-профілактичні заклади.
4. Начальнику Центру медичної статистики Міністерства охорони
здоров'я України Голубчикову М.В.:
4.1. Здійснювати методологічне керівництво та контроль за
організацією збору та обробки інформації за формами, затвердженими
підпунктами 1.1-1.14 пункту 1 цього наказу.
4.2. Забезпечувати подання зведеної інформації за формами,
затвердженими підпунктами 1.1-1.14 пункту 1 цього наказу, в
установлені терміни до Державного комітету статистики України.
4.3. Забезпечувати територіальні органи охорони здоров'я
зразками Форм та інструкціями щодо їхнього заповнення,
затвердженими пунктом 1 цього наказу.
5. Територіальним органам охорони здоров'я:
5.1. Забезпечувати збір, обробку та узагальнення інформації
від усіх лікувально-профілактичних закладів незалежно від
підпорядкування за формами, затвердженими підпунктами 1.1-1.14
пункту 1 цього наказу.
5.2. Забезпечувати подання зведеної інформації за формами,
затвердженими підпунктами 1.1-1.14 пункту 1 цього наказу, в
установлені терміни до Центру медичної статистики Міністерства
охорони здоров'я України.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра охорони здоров'я України Орду О.М.
Міністр Ю.О.Гайдаєв
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
статистики України О.Г.Осауленко

{ Форму N 10 виключено на підставі Наказу Міністерства
охорони здоров'я N 1504 ( z0426-18 ) від 30.11.2017 }
{ Форму N 11 виключено на підставі Наказу Міністерства
охорони здоров'я N 1504 ( z0426-18 ) від 30.11.2017 }
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
10.07.2007 N 378

ЗВІТНІСТЬ
ЗВІТ
про захворювання, зареєстровані
у хворих, які проживають у районі
обслуговування лікувально-профілактичного
закладу, за 20___ рік

------------------------------------------------ | Подають | Терміни | Форма N 12 | | подання | |------------------------------------+---------| ЗАТВЕРДЖЕНО |1. Амбулаторно-поліклінічні заклади | 5 січня | Наказ МОЗ |(підрозділи), що перебувають у сфері| | 10.07.2007 N 378 |управління Міністерства охорони | | за погодженням |здоров'я України, - головному лікарю| | з Держкомстатом |центральної районної (міської) | | України |лікарні. | | |2. Головний лікар центральної |згідно з | |районної (міської) лікарні зведений | наказом | Річна |звіт та керівники закладів іншого |регіона- | Поштова |підпорядкування, форми власності - | льного | |Міністерству охорони здоров'я |управлі- | |Автономної Республіки Крим, | ння | |управлінням охорони здоров'я | охорони | |обласних державних адміністрацій, |здоров'я | |Головному управлінню охорони | | |здоров'я та медичного забезпечення | | |Київської та Управлінню охорони | | |здоров'я Севастопольської міських | | |державних адміністрацій. | | |3. Міністерство охорони здоров'я |згідно з | |Автономної Республіки Крим, | наказом | |управління охорони здоров'я | МОЗ | |обласних, Севастопольської міської, | | |Головного управління охорони | | |здоров'я та медичного забезпечення | | |Київської міської держадміністрацій | | |зведений звіт по закладах, що | | |перебувають у сфері управління | | |Міністерства охорони здоров'я | | |України, закладах іншого | | |підпорядкування, форми власності - | | |Міністерству охорони здоров'я | | |України. | | |4. Міністерство охорони здоров'я |15 квітня| |України зведений звіт по Україні - | | |Державному комітету статистики | | |України. | | ------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Найменування організації-складача інформації | |----------------------------------------------------------------| |Місцезнаходження | |----------------------------------------------------------------| | Коди організації-складача | |----------------------------------------------------------------| | за |терито- | виду |форми |органі- | міністерства,| | |ЄДРПОУ| рії |економіч- |влас- |заційно | іншого | | | |(КОАТУУ)| ної |ності |правової| центрального | | | | |діяльності|(КФВ) | форми | органу, якому| | | | | (КВЕД) | | (КОПФ) |підпорядкована| | | | | | | |організація- | | | | | | | | складач | | | | | | | | інформації | | | | | | | | (КОДУ)(*) | | |------+--------+----------+------+--------+--------------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |------+--------+----------+------+--------+--------------+------| | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------ ______________
* Тільки для підприємств державної форми власності.
1. Діти віком 0-14 років включно
Таблиця 1000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Найменування класів і окремих хвороб | Номер | Шифр |Зареєстровано захворювань -|у тому числі вперше в житті|Перебувають під| | | рядка |(рубрики) | усього у дітей віком | у дітей віком (включно) | диспансерним | | | |відповідно| (включно) | | наглядом на | | | |до МКХ-10 |---------------------------+---------------------------|кінець звітного| | | | |0-14 | з них у | 0-6 | 7-14|0-14 | з них у | 0-6 | 7-14| року | | | | |років|хлопчиків|років|років|років|хлопчиків|років|років| | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| | А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| |Усі хвороби | 1.0 | А00-Т98 | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| |у тому числі деякі інфекційні та | 2.0 | А00-В99 | | | | | | | | | | |паразитарні хвороби | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| |з них: хронічний вірусний гепатит B | 2.1 | B18.0.1 | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| |хронічний вірусний гепатит C | 2.2 | B18.2 | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| |Новоутворення | 3.0 | С00-D48 | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| |у тому числі : доброякісні новоутворення| 3.2 |D22, D23, | | | | | | | | | | |шкіри | | D28.0, | | | | | | | | | | | | |D29.0,2,4 | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| |яєчника | 3.4 | D27 | | x | | | | x | | | | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| |Хвороби крові, кровотворних органів та | 4.0 | D50-D89 | | | | | | | | | | |окремі порушення із залученням імунного | | | | | | | | | | | | |механізму | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| |у тому числі: анемії | 4.1 | D50-D64 | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| |з них залізодефіцитні | 4.2 | D50 | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| |апластичні | 4.3 | D60, D61 | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| |гемофілія | 4.4 |D66, D67, | | | | | | | | | | | | |D68.0.1.4 | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| |імунодефіцити (всі форми) | 4.6 | D80-D84 | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| |саркоїдоз | 4.7 | D86 | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| |інші порушення із залученням імунного | 4.8 | D89 | | | | | | | | | | |механізму, не класифіковані в інших | | | | | | | | | | | | |рубриках | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| |Хвороби ендокринної системи, розладу | 5.0 | Е00-Е90 | | | | | | | | | | |харчування, порушення обміну речовин | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| |у тому числі: дифузний зоб I ступеня | 5.1 | Е01.0, | | | | | | | | | | | | | E04.0(1) | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| |дифузний зоб II-III ступенів | 5.2 | Е01.0, | | | | | | | | | | | | | E04.0 | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| |набутий гіпотиреоз та інші форми | 5.3 |Е01.8, Е03| | | | | | | | | | |гіпотиреозу | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| |вузловий зоб (ендемічний і нетоксичний) | 5.4 | Е01.1.2, | | | | | | | | | | | | | E04.1.2 | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| |тиреотоксикоз (гіпертиреоз) | 5.5 | Е05 | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| |тиреоїдити | 5.6 | Е06 | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| |цукровий діабет | 5.8 | Е10-Е14 | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| |нецукровий діабет | 5.17 | E23.2 | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| |ожиріння | 5.18 | Е66 | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| |післяопераційний гіпотиреоз | 5.19 | Е89.0 | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| |Розлади психіки і поведінки | 6.0 | F00-F99 | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| |Хвороби нервової системи | 7.0 | G00-G99 | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| |у тому числі: запальні хвороби ЦНС | 7.1 |G00, G03, | | | | | | | | | | | | |G04, G06, | | | | | | | | | | | | | G08, G09 | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| |епілепсія | 7.5 | G40-G41 | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| |хвороби периферичної нервової системи | 7.8 | G50-G52, | | | | | | | | | | | | | G54, | | | | | | | | | | | | | G56-G58, | | | | | | | | | | | | | G60-G62, | | | | | | | | | | | | | G64, | | | | | | | | | | | | | G70-G72 | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| |дитячий церебральний параліч | 7.11 | G80 | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| |Хвороби ока та придаткового апарату | 8.0 | Н00-Н59 | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| |у тому числі: кон'юнктивіт та інші | 8.2 | Н10-Н11 | | | | | | | | | | |захворювання кон'юнктиви | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| |катаракта | 8.4 | Н25-Н26 | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| |косоокість | 8.8 | Н49-Н50 | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| |міопія (короткозорість) | 8.11 | Н52.1 | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| |Хвороби вуха та соскоподібного відростка| 9.0 | Н60-Н95 | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| |у тому числі: хвороби середнього вуха та| 9.1 | Н65-Н66 | | | | | | | | | | |соскоподібного відростка | | Н68-Н74 | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| |з них гострий отит середнього вуха | 9.2 | H65.0.1, | | | | | | | | | x | | | | H66.0 | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| |хронічний отит середнього вуха | 9.3 |H65.2.3.4,| | | | | | | | | | | | |H66.1.2.3 | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| |Хвороби системи кровообігу | 10.0 | I00-I99 | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| |у тому числі: гостра ревматична гарячка | 10.1 | I00-I02 | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| |з них без ураження серця | 10.2 | I00 | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| |хронічні ревматичні хвороби серця | 10.3 | I05-I09 | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| |з них ревматичні ураження клапанів серця| 10.4 | I05-I08 | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| |есенціальна гіпертензія | 10.6 | I10 | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| |неревматичні ураження клапанів серця | 10.15 | I34-I38 | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| |Хвороби органів дихання | 11.0 | J00-J99 | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| |у тому числі: гострий фарингіт та | 11.1 | J02-J03 | | | | | | | | | x | |гострий тонзиліт | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| |гострий ларингіт та трахеїт | 11.2 | J04 | | | | | | | | | x | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| |пневмонії | 11.5 | J12-J16, | | | | | | | | | | | | | J18 | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| |алергічний риніт | 11.8 | J30.1-4 | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| |хронічний риніт, назофарингіт, фарингіт | 11.9 | J31 | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| |хронічні хвороби мигдалин та аденоїдів | 11.10 | J35 | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| |хронічний ларингіт, ларинготрахеїт | 11.12 | J37 | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| |бронхіт хронічний | 11.14 | j41-j42 | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| |бронхіальна астма | 11.16 | J45-J46 | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| |Хвороби органів травлення | 12.0 | К00-К93 | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| |у тому числі: гастроезофагеальний | 12.1 | K21 | | | | | | | | | | |рефлюкс | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| |у тому числі: виразка шлунка та 12-палої| 12.3 | К25-К27 | | | | | | | | | | |кишки | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| |гастрит та дуоденіт | 12.4 | К29 | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| |диспепсії | 12.5 | K30 | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| |функціональні розлади шлунка | 12.6 | K31 | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| |хвороба Крона | 12.7 | K50 | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| |неспецифічний виразковий коліт | 12.8 | K51 | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| |синдром подразненого кишечника | 12.10 | K58 | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| |хронічний гепатит | 12.12 | К73, | | | | | | | | | | | | | К75.2,3 | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| |жовчнокам'яна хвороба | 12.13 | К80 | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| |холецистит, холангіт | 12.14 |К81, К83.0| | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| |хвороби підшлункової залози | 12.15 | K85, K86 | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| |целіакія | 12.16 | K90.0 | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| |Хвороби шкіри та підшкірної клітковини | 13.0 | L00-L99 | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| |у тому числі: інфекції шкіри та | 13.1 | L00-L08 | | | | | | | | | | |підшкірної клітковини | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| |атопічний дерматит | 13.2 | L20 | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| |контактні дерматити | 13.3 | L23-L25 | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| |Хвороби кістково-м'язової системи та | 14.0 | М00-М99 | | | | | | | | | | |сполучної тканини | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| |у тому числі: ревматоїдний артрит | 14.2 |М05, М06, | | | | | | | | | | | | | M08.0 | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| |системний червоний вовчак | 14.9 | М32 | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| |Хвороби сечостатевої системи | 15.0 | N00-N99 | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| |у тому числі: гострий гломерулонефрит | 15.2 | N00 | | | | | | | | | х | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| |хронічний гломерулонефрит | 15.4 | N03 | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| |інфекції нирок | 15.6 | N10-N12 | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| |з них хронічний пієлонефрит | 15.7 | N11 | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| |цистит | 15.10 | N30 | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| |з них гострий цистит | 15.11 | N30.0 | | | | | | | | | х | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| |хронічний цистит | 15.12 | N30.1.2 | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| |гідроцеле та сперматоцеле | 15.15 | N43 | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| |розлади менструацій | 15.28 | N91-N92, | | х | х | | | х | х | | | | | | N94 | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| |Вагітність, пологи та післяпологовий | 16.0 | О00-О99 | | х | х | | | х | х | | | |період | |(крім O80)| | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| |Окремі стани, що виникають у | 17.0 | Р05-Р96 | | | | x | | | | x | | |перинатальному періоді | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| |у тому числі: пологова травма | 17.1 | Р10-Р15 | | | | х | | | | х | | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| |внутрішньоматкова гіпоксія та асфіксія в| 17.2 | Р20, Р21 | | | | х | | | | х | | |пологах | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| |гемолітична хвороба плоду або | 17.3 |Р55, Р56, | | | | х | | | | х | | |новонародженого, обумовлена | | P57.0 | | | | | | | | | | |ізоімунізацією | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| |Уроджені аномалії (вади розвитку), | 18.0 | Q00-Q99 | | | | | | | | | | |деформації і хромосомні порушення | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| |у тому числі вроджені аномалії системи | 18.1 | Q20-Q26 | | | | | | | | | | |кровообігу | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| |Симптоми, ознаки та відхилення від | 19.0 | R00-R99 | | | | | | | | | | |норми, що виявлені під час лабораторних | | | | | | | | | | | | |та клінічних досліджень, не | | | | | | | | | | | | |класифіковані в інших рубриках | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------+----------+-----+---------+-----+-----+-----+---------+-----+-----+---------------| |Травми, отруєння та деякі інші наслідки | 20.0 | S00-T98 | | | | | | | | | | |дії зовнішніх причин | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 1001
Кількість хворих, які перебували під диспансерним наглядом на
кінець звітного року із захворюваннями на:
злоякісні новоутворення (С00-С97), 1 ____, з них дівчатка 2 ____
активний туберкульоз (А15-А19), 2 ____, з них дівчатка 2 ____
з них активний (А15.0-3, 3 ____, з них дівчатка 2 ____
туберкульоз легенів А16.0-2,
А19-част),
сифіліс - усі форми (А50-А53) 4 ____, з них дівчатка 2 ____
2. Діти віком 15-17 років включно
Таблиця 2000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Найменування класів і окремих хвороб |Номер|Шифр (рубрики) |Зареєстровано | у тому числі вперше в житті | Перебувають під | | |рядка| відповідно до |захворювань - |-------------------------------| диспансерним | | | | МКХ-10 | усього |усього| у тому | виявлено під | наглядом на | | | | |--------------| | числі |час профоглядів| кінець звітного | | | | |усього|у тому | |в юнаків|---------------| року | | | | | |числі в| | |усього| у тому |------------------| | | | | |юнаків | | | | числі |усього| у тому | | | | | | | | | |в юнаків| |числі юнаки| |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| | А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |Усі хвороби | 1.0 | А00-Т98 | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |у тому числі деякі інфекційні та | 2.0 | А00-В99 | | | | | | | | | |паразитарні хвороби | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |з них: хронічний вірусний гепатит B | 2.1 | B18.0.1 | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |хронічний вірусний гепатит C | 2.2 | B18.2 | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |Новоутворення | 3.0 | С00-D48 | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |у тому числі: доброякісні новоутворення | 3.2 | D22, D23, | | | | | | | | | |шкіри | | D28.0, | | | | | | | | | | | | D29.0,2,4 | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |молочної залози | 3.3 | D24 | | х | | х | | х | | х | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |яєчника | 3.4 | D27 | | х | | х | | х | | х | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |Хвороби крові, кровотворних органів і | 4.0 | D50-D89 | | | | | | | | | |окремі порушення із залученням імунного | | | | | | | | | | | |механізму | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |у тому числі: анемії | 4.1 | D50-D64 | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |з них залізодефіцитні | 4.2 | D50 | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |апластичні | 4.3 | D60, D61 | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |гемофілія | 4.4 |D66, D67, | | | | | | | | | | | |D68.0.1.4 | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |імунодефіцити (всі форми) | 4.6 | D80-D84 | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |саркоїдоз | 4.7 | D86 | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |інші порушення із залученням імунного | 4.8 | D89 | | | | | | | | | |механізму, не класифіковані в інших | | | | | | | | | | | |рубриках | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |Хвороби ендокринної системи, розлади | 5.0 | Е00-Е90 | | | | | | | | | |харчування, порушення обміну речовин | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |у тому числі: дифузний зоб I ступеня | 5.1 |Е01.0, Е04.0(1)| | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |дифузний зоб II-III ступенів | 5.2 | Е01.0, Е04.0 | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |набутий гіпотиреоз та інші форми | 5.3 | Е01.8, Е03 | | | | | | | | | |гіпотиреозу | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |вузловий зоб (ендемічний і нетоксичний) | 5.4 | Е01.1.2, | | | | | | | | | | | | Е04.1.2 | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |тиреотоксикоз (гіпертиреоз) | 5.5 | Е05 | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |тиреоїдити | 5.6 | Е06 | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |цукровий діабет | 5.8 | Е10-Е14 | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |в тому числі: інсулінозалежний | 5.9 | E12-частина I| | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |інсулінонезалежний | 5.10|E11.X.1, | | | | | | | | | | | |E12-част.II.X.1| | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |з них інсулінонезалежний з отриманням | 5.11|E11.X.2, | | | | | | | | | |інсуліну | |E12-част.II.X.2| | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |з ускладненнями (із рядка 5.8) | 5.12|E10.0-8-Е14.0-8| | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |з них діабет з ураженням нирок | 5.13| Е10.2-Е14.2 | | | | | | | х | х | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |діабетична катаракта | 5.14| Е10.3-Е14.3 | | | | | | | х | х | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |діабетична ретинопатія | 5.15| Е10.3-Е14.3 | | | | | | | х | х | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |діабетична гангрена | 5.16| Е10.5-Е14.5 | | | | | | | х | х | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |нецукровий діабет | 5.17| Е23.2 | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |ожиріння | 5.18| Е66 | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |післяопераційний гіпотиреоз | 5.19| Е89.0 | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |Розлади психіки та поведінки | 6.0 | F00-F99 | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| { Рядок 6.1 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони
здоров'я N 511 ( z1159-13 ) від 17.06.2013 }
|-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------|
|Хвороби нервової системи | 7.0 | G00-G99 | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |у тому числі: запальні хвороби ЦНС | 7.1 | G00, G03, G04 | | | | | | | | | | | | G06, G08, G09 | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |епілепсія | 7.5 | G40-G41 | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |хвороби периферичної нервової системи | 7.8 | G50-G52 G54 | | | | | | | | | | | | G56-G58, | | | | | | | | | | | | G60-G62, G64, | | | | | | | | | | | | G70-G72 | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |дитячий церебральний параліч | 7.11| G80 | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |вегетосудинна дистонія | 7.12| G90.9 | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |Хвороби ока та придаткового апарату | 8.0 | Н00-Н59 | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |у тому числі: кон'юнктивіт та інші | 8.2 | Н10-Н11 | | | | | | | | | |захворювання кон'юнктиви | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |катаракта | 8.4 | Н25-Н26 | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |глаукома | 8.7 | Н40 | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |атрофія зорового нерву | 8.9 | Н47.2 | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |міопія (короткозорість) | 8.11| Н52.1 | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |Хвороби вуха та соскоподібного відростка | 9.0 | Н60-Н95 | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |у тому числі: хвороби середнього вуха та | 9.1 | Н65-Н66, | | | | | | | | | |соскоподібного відростка | | H68-H74 | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |з них гострий отит середнього вуха | 9.2 |Н65.0.1, Н66.0 | | | | | | | х | х | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |хронічний отит середнього вуха | 9.3 | Н65.2.-.4, | | | | | | | | | | | | Н66.1.-.3 | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |Хвороби системи кровообігу | 10.0| I00-I99 | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |у тому числі: гостра ревматична гарячка | 10.1| I00-I02 | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |з них без ураження серця | 10.2| I00 | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |хронічні ревматичні хвороби серця | 10.3| I05-I09 | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |з них ревматичні ураження клапанів серця | 10.4| I05-I08 | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |есенціальна гіпертензія | 10.6| I10 | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |інші хвороби серця |10.14| I27-I31, | | | | | | | | | | | | I33-I38, I40, | | | | | | | | | | | | I42, I50, I51 | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |з них неревматичні ураження клапанів серця |10.15| I34-I38 | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |Хвороби органів дихання | 11.0| J00-J99 | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |у тому числі: гострий фарингіт та гострий | 11.1| J02-J03 | | | | | | | х | х | |тонзиліт | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |гострий ларингіт та трахеїт | 11.2| J04 | | | | | | | х | х | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |пневмонії | 11.5| J12-J16, J18 | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |алергічний риніт | 11.8| J30.1-4 | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |хронічний риніт, назофарингіт, фарингіт | 11.9| J31 | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |хронічні хвороби мигдаликів та аденоїдів |11.10| J35 | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |хронічний ларингіт, ларинготрахеїт |11.12| J37 | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |бронхіт хронічний |11.14| J40-J42 | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |інші хронічні обструктивні хвороби легень |11.15| J44 | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |бронхіальна астма |11.16| J45-J46 | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |Хвороби органів травлення | 12.0| К00-К93 | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |у тому числі: гастроезофагеальний рефлюкс | 12.1| K21 | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |у тому числі: виразка шлунка та 12-палої | 12.3| К25-К27 | | | | | | | | | |кишки | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |гастрит та дуоденіт | 12.4| К29 | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |диспепсії | 12.5| K30 | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |функціональні розлади шлунка | 12.6| К31 | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |хвороба Крона |12.7 | K50 | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |неспецифічний виразковий коліт |12.8 | K51 | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |синдром подразненого кишечника |12.10| K58 | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |хронічний гепатит |12.12| К73, К75.2,3 | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |жовчнокам'яна хвороба |12.13| К80 | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |холецистит, холангіт |12.14| К81, К83.0 | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |хвороби підшлункової залози |12.15| К85, К86 | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |целіакія |12.16| K90.0 | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |Хвороби шкіри та підшкірної клітковини | 13.0| L00-L99 | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |у тому числі: інфекції шкіри та підшкірної | 13.1| L00-L08 | | | | | | | | | |клітковини | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |атопічний дерматит | 13.2| L20 | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |контактні дерматити | 13.3| L23-L25 | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |Хвороби кістково-м'язової системи та | 14.0| М00-М99 | | | | | | | | | |сполучної тканини | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |у тому числі: ревматоїдний артрит та інші | 14.1| М05-М06, M08 | | | | | | | | | |запальні поліартропатії | | M10-M13 | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |з них ревматоїдний артрит | 14.2|M05, M06, M08.0| | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |деформівний артроз | 14.6| М19.9 | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |системний червоний вовчак | 14.9| М32 | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |ураження міжхребцевих дисків шийного та |14.11| М50-М51 | | | | | | | | | |інших відділів | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |Хвороби сечостатевої системи | 15.0| N00-N99 | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |у тому числі: гострий гломерулонефрит | 15.2| N00 | | | | | | | х | х | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |хронічний гломерулонефрит | 15.4| N03 | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |інфекції нирок | 15.6| N10-N12 | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |з них хронічний пієлонефрит | 15.7| N11 | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |камені нирок і сечоводів | 15.9| N20 | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |цистит |15.10| N30 | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |з них гострий цистит |15.11| N30.0 | | | | | | | х | х | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |хронічний цистит |15.12| N30.1.2 | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |сальпінгіт, оофорит |15.20| N70 | | х | | х | | х | | х | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |розлади менструацій |15.28| N91-N92, N94 | | х | | х | | х | | х | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |Вагітність, пологи та післяпологовий період| 16.0| О00-О99 (крім | | х | | х | | х | | х | | | | О80) | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |Уроджені аномалії (вади розвитку), | 18.0| Q00-Q99 | | | | | | | | | |деформації і хромосомні порушення | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |у тому числі вроджені аномалії системи | 18.1| Q20-Q26 | | | | | | | | | |кровообігу | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |Симптоми, ознаки та відхилення від норми, | 19.0| R00-R99 | | | | | | | | | |що виявлені при лабораторних та клінічних | | | | | | | | | | | |дослідженнях, не класифіковані в інших | | | | | | | | | | | |рубриках | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------+-----+---------------+------+-------+------+--------+------+--------+------+-----------| |Травми, отруєння та деякі інші наслідки дії| 20.0| S00-T98 | | | | | | | | | |зовнішніх причин | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 2001
Кількість хворих, які перебували під диспансерним наглядом на
кінець звітного року із захворюваннями на:
злоякісні новоутворення (С00-С97), 1 ____, з них дівчата 2 ______
активний туберкульоз (А15-А19), 2 ____, з них дівчата 2 ______
з них активний (А15.0-3, 3 ____, з них дівчата 2 ______
туберкульоз легенів А16.0-2,
А19-част),
сифіліс - усі форми (А50-А53) 4 ____, з них дівчата 2 ______
3. Дорослі (18 років і старші)
Таблиця 3000 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Найменування класів і окремих |Номер|Шифр (рубрики)| Дорослі (18 років і старші) | з них чоловіки - 60 років та | | хвороб |рядка|відповідно до | | старші, жінки - 55 років | | | | МКХ-10 | | та старші | | | | |-------------------------------------------------+---------------------------------| | | | |зареєст-|з них у| у тому |з них у|перебувають під|зареєст-| у тому |перебувають під| | | | | ровано | чоло- | числі | чоло- | диспансерним | ровано | числі | диспансерним | | | | |захворю-| віків |вперше в| віків | наглядом на |захворю-|вперше в| наглядом на | | | | | вань - | | житті | |кінець звітного| вань- | житті | кінець | | | | | усього | | | | року | усього | | звітного року | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| | А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |Усі хвороби | 1.0 | А00-Т98 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |у тому числі деякі інфекційні та | 2.0 | А00-В99 | | | | | | | | | |паразитарні хвороби | | | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |з них: хронічний вірусний | 2.1 | В18.0.1 | | | | | | | | | |гепатит B | | | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |хронічний вірусний гепатит C | 2.2 | В18.2 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |Новоутворення | 3.0 | С00-D48 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |у тому числі: доброякісні | 3.2 | D22, D23 | | | | | | | | | |новоутворення шкіри | | D28.0, | | | | | | | | | | | | D29.0,2,4 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |молочної залози | 3.3 | D24 | | х | | х | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |яєчника | 3.4 | D27 | | х | | х | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |Хвороби крові, кровотворних | 4.0 | D50-D89 | | | | | | | | | |органів і окремі порушення із | | | | | | | | | | | |залученням імунного механізму | | | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |у тому числі: анемії | 4.1 | D50-D64 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |з них залізодефіцитні | 4.2 | D50 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |апластичні | 4.3 | D60, D61 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |гемофілія | 4.4 | D66, D67, | | | | | | | | | | | | D68.0.1.4 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |імунодефіцити (всі форми) | 4.6 | D80-D84 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |саркоїдоз | 4.7 | D86 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |інші порушення із залученням | 4.8 | D89 | | | | | | | | | |імунного механізму, не | | | | | | | | | | | |класифіковані в інших рубриках | | | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |Хвороби ендокринної системи, | 5.0 | Е00-Е90 | | | | | | | | | |розлади харчування, порушення | | | | | | | | | | | |обміну речовин | | | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |у тому числі: дифузний зоб | 5.1 | Е01.0, | | | | | | | | | |I ступеня | | E04.0(1) | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |дифузний зоб II-III ступенів | 5.2 | Е01.0, E04.0 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |набутий гіпотиреоз та інші форми | 5.3 | E01.8, E03 | | | | | | | | | |гіпотиреозу | | | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |вузловий зоб (ендемічний і | 5.4 | Е01.1.2, | | | | | | | | | |нетоксичний) | | E04.1.2 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |тиреотоксикоз (гіпертиреоз) | 5.5 | Е05 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |тиреоїдити | 5.6 | Е06 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |цукровий діабет | 5.8 | Е10-Е14 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |з них інсулінозалежний | 5.9 | Е12-частина I| | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |інсулінонезалежний |5.10 |E11.X.1, Е12- | | | | | | | | | | | |част.II.X.1 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |з них інсулінонезалежний із |5.11 |E11.X.2, Е12- | | | | | | | | | |отриманням інсуліну | |част.II.X.2 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |з ускладненнями (із рядка 5.8) |5.12 | Е10-Е14.0-8 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |з них діабет з ураженням нирок |5.13 | Е10.2-Е14.2 | | | | | х | | | х | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |діабетична катаракта |5.14 | Е10.3-Е14.3 | | | | | х | | | х | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |діабетична ретинопатія |5.15 | Е10.3-Е14.3 | | | | | х | | | х | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |діабетична гангрена |5.16 | Е10.5-Е14.5 | | | | | х | | | х | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |нецукровий діабет |5.17 | Е23.2 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |ожиріння |5.18 | Е66 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |післяопераційний гіпотиреоз |5.19 | Е89.0 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |Розлади психіки та поведінки | 6.0 | F00-F99 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |Хвороби нервової системи | 7.0 | G00-G99 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |у тому числі: запальні хвороби | 7.1 | G00, G03, | | | | | | | | | |ЦНС | | G04, G06, | | | | | | | | | | | | G08, G09 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |хвороба Паркінсона | 7.2 | G20 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |розсіяний склероз | 7.4 | G35 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |епілепсія | 7.5 | G40-G41 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |транзиторні церебральні ішемічні | 7.7 | G45 | | | | | | | | | |напади та споріднені синдроми | | | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |хвороби периферичної нервової | 7.8 |G50-G52, G54, | | | | | | | | | |системи | | G56-G58, | | | | | | | | | | | |G60-G62, G64, | | | | | | | | | | | | G70-G72 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |з них ураження нервів нервових | 7.9 | G50-G52, | | | | | | | | | |корінців та сплетінь | | G54, G56-G58 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |вегетосудинна дистонія |7.12 | G90.9 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |Хвороби ока та придаткового | 8.0 | Н00-Н59 | | | | | | | | | |апарата | | | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |у тому числі: кон'юнктивіт та | 8.2 | Н10-Н11 | | | | | | | | | |інші захворювання кон'юнктиви | | | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |хвороби склери, кератит та інші | 8.3 | Н15-Н18 | | | | | | | | | |хвороби рогівки | | | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |катаракта | 8.4 | Н25-Н26 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |відшарування та розриви сітківки | 8.6 | Н33 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |глаукома | 8.7 | Н40 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |атрофія зорового нерву | 8.9 | Н47.2 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |міопія (короткозорість) |8.11 | Н52.1 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |Хвороби вуха та соскоподібного | 9.0 | Н60-Н95 | | | | | | | | | |відростка | | | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |у тому числі: хвороби середнього | 9.1 | Н65-Н66 | | | | | | | | | |вуха та соскоподібного відростка | | H68-H74 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |з них гострий отит середнього | 9.2 |Н65.0.1, Н66.0| | | | | х | | | х | |вуха | | | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |хронічний отит середнього вуха | 9.3 | Н65.2.3.4 | | | | | | | | | | | | Н66.1.2.3 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |втрата слуху | 9.4 | Н90-Н91 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |Хвороби системи кровообігу |10.0 | I00-I99 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |у тому числі: гостра ревматична |10.1 | I00-I02 | | | | | | | | | |гарячка | | | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |з них без ураження серця |10.2 | I00 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |хронічні ревматичні хвороби серця|10.3 | I05-I09 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |з них ревматичні ураження |10.4 | I05-I08 | | | | | | | | | |клапанів серця | | | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |гіпертонічна хвороба (всі форми) |10.5 |I10-I13, I20. | | | | | | | | | | | | X.7-I25.X.7, | | | | | | | | | | | | I60.X.7- | | | | | | | | | | | | I69.X.7 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |у тому числі гіпертонічна хвороба|10.6 | I10-I13 | | | | | | | | | |(без згадування про ішемічну | | | | | | | | | | | |хворобу серця та судинні | | | | | | | | | | | |ураження мозку) | | | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |вторинна гіпертензія |10.7 | I15 | | | | | х | | | х | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |ішемічна хвороба серця |10.8 | I20-I25 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |в тому числі з гіпертонічною |10.9 | I20.X.7- | | | | | | | | | |хворобою | | I25.X.7 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |із загальної кількості хворих на |10.10| I20 | | | | | | | | | |ішемічну хворобу (рядок 10.8) - | | | | | | | | | | | |хворі на стенокардію | | | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |гострий та повторний інфаркт |10.11| I21-I22 | | | | | | | | | |міокарда | | | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |у тому числі великовогнищевий |10.12| I21.0-3, | | | | | | | | | |(трансмуральний) | | I22.0,1,8 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |інші форми гострої ішемічної |10.13| I24 | | | | | | | | | |хвороби серця | | | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |інші хвороби серця |10.14| I27-I31, | | | | | | | | | | | | I33-I38, I40,| | | | | | | | | | | | I42, I50-I51 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |з них неревматичні ураження |10.15| I34-I38 | | | | | | | | | |клапанів серця | | | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |кардіоміопатії |10.16| I42.0-2 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |порушення провідності серця |10.17| I44-I45 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |пароксизмальна тахікардія |10.18| I47 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |фібриляція та тріпотіння |10.19| I48 | | | | | | | | | |передсердь | | | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |цереброваскулярні хвороби |10.20| I60-I69 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |з них з гіпертонічною хворобою |10.21| I60.X.7- | | | | | | | | | | | | I69.X.7 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |інсульти (усі форми) |10.22| I60-I64 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |з них з гіпертонією |10.23| I60.X.7- | | | | | | | | | | | | I64.X.7 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |атеросклероз |10.24| I70 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |інші хвороби периферичних судин |10.25| I73 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |флебіт, тромбофлебіт, варикозне |10.26| I80-I83 | | | | | | | | | |розширення вен | | | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |Хвороби органів дихання |11.0 | J00-J99 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |у тому числі: гострий фарингіт та|11.1 | J02-J03 | | | | | х | | | х | |гострий тонзиліт | | | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |гострий ларингіт та трахеїт |11.2 | J04 | | | | | х | | | х | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |пневмонії |11.5 | J12-J16, J18 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |алергічний риніт |11.8 | J30.1-4 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |хронічний риніт, назофарингіт, |11.9 | J31 | | | | | | | | | |фарингіт | | | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |хронічні хвороби мигдалин та |11.10| J35 | | | | | | | | | |аденоїдів | | | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |хронічний ларингіт, |11.12| J37 | | | | | | | | | |ларинготрахеїт | | | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |бронхіт хронічний |11.14| J40-J42 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |інші хронічні обструктивні |11.15| J44 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |бронхіальна астма |11.16| J45-J46 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |пневмоконіози |11.18| J60-J65 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |Хвороби органів травлення |12.0 | К00-К93 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |у тому числі: гастроезофагеальний|12.1 | K21 | | | | | | | | | |рефлюкс | | | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |у тому числі: виразка шлунка та |12.3 | К25-К27 | | | | | | | | | |12-палої кишки | | | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |гастрит та дуоденіт |12.4 | К29 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |диспепсії |12.5 | K30 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |хвороба Крона |12.7 | K50 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |неспецифічний виразковий коліт |12.8 | K51 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |інші хвороби кишечника та |12.9 |К52, К55, K56 | | | | | | | | | |очеревини | | К58-К66 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |з них синдром подразненого |12.10| K58 | | | | | | | | | |кишечника | | | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |цирози печінки |12.11|K70.3, К71.7, | | | | | | | | | | | | К74.3-6 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |хронічний гепатит |12.12| К73, К75.2,3 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |жовчнокам'яна хвороба |12.13| К80 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |холецистит, холангіт |12.14| К81, К83.0 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |хвороби підшлункової залози |12.15| К85, К86 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |целіакія |12.16| K90.0 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |Хвороби шкіри та підшкірної |13.0 | L00-L99 | | | | | | | | | |клітковини | | | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |у тому числі: інфекції шкіри та |13.1 | L00-L08 | | | | | | | | | |підшкірної клітковини | | | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |атопічний дерматит |13.2 | L20 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |контактні дерматити |13.3 | L23-L25 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |Хвороби кістково-м'язової системи|14.0 | М00-М99 | | | | | | | | | |та сполучної тканини | | | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |у тому числі: ревматоїдний артрит|14.1 | М05-М06 M08, | | | | | | | | | |та інші запальні поліартропатії | | M10-M13 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |з них ревматоїдний артрит |14.2 | М05-М06 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |сольові артропатії |14.3 | M10-M11 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |з них подагричні |14.4 | M10 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |артрози |14.5 | М15-М19 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |з них деформівний артроз |14.6 | М19.9 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |системний червоний вовчак |14.9 | М32 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |анкілозуючий спондиліт |14.10| М45 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |ураження міжхребцевих дисків |14.11| М50-М51 | | | | | | | | | |шийного та інших відділів | | | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |інші дорсопатії,спондилопатії |14.12| М40-M43, | | | | | | | | | | | | M46-M48, | | | | | | | | | | | | М53-М54 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |Хвороби сечостатевої системи |15.0 | N00-N99 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |у тому числі: гострий |15.2 | N00 | | | | | х | | | х | |гломерулонефрит | | | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |хронічний гломерулонефрит |15.4 | N03 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |інфекції нирок |15.6 | N10-N12 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |з них хронічний пієлонефрит |15.7 | N11 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |камені нирок і сечоводів |15.9 | N20 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |цистит |15.10| N30 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |з них гострий цистит |15.11| N30.0 | | | | | х | | | х | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |хронічний цистит |15.12| N30.1.2 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |хвороби передміхурової залози |15.13| N40-N42 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |з них гіперплазія передміхурової |15.14| N40 | | | | | | | | | |залози | | | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |чоловіча безплідність |15.16| N46 | | | | | | х | х | х | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |хвороби молочної залози |15.19| N60-N64 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |сальпінгіт, оофорит |15.20| N70 | | х | | х | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |запальні хвороби шийки матки |15.21| N72 | | х | | х | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |ендометріоз |15.23| N80 | | х | | х | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |незапальні хвороби шийки матки |15.26| N86-N88 | | х | | х | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |з них ерозія та ектропіон шийки |15.27| N86 | | х | | х | | | | | |матки | | | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |розлади менструацій |15.28| N91-N92, N94 | | х | | х | | х | х | х | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |порушення в менопаузі та після |15.29| N95 | | х | | х | | | | | |менопаузи | | | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |жіноча безплідність |15.30| N97 | | х | | х | | х | х | х | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |інші розлади жіночих статевих |15.31|N82, N84, N90,| | х | | х | | | | | |органів | | N93, N96, | | | | | | | | | | | | N98-N99 | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |Вагітність, пологи та |16.0 |О00-О99 (крім | | x | | x | | х | х | х | |післяпологовий період | | O80) | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |Уроджені аномалії (вади |18.0 | Q00-Q99 | | | | | | | | | |розвитку), деформації і | | | | | | | | | | | |хромосомні порушення | | | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |у тому числі уроджені аномалії |18.1 | Q20-Q26 | | | | | | | | | |системи кровообігу | | | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |Симптоми, ознаки та відхилення |19.0 | R00-R99 | | | | | | | | | |від норми, що виявлені під час | | | | | | | | | | | |лабораторних та клінічних | | | | | | | | | | | |досліджень, не класифіковані в | | | | | | | | | | | |інших рубриках | | | | | | | | | | | |---------------------------------+-----+--------------+--------+-------+--------+-------+---------------+--------+--------+---------------| |Травми, отруєння та деякі інші |20.0 | S00-T98 | | | | | | | | | |наслідки дії зовнішніх причин | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 3001
Кількість хворих, які перебували під диспансерним наглядом на
кінець звітного року із захворюваннями на:
злоякісні новоутворення (С00-С97), 1 _____, з них жінки 2 _______
активний туберкульоз (А15-А19), 2 _____, з них жінки 2 _______
з них активний (А15.0-3, 3 _____, з них жінки 2 _______
туберкульоз легенів А16.0-2,
А19-част),
сифіліс - усі форми (А50-А53) 4 _____, з них жінки 2 _______
Дата ____ ________ 20___ р.
(цифровим способом)
Керівник закладу ____________ ___________________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Виконавець ______________________________________________________
(прізвище, номер телефону виконавця)
М.П.
{ Форма 12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони здоров'я N 511 ( z1159-13 ) від 17.06.2013 }
Начальник Центру медичної
статистики МОЗ М.В.Голубчиков

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
10.07.2007 N 378

ЗВІТНІСТЬ
ЗВІТ
про штучне переривання вагітності
за 20___ рік

------------------------------------------------ | Подають |Терміни | Форма N 13 | |подання | |-------------------------------------+--------| ЗАТВЕРДЖЕНО |1. Лікувально-профілактичні заклади |5 січня | Наказ МОЗ |всіх профілів, які здійснюють штучне | | 10.07.2007 N 378 |переривання вагітності, що | | за погодженням |перебувають у сфері управління | | з Держкомстатом |Міністерства охорони здоров'я | | України |України, - головному лікарю | | |центральної районної (міської) | | |лікарні | | Річна |2. Головний лікар центральної |згідно з| Поштова |районної (міської) лікарні зведений | наказом| |звіт та керівники закладів іншого |регіона-| |підпорядкування, форми власності - |льного | |Міністерству охорони здоров'я |управлі-| |Автономної Республіки Крим, | ння | |управлінням охорони здоров'я обласних|охорони | |державних адміністрацій, Головному |здоров'я| |управлінню охорони здоров'я та | | |медичного забезпечення Київської та | | |Управлінню охорони здоров'я | | |Севастопольської міських державних | | |адміністрацій. | | |3. Міністерство охорони здоров'я |згідно з| |Автономної Республіки Крим, |наказом | |управління охорони здоров'я обласних | Мініс- | |державних адміністрацій, Головне |терства | |управління охорони здоров'я та |охорони | |медичного забезпечення Київської та |здоров'я| |Управління охорони здоров'я |України | |Севастопольської міських державних | | |адміністрацій зведений звіт щодо | | |закладів, що перебувають у сфері | | |управління Міністерства охорони | | |здоров'я України, заклади іншого | | |підпорядкування, форми власності - | | |Міністерству охорони здоров'я | | |України. | | |4. Міністерство охорони здоров'я |15 квіт-| |України зведений звіт по Україні - | ня | |Державному комітету статистики | | |України. | | ------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Найменування організації-складача інформації | |----------------------------------------------------------------| |Місцезнаходження | |----------------------------------------------------------------| | Коди організації-складача | |----------------------------------------------------------------| | за |терито- | виду |форми|організа-|міністерства, | | |ЄДРПОУ| рії | еконо- |влас-| ційно- | іншого | | | |(КОАТУУ)| мічної |ності| правової| центрального | | | | |діяльнос-|(КФВ)| форми |органу, якому | | | | |ті (КВЕД)| | (КОПФ) |підпорядкована| | | | | | | | організація- | | | | | | | | складач | | | | | | | | (КОДУ)(*) | | |------+--------+---------+-----+---------+--------------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |------+--------+---------+-----+---------+--------------+-------| | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------ ______________
* Тільки для підприємств державного сектору.
--------------------------------------------------------------------------------- | Найменування |Номер| Шифр |Усьо-| З них у жінок віком | Із | | |рядка|за МКХ-10| го | (включно) | загальної | | | | | |-----------------------| кількості | | | | | |до 14|15-17|18-19|20-34| абортів | | | | | |років|років|років|роки |(гр. 1) - у| | | | | | | | | | сільських | | | | | | | | | | мешканок | |---------------------+-----+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----------| | А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |---------------------+-----+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----------| |Усього переривань | 1 |О 03-О 06| | | | | | | |вагітності (далі - | | | | | | | | | |аборти) | | | | | | | | | |---------------------+-----+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----------| |у тому числі | 2 | О 03 | | | | | | | |спонтанні | | | | | | | | | |---------------------+-----+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----------| |з них при терміні | 3 | О 03 - | | | | | | | |вагітності до | | част. | | | | | | | |12 тижнів | | | | | | | | | |---------------------+-----+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----------| |медичний (легальний) | 4 | О 04 - | | | | | | | |аборт при терміні | | част. | | | | | | | |вагітності до | | | | | | | | | |12 тижнів | | | | | | | | | |---------------------+-----+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----------| |з них методом | 5 | | | | | | | | |кюретажу | | | | | | | | | |---------------------+-----+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----------| |методом | 6 | | | | | | | | |вакуум-екскохлеації | | | | | | | | | |---------------------+-----+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----------| |медичний (легальний) | 7 | О 04 - | | | | | | | |аборт медикаментозним| | част. | | | | | | | |методом | | | | | | | | | |---------------------+-----+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----------| |медичний (легальний) | 8 | О 04 - | | | | | | | |аборт методом | | част. | | | | | | | |вакуум-аспірації | | (Z30.3) | | | | | | | |---------------------+-----+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----------| |медичний (легальний) | 9 | О 04 - | | | | | | | |аборт при вагітності | | част. | | | | | | | |терміном від 12 до | | | | | | | | | |22 тижнів | | | | | | | | | |---------------------+-----+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----------| |кримінальні | 10 | О 05 | | | | | | | |---------------------+-----+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----------| |неуточнені | 11 | О 06 | | | | | | | |---------------------+-----+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----------| |Із загальної | 12 | | | | | | | | |кількості абортів | | | | | | | | | |(рядок 1) - у | | | | | | | | | |першовагітних | | | | | | | | | |---------------------+-----+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----------| |Строки вагітності, що| 13 | | | | | | | | |її було перервано до | | | | | | | | | |12 тижнів | | | | | | | | | |---------------------+-----+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----------| |від 20 до 22 тижнів | 14 | | | | | | | | |---------------------+-----+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----------| |Із загальної | 15 | | | | | | | | |кількості абортів | | | | | | | | | |(рядок 1) - аборти в | | | | | | | | | |жінок з приводу | | | | | | | | | |завмерлої вагітності | | | | | | | | | |терміном: | | | | | | | | | |до 12 тижнів | | | | | | | | | |---------------------+-----+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----------| |від 12 до 22 тижнів | 16 | | | | | | | | |---------------------+-----+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----------| |Померло жінок після | 17 | | | | | | | | |аборту | | | | | | | | | |---------------------+-----+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----------| |з них від причин, не | 18 | | | | | | | | |пов'язаних з | | | | | | | | | |вагітністю | | | | | | | | | |---------------------+-----+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----------| |після аборту, що | 19 | | | | | | | | |почався поза | | | | | | | | | |лікувальним закладом | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------
Дата "___" ____________ _____ р.
Керівник закладу ____________ ___________________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Виконавець ______________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону)
М.П.
Начальник Центру медичної
статистики МОЗ М.В.Голубчиков

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
10.07.2007 N 378

ЗВІТНІСТЬ
ЗВІТ
про причини інвалідності, показання
до медичної, професійної і соціальної
реабілітації за 20__ рік

------------------------------------------------ | Подають |Терміни| Форма N 14 | |подання| |--------------------------------------+-------| ЗАТВЕРДЖЕНО |1. Районні (міжрайонні), міські та |5 січня| Наказ МОЗ |спеціалізовані медико-соціальні | | 10.07.2007 N 378 |експертні комісії - Республіканському | | за погодженням |Автономної Республіки Крим, обласним, | | з Держкомстатом |Київському та Севастопольському | | України |міським Центрам (Бюро) | | |медико-соціальної експертизи. | | |2. Республіканський Автономної |згідно | Річна |Республіки Крим, обласні, Київський та| з | Поштова |Севастопольський міські Центри (Бюро) |наказом| |медико-соціальної експертизи зведений |регіо- | |звіт - Міністерству охорони здоров'я |нально-| |Автономної Республіки Крим, | го | |управлінням охорони здоров'я обласних |управ- | |державних адміністрацій, Головному | ління | |управлінню охорони здоров'я та |охорони| |медичного забезпечення Київської та | здо- | |Управлінню охорони здоров'я | ров'я | |Севастопольської міських державних | | |адміністрацій. | | |3. Міністерство охорони здоров'я |згідно | |Автономної Республіки Крим, управління| з | |охорони здоров'я обласних, |наказом| |Севастопольської міської, Головного | МОЗ | |управління охорони здоров'я та | | |медичного забезпечення Київської | | |міської держадміністрацій зведений | | |звіт - Міністерству охорони здоров'я | | |України. | | |4. Міністерство охорони здоров'я |15 кві-| |України зведений звіт по Україні - | тня | |Державному комітету статистики | | |України. | | ------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Найменуваня організації-складача інформації | |----------------------------------------------------------------| |Місцезнаходження | |----------------------------------------------------------------| | Коди організації-складача | |----------------------------------------------------------------| | за |терито- | виду |форми|органі- | Міністерство, | | |ЄДРПОУ| рії |еконо-|влас-|заційно-|інший центральний| | | |(КОАТУУ)|мічної|ності|правової| орган виконавчої| | | | |діяль-|(КФВ)| форми | влади, якому | | | | |ності | | (КОПФ) | підпорядкована | | | | |(КВЕД)| | | організація- | | | | | | | | складач | | | | | | | | інформації | | | | | | | | (КОДУ)(*) | | |------+--------+------+-----+--------+-----------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |------+--------+------+-----+--------+-----------------+--------| | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------ ______________
* Тільки для підприємств державної форми власності.
1. Результати оглядів осіб,
які вперше направлені до медико-соціальних
експертних комісій
Таблиця 1000 ---------------------------------------------------------------------------------------- | |Номер|Загальна |У тому числі жителів | З них осіб працездатного | | |рядка|кількість| у | віку | | | | |---------------------+----------------------------| | | | | міських |сільській |усього| у тому числі у | | | | |поселеннях|місцевості| |---------------------| | | | | | | | міських |сільській | | | | | | | |поселеннях|місцевості| |-------------------+-----+---------+----------+----------+------+----------+----------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |-------------------+-----+---------+----------+----------+------+----------+----------| |Оглянуто - усього | 01 | | | | | | | |-------------------+-----+---------+----------+----------+------+----------+----------| |у т.ч. для | 02 | | | | | | | |визначення груп | | | | | | | | |інвалідності або | | | | | | | | |для продовження | | | | | | | | |листка | | | | | | | | |непрацездатності | | | | | | | | |-------------------+-----+---------+----------+----------+------+----------+----------| |з них визнано: | 03 | | | | | | | |- тимчасово | | | | | | | | |непрацездатними | | | | | | | | |-------------------+-----+---------+----------+----------+------+----------+----------| |- інвалідами | 04 | | | | | | | |-------------------+-----+---------+----------+----------+------+----------+----------| |- у тому числі | 05 | | | | | | | |жінок (з рядка 04) | | | | | | | | |-------------------+-----+---------+----------+----------+------+----------+----------| |Серед загальної | 06 | | | | | | | |кількості | | | | | | | | |(рядок 04) визнано | | | | | | | | |інвалідами: | | | | | | | | |- I групи: усього | | | | | | | | |-------------------+-----+---------+----------+----------+------+----------+----------| |із | 06а | | | | | | | |них підгрупи 1А | | | | | | | | |-------------------+-----+---------+----------+----------+------+----------+----------| |підгрупи 1Б | 06б | | | | | | | |-------------------+-----+---------+----------+----------+------+----------+----------| |- II групи | 07 | | | | | | | |-------------------+-----+---------+----------+----------+------+----------+----------| |- III групи | 08 | | | | | | | |-------------------+-----+---------+----------+----------+------+----------+----------| |Серед загальної | 09 | | | | | | | |кількості (р. 04) | | | | | | | | |визнані інвалідами:| | | | | | | | |- внаслідок | | | | | | | | |нещасних випадків | | | | | | | | |на виробництві чи | | | | | | | | |професійного | | | | | | | | |захворювання | | | | | | | | |-------------------+-----+---------+----------+----------+------+----------+----------| |- внаслідок | 10 | | | | | | | |загального | | | | | | | | |захворювання | | | | | | | | |-------------------+-----+---------+----------+----------+------+----------+----------| |- із числа | 11 | | | | | | | |військовослужбовців| | | | | | | | |-------------------+-----+---------+----------+----------+------+----------+----------| |- з дитинства | 12 | | | | | | | |-------------------+-----+---------+----------+----------+------+----------+----------| |Із загальної | 13 | | | | | | | |кількості (р. 04) -| | | | | | | | |інваліди внаслідок | | | | | | | | |аварії на ЧАЕС | | | | | | | | |-------------------+-----+---------+----------+----------+------+----------+----------| |серед них: | 14 | | | | | | | |- особи, які брали | | | | | | | | |участь у ліквідації| | | | | | | | |наслідків аварії | | | | | | | | |(1-ша група | | | | | | | | |первинного обліку) | | | | | | | | |-------------------+-----+---------+----------+----------+------+----------+----------| |- особи, які | 15 | | | | | | | |евакуйовані із зони| | | | | | | | |дії радіації (2-а | | | | | | | | |група первинного | | | | | | | | |обліку) | | | | | | | | |-------------------+-----+---------+----------+----------+------+----------+----------| |- особи, які | 16 | | | | | | | |проживають або | | | | | | | | |проживали на | | | | | | | | |територіях | | | | | | | | |спостереження (3-я | | | | | | | | |група первинного | | | | | | | | |обліку) | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------
2. Результати огляду і переогляду
громадян для визначення відсотків втрати
працездатності внаслідок каліцтва чи іншого
пошкодження здоров'я, пов'язаного
з виконанням трудових обов'язків
Таблиця 2000 ------------------------------------------------------------------ | N | Кількість оглянутих для |Усього,| Із них відсотки | |рядка| визначення відсотків втрати | осіб | втрати | | | працездатності | | працездатності | | | | | встановлені | |-----+-------------------------------+-------+------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |-----+-------------------------------+-------+------------------| |01 |Оглянуто вперше | | | |-----+-------------------------------+-------+------------------| | |у тому числі: | | | |-----+-------------------------------+-------+------------------| |02 |потерпілих від нещасного | | | | |випадку на виробництві або | | | | |професійного захворювання | | | |-----+-------------------------------+-------+------------------| |03 |особи, які брали участь у | | | | |ліквідації наслідків аварії на | | | | |ЧАЕС (I-ша група первинного | | | | |обліку) | | | |-----+-------------------------------+-------+------------------| |04 |військовослужбовці та інші | | | | |категорії застрахованих за | | | | |державним соціальним | | | | |страхуванням | | | |-----+-------------------------------+-------+------------------| |05 |Оглянуто повторно для | | | | |визначення відсотків втрати | | | | |працездатності | | | ------------------------------------------------------------------
3. Результати первинних оглядів працівників
Таблиця 3000 ----------------------------------------------------------------------------- | |Номер|Загаль-| у т.ч. | Визнано інвалідами | Серед | | |рядка| на |для вста-|-----------------------------|невизнаних| | | | кіль- |новлення |Усьо-| у тому числі | інвалі- | | | | кість | групи | го |-----------------------| дами (із | | | |огляну-|інвалід- | | I групи | II | III | графи 2) | | | | тих | ності | |-----------|групи|групи|продовжено| | | | | | |усьо-|з них| | | листок | | | | | | | го |-----| | |непрацез- | | | | | | | |1А|1Б| | | датності | |----------+-----+-------+---------+-----+-----+--+--+-----+-----+----------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |4а|4б| 5 | 6 | 7 | |----------+-----+-------+---------+-----+-----+--+--+-----+-----+----------| |Усього | 01 | | | | | | | | | | |оглянуто | | | | | | | | | | | |працівни- | | | | | | | | | | | |ків | | | | | | | | | | | |----------+-----+-------+---------+-----+-----+--+--+-----+-----+----------| |із них: | 02 | | | | | | | | | | |тих, хто | | | | | | | | | | | |працює у | | | | | | | | | | | |державному| | | | | | | | | | | |секторі | | | | | | | | | | | |економіки | | | | | | | | | | | |----------+-----+-------+---------+-----+-----+--+--+-----+-----+----------| |тих, хто | 03 | | | | | | | | | | |працює у |-----+-------+---------+-----+-----+--+--+-----+-----+----------| |недержав- | 04 | | | | | | | | | | |ному | | | | | | | | | | | |секторі | | | | | | | | | | | |економіки | | | | | | | | | | | |із них: у | | | | | | | | | | | |сільському| | | | | | | | | | | |господар- | | | | | | | | | | | |стві | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------
4. Розподіл вперше визнаних
інвалідами за класами хвороб та окремими
нозологічними формами
Таблиця 4000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Класи хвороб та окремі |Номер| Код за | Усього | У т.ч мають вік | Із загальної кількості інвалідів визнано | Із | | нозології |рядка| МКХ |осіб, які|-----------------| інвалідами: |загаль- | | | |10-пере-| визнані | від | від |----------------------------------------------------| ної | | | | гляду |інваліда-| 18 до |40 років| I групи | II групи | III групи | кіль- | | | | | ми |39 років| до 55 |----------------------+--------------+--------------| кості | | | | | |включно | (ж), |усьо-| з них |складені|усьо-|складені|усьо-|складені|інваліди| | | | | | | 60 (ч) | го |-------|індиві- | го |індиві- | го |індиві- |внаслі- | | | | | | | | |1 А|1 Б|дуальні | |дуальні | |дуальні | док | | | | | | | | | | |програми| |програми| |програми| аварії | | | | | | | | | | |реабілі-| |реабілі-| |реабілі-|на ЧАЕС | | | | | | | | | | | тації | | тації | | тації | | |------------------------------+-----+--------+---------+--------+--------+-----+---+---+--------+-----+--------+-----+--------+--------| | А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 4а| 4б| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |------------------------------+-----+--------+---------+--------+--------+-----+---+---+--------+-----+--------+-----+--------+--------| |Усього визнано інвалідами | 1.0 |А00-Т98 | | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+--------+---------+--------+--------+-----+---+---+--------+-----+--------+-----+--------+--------| |у тому числі: деякі інфекційні| 2.0 |А00-В99 | | | | | | | | | | | | | |та паразитарні хвороби, з них:| | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+--------+---------+--------+--------+-----+---+---+--------+-----+--------+-----+--------+--------| |туберкульоз | 2.1 |А15-А19 | | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+--------+---------+--------+--------+-----+---+---+--------+-----+--------+-----+--------+--------| |у тому числі: туберкульоз | 2.2 |А15.0-3;| | | | | | | | | | | | | |легенів | |A16.0-2 | | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+--------+---------+--------+--------+-----+---+---+--------+-----+--------+-----+--------+--------| |Новоутворення | 3.0 |С00-D48 | | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+--------+---------+--------+--------+-----+---+---+--------+-----+--------+-----+--------+--------| |із них: злоякісні | 3.1 |C00-C97 | | | | | | | | | | | | | |новоутворення | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+--------+---------+--------+--------+-----+---+---+--------+-----+--------+-----+--------+--------| |Хвороби крові й кровотворних | 4.0 |D50-D89 | | | | | | | | | | | | | |органів та окремі порушення з | | | | | | | | | | | | | | | |залученням імунного механізму | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+--------+---------+--------+--------+-----+---+---+--------+-----+--------+-----+--------+--------| |Ендокринні хвороби, розлади | 5.0 |E00-E90 | | | | | | | | | | | | | |харчування та порушення обміну| | | | | | | | | | | | | | | |речовин | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+--------+---------+--------+--------+-----+---+---+--------+-----+--------+-----+--------+--------| |із них: тиреотоксикоз | 5.1 | E05 | | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+--------+---------+--------+--------+-----+---+---+--------+-----+--------+-----+--------+--------| |цукровий діабет | 5.2 |E10-E14 | | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+--------+---------+--------+--------+-----+---+---+--------+-----+--------+-----+--------+--------| |Розлади психіки та поведінки | 6.0 |F00-F99 | | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+--------+---------+--------+--------+-----+---+---+--------+-----+--------+-----+--------+--------| |із них шизофренія | 6.1 | F20 | | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+--------+---------+--------+--------+-----+---+---+--------+-----+--------+-----+--------+--------| |Хвороби нервової системи | 7.0 |G00-G99 | | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+--------+---------+--------+--------+-----+---+---+--------+-----+--------+-----+--------+--------| |із них: епілепсія | 7.1 |G40-G41 | | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+--------+---------+--------+--------+-----+---+---+--------+-----+--------+-----+--------+--------| |хвороби периферичної нервової | 7.2 |G50-G73 | | | | | | | | | | | | | |системи | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+--------+---------+--------+--------+-----+---+---+--------+-----+--------+-----+--------+--------| |Хвороби ока та його | 8.0 |H00-H59 | | | | | | | | | | | | | |придаткового апарату | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+--------+---------+--------+--------+-----+---+---+--------+-----+--------+-----+--------+--------| |із них: сліпота | 8.1 |H54.0.1.4 | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+--------+---------+--------+--------+-----+---+---+--------+-----+--------+-----+--------+--------| |Хвороби вуха та соскоподібного| 9.0 |H60-H95 | | | | | | | | | | | | | |відростка | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+--------+---------+--------+--------+-----+---+---+--------+-----+--------+-----+--------+--------| |Хвороби системи кровообігу | 10.0|I00-I99 | | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+--------+---------+--------+--------+-----+---+---+--------+-----+--------+-----+--------+--------| |із них: гостра ревматична | 10.1|I00-I02,| | | | | | | | | | | | | |гарячка та хронічні ревматичні| |I05-I09 | | | | | | | | | | | | | |хвороби серця | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+--------+---------+--------+--------+-----+---+---+--------+-----+--------+-----+--------+--------| |гіпертонічна хвороба | 10.2|I10-I13 | | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+--------+---------+--------+--------+-----+---+---+--------+-----+--------+-----+--------+--------| |ішемічна хвороба серця | 10.3|I20-I25 | | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+--------+---------+--------+--------+-----+---+---+--------+-----+--------+-----+--------+--------| |цереброваскулярні хвороби | 10.4|I60-I69 | | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+--------+---------+--------+--------+-----+---+---+--------+-----+--------+-----+--------+--------| |хвороби артерій, артеріол, | 10.5|I71-I74,| | | | | | | | | | | | | |капілярів та вен | |I77-I78,| | | | | | | | | | | | | | | |I80-I87 | | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+--------+---------+--------+--------+-----+---+---+--------+-----+--------+-----+--------+--------| |Хвороби органів дихання | 11.0| J00-J99| | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+--------+---------+--------+--------+-----+---+---+--------+-----+--------+-----+--------+--------| |із них: пневмоконіози | 11.1| J60-J65| | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+--------+---------+--------+--------+-----+---+---+--------+-----+--------+-----+--------+--------| |із них: силікотуберкульоз | 11.2| J65 | | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+--------+---------+--------+--------+-----+---+---+--------+-----+--------+-----+--------+--------| |хронічні неспецифічні | 11.3|J40-J47,| | | | | | | | | | | | | |захворювання легенів | | J84-J85| | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+--------+---------+--------+--------+-----+---+---+--------+-----+--------+-----+--------+--------| |із них: бронхіальна астма | 11.4|J45, J46| | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+--------+---------+--------+--------+-----+---+---+--------+-----+--------+-----+--------+--------| |Хвороби органів травлення | 12.0| K00-K93| | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+--------+---------+--------+--------+-----+---+---+--------+-----+--------+-----+--------+--------| |із них: виразка шлунка та | 12.1| K25-K27| | | | | | | | | | | | | |12-палої кишки | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+--------+---------+--------+--------+-----+---+---+--------+-----+--------+-----+--------+--------| |хвороби печінки, жовчного | 12.2| K70-77,| | | | | | | | | | | | | |міхура та підшлункової залози | | K80-83,| | | | | | | | | | | | | | | |K85, K86| | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+--------+---------+--------+--------+-----+---+---+--------+-----+--------+-----+--------+--------| |Хвороби кістково-м'язової | 14.0| M00-M99| | | | | | | | | | | | | |системи та сполучної тканини | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+--------+---------+--------+--------+-----+---+---+--------+-----+--------+-----+--------+--------| |із них: деформуючий артроз | 14.1| M15-М19| | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+--------+---------+--------+--------+-----+---+---+--------+-----+--------+-----+--------+--------| |остеохондроз хребта | 14.2|M42, M54| | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+--------+---------+--------+--------+-----+---+---+--------+-----+--------+-----+--------+--------| |Хвороби сечостатевої системи | 15.0| N00-N99| | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+--------+---------+--------+--------+-----+---+---+--------+-----+--------+-----+--------+--------| |у тому числі: хронічний | 15.1|N03,N05,| | | | | | | | | | | | | |гломерулонефрит | | N18 | | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+--------+---------+--------+--------+-----+---+---+--------+-----+--------+-----+--------+--------| |хронічний пієлонефрит | 15.2|N11, N12| | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+--------+---------+--------+--------+-----+---+---+--------+-----+--------+-----+--------+--------| |Травми, отруєння та деякі інші| 20.0| S00-T98| | | | | | | | | | | | | |наслідки дії зовнішніх чинни- | | | | | | | | | | | | | | | |ків | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+--------+---------+--------+--------+-----+---+---+--------+-----+--------+-----+--------+--------| |у тому числі: травми ока та | 20.1|S05,T15,| | | | | | | | | | | | | |орбіти | | T26 | | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+--------+---------+--------+--------+-----+---+---+--------+-----+--------+-----+--------+--------| |виробничі травми та отруєння | 20.2| S00-T98| | | | | | | | | | | | | |(із рядка 20.0) | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+--------+---------+--------+--------+-----+---+---+--------+-----+--------+-----+--------+--------| |Інші причини | 21.0| | | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-----+--------+---------+--------+--------+-----+---+---+--------+-----+--------+-----+--------+--------| |Професійні хвороби (із рядка | 21.1| | | | | | | | | | | | | | |1.0 "Усього визнано інваліда- | | | | | | | | | | | | | | | |ми", за винятком пневмоконіозу| | | | | | | | | | | | | | | |та силікотуберкульозу) | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Із загальної кількості вперше
визнаних інвалідами
Таблиця 5000 ------------------------------------------------------------------ |1 |Інвалідність встановлена безтерміново _________ осіб | |----+-----------------------------------------------------------| |2 |Жінок у віці 55 років і старших _________ осіб, | | |чоловіків 60 років і старших _________ осіб | ------------------------------------------------------------------
6. Результати переогляду інвалідів
для встановлення групи інвалідності
Таблиця 6000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N |Група інвалідності |Кількість|З них визнано | У тому числі: | |рядка| |переогля-| інвалідами |-------------------------------------------------------------| | | | нутих |--------------| I групи | II групи | III групи | | | | |усього| у т.ч.|-------------------------+-----------------+-----------------| | | | | |безтер-|усього| з них | з них |усього| з них |усього| з них | | | | | |міново | |-------|працювали | |працювали | |працювали | | | | | | | |1 А|1 Б|на момент | |на момент | |на момент | | | | | | | | | |переогляду| |переогляду| |переогляду| |-----+-------------------+---------+------+-------+------+---+---+----------+------+----------+------+----------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |4 а|4 б| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |-----+-------------------+---------+------+-------+------+---+---+----------+------+----------+------+----------| |01 |Усього переоглянуто| | | | | | | | | | | | | |у тому числі: | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------+---------+------+-------+------+---+---+----------+------+----------+------+----------| |02 |I групи: усього | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------+---------+------+-------+------+---+---+----------+------+----------+------+----------| |02а |із них 1А | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------+---------+------+-------+------+---+---+----------+------+----------+------+----------| |02б |1 Б | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------+---------+------+-------+------+---+---+----------+------+----------+------+----------| |03 |II групи | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------+---------+------+-------+------+---+---+----------+------+----------+------+----------| |04 |III групи | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------+---------+------+-------+------+---+---+----------+------+----------+------+----------| |05 |Складені ІПР для | X | | X | | | | X | | X | | X | | |повторно визнаних | | | | | | | | | | | | | |інвалідами | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------+---------+----------------------------------------------------------------------------| |06 |Виконані ІПР у | | | | |переоглянутих | | | | |інвалідів усього | | | |-----+-------------------+---------| | |07 |у т.ч.: повністю | | | |-----+-------------------+---------| | |08 |частково | | | |-----+-------------------+---------| | |09 |не виконано ІПР | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Рекомендації з медичної,
професійної і соціальної реабілітації
для вперше та повторно визнаних інвалідами
Таблиця 7000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | |Усього,| З них інвалідам: | |рядка| | осіб |-------------------------------| | | | | I групи |II групи|III групи| | | | |------------| | | | | | |Усього|З них| | | | | | | |-----| | | | | | | |1А|1Б| | | |-----+------------------------------------------------------+-------+------+--+--+--------+---------| | А | Б | 1 | 2 |2а|2б| 3 | 4 | |-----+------------------------------------------------------+-------+------+--+--+--------+---------| | 01 |Визначені рекомендації з медичної реабілітації, усього| | | | | | | |-----+------------------------------------------------------+-------+------+--+--+--------+---------| | 02 |у тому числі: відновна терапія | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------+-------+------+--+--+--------+---------| | 03 |реконструктивна хірургія | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------+-------+------+--+--+--------+---------| | 04 |ортезування | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------+-------+------+--+--+--------+---------| | 05 |Визначені рекомендації з працевлаштування, усього | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------+-------+------+--+--+--------+---------| | 06 |у тому числі: у звичайних умовах виробництва з | | | | | | | | |наданням відповідних умов праці | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------+-------+------+--+--+--------+---------| | 07 |у спеціально створених умовах праці на виробництві | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------+-------+------+--+--+--------+---------| | 08 |удома | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------+-------+------+--+--+--------+---------| | 09 |Визначені рекомендації з профнавчання інвалідів, | | | | | | | | |усього | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------+-------+------+--+--+--------+---------| | 10 |у тому числі: в умовах виробництва | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------+-------+------+--+--+--------+---------| | 11 |спеціалізовані навчальні заклади-інтернати системи | | | | | | | | |Міністерства праці та соціальної політики України | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------+-------+------+--+--+--------+---------| | 12 |вищі навчальні заклади I-II рівнів акредитації МОН | | | | | | | | |України | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------+-------+------+--+--+--------+---------| | 13 |вищі навчальні заклади III-IV рівнів акредитації МОН | | | | | | | | |України | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------+-------+------+--+--+--------+---------| | 14 |Кількість інвалідів, які перебувають на обліку у МСЕК | | |X | | | | | |та потребують професійної реабілітації | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------+-------+------+--+--+--------+---------| | 15 |Кількість інвалідів, які пройшли професійну | | |X | | | | | |реабілітацію та працевлаштовані | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------+-------+------+--+--+--------+---------| | 16 |Кількість інвалідів, які бажають працювати | | |X | | | | |-----+------------------------------------------------------+-------+------+--+--+--------+---------| | 17 |Перевірено працевлаштування інвалідів: | | |X | | | | |-----+------------------------------------------------------+-------+------+--+--+--------+---------| | 18 |з них працевлаштовані нераціонально | | |X | | | | |-----+------------------------------------------------------+-------+------+--+--+--------+---------| | 19 |Визначені рекомендації з соціальної реабілітації | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------+-------+------+--+--+--------+---------| | 20 |у тому числі: направлення в територіальні центри | | | | | | | | |соціального обслуговування | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------+-------+------+--+--+--------+---------| | 21 |забезпечення інвалідів допоміжними пристосуваннями та | | | | | | | | |технічними засобами реабілітації, усього | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------+-------+------+--+--+--------+---------| |21.1 |у тому числі: допоміжними засобами для ходьби (милиці,| | | | | | | | |трості, опори, складні ролятори) | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------+-------+------+--+--+--------+---------| |21.2 |протезно-ортопедичними виробами (протези, ортези, | | | | | | | | |ортопедичне взуття) | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------+-------+------+--+--+--------+---------| |21.3 |сурдотехнікою | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------+-------+------+--+--+--------+---------| |21.4 |тифлотехнікою | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------+-------+------+--+--+--------+---------| |21.5 |засобами зв'язку (телефонами, мобільними телефонами, | | | | | | | | |факсами) | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------+-------+------+--+--+--------+---------| | 22 |Визначені рекомендації з технічних засобів | | | | | | | | |реабілітації, усього | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------+-------+------+--+--+--------+---------| |22.1 |у тому числі: отримання крісла-коляски | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------+-------+------+--+--+--------+---------| |22.2 |на отримання автомобіля | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------+-------+------+--+--+--------+---------| | 23 |пристосування житла до можливостей інваліда | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------+-------+------+--+--+--------+---------| | 24 |Забезпечення санаторно-курортними путівками | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Загальні дані
Таблиця 8000 ------------------------------------------------------------------ | N | Відомості про МСЕК | | |рядка | | | |------+----------------------------------------------+----------| | 1 | 2 | | |------+----------------------------------------------+----------| |01 |Кількість первинних МСЕК (районних, | | | |міжрайонних, міських, спеціалізованих) | | |------+----------------------------------------------+----------| |02 |із них спеціалізованого профілю | | |------+----------------------------------------------+----------| |03 |Кількість лікарів, які працюють у МСЕК | | |------+----------------------------------------------+----------| |04 |із них на постійній роботі | | |------+----------------------------------------------+----------| |05 |Кількість засідань МСЕК | | |------+----------------------------------------------+----------| |06 |із них виїзних | | ------------------------------------------------------------------
Дата "___" __________ 20___ р.
Керівник _____________ __________________________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Виконавець ______________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону)
М.П.
Начальник Центру медичної
статистики МОЗ М.В.Голубчиков

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
10.07.2007 N 378

ЗВІТНІСТЬ
ЗВІТ
про медичне обслуговування населення,
що підлягає включенню у Державний реєстр
України осіб, які постраждали внаслідок аварії
на Чорнобильській АЕС, за 20___ рік

--------------------------------------------- | Подають | Терміни подання | Форма N 15 |---------------------+---------------------| |1.Амбулаторно- | 5 січня | ЗАТВЕРДЖЕНО |поліклінічні заклади | | Наказ МОЗ |(підрозділи) усіх | | 10.07.2007 N 378 |профілів, що | | за погодженням |здійснюють | | з Держкомстатом |диспансерний нагляд і| | України |облік осіб, включених| | |у відповідний | | |Державний реєстр | | |України, що | | Річна |перебувають у сфері | | Поштова |управління | | |Міністерства охорони | | |здоров'я України, - | | |головному лікарю | | |центральної районної | | |(міської) лікарні. | | |2. Головний лікар | згідно з наказом | |центральної районної | регіонального | |(міської) лікарні | управління охорони | |зведений звіт по | здоров'я | |закладах, що | | |перебувають у сфері | | |управління | | |Міністерства охорони | | |здоров'я України та | | |керівники закладів | | |іншого | | |підпорядкування, | | |форми власності - | | |Міністерству охорони | | |здоров'я Автономної | | |Республіки Крим, | | |управлінням охорони | | |здоров'я обласних | | |державних | | |адміністрацій, | | |Головному управлінню | | |охорони здоров'я та | | |медичного | | |забезпечення | | |Київської та | | |Управлінню охорони | | |здоров'я | | |Севастопольської | | |міських державних | | |адміністрацій. | | |3.Міністерство | згідно з наказом | |охорони здоров'я |Міністерства охорони | |Автономної Республіки| здоров'я України | |Крим, управління | | |охорони здоров'я | | |обласних державних | | |адміністрацій, | | |Головне управління | | |охорони здоров'я та | | |медичного | | |забезпечення | | |Київської та | | |Управління охорони | | |здоров'я | | |Севастопольської | | |міських державних | | |адміністрацій | | |зведений звіт по | | |закладах, що | | |перебувають у сфері | | |управління | | |Міністерства охорони | | |здоров'я України, | | |закладах іншого | | |підпорядкування, | | |форми власності - | | |Міністерству охорони | | |здоров'я України. | | |4. Міністерство | 15 квітня | |охорони здоров'я | | |України зведений звіт| | |по Україні - | | |Державному комітету | | |статистики України. | | ---------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------ |Найменування організації-складача інформації | |----------------------------------------------------------------------| |Місцезнаходження | |----------------------------------------------------------------------| | Коди організації-складача | |----------------------------------------------------------------------| | за |території| виду | форми |організа-|міністерства, | | |ЄДРПОУ|(КОАТУУ) |економічної|власності| ційно- | іншого | | | | |діяльності | (КФВ) |правової | центрального | | | | | (КВЕД) | | форми |органу, якому | | | | | | | (КОПФ) |підпорядкована| | | | | | | | організація- | | | | | | | | складач | | | | | | | | інформації | | | | | | | | (КОДУ)(*) | | |------+---------+-----------+---------+---------+--------------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |------+---------+-----------+---------+---------+--------------+------| | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------ ______________
* Тільки для підприємств державного сектору.
Таблиця 1000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Найменування |Номер|Особи, які| Особи, які |Особи, які проживають |Особи, які народилися |Крім того,| | |рядка| брали |евакуйовані із| або проживали на | від осіб 1-3 груп | які | | | | участь у | зони дії | територіях, що | первинного обліку |народилися| | | |ліквідації| радіації або | підлягають нагляду |незалежно від того, де| від осіб | | | |наслідків | самостійно |(3-тя група первинного| в даний час | 4 групи | | | |аварії на |залишили зону | обліку) | проживають батьки |первинного| | | | ЧАЕС |радіоактивного| |(4-а група первинного | обліку | | | | (1-ша |забруднення у | | обліку) | | | | | група | період |----------------------+----------------------| | | | |первинного|евакуації з |усього| у тому числі |усього| у тому числі | | | | | обліку) | 26.04.86 р. | | діти віком | | діти віком | | | | | | (2-а група | |---------------| |---------------| | | | | | первинного | | 0-14 | 15-17 | | 0-14 | 15-17 | | | | | | обліку) | | років | років | | років | років | | | | | | | |включно|включно| |включно|включно| | |---------------+-----+----------+--------------+------+-------+-------+------+-------+-------+----------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |---------------+-----+----------+--------------+------+-------+-------+------+-------+-------+----------| |Перебувають під| 1 | | | | | | | | | | |наглядом на | | | | | | | | | | | |початок | | | | | | | | | | | |звітного року | | | | | | | | | | | |---------------+-----+----------+--------------+------+-------+-------+------+-------+-------+----------| |Узято під | 2 | | | | | | | | | | |нагляд протягом| | | | | | | | | | | |року | | | | | | | | | | | |---------------+-----+----------+--------------+------+-------+-------+------+-------+-------+----------| |Вибуло з-під | 3 | | | | | | | | | | |нагляду | | | | | | | | | | | |протягом року | | | | | | | | | | | |---------------+-----+----------+--------------+------+-------+-------+------+-------+-------+----------| | з них померло | 4 | | | | | | | | | | |---------------+-----+----------+--------------+------+-------+-------+------+-------+-------+----------| |Перебувають під| 5 | | | | | | | | | | |наглядом на | | | | | | | | | | | |кінець звітного| | | | | | | | | | | |року | | | | | | | | | | | |---------------+-----+----------+--------------+------+-------+-------+------+-------+-------+----------| |з них оглянуто | 6 | | | | | | | | | | |---------------+-----+----------+--------------+------+-------+-------+------+-------+-------+----------| |Визнано | 7 | | | | | | | | | | |здоровими з | | | | | | | | | | | |числа оглянутих| | | | | | | | | | | |(ДІ) | | | | | | | | | | | |---------------+-----+----------+--------------+------+-------+-------+------+-------+-------+----------| |Визнано | | | | | | | | | | | |інвалідами | | | | | | | | | | | |вперше: | | | | | | | | | | | | 1-ї групи | 8 | | | | | | | | | | |---------------+-----+----------+--------------+------+-------+-------+------+-------+-------+----------| | 2-ї групи | 9 | | | | | | | | | | |---------------+-----+----------+--------------+------+-------+-------+------+-------+-------+----------| | 3-ї групи | 10 | | | | | | | | | | |---------------+-----+----------+--------------+------+-------+-------+------+-------+-------+----------| |Підлягало | 11 | | | | | | | | | | |лікуванню з | | | | | | | | | | | |числа оглянутих| | | | | | | | | | | |---------------+-----+----------+--------------+------+-------+-------+------+-------+-------+----------| |Проведено | 12 | | | | | | | | | | |лікування | | | | | | | | | | | |---------------+-----+----------+--------------+------+-------+-------+------+-------+-------+----------| |у тому числі | 13 | | | | | | | | | | |амбулаторно | | | | | | | | | | | |---------------+-----+----------+--------------+------+-------+-------+------+-------+-------+----------| |у стаціонарі | 14 | | | | | | | | | | |---------------+-----+----------+--------------+------+-------+-------+------+-------+-------+----------| |у санаторно- | 15 | | | | | | | | | | |курортних | | | | | | | | | | | |закладах | | | | | | | | | | | |---------------+-----+----------+--------------+------+-------+-------+------+-------+-------+----------| |у | 16 | | | | | | | | | | |реабілітаційних| | | | | | | | | | | |центрах | | | | | | | | | | | |---------------+-----+----------+--------------+------+-------+-------+------+-------+-------+----------| |в інших | 17 | | | | | | | | | | |закладах | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 1001
Особи, що їх у дитячому віці за результатами
тиреорадіодозиметричної паспортизації визнано такими, що
постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС 1 _________
Дата "____" _______________ _____ р.
Керівник закладу ________________ _______________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Виконавець ______________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону)
М.П.
Начальник Центру медичної
статистики МОЗ М.В.Голубчиков

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
10.07.2007 N 378

ЗВІТНІСТЬ
ЗВІТ
про захворювання та причини інвалідності
й смерті населення, що підлягає включенню
у Державний реєстр України осіб, які постраждали
внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС,
за 20___ рік

--------------------------------------------- | Подають | Терміни подання | Форма N 16 |---------------------+---------------------| |1. Амбулаторно- | 5 січня | ЗАТВЕРДЖЕНО |поліклінічні заклади | | Наказ МОЗ |(підрозділи) усіх | | 10.07.2007 N 378 |профілів, що | | за погодженням |здійснюють | | з Держкомстатом |диспансерний нагляд і| | України |облік осіб, включених| | |у відповідний | | |Державний реєстр | | |України, що | | Річна |перебувають у сфері | | Поштова |управління | | |Міністерства охорони | | |здоров'я України, - | | |головному лікарю | | |центральної районної | | |(міської) лікарні. | | |2. Головний лікар | згідно з наказом | |центральної районної | регіонального | |(міської) лікарні | управління охорони | |зведений звіт та | здоров'я | |керівники закладів | | |іншого | | |підпорядкування, | | |форми власності - | | |Міністерству охорони | | |здоров'я Автономної | | |Республіки Крим, | | |управлінням охорони | | |здоров'я обласних | | |державних | | |адміністрацій, | | |Головному управлінню | | |охорони здоров'я та | | |медичного | | |забезпечення | | |Київської та | | |Управлінню охорони | | |здоров'я | | |Севастопольської | | |міських державних | | |адміністрацій. | | |3. Міністерство | згідно з наказом | |охорони здоров'я |Міністерства охорони | |Автономної Республіки| здоров'я України | |Крим, управління | | |охорони здоров'я | | |обласних державних | | |адміністрацій, | | |Головне управління | | |охорони здоров'я та | | |медичного | | |забезпечення | | |Київської та | | |Управління охорони | | |здоров'я | | |Севастопольської | | |міських державних | | |адміністрацій | | |зведений звіт по | | |закладах, що | | |перебувають у сфері | | |управління | | |Міністерства охорони | | |здоров'я України, | | |закладах іншого | | |підпорядкування, | | |форми власності - | | |Міністерству охорони | | |здоров'я України. | | |4. Міністерство | 15 квітня | |охорони здоров'я | | |України зведений звіт| | |по Україні - | | |Державному комітету | | |статистики України. | | ---------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------ |Найменування організації-складача інформації | |----------------------------------------------------------------------| |Місцезнаходження | |----------------------------------------------------------------------| | Коди організації-складача | |----------------------------------------------------------------------| | за |території| виду | форми |організа-|міністерства, | | |ЄДРПОУ|(КОАТУУ) |економічної|власності| ційно- | іншого | | | | |діяльності | (КФВ) |правової | центрального | | | | | (КВЕД) | | форми |органу, якому | | | | | | | (КОПФ) |підпорядкована| | | | | | | | організація- | | | | | | | | складач | | | | | | | | інформації | | | | | | | | (КОДУ)(*) | | |------+---------+-----------+---------+---------+--------------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |------+---------+-----------+---------+---------+--------------+------| | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------ ______________
* Тільки для підприємств державного сектору.
Діти 0-17 років включно
Таблиця 1000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Найменування |Номер| Шифр за | 0-14 років включно | 15-17 років включно | | класів і |рядка| МКХ-10 |--------------------------------+--------------------------------| |окремих хвороб | | |Зареєстровано| Визнано |Померло|Зареєстровано| Визнано |Померло| | | | | випадків |інвалідами| | випадків |інвалідами| | | | | | захворювань |внаслідок | | захворювань |внаслідок | | | | | |-------------|аварії на | |-------------|аварії на | | | | | |усього|у тому| ЧАЕС | |усього|у тому| ЧАЕС | | | | | | |числі | уперше в | | |числі | уперше в | | | | | | |вперше| житті | | |вперше| житті | | | | | | | у | | | | у | | | | | | | |житті | | | |житті | | | |---------------+-----+------------+------+------+----------+-------+------+------+----------+-------| | А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---------------+-----+------------+------+------+----------+-------+------+------+----------+-------| |Усі хвороби | 1.0 | А00-Т98 | | | | | | | | | |---------------+-----+------------+------+------+----------+-------+------+------+----------+-------| |у тому | 2.0 | А00-В99 | | | | | | | | | |числі | | | | | | | | | | | |деякі | | | | | | | | | | | |інфекційні та | | | | | | | | | | | |паразитарні | | | | | | | | | | | |хвороби | | | | | | | | | | | |---------------+-----+------------+------+------+----------+-------+------+------+----------+-------| |з них: | 2.1 | А15-А19 | | | | | | | | | |туберкульоз | | | | | | | | | | | |---------------+-----+------------+------+------+----------+-------+------+------+----------+-------| |вірусний | 2.2 | В15-В19 | | | | | | | | | |гепатит | | | | | | | | | | | |---------------+-----+------------+------+------+----------+-------+------+------+----------+-------| |Новоутворення | 3.0 | С00-D48 | | | | | | | | | |---------------+-----+------------+------+------+----------+-------+------+------+----------+-------| |з них: | 3.1 | С00-С97 | | | | | | | | | |злоякісні | | | | | | | | | | | |новоутворення -| | | | | | | | | | | |усього | | | | | | | | | | | |---------------+-----+------------+------+------+----------+-------+------+------+----------+-------| |у тому числі | 3.2 | С15-С26 | | | | | | | | | |злоякісні | | | | | | | | | | | |пухлини органів| | | | | | | | | | | |травлення | | | | | | | | | | | |---------------+-----+------------+------+------+----------+-------+------+------+----------+-------| |органів дихання| 3.3 | С30-С39 | | | | | | | | | |---------------+-----+------------+------+------+----------+-------+------+------+----------+-------| |щитовидної | 3.4 | С73 | | | | | | | | | |залози | | | | | | | | | | | |---------------+-----+------------+------+------+----------+-------+------+------+----------+-------| |злоякісні | 3.5 | С81-С96 | | | | | | | | | |новоутворення | | | | | | | | | | | |лімфоїдної і | | | | | | | | | | | |кровотворної | | | | | | | | | | | |тканини | | | | | | | | | | | |---------------+-----+------------+------+------+----------+-------+------+------+----------+-------| |з них: | 3.6 | С91.0 | | | | | | | | | |гострий | | | | | | | | | | | |лімфолейкоз | | | | | | | | | | | |---------------+-----+------------+------+------+----------+-------+------+------+----------+-------| |гострий | 3.7 | С92.0 | | | | | | | | | |мієлолейкоз | | | | | | | | | | | |---------------+-----+------------+------+------+----------+-------+------+------+----------+-------| |гострий | 3.8 | С93.0 | | | | | | | | | |моноцитарний | | | | | | | | | | | |лейкоз | | | | | | | | | | | |---------------+-----+------------+------+------+----------+-------+------+------+----------+-------| |гострий | 3.9 | С94.0 | | | | | | | | | |еритромієлоз | | | | | | | | | | | |---------------+-----+------------+------+------+----------+-------+------+------+----------+-------| |інші |3.10 | С95.0 | | | | | | | | | |гострі лейкози | | | | | | | | | | | |---------------+-----+------------+------+------+----------+-------+------+------+----------+-------| |Хвороби крові, | 4.0 | D50-D89 | | | | | | | | | |кровотворних | | | | | | | | | | | |органів і | | | | | | | | | | | |окремі | | | | | | | | | | | |порушення з | | | | | | | | | | | |залученням | | | | | | | | | | | |імунного | | | | | | | | | | | |механізму | | | | | | | | | | | |---------------+-----+------------+------+------+----------+-------+------+------+----------+-------| |з них: анемії | 4.1 | D50-D64 | | | | | | | | | |---------------+-----+------------+------+------+----------+-------+------+------+----------+-------| |у тому числі | 4.2 | D50 | | | | | | | х | х | |залізодефіцитні| | | | | | | | | | | |анемії | | | | | | | | | | | |---------------+-----+------------+------+------+----------+-------+------+------+----------+-------| |гемолітичні | 4.3 | D55-D59 | | | | | | | | | |анемії | | | | | | | | | | | |---------------+-----+------------+------+------+----------+-------+------+------+----------+-------| |апластичні | 4.4 | D60,D61 | | | | | | | | | |анемії | | | | | | | | | | | |---------------+-----+------------+------+------+----------+-------+------+------+----------+-------| |сидеробластичні| 4.5 | D64.0-3 | | | | | | | | | |анемії | | | | | | | | | | | |---------------+-----+------------+------+------+----------+-------+------+------+----------+-------| |первинна | 4.6 | D69.4 | | | | | | | | | |тромбоцитопенія| | | | | | | | | | | |---------------+-----+------------+------+------+----------+-------+------+------+----------+-------| |агранулоцитоз | 4.7 | D70 | | | | | | | | | |---------------+-----+------------+------+------+----------+-------+------+------+----------+-------| |деякі | 4.8 | D80-D89 | | | | | | | | | |порушення із | | | | | | | | | | | |залученням | | | | | | | | | | | |імунного | | | | | | | | | | | |механізму | | | | | | | | | | | |---------------+-----+------------+------+------+----------+-------+------+------+----------+-------| |Хвороби | 5.0 | Е00-Е90 | | | | | | | | | |ендокринної | | | | | | | | | | | |системи, | | | | | | | | | | | |розладу | | | | | | | | | | | |харчування, | | | | | | | | | | | |порушення | | | | | | | | | | | |обміну речовин | | | | | | | | | | | |---------------+-----+------------+------+------+----------+-------+------+------+----------+-------| |у тому числі: | 5.1 | E00-E07 | | | | | | | | | |хвороби | | | | | | | | | | | |щитовидної | | | | | | | | | | | |залози | | | | | | | | | | | |---------------+-----+------------+------+------+----------+-------+------+------+----------+-------| |з них порушення| 5.2 | E00, | | | | | | | | | |щитовидної | |Е01.0,1,2,8,| | | | | | | | | |залози, | | Е02 | | | | | | | | | |пов'язані | | | | | | | | | | | |з йодною | | | | | | | | | | | |недостатністю | | | | | | | | | | | |---------------+-----+------------+------+------+----------+-------+------+------+----------+-------| |дифузний | 5.3 | Е01.0, | | | | | | | | | |зоб I ступеня | | Е04.0 (I) | | | | | | | | | |---------------+-----+------------+------+------+----------+-------+------+------+----------+-------| |уроджений | 5.4 | E03.0-1 | | | | | | | | | |гіпотиреоз | | | | | | | | | | | |---------------+-----+------------+------+------+----------+-------+------+------+----------+-------| |набутий | 5.5 | E03.2-9 | | | | | | | | | |гіпотиреоз | | | | | | | | | | | |---------------+-----+------------+------+------+----------+-------+------+------+----------+-------| |нетоксичний | 5.6 | Е04.1,2 | | | | | | | | | |вузловий зоб | | | | | | | | | | | |---------------+-----+------------+------+------+----------+-------+------+------+----------+-------| |тиреотоксикоз | 5.7 | Е05 | | | | | | | | | |із зобом та без| | | | | | | | | | | |нього | | | | | | | | | | | |---------------+-----+------------+------+------+----------+-------+------+------+----------+-------| |тиреоїдит | 5.8 | Е06 | | | | | | | | | |---------------+-----+------------+------+------+----------+-------+------+------+----------+-------| |цукровий діабет| 5.9 | Е10-Е14 | | | | | | | | | |---------------+-----+------------+------+------+----------+-------+------+------+----------+-------| |затримка | 5.10| Е30.0 | | | | | | | | | |статевого | | | | | | | | | | | |дозрівання | | | | | | | | | | | |---------------+-----+------------+------+------+----------+-------+------+------+----------+-------| |Розлади психіки| 6.0 | F00-F99 | | | | | | | | | |та поведінки | | | | | | | | | | | |---------------+-----+------------+------+------+----------+-------+------+------+----------+-------| |з них розумова | 6.1 | F70-F79 | | | | | | | | | |відсталість | | | | | | | | | | | |---------------+-----+------------+------+------+----------+-------+------+------+----------+-------| |Хвороби | 7.0 | G00-G99 | | | | | | | | | |нервової | | | | | | | | | | | |системи | | | | | | | | | | | |---------------+-----+------------+------+------+----------+-------+------+------+----------+-------| |з них: | 7.1 | G50-G52, | | | | | | | | | |хвороби | | G54, | | | | | | | | | |периферичної | | G56-G58, | | | | | | | | | |нервової | | G60-G62, | | | | | | | | | |системи | | G64, | | | | | | | | | | | | G70-G72 | | | | | | | | | |---------------+-----+------------+------+------+----------+-------+------+------+----------+-------| |вегетосудинна | 7.2 | G90.9 | | | | | | | | | |дистонія | | | | | | | | | | | |---------------+-----+------------+------+------+----------+-------+------+------+----------+-------| |Хвороби ока та | 8.0 | Н00-Н59 | | | | | | | | | |його | | | | | | | | | | | |придаткового | | | | | | | | | | | |апарату | | | | | | | | | | | |---------------+-----+------------+------+------+----------+-------+------+------+----------+-------| |з них катаракта| 8.1 | H25-H26 | | | | | | | | | |---------------+-----+------------+------+------+----------+-------+------+------+----------+-------| |Хвороби вуха та| 9.0 | Н60-Н95 | | | | | | | | | |соскоподібного | | | | | | | | | | | |відростка | | | | | | | | | | | |---------------+-----+------------+------+------+----------+-------+------+------+----------+-------| |Хвороби системи|10.0 | I00-I99 | | | | | | | | | |кровообігу | | | | | | | | | | | |---------------+-----+------------+------+------+----------+-------+------+------+----------+-------| |з них |10.1 | I10 | | | | | | | | | |гіпертонічна | | | | | | | | | | | |хвороба | | | | | | | | | | | |---------------+-----+------------+------+------+----------+-------+------+------+----------+-------| |Хвороби органів|11.0 | J00-J99 | | | | | | | | | |дихання | | | | | | | | | | | |---------------+-----+------------+------+------+----------+-------+------+------+----------+-------| |з них: |11.1 |J12-J16, J18| | | | | | | | | |пневмонії | | | | | | | | | | | |---------------+-----+------------+------+------+----------+-------+------+------+----------+-------| |алергічний |11.2 | J30.1-4 | | | | | | | | | |риніт | | | | | | | | | | | |---------------+-----+------------+------+------+----------+-------+------+------+----------+-------| |хронічний |11.3 | J31-J32 | | | | | | | | | |фарингіт, | | | | | | | | | | | |риніт, | | | | | | | | | | | |назофарингіт, | | | | | | | | | | | |синусит | | | | | | | | | | | |---------------+-----+------------+------+------+----------+-------+------+------+----------+-------| |хронічні |11.4 | J35 | | | | | | | | | |хвороби | | | | | | | | | | | |мигдалин та | | | | | | | | | | | |аденоїдів | | | | | | | | | | | |---------------+-----+------------+------+------+----------+-------+------+------+----------+-------| |бронхіт |11.5 | J40-J44 | | | | | | | | | |хронічний і | | | | | | | | | | | |неуточнений, | | | | | | | | | | | |емфізема | | | | | | | | | | | |---------------+-----+------------+------+------+----------+-------+------+------+----------+-------| |бронхіальна |11.6 | J45-J46 | | | | | | | | | |астма | | | | | | | | | | | |---------------+-----+------------+------+------+----------+-------+------+------+----------+-------| |Хвороби органів|12.0 | К00-К93 | | | | | | | | | |травлення | | | | | | | | | | | |---------------+-----+------------+------+------+----------+-------+------+------+----------+-------| |з них: виразка |12.1 | К25-К27 | | | | | | | | | |шлунка та | | | | | | | | | | | |12-палої кишки | | | | | | | | | | | |---------------+-----+------------+------+------+----------+-------+------+------+----------+-------| |гастрит, |12.2 | К29 | | | | | | | | | |дуоденіт | | | | | | | | | | | |---------------+-----+------------+------+------+----------+-------+------+------+----------+-------| |хвороби |12.3 | К70-К77 | | | | | | | | | |печінки, | | К80-К87 | | | | | | | | | |жовчного міхура| | | | | | | | | | | |та жовчних | | | | | | | | | | | |шляхів, | | | | | | | | | | | |підшлункової | | | | | | | | | | | |залози | | | | | | | | | | | |---------------+-----+------------+------+------+----------+-------+------+------+----------+-------| |Хвороби шкіри |13.0 | L00-L99 | | | | | | | | | |та підшкірної | | | | | | | | | | | |клітковини | | | | | | | | | | | |---------------+-----+------------+------+------+----------+-------+------+------+----------+-------| |з них дерматит |13.1 | L20-L30 | | | | | | | | | |і екзема | | | | | | | | | | | |---------------+-----+------------+------+------+----------+-------+------+------+----------+-------| |Хвороби |14.0 | М00-М99 | | | | | | | | | |кістково- | | | | | | | | | | | |м'язової | | | | | | | | | | | |системи та | | | | | | | | | | | |сполучної | | | | | | | | | | | |тканини | | | | | | | | | | | |---------------+-----+------------+------+------+----------+-------+------+------+----------+-------| |Хвороби |15.0 | N00-N99 | | | | | | | | | |сечостатевої | | | | | | | | | | | |системи | | | | | | | | | | | |---------------+-----+------------+------+------+----------+-------+------+------+----------+-------| |з них: нефрит, |15.1 | N00-N07 | | | | | | | | | |нефритичний | | | | | | | | | | | |синдром, нефроз| | | | | | | | | | | |---------------+-----+------------+------+------+----------+-------+------+------+----------+-------| |інфекції нирок |15.6 | N10-N12 | | | | | | | | | |---------------+-----+------------+------+------+----------+-------+------+------+----------+-------| |розлад |15.10|N91-N92, N94| | | | | | | | | |менструацій | | | | | | | | | | | |---------------+-----+------------+------+------+----------+-------+------+------+----------+-------| |Вагітність, |16.0 | О00-О99 | | | | | | | | | |пологи та | | (крім О80) | | | | | | | | | |післяпологовий | | | | | | | | | | | |період | | | | | | | | | | | |---------------+-----+------------+------+------+----------+-------+------+------+----------+-------| |Окремі стани, |17.0 | P05-P96 | | | | | | | | | |які виникли в | | | | | | | | | | | |перинатальному | | | | | | | | | | | |періоді | | | | | | | | | | | |---------------+-----+------------+------+------+----------+-------+------+------+----------+-------| |Уроджені |18.0 | Q00-Q99 | | | | | | | | | |аномалії (вади | | | | | | | | | | | |розвитку, | | | | | | | | | | | |деформації і | | | | | | | | | | | |хромосомні | | | | | | | | | | | |порушення) | | | | | | | | | | | |---------------+-----+------------+------+------+----------+-------+------+------+----------+-------| |з них: нервової|18.1 | Q00-Q07 | | | | | | | | | |системи | | | | | | | | | | | |---------------+-----+------------+------+------+----------+-------+------+------+----------+-------| |уроджена |18.2 | Q12.0 | | | | | | | | | |катаракта | | | | | | | | | | | |---------------+-----+------------+------+------+----------+-------+------+------+----------+-------| |системи |18.3 | Q20-Q28 | | | | | | | | | |кровообігу | | | | | | | | | | | |---------------+-----+------------+------+------+----------+-------+------+------+----------+-------| |органів дихання|18.4 | Q30-Q34 | | | | | | | | | |---------------+-----+------------+------+------+----------+-------+------+------+----------+-------| |органів |18.5 | Q35-Q45 | | | | | | | | | |травлення | | | | | | | | | | | |---------------+-----+------------+------+------+----------+-------+------+------+----------+-------| |статевих |18.6 | Q50-Q56 | | | | | | | | | |органів | | | | | | | | | | | |---------------+-----+------------+------+------+----------+-------+------+------+----------+-------| |кістково- |18.7 | Q65-Q79 | | | | | | | | | |м'язової | | | | | | | | | | | |системи | | | | | | | | | | | |---------------+-----+------------+------+------+----------+-------+------+------+----------+-------| |синдром Дауна |18.8 | Q90 | | | | | | | | | |---------------+-----+------------+------+------+----------+-------+------+------+----------+-------| |множинні |18.9 | Q89.7 | | | | | | | | | |вроджені | | | | | | | | | | | |аномалії | | | | | | | | | | | |---------------+-----+------------+------+------+----------+-------+------+------+----------+-------| |Симптоми, |19.0 | R00-R99 | | | | | | | | | |ознаки та | | | | | | | | | | | |відхилення від | | | | | | | | | | | |норми | | | | | | | | | | | |---------------+-----+------------+------+------+----------+-------+------+------+----------+-------| |Травми, |20.0 | S00-T98 | | | | | | | | | |отруєння та | | | | | | | | | | | |деякі інші | | | | | | | | | | | |наслідки дії | | | | | | | | | | | |зовнішніх | | | | | | | | | | | |причин | | | | | | | | | | | |---------------+-----+------------+------+------+----------+-------+------+------+----------+-------| |у тому числі |20.1 | Т66 | | | | | | | | | |променева | | | | | | | | | | | |хвороба | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Дорослі 18 років і старші
Таблиця 2000 ----------------------------------------------------------------------- | Найменування |Номер|Шифр за |Зареєстровано| Визнано |Померло| |класів і окремих |рядка| МКХ-10 | випадків |інвалідами| | | хвороб | | | захворювань |внаслідок | | | | | |-------------|аварії на | | | | | |усього|у тому| ЧАЕС | | | | | | |числі | уперше в | | | | | | |вперше| житті | | | | | | | у | | | | | | | |житті | | | |-----------------+-----+------------+------+------+----------+-------| | А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | |-----------------+-----+------------+------+------+----------+-------| |Усі хвороби | 1.0 | А00-Т98 | | | | | |-----------------+-----+------------+------+------+----------+-------| |у тому числі | 2.0 | А00-В99 | | | | | |деякі інфекційні | | | | | | | |та паразитарні | | | | | | | |хвороби | | | | | | | |-----------------+-----+------------+------+------+----------+-------| |з них: | 2.1 | А15-А19 | | | | | |туберкульоз | | | | | | | |-----------------+-----+------------+------+------+----------+-------| |вірусний гепатит | 2.2 | В15-В19 | | | | | |-----------------+-----+------------+------+------+----------+-------| |Новоутворення | 3.0 | С00-D48 | | | | | |-----------------+-----+------------+------+------+----------+-------| |з них: злоякісні | 3.1 | С00-С97 | | | | | |новоутворення - | | | | | | | |усього | | | | | | | |-----------------+-----+------------+------+------+----------+-------| |у тому числі: | 3.2 | С15-С26 | | | | | |злоякісні пухлини| | | | | | | |органів травлення| | | | | | | |-----------------+-----+------------+------+------+----------+-------| |органів дихання | 3.3 | С30-С39 | | | | | |-----------------+-----+------------+------+------+----------+-------| |щитовидної залози| 3.4 | С73 | | | | | |-----------------+-----+------------+------+------+----------+-------| |злоякісні | 3.5 | С81-С96 | | | | | |новоутворення | | | | | | | |лімфоїдної і | | | | | | | |кровотворної | | | | | | | |тканини | | | | | | | |-----------------+-----+------------+------+------+----------+-------| |з них: гострий | 3.6 | С91.0 | | | | | |лімфолейкоз | | | | | | | |-----------------+-----+------------+------+------+----------+-------| |гострий | 3.7 | С92.0 | | | | | |мієлолейкоз | | | | | | | |-----------------+-----+------------+------+------+----------+-------| |гострий | 3.8 | С93.0 | | | | | |моноцитарний | | | | | | | |лейкоз | | | | | | | |-----------------+-----+------------+------+------+----------+-------| |гострий | 3.9 | С94.0 | | | | | |еритромієлоз | | | | | | | |-----------------+-----+------------+------+------+----------+-------| |інші гострі |3.10 | С95.0 | | | | | |лейкози | | | | | | | |-----------------+-----+------------+------+------+----------+-------| |Хвороби крові, | 4.0 | D50-D89 | | | | | |кровотворних | | | | | | | |органів і окремі | | | | | | | |порушення із | | | | | | | |залученням | | | | | | | |імунного | | | | | | | |механізму | | | | | | | |-----------------+-----+------------+------+------+----------+-------| |з них: анемії | 4.1 | D50-D64 | | | | | |-----------------+-----+------------+------+------+----------+-------| |у тому числі | 4.2 | D50 | | | | х | |залізодефіцитні | | | | | | | |анемії | | | | | | | |-----------------+-----+------------+------+------+----------+-------| |гемолітичні | 4.3 | D55-D59 | | | | | |анемії | | | | | | | |-----------------+-----+------------+------+------+----------+-------| |апластичні анемії| 4.4 | D60, D61 | | | | | |-----------------+-----+------------+------+------+----------+-------| |сидеробластичні | 4.5 | D64.0-3 | | | | | |анемії | | | | | | | |-----------------+-----+------------+------+------+----------+-------| |первинна | 4.6 | D69.4 | | | | | |тромбоцитопенія | | | | | | | |-----------------+-----+------------+------+------+----------+-------| |агранулоцитоз | 4.7 | D70 | | | | | |-----------------+-----+------------+------+------+----------+-------| |деякі порушення | 4.8 | D80-D89 | | | | | |із залученням | | | | | | | |імунного | | | | | | | |механізму | | | | | | | |-----------------+-----+------------+------+------+----------+-------| |Хвороби | 5.0 | Е00-Е90 | | | | | |ендокринної | | | | | | | |системи, розладу | | | | | | | |харчування, | | | | | | | |порушення обміну | | | | | | | |речовин | | | | | | | |-----------------+-----+------------+------+------+----------+-------| |у тому числі: | 5.1 | Е00-Е07 | | | | | |хвороби | | | | | | | |щитовидної залози| | | | | | | |-----------------+-----+------------+------+------+----------+-------| |з них: порушення | 5.2 | E00, | | | | | |щитовидної | |Е01.0,1,2,8,| | | | | |залози, пов'язані| | Е02 | | | | | |з йодною | | | | | | | |недостатністю | | | | | | | |-----------------+-----+------------+------+------+----------+-------| |дифузний | 5.3 |Е01.0, Е04.0| | | | | |зоб I ступеня | | (I) | | | | | |-----------------+-----+------------+------+------+----------+-------| |уроджений | 5.4 | Е03.0-1 | | | | | |гіпотиреоз | | | | | | | |-----------------+-----+------------+------+------+----------+-------| |набутий | 5.5 | Е03.2-9 | | | | | |гіпотиреоз | | | | | | | |-----------------+-----+------------+------+------+----------+-------| |нетоксичний | 5.6 | Е04.1,2 | | | | х | |вузловий зоб | | | | | | | |-----------------+-----+------------+------+------+----------+-------| |тиреотоксикоз із | 5.7 | Е05 | | | | | |зобом та без | | | | | | | |нього | | | | | | | |-----------------+-----+------------+------+------+----------+-------| |тиреоїдит | 5.8 | Е06 | | | | | |-----------------+-----+------------+------+------+----------+-------| |цукровий діабет | 5.9 | Е10-Е14 | | | | | |-----------------+-----+------------+------+------+----------+-------| |затримка |5.10 | Е30.0 | | | | | |статевого | | | | | | | |дозрівання | | | | | | | |-----------------+-----+------------+------+------+----------+-------| |Розлади психіки | 6.0 | F00-F99 | | | | | |та поведінки | | | | | | | |-----------------+-----+------------+------+------+----------+-------| |з них: | 6.1 | F40-F48 | | | | | |невротичні, | | | | | | | |пов'язані зі | | | | | | | |стресом та | | | | | | | |соматоформні | | | | | | | |розлади | | | | | | | |-----------------+-----+------------+------+------+----------+-------| |розумова | 6.2 | F70-F79 | | | | | |відсталість | | | | | | | |-----------------+-----+------------+------+------+----------+-------| |Хвороби нервової | 7.0 | G00-G99 | | | | | |системи | | | | | | | |-----------------+-----+------------+------+------+----------+-------| |з них: хвороби | 7.1 | G50-G52, | | | | | |периферичної | | G54, | | | | | |нервової системи | | G56-G58, | | | | | | | | G60-G62, | | | | | | | | G64, | | | | | | | | G70-G72 | | | | | |-----------------+-----+------------+------+------+----------+-------| |вегетосудинна | 7.2 | G90.9 | | | | х | |дистонія | | | | | | | |-----------------+-----+------------+------+------+----------+-------| |Хвороби ока та | 8.0 | Н00-Н59 | | | | | |його придаткового| | | | | | | |апарата | | | | | | | |-----------------+-----+------------+------+------+----------+-------| |з них: катаракта | 8.1 | H25-H26 | | | | х | |-----------------+-----+------------+------+------+----------+-------| |глаукома | 8.2 | H40-Н42 | | | | х | |-----------------+-----+------------+------+------+----------+-------| |Хвороби вуха та | 9.0 | Н60-Н95 | | | | | |соскоподібного | | | | | | | |відростка | | | | | | | |-----------------+-----+------------+------+------+----------+-------| |Хвороби системи |10.0 | I00-I99 | | | | | |кровообігу | | | | | | | |-----------------+-----+------------+------+------+----------+-------| |з них: |10.1 | I10-I13, | | | | | |гіпертонічна | | I20.x.7- | | | | | |хвороба (усі | | I25.x.7, | | | | | |форми) | | I60.x.7- | | | | | | | | I69.x.7 | | | | | |-----------------+-----+------------+------+------+----------+-------| |ішемічна |10.2 | I20-I25 | | | | | |хвороба серця | | | | | | | |-----------------+-----+------------+------+------+----------+-------| |із загального |10.3 | I20 | | | | | |числа хворих на | | | | | | | |ішемічну | | | | | | | |хворобу - хворі | | | | | | | |на стенокардію | | | | | | | |-----------------+-----+------------+------+------+----------+-------| |гострий та |10.4 | I21-I22 | | | | | |повторний інфаркт| | | | | | | |міокарда | | | | | | | |-----------------+-----+------------+------+------+----------+-------| |інші форми |10.5 | I24 | | | | | |гострої ішемічної| | | | | | | |хвороби серця | | | | | | | |-----------------+-----+------------+------+------+----------+-------| |цереброваскулярні|10.6 | I60-I69 | | | | | |хвороби | | | | | | | |-----------------+-----+------------+------+------+----------+-------| |у тому числі |10.7 | I60-I62, | | | | | |інсульти (всі | | I63, I64 | | | | | |форми) | | | | | | | |-----------------+-----+------------+------+------+----------+-------| |ендартеріїт, |10.8 | I73.0,1,9 | | | | | |тромбангіїт | | | | | | | |облітеруючий | | | | | | | |-----------------+-----+------------+------+------+----------+-------| |Хвороби органів |11.0 | J00-J99 | | | | | |дихання | | | | | | | |-----------------+-----+------------+------+------+----------+-------| |з них: пневмонії |11.1 |J12-J16, J18| | | | | |-----------------+-----+------------+------+------+----------+-------| |алергічний риніт |11.2 | J30.1-4 | | | | | |-----------------+-----+------------+------+------+----------+-------| |хронічний |11.3 | J31-J32 | | | | х | |фарингіт, риніт, | | | | | | | |назофарингіт, | | | | | | | |синусит | | | | | | | |-----------------+-----+------------+------+------+----------+-------| |хронічні хвороби |11.4 | J35 | | | | х | |мигдалин та | | | | | | | |аденоїдів | | | | | | | |-----------------+-----+------------+------+------+----------+-------| |бронхіт хронічний|11.5 | J40-J44 | | | | | |і неуточнений, | | | | | | | |емфізема | | | | | | | |-----------------+-----+------------+------+------+----------+-------| |бронхіт хронічний|11.5 | J40-J44 | | | | | |і неуточнений, | | | | | | | |емфізема | | | | | | | |-----------------+-----+------------+------+------+----------+-------| |бронхіальна астма|11.6 | J45-J46 | | | | | |-----------------+-----+------------+------+------+----------+-------| |Хвороби органів |12.0 | К00-К93 | | | | | |травлення | | | | | | | |-----------------+-----+------------+------+------+----------+-------| |з них: виразка |12.1 | К25-К27 | | | | | |шлунка та | | | | | | | |12-палої кишки | | | | | | | |-----------------+-----+------------+------+------+----------+-------| |гастрит, дуоденіт|12.2 | К29 | | | | | |-----------------+-----+------------+------+------+----------+-------| |хвороби печінки, |12.3 | К70-К77 | | | | | |жовчного міхура | | К80-К87 | | | | | |та | | | | | | | |жовчних шляхів, | | | | | | | |підшлункової | | | | | | | |залози | | | | | | | |-----------------+-----+------------+------+------+----------+-------| |у тому числі |12.4 | К70.3, | | | | | |цироз печінки | | К71.7, | | | | | | | |К74.3,4,5,6 | | | | | |-----------------+-----+------------+------+------+----------+-------| |хронічний гепатит|12.5 |К73, К75.2,3| | | | | |-----------------+-----+------------+------+------+----------+-------| |жовчнокам'яна |12.6 | К80 | | | | | |хвороба | | | | | | | |-----------------+-----+------------+------+------+----------+-------| |хвороби |12.7 | К85, К86 | | | | | |підшлункової | | | | | | | |залози | | | | | | | |-----------------+-----+------------+------+------+----------+-------| |Хвороби шкіри та |13.0 | L00-L99 | | | | | |підшкірної | | | | | | | |клітковини | | | | | | | |-----------------+-----+------------+------+------+----------+-------| |з них дерматит |13.1 | L20-L30 | | | | | |та екзема | | | | | | | |-----------------+-----+------------+------+------+----------+-------| |Хвороби кістково-|14.0 | М00-М99 | | | | | |м'язової системи | | | | | | | |та сполучної | | | | | | | |тканини | | | | | | | |-----------------+-----+------------+------+------+----------+-------| |з них порушення |14.1 | М80-М85 | | | | | |щільності та | | | | | | | |структури кісток | | | | | | | |-----------------+-----+------------+------+------+----------+-------| |Хвороби |15.0 | N00-N99 | | | | | |сечостатевої | | | | | | | |системи | | | | | | | |-----------------+-----+------------+------+------+----------+-------| |з них: нефрит, |15.1 | N00-N07 | | | | | |нефритичний | | | | | | | |синдром, нефроз | | | | | | | |-----------------+-----+------------+------+------+----------+-------| |у тому числі |15.2 | N00 | | | | | |гострий | | | | | | | |гломерулонефрит | | | | | | | |-----------------+-----+------------+------+------+----------+-------| |хронічний |15.3 | N03 | | | | | |гломерулонефрит | | | | | | | |-----------------+-----+------------+------+------+----------+-------| |інфекції нирок |15.4 | N10-N12 | | | | | |-----------------+-----+------------+------+------+----------+-------| |у тому числі |15.5 | N11 | | | | | |хронічний | | | | | | | |пієлонефрит | | | | | | | |-----------------+-----+------------+------+------+----------+-------| |хвороби |15.6 | N40-N42 | | | | | |передміхурової | | | | | | | |залози | | | | | | | |-----------------+-----+------------+------+------+----------+-------| |чоловіча |15.7 | N46 | | | | х | |безплідність | | | | | | | |-----------------+-----+------------+------+------+----------+-------| |ендометріоз |15.8 | N80 | | | | | |-----------------+-----+------------+------+------+----------+-------| |ерозія та |15.9 | N86 | | | | | |ектропіон шийки | | | | | | | |матки | | | | | | | |-----------------+-----+------------+------+------+----------+-------| |розлад |15.10|N91-N92, N94| | | | х | |менструацій | | | | | | | |-----------------+-----+------------+------+------+----------+-------| |порушення |15.11| N95 | | | | х | |в менопаузі та | | | | | | | |після менопаузи | | | | | | | |-----------------+-----+------------+------+------+----------+-------| |жіноча |15.12| N97 | | | | х | |безплідність | | | | | | | |-----------------+-----+------------+------+------+----------+-------| |Вагітність, |16.0 | О00-О99 | | | | | |пологи та | | (крім О80) | | | | | |післяпологовий | | | | | | | |період | | | | | | | |-----------------+-----+------------+------+------+----------+-------| |Уроджені аномалії|17.0 | Q00-Q99 | | | | | |(вади розвитку, | | | | | | | |деформації і | | | | | | | |хромосомні | | | | | | | |порушення) | | | | | | | |-----------------+-----+------------+------+------+----------+-------| |Симптоми, ознаки |18.0 | R00-R99 | | | | | |та відхилення від| | | | | | | |норми, що | | | | | | | |виявлені при | | | | | | | |лабораторних та | | | | | | | |клінічних | | | | | | | |дослідженнях, не | | | | | | | |класифіковані в | | | | | | | |інших рубриках | | | | | | | |-----------------+-----+------------+------+------+----------+-------| |Травми, отруєння |19.0 | S00-T98 | | | | | |та деякі інші | | | | | | | |наслідки дії | | | | | | | |зовнішніх причин | | | | | | | |-----------------+-----+------------+------+------+----------+-------| |у тому числі |19.1 | Т66 | | | | | |променева хвороба| | | | | | | -----------------------------------------------------------------------
Дата "____" _______________ _____ р.
Керівник закладу ________________ _______________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Виконавець ______________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону)
М.П.
Начальник Центру медичної
статистики МОЗ М.В.Голубчиков

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
10.07.2007 N 378

ЗВІТНІСТЬ
ЗВІТ
про медичні кадри
за 20____ рік

-------------------------------------------- | Подають | Терміни подання | Форма N 17 |---------------------+--------------------| |1. Заклади охорони | 5 січня | ЗАТВЕРДЖЕНО |здоров'я, які | | Наказ МОЗ |перебувають у сфері | | 10.07.2007 N 378 |управління | | за погодженням |Міністерства охорони | | з Держкомстатом |здоров'я України, | | України |заклади іншого | | |підпорядкування, | | |форми власності - | | |Міністерству охорони | | Річна |здоров'я Автономної | | Поштова |Республіки Крим, | | |управлінням охорони | | |здоров'я обласних | | |державних | | |адміністрацій, | | |Головному управлінню | | |охорони здоров'я та | | |медичного | | |забезпечення | | |Київської та | | |Управлінню охорони | | |здоров'я | | |Севастопольської | | |міських державних | | |адміністрацій. | | |2. Міністерство |згідно з наказом МОЗ| |охорони здоров'я | | |Автономної Республіки| | |Крим, управління | | |охорони здоров'я | | |обласних, | | |Севастопольської | | |міської, Головного | | |управління охорони | | |здоров'я та медичного| | |забезпечення | | |Київської міської | | |держадміністрацій | | |зведений звіт по | | |закладах, що | | |перебувають у сфері | | |управління | | |Міністерства охорони | | |здоров'я України, | | |закладах іншого | | |підпорядкування, | | |форми власності - | | |Міністерству охорони | | |здоров'я України. | | |3. Міністерство | 15 квітня | |охорони здоров'я | | |України зведений звіт| | |по Україні - | | |Державному комітету | | |статистики України. | | --------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------ |Найменування організації-складача інформації | |----------------------------------------------------------------------| |Місцезнаходження | |----------------------------------------------------------------------| | Коди організації-складача | |----------------------------------------------------------------------| | за |території| виду | форми |організа-|міністерства, | | |ЄДРПОУ|(КОАТУУ) |економічної|власності| ційно- | іншого | | | | |діяльності | (КФВ) |правової | центрального | | | | | (КВЕД) | | форми |органу, якому | | | | | | | (КОПФ) |підпорядкована| | | | | | | | організація- | | | | | | | | складач | | | | | | | | інформації | | | | | | | | (КОДУ)(*) | | |------+---------+-----------+---------+---------+--------------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |------+---------+-----------+---------+---------+--------------+------| | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------ ______________
* Тільки для підприємств державної форми власності
Медичні кадри
Таблиця 1000 ------------------------------------------------------------------ | | Номер |Усього| У тому числі | Із загальної | | | рядка |облі- | на основній | кількості | | | |кова | роботі в | лікарів | | | |кіль- | закладах |(графа 1), які| | | |кість | підготовки | мають | | | |осіб |кадрів, НДІ та|кваліфікаційну| | | |на | апараті | категорію | | | |31.12 | органів |--------------| | | | | управління | вищу | I |II | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |1. Лікарі | 1 | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |у тому числі жінок| 2 | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |із загальної | 3 | | | | | | |кількості - лікарі| | | | | | | |сільських | | | | | | | |адміністративних | | | | | | | |районів | | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |із загальної | 4 | | | | | | |кількості - лікарі| | | | | | | |з організації і | | | | | | | |управління охорони| | | | | | | |здоров'я (соціал-| | | | | | | |гігієністи) | | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |у тому числі | 5 | | | | | | |статистики | | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |терапевти - усього| 6 | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |у тому числі | 7 | | | | | | |дільничні міських | | | | | | | |дільниць | | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |пульмонологи | 8 | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |у тому числі | 9 | | | | | | |дитячі | | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |кардіологи | 10 | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |ревматологи | 11 | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |кардіоревматологи | 12 | | | | | | |дитячі | | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |гастроентерологи | 13 | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |у тому числі | 14 | | | | | | |дитячі | | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |нефрологи | 15 | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |у тому числі | 16 | | | | | | |дитячі | | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |ендокринологи | 17 | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |у тому числі | 18 | | | | | | |дитячі | | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |алергологи | 19 | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |у тому числі | 20 | | | | | | |дитячі | | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |гематологи | 21 | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |у тому числі | 22 | | | | | | |дитячі | | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |дієтологи | 23 | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |фізіотерапевти | 24 | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |з лікувальної | 25 | | | | | | |фізкультури та | | | | | | | |спортивної | | | | | | | |медицини | | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |з функціональної | 26 | | | | | | |діагностики | | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |хірурги | 27 | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |у тому числі | 28 | | | | | | |дитячі | | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |серцево-судинні | 29 | | | | | | |хірурги | | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |торакальні хірурги| 30 | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |нейрохірурги | 31 | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |у тому числі | 32 | | | | | | |дитячі | | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |анестезіологи | 33 | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |у тому числі | 34 | | | | | | |дитячі | | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |ортопеди- | 35 | | | | | | |травматологи | | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |у тому числі | 36 | | | | | | |дитячі | | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |урологи | 37 | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |у тому числі | 38 | | | | | | |дитячі | | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |ендоскопісти | 39 | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |проктологи | 40 | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |трансфузіологи | 41 | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |онкологи | 42 | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |у тому числі | 43 | | | | | | |дитячі | | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |онкологи-хірурги | 44 | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |онкологи- | 45 | | | | | | |гінекологи | | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |онкологи- | 46 | | | | | | |отоларингологи | | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |радіологи | 47 | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |стоматологи | 48 | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |у тому числі | 49 | | | | | | |дитячі | | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |стоматологи- | 50 | | | | | | |хірурги | | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |стоматологи- | 51 | | | | | | |ортопеди | | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |стоматологи- | 52 | | | | | | |ортодонти | | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |акушери- | 53 | | | | | | |гінекологи | | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |у тому числі | 54 | | | | | | |гінекологи | | | | | | | |дитячі | | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |педіатри | 55 | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |у тому числі | 56 | | | | | | |міських дільниць | | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |педіатри- | 57 | | | | | | |неонатологи | | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |рентгенологи | 58 | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |з ультразвукової | 59 | | | | | | |діагностики | | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |офтальмологи | 60 | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |у тому числі | 61 | | | | | | |дитячі | | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |отоларингологи | 62 | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |у тому числі | 63 | | | | | | |дитячі | | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |фтизіатри | 64 | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |у тому числі | 65 | | | | | | |дитячі | | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |невропатологи | 66 | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |у тому числі | 67 | | | | | | |неврологи дитячі | | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |психіатри | 68 | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |у тому числі | 69 | | | | | | |дитячі | | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |психотерапевти | 70 | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |сексопатологи | 71 | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |наркологи | 72 | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |дерматовенерологи | 73 | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |у тому числі | 74 | | | | | | |дитячі | | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |патологоанатоми | 75 | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |у тому числі | 76 | | | | | | |дитячі | | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |медицини | 77 | | | | | | |невідкладних | | | | | | | |станів | | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |генетики | 78 | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |імунологи | 79 | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |у тому числі | 80 | | | | | | |дитячі | | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |лаборанти-генетики| 81 | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |інфекціоністи | 82 | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |у тому числі | 83 | | | | | | |дитячі | | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |токсикологи | 84 | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |бактеріологи і | 85 | | | | | | |вірусологи | | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |епідеміологи, | 86 | | | | | | |дезінфекціоністи, | | | | | | | |паразитологи | | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |санітарні лікарі | 87 | | | | | | |з: комунальної | | | | | | | |гігієни | | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |гігієни праці | 88 | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |гігієни харчування| 89 | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |гігієни дітей та | 90 | | | | | | |підлітків | | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |загальної гігієни | 91 | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |радіаційної | 92 | | | | | | |гігієни | | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |судово-медичної | 93 | | | | | | |експертизи | | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |санологи | 94 | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |лаборанти | 95 | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |загальної | 96 | | | | | | |практики - | | | | | | | |сімейний лікар | | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |інтерни | 97 | | | х | х | х | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |інші | 98 | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |Із загальної | 99 | | | х | х | х | |кількості | | | | | | | |лікарів - | | | | | | | |аспіранти і | | | | | | | |клінічні | | | | | | | |ординатори | | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |Із загальної | 100 | | | х | х | х | |кількості | | | | | | | |лікарів - | | | | | | | |працюють на | | | | | | | |основній роботі в| | | | | | | |закладах, які | | | | | | | |підпорядковані: | | | | | | | |центральним | | | | | | | |органам виконавчої| | | | | | | |влади | | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |обласним, | 101 | | | х | х | х | |міським та іншим | | | | | | | |органам | | | | | | | |виконавчої влади | | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |2. Зубні лікарі | 102 | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |у тому числі | 103 | | | | | | |жінки | | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |3. Провізори в | 104 | | | | | | |лікувально- | | | | | | | |профілактичних | | | | | | | |закладах, закладах| | | | | | | |підготовки кадрів,| | | | | | | |НДІ і апаратах | | | | | | | |органів | | | | | | | |управління. | | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |Провізори в інших | 105 | | | | | | |закладах | | | | | | | |------------------+--------+------+--------------+------+---+---| |у тому числі | 106 | | | х | х | х | |інтерни, які | | | | | | | |навчаються на | | | | | | | |контрактній основі| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 1001 ------------------------------------------------------------------ | | Номер рядка |Усього| Із загальної | | | |облі- | кількості | | | |кова |середніх медичних| | | |кіль- | працівників, які| | | |кість | мають | | | |осіб | кваліфікаційну | | | |на | категорію | | | |31.12 |-----------------| | | | | вищу | I | II | |-------------------------+-------------+------+-------+----+----| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | |-------------------------+-------------+------+-------+----+----| |1. Середній медичний | 1 | | | | | |персонал | | | | | | |-------------------------+-------------+------+-------+----+----| |у тому числі фельдшери | 2 | | | | | |-------------------------+-------------+------+-------+----+----| |акушерки | 3 | | | | | |-------------------------+-------------+------+-------+----+----| |помічники санітарних | 4 | | | | | |лікарів і помічники | | | | | | |епідеміологів | | | | | | |-------------------------+-------------+------+-------+----+----| |медичні сестри в усіх | 5 | | | | | |закладах | | | | | | |-------------------------+-------------+------+-------+----+----| |інструктори-дезінфектори | 6 | | х | х | х | |-------------------------+-------------+------+-------+----+----| |лаборанти (фельдшери- | 7 | | | | | |лаборанти) | | | | | | |-------------------------+-------------+------+-------+----+----| |зубні техніки | 8 | | | | | |-------------------------+-------------+------+-------+----+----| |рентгенотехніки | 9 | | х | х | х | |-------------------------+-------------+------+-------+----+----| |рентгенлаборанти | 10 | | | | | |-------------------------+-------------+------+-------+----+----| |медичні статистики | 11 | | | | | |-------------------------+-------------+------+-------+----+----| |інші | 12 | | | | | |-------------------------+-------------+------+-------+----+----| |2. Фармацевти в | 13 | | | | | |лікувально-профілактичних| | | | | | |закладах, закладах | | | | | | |підготовки кадрів, НДІ та| | | | | | |апаратах органів | | | | | | |управління | | | | | | |-------------------------+-------------+------+-------+----+----| |Фармацевти в інших | 14 | | | | | |закладах | | | | | | |-------------------------+-------------+------+-------+----+----| |3. Інструктори-методисти | 15 | | х | х | х | |з лікувальної фізкультури| | | | | | |з вищою немедичною | | | | | | |освітою | | | | | | |-------------------------+-------------+------+-------+----+----| |Інструктори з лікувальної| 16 | | х | х | х | |фізкультури (без медичної| | | | | | |освіти) | | | | | | |-------------------------+-------------+------+-------+----+----| |Молодші медичні сестри | 17 | | | | | |для догляду за хворими | | | | | | |-------------------------+-------------+------+-------+----+----| |4. Із загальної кількості| 18 | | | | | |середніх медичних | | | | | | |працівників-жінок | | | | | | |-------------------------+-------------+------+-------+----+----| |5. Із загальної кількості| 19 | | | | | |медичних сестер | | | | | | |(рядок 5) - медичні | | | | | | |сестри загальної | | | | | | |практики - сімейної | | | | | | |медицини | | | | | | |-------------------------+-------------+------+-------+----+----| |6. Спеціалісти з вищою | 20 | | | | | |немедичною освітою | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 1002
Із загальної кількості фізичних осіб середнього медичного
персоналу ( табл. 1001, рядок 1, графа 1), що працює на основній
роботі в закладах підготовки кадрів, НДІ та апараті органів
управління (без урахування середнього медичного персоналу клінік
вузів і стаціонарів НДІ) _________
Таблиця 1003
1. Із загальної кількості лікарів (табл. 1000, рядок 1,
графа 1) осіб пенсійного віку _________
2. Із загальної кількості лікарів (табл. 1000, рядок 1,
графа 1) працюють у сільській місцевості _________
Таблиця 1004
1. Із загальної кількості середнього медперсоналу
(табл. 1001, рядок 1, графа 1) осіб пенсійного віку _________
2. Із загальної кількості середнього медперсоналу
(табл. 1001, рядок 1, графа 1) працюють у сільській
місцевості _________
Дата "____" _______________ _____ р.
Керівник закладу ________________ _______________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Виконавець ______________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону)
М.П.
{ Форма N 17 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони здоров'я N 511 ( z1160-13 ) від 17.06.2013 }
Начальник Центру медичної
статистики МОЗ М.В.Голубчиков

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
10.07.2007 N 378
ЗВІТНІСТЬ
ЗВІТ
про дітей-інвалідів віком
до 18 років, які проживають у районі
обслуговування лікувально-профілактичного
закладу, будинку дитини
або інтернатному закладі,
за 20____ рік

--------------------------------------------- | Подають | Терміни подання | Форма N 19 |---------------------+---------------------| |1. Лікувальні | 5 січня | ЗАТВЕРДЖЕНО |заклади, що надають | | Наказ МОЗ |медичну допомогу | | 10.07.2007 N 378 |дітям-інвалідам віком| | за погодженням |до 18 років, а саме: | | з Держкомстатом |лікувально- | | України |профілактичні | | |заклади, будинки | | |дитини, | | |спеціалізовані | | Річна |дитячі будинки- | | Поштова |інтернати або школи- | | |інтернати незалежно | | |від підпорядкування | | |та форми власності - | | |Міністерству охорони | | |здоров'я Автономної | | |Республіки Крим, | | |начальникам Головних | | |управлінь охорони | | |здоров'я | | |Дніпропетровської, | | |Львівської, | | |Харківської та | | |Черкаської обласних | | |державних | | |адміністрацій, | | |начальнику | | |управління охорони | | |здоров'я та курортів | | |Вінницької, | | |начальнику | | |управління охорони | | |здоров'я та медицини | | |катастроф Одеської та| | |начальникам управлінь| | |охорони здоров'я | | |обласних державних | | |адміністрацій, | | |начальникам | | |Головного управління | | |охорони здоров'я та | | |медичного | | |забезпечення | | |Київської та | | |управлінню охорони | | |здоров'я | | |Севастопольської | | |міських | | |держадміністрацій. | | |2. Міністерство | у термін, | |охорони здоров'я |установлений наказом | |Автономної Республіки| МОЗ | |Крим, начальники | | |Головних управлінь | | |охорони здоров'я | | |Дніпропетровської, | | |Львівської та | | |Черкаської, обласних | | |державних | | |адміністрацій, | | |начальники управлінь | | |охорони здоров'я та | | |курортів Вінницької, | | |начальник управління | | |охорони здоров'я та | | |медицини катастроф | | |Одеської та | | |начальники управлінь | | |охорони здоров'я | | |обласних державних | | |адміністрацій, | | |начальники Головного| | |управління охорони | | |здоров'я та медичного| | |забезпечення | | |Київської та | | |Управління охорони | | |здоров'я | | |Севастопольської | | |міських державних | | |адміністрацій - | | |Міністерству охорони | | |здоров'я України. | | |3. Міністерство | 15 квітня | |охорони здоров'я | | |України - зведений | | |звіт по Україні та | | |регіонах - Державному| | |комітету статистики | | |України. | | ---------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------ |Найменування організації-складача інформації | |----------------------------------------------------------------------| |Місцезнаходження | |----------------------------------------------------------------------| | Коди організації-складача | |----------------------------------------------------------------------| | за |території| виду | форми |організа-|Міністерства, | | |ЄДРПОУ|(КОАТУУ) |економічної|власності| ційно- | іншого | | | | |діяльності | (КФВ) |правової | центрального | | | | | (КВЕД) | | форми |органу, якому | | | | | | | (КОПФ) |підпорядкована| | | | | | | | організація- | | | | | | | | складач | | | | | | | | інформації | | | | | | | | (КОДУ)(*) | | |------+---------+-----------+---------+---------+--------------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |------+---------+-----------+---------+---------+--------------+------| | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------ ______________
* Тільки для підприємств державної форми власності.
Розподіл дітей-інвалідів
за причинами інвалідності,
віком та статтю
Таблиця 0800 --------------------------------------------------------------------------------- |Найменування класів, |Номер| Шифр |Кількість дітей-інвалідів на | у тому | | окремих хвороб |рядка|відповідно| кінець року | числі | | | |до МКХ-10 |-----------------------------| діти- | | | | |Усього| у тому числі у віці |інваліди, | | | | | |----------------------| які | | | | | |0-2 | 3-6 |7-14 |15-17| вперше у | | | | | |роки|років|років|років| звітному | | | | | | | | | |році стали| | | | | | | | | |інвалідами| |---------------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------| | А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |---------------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------| |Деякі інфекційні та | 1.0 | А00-В99 | | | | | | | |паразитарні хвороби | | | | | | | | | |---------------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------| |з них: туберкульоз | 1.1 | А15-А19 | | | | | | | |---------------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------| |хвороба, зумовлена | 1.2 | В20-В24 | | | | | | | |вірусом імунодефіциту| | | | | | | | | |людини (ВІЛ) | | | | | | | | | |---------------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------| |Новоутворення | 2.0 | С00-D48 | | | | | | | |---------------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------| |з них: злоякісні | 2.1 | С00-С97 | | | | | | | |новоутворення | | | | | | | | | |---------------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------| |злоякісні | 2.2 | С81-С96 | | | | | | | |новоутворення | | | | | | | | | |лімфоїдної, | | | | | | | | | |кровотворної та | | | | | | | | | |споріднених з ними | | | | | | | | | |тканин | | | | | | | | | |---------------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------| |у тому числі лейкози | 2.3 | С91-С95 | | | | | | | |---------------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------| |Хвороби крові, | 3.0 | D50-D89 | | | | | | | |кровотворних органів | | | | | | | | | |і окремі порушення із| | | | | | | | | |залученням імунного | | | | | | | | | |механізму | | | | | | | | | |---------------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------| |з них: анемії | 3.1 | D50-D64 | | | | | | | |---------------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------| |порушення згортання | 3.2 | D65-D68 | | | | | | | |крові (гемофілія) | | | | | | | | | |---------------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------| |пурпура та інші | 3.3 | D69 | | | | | | | |геморагічні стани | | | | | | | | | |---------------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------| |Ендокринні хвороби, | 4.0 | Е00-Е90 | | | | | | | |розлади харчування, | | | | | | | | | |порушення обміну | | | | | | | | | |речовин | | | | | | | | | |---------------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------| |з них: природжений | 4.1 | Е00.9, | | | | | | | |гіпотиреоз | | Е03.0-1 | | | | | | | |---------------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------| |цукровий діабет | 4.2 | Е10-Е14 | | | | | | | |---------------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------| |гіпопітуїтаризм | 4.3 | Е23.0 | | | | | | | |(гіпофізарний нанізм)| | | | | | | | | |---------------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------| |діабет нецукровий | 4.4 | Е23.2 | | | | | | | |---------------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------| |недостатність | 4.5 | Е27.1-4. | | | | | | | |кіркової речовини | | | | | | | | | |надниркових залоз | | | | | | | | | |---------------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------| |порушення обміну | 4.6 | Е70.0 | | | | | | | |ароматичних | | | | | | | | | |амінокислот | | | | | | | | | |(фенілкетонурія) | | | | | | | | | |---------------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------| |порушення обміну | 4.7 | Е76 | | | | | | | |глікозаміногліканів | | | | | | | | | |(мукополісахаридози) | | | | | | | | | |---------------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------| |муковісцидоз | 4.8 | Е84 | | | | | | | |---------------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------| |Розлади психіки та | 5.0 | F00-F99 | | | | | | | |поведінки | | | | | | | | | |---------------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------| |з них: шизофренія | 5.1 | F20 | | | | | | | |---------------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------| |розумова відсталість | 5.2 | F70-F79 | | | | | | | |---------------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------| |Хвороби центральної | 6.0 | G00-G99 | | | | | | | |нервової системи | | | | | | | | | |---------------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------| |з них: епілепсія | 6.1 | G40-G41 | | | | | | | |---------------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------| |спинальна м'язова | 6.2 | G12, | | | | | | | |атрофія, м'язові | | G71-G72 | | | | | | | |дистрофії та інші | | | | | | | | | |міопатії | | | | | | | | | |---------------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------| |дитячий | 6.3 | G80 | | | | | | | |церебральний параліч | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 0800 -------------------------------------------------------------------------- | Найменування |Номер| Шифр |Кількість дітей-інвалідів на | у тому | | класів, |рядка|відповідно| кінець року | числі | |окремих хвороб| |до МКХ-10 |-----------------------------| діти- | | | | |Усього| у тому числі у віці |інваліди, | | | | | |----------------------| які | | | | | |0-2 | 3-6 |7-15 |16-17| вперше у | | | | | |роки|років|років|років| звітному | | | | | | | | | |році стали| | | | | | | | | |інвалідами| |--------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------| | А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |--------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------| |Хвороби ока та| 7.0 | Н00-Н59 | | | | | | | |його | | | | | | | | | |придаткового | | | | | | | | | |апарата | | | | | | | | | |--------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------| |з них: сліпота| 7.1 | Н54.0 | | | | | | | |обох очей | | | | | | | | | |--------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------| |сліпота одного| 7.2 | Н54.4 | | | | | | | |ока | | | | | | | | | |--------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------| |Хвороби вуха | 8.0 | Н60-Н95 | | | | | | | |та | | | | | | | | | |соскоподібного| | | | | | | | | |відростка | | | | | | | | | |--------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------| |з них втрата | 8.1 | Н90-Н91 | | | | | | | |слуху | | | | | | | | | |--------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------| |Хвороби | 9.0 | I00-I99 | | | | | | | |системи | | | | | | | | | |кровообігу | | | | | | | | | |--------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------| |Хвороби |10.0 | J00-J99 | | | | | | | |органів | | | | | | | | | |дихання | | | | | | | | | |--------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------| |з них астма |10.1 | J45- J46 | | | | | | | |--------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------| |Хвороби |11.0 | К00-К93 | | | | | | | |органів | | | | | | | | | |травлення | | | | | | | | | |--------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------| |з них целіакія|11.1 | К90.0 | | | | | | | |--------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------| |Хвороби шкіри |12.0 | L00-L99 | | | | | | | |та підшкірної | | | | | | | | | |клітковини | | | | | | | | | |--------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------| |Хвороби |13.0 | М00-М99 | | | | | | | |кістково- | | | | | | | | | |м'язової | | | | | | | | | |системи та | | | | | | | | | |сполучної | | | | | | | | | |тканини | | | | | | | | | |--------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------| |з них: набуті |13.1 | М20-М21 | | | | | | | |деформації | | | | | | | | | |кінцівок | | | | | | | | | |--------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------| |системний |13.2 | М32 | | | | | | | |червоний | | | | | | | | | |вовчак | | | | | | | | | |--------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------| |системний |13.3 | М34 | | | | | | | |склероз | | | | | | | | | |(склеродермія)| | | | | | | | | |--------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------| |сколеоз |13.4 | М41 | | | | | | | |--------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------| |Хвороби |14.0 | N00-N99 | | | | | | | |сечостатевої | | | | | | | | | |системи | | | | | | | | | |--------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------| |Природжені |15.0 | Q00-Q99 | | | | | | | |аномалії (вади| | | | | | | | | |розвитку), | | | | | | | | | |деформації та | | | | | | | | | |хромосомні | | | | | | | | | |аномалії | | | | | | | | | |--------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------| |з них: |15.1 | Q69-Q74 | | | | | | | |природжені | | | | | | | | | |аномалії | | | | | | | | | |кінцівок | | | | | | | | | |--------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------| |природжена |15.2 | Q79.8 | | | | | | | |аміотрофія | | | | | | | | | |--------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------| |синдром Дауна |15.3 | Q90 | | | | | | | |--------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------| |синдром |15.4 | Q96 | | | | | | | |Тернера | | | | | | | | | |--------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------| |Травми, |16.0 | S00-Т98 | | | | | | | |отруєння та | | | | | | | | | |деякі інші | | | | | | | | | |наслідки дії | | | | | | | | | |зовнішніх | | | | | | | | | |причин | | | | | | | | | |--------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------| |Інші причини |17.0 | | | | | | | | |--------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------| |Усього |18.0 | | | | | | | | |--------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------| |з них: |19.0 | | | | | | | | |хлопчиків | | | | | | | | | |--------------+-----+----------+------+----+-----+-----+-----+----------| |дівчаток |20.0 | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------
Розподіл дітей-інвалідів
за місцем проживання
Таблиця 0801 ------------------------------------------------------------------ | |Номер|Всього| з них жителі | | |рядка| |---------------------------------| | | | |міських поселень| сільської | | | | | | місцевості | | | |------+----------------+----------------| | | | 1 | 2 | 3 | |-----------------+-----+------+----------------+----------------| |Кількість дітей- | 1 | | | | |інвалідів станом | | | | | |на кінець року | | | | | |-----------------+-----+------+----------------+----------------| |Померло дітей- | 2 | | | | |інвалідів | | | | | |протягом року | | | | | ------------------------------------------------------------------
Заклади,
які обслуговують дітей-інвалідів
Таблиця 0802 ------------------------------------------------------------------ | |Номер | Кількість | Кількість дітей- | | |рядка | закладів, які | інвалідів, які | | | | звітували | обслуговуються | | | | | (перебувають) | | | | | закладами | | | |------------------+------------------| | | | 1 | 2 | |-------------------+------+------------------+------------------| |Лікувіально- | 1 | | | |профілактичні | | | | |заклади системи | | | | |Міністерства | | | | |охорони здоров'я | | | | |України | | | | |-------------------+------+------------------+------------------| |Будинкі дитини | 2 | | | |системи | | | | |Міністерства | | | | |охорони здоров'я | | | | |України | | | | |-------------------+------+------------------+------------------| |Спеціалізовані | 3 | | | |дитячи будинки або | | | | |школи-інтернати | | | | |системи | | | | |Міністерства освіти| | | | |та науки України | | | | |-------------------+------+------------------+------------------| |Дитячі будинки- | 4 | | | |інтернати системи | | | | |Міністерства праці | | | | |та соціальної | | | | |політики України | | | | |-------------------+------+------------------+------------------| |Лікувально- | 5 | | | |профілактичні | | | | |заклади іншого | | | | |підпорядкування | | | | ------------------------------------------------------------------
"______" ____________________ 20 _____ р.
Керівник закладу _________________________
(підпис та прізвище)
____________________________________________
(прізвище та телефон виконавця)
М.П.
Начальник Центру медичної
статистики МОЗ М.В.Голубчиков

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
10.07.2007 N 378

ЗВІТНІСТЬ
ЗВІТ
лікувально-профілактичного закладу
за 20____ рік

--------------------------------------------- | Подають | Терміни подання | Форма N 20 |---------------------+---------------------| |1. Лікувально- | 5 січня | ЗАТВЕРДЖЕНО |профілактичні заклади| | Наказ МОЗ |(підрозділи), що | | 10.07.2007 N 378 |перебувають у сфері | | за погодженням |управління | | з Держкомстатом |Міністерства охорони | | України |здоров'я України, - | | |головному лікарю | | |центральної районної | | |(міської) лікарні. | | Річна |2. Головний лікар | згідно з наказом | Поштова |центральної районної | управління охорони | |(міської) лікарні | здоров'я | |зведений звіт та | | |керівники закладів | | |іншого | | |підпорядкування, | | |форми власності - | | |Міністерству охорони | | |здоров'я Автономної | | |Республіки Крим, | | |управлінням охорони | | |здоров'я обласних | | |державних | | |адміністрацій, | | |Головному управлінню | | |охорони здоров'я та | | |медичного | | |забезпечення | | |Київської та | | |Управлінню охорони | | |здоров'я | | |Севастопольської | | |міських державних | | |адміністрацій. | | |3. Міністерство | згідно з наказом | |охорони здоров'я | МОЗ | |Автономної Республіки| | |Крим, управління | | |охорони здоров'я | | |обласних, | | |Севастопольської | | |міської, Головного | | |управління охорони | | |здоров'я та медичного| | |забезпечення | | |Київської міської | | |держадміністрацій | | |зведений звіт про | | |заклади, що | | |перебувають у сфері | | |управління | | |Міністерства охорони | | |здоров'я України, | | |заклади іншого | | |підпорядкування, | | |форми власності, - | | |Міністерству охорони | | |здоров'я України. | | |4. Міністерство | 15 квітня | |охорони здоров'я | | |України зведений звіт| | |по Україні - | | |Державному комітету | | |статистики України. | | ---------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------ |Найменування організації-складача інформації | |----------------------------------------------------------------------| |Місцезнаходження | |----------------------------------------------------------------------| | Коди організації-складача | |----------------------------------------------------------------------| | за |території| виду | форми |організа-|міністерства, | | |ЄДРПОУ|(КОАТУУ) |економічної|власності| ційно- | іншого | | | | |діяльності | (КФВ) |правової | центрального | | | | | (КВЕД) | | форми |органу, якому | | | | | | | (КОПФ) |підпорядкована| | | | | | | | організація- | | | | | | | | складач | | | | | | | | інформації | | | | | | | | (КОДУ)(*) | | |------+---------+-----------+---------+---------+--------------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |------+---------+-----------+---------+---------+--------------+------| | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------ ______________
* Тільки для підприємств державної форми власності.
Заклад та його підрозділи
Відділення (кабінети) в амбулаторно-поліклінічних
закладах та лікувально-діагностичні
структурні підрозділи
Таблиця 1001 ------------------------------------------------------------------ | 1.0 |Підліткове |39.0|Дермато-венерологічне | |-----+--------------------------+----+--------------------------| | 2.0 |Пульмонологічне |40.0|Відновного лікування | |-----+--------------------------+----+--------------------------| | 3.0 |Ревматологічне |41.0|Профілактики | |-----+--------------------------+----+--------------------------| | 4.0 |Кардіологічне |42.0|Пункт (відділення) | |-----+--------------------------| |невідкладної | | 5.0 |Гастроентерологічне | |медичної допомоги: | |-----+--------------------------+----+--------------------------| | 6.0 |Ендокринологічне |42.1|дорослому населенню | |-----+--------------------------+----+--------------------------| | 7.0 |Алергологічне |42.2|дитячому населенню | |-----+--------------------------+----+--------------------------| | 8.0 |Інфекційне для дорослих |43.0|Гематологічне | |-----+--------------------------+----+--------------------------| | 9.0 |Інфекційне для дітей |44.0|Логопедичне | |-----+--------------------------+----+--------------------------| |10.0 |Лікарського контролю над |45.0|Фізіотерапевтичне | | |тими, що займаються |----+--------------------------| | |фізичною культурою та |46.0|Лікувальної фізкультури | | |спортом | |для дорослих | |-----+--------------------------+----+--------------------------| |11.0 |Травматологічне |47.0|Лікувальної фізкультури | | |(ортопедичне) для | |для дітей | | |дорослих |----+--------------------------| | | |48.0|Голкорефлексотерапії | |-----+--------------------------+----+--------------------------| |12.0 |Травматологічне |49.0|Рентгенологічне | | |(ортопедичне) для дітей | | | |-----+--------------------------+----+--------------------------| |13.0 |Урологічне |50.0|Комп'ютерної томографії | |-----+--------------------------+----+--------------------------| |14.0 |Онкологічне |51.0|Флюорографічне | |-----+--------------------------+----+--------------------------| |15.0 |Стоматологічне |52.0|Електрокардіографії та | | |(зуболікарське) | |функціональної діагностики| |-----+--------------------------| | | |16.0 |Зубопротезне | | | |-----+--------------------------+----+--------------------------| |17.0 |Ортодонтичне |53.0|Дистанційно-діагностичне | |-----+--------------------------+----+--------------------------| |18.0 |Жіноча консультація |54.0|Ендоскопії | |-----+--------------------------+----+--------------------------| |19.0 |Акушерсько-гінекологічне |55.0|Ультразвукової діагностики| |-----+--------------------------+----+--------------------------| |20.0 |Оглядовий |56.0|Гіпербаричної оксигенації | |-----+--------------------------+----+--------------------------| |21.0 |Центр планування сім'ї та |57.0|Переливання крові | | |репродукції людини |----+--------------------------| | | |58.0|Відділення нефрології та | | | | |діалізу | |-----+--------------------------+----+--------------------------| |22.0 |З медичної генетики |59.0|Відділення гемосорбції | | |(медико-генетична |----+--------------------------| | |консультація) |60.0|Патолого-анатомічне | |-----+--------------------------+----+--------------------------| |23.0 |Дитячі відділення |61.0|Радіологічне (променевої | | |(кабінети) | |терапії) | |-----+--------------------------+----+--------------------------| |24.0 |Щеплення |62.0|Статистики | |-----+--------------------------+----+--------------------------| |25.0 |Офтальмологічне |63.0|Відділення статистики у | |-----+--------------------------| |складі оргметодвідділу | |26.0 |Отоларингологічне | | | |-----+--------------------------+----+--------------------------| |27.0 |Сурдологічне |64.0|Соціально-правове | |-----+--------------------------+----+--------------------------| |28.0 |Фтизіатричне |65.0|Мануальної терапії | |-----+--------------------------+----+--------------------------| |29.0 |Неврологічне |66.0|Загальної практики | |-----+--------------------------| |(сімейної медицини) | |30.0 |Психіатричне | | | |-----+--------------------------+----+--------------------------| |31.0 |Психотерапевтичне |67.0|Імунологічне | |-----+--------------------------+----+--------------------------| |32.0 |Психоендокринологічне |68.0|Лабораторії: | |-----+--------------------------+----+--------------------------| |33.0 |Наркологічне |68.1|радіоізотопної діагностики| |-----+--------------------------+----+--------------------------| |34.0 |Госпрозрахункове |68.2|клініко-діагностична | | |наркологічне | | | |-----+--------------------------+----+--------------------------| |35.0 |Наркологічне для підлітків|68.3|бактеріологічна | |-----+--------------------------+----+--------------------------| |36.0 |Анонімного лікування |68.4|серологічна | | |наркологічних |----+--------------------------| | |хворих |68.5|біохімічна | |-----+--------------------------+----+--------------------------| |37.0 |Експертизи алкогольного |68.6|цитологічна | | |сп'яніння | | | |-----+--------------------------+----+--------------------------| |38.0 |Антиалкогольної пропаганди|68.7|імунологічна | | |та |----+--------------------------| | |профілактичної допомоги |68.8|генетична | ------------------------------------------------------------------
Пересувні
Таблиця 1002
1. Амбулаторії ______________________________________________
2. Стоматологічні установки _________________________________
3. Флюорографічні установки _________________________________
4. Клініко-діагностичні лабораторії _________________________
5. Мамографічні установки____________________________________
Інші підрозділи
Таблиця 1003
1.0 Аптека __________________________________________________
2.0 Молочна кухня ___________________________________________
3.0 Пункт збору грудного молока _____________________________
4.0 Лікувально-трудові майстерні, усього ____________________ у тому числі для:
4.1 осіб з розладами психіки та поведінки ___________________
4.2 осіб з наркологічними розладами _________________________
4.3 хворих на туберкульоз ___________________________________
5.0 Наркологічні фельдшерські пункти ________________________
5.1 у тому числі на підприємствах промисловості, сільського
господарства, будівництва ________________________________________
Стаціонари, пансіонати
Таблиця 1004
Самостійні відділення для інвалідів Великої Вітчизняної війни
1 _________ на 2___________ ліжок; відділення анестезіології та інтенсивної терапії 3 _________
на 4 __________ ліжок; наркологічні відділення 5 ___________ на 6 ________ ліжок, у
тому числі при підприємствах промисловості, сільського
господарства, будівництва 7 __________ на 8 __________ ліжок; кардіологічні відділення 9 ___________ на
10 ___________ ліжок; відділення трансплантації 11 ___________ на
12 ____________ ліжок; денний стаціонар при амбулаторно-поліклінічному закладі
(підрозділі) на 13 ___________ ліжок, у тому числі для дітей віком
0-17 років уключно на 14 ___________ ліжок, у ньому лікувалось
15 ____________ хворих, у тому числі дітей віком 0-17 років
включно 16 ____________; лікувалось хворих у стаціонарі вдома 17 ___________; денний стаціонар для осіб з розладами психіки та поведінки на
18 ____________ місць, у ньому лікувалось осіб 19 ___________; денний стаціонар для осіб з наркологічними розладами на
20 _____________ місць, у ньому лікувалось осіб 21 __________; пансіонат для приїжджих хворих на 22 ___________ місць; кількість хворих, яким надано допомогу у відділенні
термінової та планово-консультативної допомоги 23 ______, у тому
числі дітям віком 0-14 років включно 24 ___________, дітям віком
15-17 років включно 25 ______; сільським жителям (із п. 23) 26 ___________
Стоматологічні кабінети
Таблиця 1005
При вищих навчальних закладах різних рівнів акредитації та
системи профтехосвіти 1 _________ загальноосвітніх навчальних
закладах 2 __________ промислових підприємствах 3 ___________
Потужність (кількість відвідувань
за зміну) поліклініки (поліклінічного
відділення)
Таблиця 1006
1 ________ дитячої поліклініки 2 _________ жіночої
консультації 3 __________ диспансерного відділення (лікарні або
диспансеру) 4 __________
Розділ I. Штати закладу на кінець
звітного року
Таблиця 1100 ----------------------------------------------------------------------------------------------- | Найменування посад |Номер рядка|Кількість посад у|у тому числі в полік-| Кількість | | | |цілому в закладі |лініці (амбулаторії),| фізичних | | | | | диспансері, | осіб основ- | | | | | консультації |них праців- | | | |-----------------+---------------------|ників у ці- | | | |штатних| зайнятих| штатних | зайнятих |лому в закла-| | | | | | | |ді на зайня- | | | | | | | |тих посадах | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |Лікарі, усього | 1 | | | | | | |у тому числі: |-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |керівники закладів та їх | 2 | | | | | | |заступники | | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |терапевти, усього | 3 | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |у тому числі: | 4 | | | | | | |дільничні | | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |цехової лікарської | 5 | | | | | | |дільниці | | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |терапевти підліткові | 6 | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |загальної практики - | 7 | | | | | | |сімейні лікарі | | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |пульмонологи | 8 | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |у тому числі дитячі | 9 | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |ревматологи | 10 | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |кардіоревматологи дитячі | 11 | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |кардіологи | 12 | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |гастроентерологи | 13 | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |у тому числі дитячі | 14 | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |дієтологи | 15 | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |нефрологи | 16 | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |у тому числі дитячі | 17 | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |ендокринологи | 18 | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |у тому числі дитячі | 19 | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |алергологи | 20 | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |у тому числі дитячі | 21 | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |гематологи | 22 | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |у тому числі дитячі | 23 | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |інфекціоністи | 24 | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |у тому числі дитячі | 25 | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |фізіотерапевти | 26 | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |лікарі з лікувальної | 27 | | | | | | |фізкультури | | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |лікарі зі спортивної | 28 | | | | | | |медицини | | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |лікарі з функціональної | 29 | | | | | | |діагностики | | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |хірурги | 30 | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |у тому числі дитячі | 31 | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |хірурги серцево-судинні | 32 | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |хірурги торакальні | 33 | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |хірурги-проктологи | 34 | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |ортопеди-травматологи | 35 | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |у тому числі дитячі | 36 | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |урологи | 37 | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |у тому числі дитячі | 38 | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |нейрохірурги | 39 | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |у тому числі дитячі | 40 | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |анестезіологи | 41 | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |у тому числі дитячі | 42 | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |ендоскопісти | 43 | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |онкологи | 44 | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |у тому числі дитячі | 45 | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |радіологи | 46 | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |стоматологи | 47 | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |у тому числі дитячі | 48 | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |акушери-гінекологи | 49 | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |у тому числі гінекологи | 50 | | | | | | |дитячого та підліткового | | | | | | | |віку | | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |педіатри, усього | 51 | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |у тому числі: дільничні | 52 | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |з них міських дільниць | 53 | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |педіатри-неонатологи | 54 | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |офтальмологи | 55 | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |у тому числі дитячі | 56 | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |отоларингологи | 57 | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |у тому числі дитячі | 58 | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |фтизіатри | 59 | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |у тому числі дитячі | 60 | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |невропатологи | 61 | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |у тому числі неврологи | 62 | | | | | | |дитячі | | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |рефлексотерапевти | 63 | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |психіатри | 64 | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |у тому числі дитячі | 65 | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |наркологи | 66 | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |психотерапевти | 67 | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |лікарі-психологи | 68 | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |сексопатологи | 69 | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |дерматовенерологи | 70 | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |у тому числі дитячі | 71 | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |патологоанатоми | 72 | | | x | x | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |у тому числі дитячі | 73 | | | x | x | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |бактеріологи | 74 | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |лікарі-епідеміологи | 75 | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |токсикологи | 76 | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |лікарі-лаборанти | 77 | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |у тому числі лаборанти- | 78 | | | | | | |генетики | | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |генетики | 79 | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |лікарі-імунологи | 80 | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |у тому числі дитячі | 81 | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |лікарі з ультразвукової | 82 | | | | | | |діагностики | | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |рентгенологи | 83 | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |лікарі приймального | 84 | | | x | x | | |відділення | | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |загальні | 85 | x | | x | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |санологи | 86 | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |судово-психіатричні | 87 | | | | | | |експерти | | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |статистики | 88 | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |методисти | 89 | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |інтерни | 90 | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |інші | 91 | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |Спеціалісти з | 92 | | | | | | |вищою немедичною освітою | | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |Зубні лікарі | 93 | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |Середній медперсонал, | 94 | | | | | | |усього | | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |у тому числі за | 95 | | | | | | |спеціальностями: | | | | | | | |медичні сестри | | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |акушерки | 96 | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |фельдшери | 97 | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |фельдшери-наркологи | 98 | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |зубні техніки | 99 | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |лаборанти клінічних | 100 | | | | | | |лабораторій | | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |лаборанти патолого- | 101 | | | x | x | | |анатомічного відділення | | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |рентгенолаборанти | 102 | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |медичні сестри | 103 | | | | | | |фізіотерапевтичних | | | | | | | |кабінетів | | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |медичні статистики | 104 | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |інший медичний персонал | 105 | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |Провізори | 106 | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |Фармацевти | 107 | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |Молодший медперсонал | 108 | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |Інший персонал | 109 | | | | | | |---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |Усього посад (підсумок | 110 | | | | | | |рядків 1, 92-94, 106-109) | | | | | | |
|---------------------------+-----------+-------+---------+---------+-----------+-------------| |Крім того, медичні сестри | 111 | | | | | | |загальної практики - | | | | | | | |сімейної медицини | | | | | | | |(із рядка 95) | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 1101
Кількість фізичних осіб - спеціалістів з вищою немедичною
освітою - основних працівників, які займають посади:
лікарів-лаборантів 1 ________, лікарів-статистиків 2 ________,
лікарів з лікувальної фізкультури 3 ________
Лікарські та фельдшерські
пункти охорони здоров'я
Таблиця 1103 ------------------------------------------------------------------ |Найменування |Номер рядка |Кількість| Кількість зайнятих посад | | | | пунктів |---------------------------| | | | | лікарі |зубні |середній | | | | | (крім |лікарі|медичний | | | | | зубних) | |персонал | |-------------+------------+---------+----------+------+---------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | |-------------+------------+---------+----------+------+---------| |Лікарські | 1 | | | | | |-------------+------------+---------+----------+------+---------| |Фельдшерські | 2 | | х | | | |-------------+------------+---------+----------+------+---------| |Крім того, на| | | | | | |договірних | | | | | | |засадах: | | | | | | |лікарські | 3 | | | | | |-------------+------------+---------+----------+------+---------| |фельдшерські | 4 | | х | | | ------------------------------------------------------------------
Штати відділень на госпрозрахунку
та спецкоштах
Таблиця 1104 ------------------------------------------------------------------ | Найменування |Номер рядка|Кількість посад | Кількість | | посад | | у цілому в | фізичних | | | | закладі | осіб основних | | | |----------------| працівників | | | |штатних|зайнятих| | |-----------------+-----------+-------+--------+-----------------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | |-----------------+-----------+-------+--------+-----------------| |Усього | 1 | | | | |-----------------+-----------+-------+--------+-----------------| |у тому числі | 2 | | | | |лікарі | | | | | |-----------------+-----------+-------+--------+-----------------| |з них стоматологи| 3 | | | | |-----------------+-----------+-------+--------+-----------------| |у тому числі | | | | | |-----------------+-----------+-------+--------+-----------------| |ортопеди | 4 | | | | |-----------------+-----------+-------+--------+-----------------| |Зубні лікарі | 5 | | | | |-----------------+-----------+-------+--------+-----------------| |Середній | 6 | | | | |медперсонал | | | | | |-----------------+-----------+-------+--------+-----------------| |у тому числі | 7 | | | | |зубні техніки | | | | | |-----------------+-----------+-------+--------+-----------------| |Молодший | 8 | | | | |медперсонал | | | | | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 1105
Кількість посад лікарів у госпрозрахункових наркологічних
кабінетах: штатних 1 __________, зайнятих 2 __________
Діяльність пункту (відділення)
невідкладної медичної допомоги
Штати (кількість)
Таблиця 1106 ------------------------------------------------------------------ | Найменування |Номер рядка|Усього| У тому числі | | | | |-------------------------| | | | |лікарі| середній | | | | | | медперсонал | |-------------------+-----------+------+------+------------------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | |-------------------+-----------+------+------+------------------| |Штатні посади | 1 | | | | |-------------------+-----------+------+------+------------------| |Зайняті посади | 2 | | | | |-------------------+-----------+------+------+------------------| |Фізичні особи на | 3 | | | | |зайнятих посадах | | | | | ------------------------------------------------------------------
Виїзди
Таблиця 1107 ------------------------------------------------------------------ |Найменування| Номер |Усього| У тому числі за викликами | | | рядка | |-----------------------------------| | | | | від | що |лікарів| для | | | | |населення|переда- |полік- | вико- | | | | | |ні стан-|лініки | нання | | | | | | цією | | приз- | | | | | |швидкої | |начених | | | | | |медичної| |медичних| | | | | |допомоги| |процедур| |------------+--------+------+---------+--------+-------+--------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |------------+--------+------+---------+--------+-------+--------| |Кількість | 1 | | | | | | |виїздів, | | | | | | | |усього | | | | | | | |------------+--------+------+---------+--------+-------+--------| |у тому | 2 | | | | | | |числі: до | | | | | | | |дорослих | | | | | | | |віком | | | | | | | |18 років і | | | | | | | |старшим | | | | | | | |------------+--------+------+---------+--------+-------+--------| |до дітей | 3 | | | | | | |віком | | | | | | | |0-17 років | | | | | | | |включно | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 1108
Кількість осіб, яким надано амбулаторну допомогу, за
викликами додому та при самостійному зверненні, усього 1 _______,
у тому числі дорослим віком 18 років і старшим 2 ________, дітям
віком 0-17 років включно 3 _________
Розділ II. Діяльність поліклініки (амбулаторії),
диспансеру, консультації
Робота лікарів поліклініки (амбулаторії),
диспансеру, консультації, вдома
Таблиця 2100 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Наймену-|Номер|Кількість відвідувань| У тому числі з приводу |Кількість| у тому | Кількість відвідувань | | вання |рядка| лікарів включно з | захворювань | відвіду-| числі | до дітей (із графи 7) | | | | профілактичними | | вань |сільських| | | | |---------------------+---------------------------| лікарями| жителів |-----------------------| | | |усьо-|у тому |дітьми | усього |сільськими| хворих | | з приводу | профілак- | | | | го | числі | віком | |жителями, | удома, | |захворювань| тичних і | | | | | сіль- | 0-17 |----------------| усього | усього | |дітей віком|патронажних| | | | |ськими |років |дорослими|дітьми| (із граф | | |0-17 років |(0-17 років| | | | | жите- |включно|18 років |віком | 4, 5) | | | включно | включно) | | | | | лями | (із |і старше | 0-17 | | | | | | | | | | |гр. 1) | |років | | | | | | |--------+-----+-----+-------+-------+---------+------+----------+---------+---------+-----------+-----------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |--------+-----+-----+-------+-------+---------+------+----------+---------+---------+-----------+-----------| |Усього | 1 | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Таблиця 2100/1 "Робота лікарів поліклініки (амбулаторії),
диспансеру, консультації, вдома за спеціальностями":

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Найменування |Номер| Кількість | у тому | Кількість | Кількість відвідувань лікарями | | посад |рядка| відвідувань | числі | відвідувань з | хворих удома | | | |лікарів включно |сільських| приводу | | | | | з | жителів | захворювань | | | | |профілактичними,| | (із гр. 1) | | | | | усього | |-----------------+---------------------------------| | | | | |дорослими|дітьми |усього| з приводу |профілактичних| | | | | |18 років | віком | |захворювань|і патронажних | | | | | |і старше | 0-17 | |дітей віком| (дітей 0-17 | | | | | | | років | |0-17 років |років включно)| | | | | | |включно| | включно | | |-----------------+-----+----------------+---------+---------+-------+------+-----------+--------------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----------------+-----+----------------+---------+---------+-------+------+-----------+--------------| |Лікарі, усього | 1 | | | | | | | | |-----------------+-----+----------------+---------+---------+-------+------+-----------+--------------| |у тому числі: | 2 | х | х | х | х | х | х | х | |керівники | | | | | | | | | |закладів та їх | | | | | | | | | |заступники | | | | | | | | | |-----------------+-----+----------------+---------+---------+-------+------+-----------+--------------| |терапевти, усього| 3 | | | | | | | | |-----------------+-----+----------------+---------+---------+-------+------+-----------+--------------| |у тому числі: | 4 | | | | | | | | |дільничні | | | | | | | | | |-----------------+-----+----------------+---------+---------+-------+------+-----------+--------------| |цехової | 5 | | | | | | | | |лікарської | | | | | | | | | |дільниці | | | | | | | | | |-----------------+-----+----------------+---------+---------+-------+------+-----------+--------------| |терапевти | 6 | | | | | | | | |підліткові | | | | | | | | | |-----------------+-----+----------------+---------+---------+-------+------+-----------+--------------| |загальної | 7 | | | | | | | | |практики - | | | | | | | | | |сімейної медицини| | | | | | | | | |-----------------+-----+----------------+---------+---------+-------+------+-----------+--------------| |пульмонологи | 8 | | | | | | | | |-----------------+-----+----------------+---------+---------+-------+------+-----------+--------------| |у тому числі | 9 | | | | | | | | |дитячі | | | | | | | | | |-----------------+-----+----------------+---------+---------+-------+------+-----------+--------------| |ревматологи | 10 | | | | | | | | |-----------------+-----+----------------+---------+---------+-------+------+-----------+--------------| |кардіоревматологи| 11 | | | | | | | | |дитячі | | | | | | | | | |-----------------+-----+----------------+---------+---------+-------+------+-----------+--------------| |кардіологи | 12 | | | | | | | | |-----------------+-----+----------------+---------+---------+-------+------+-----------+--------------| |гастроентерологи | 13 | | | | | | | | |-----------------+-----+----------------+---------+---------+-------+------+-----------+--------------| |у тому числі | 14 | | | | | | | | |дитячі | | | | | | | | | |-----------------+-----+----------------+---------+---------+-------+------+-----------+--------------| |дієтологи | 15 | | | | | | | | |-----------------+-----+----------------+---------+---------+-------+------+-----------+--------------| |нефрологи | 16 | | | | | | | | |-----------------+-----+----------------+---------+---------+-------+------+-----------+--------------| |у тому числі | 17 | | | | | | | | |дитячі | | | | | | | | | |-----------------+-----+----------------+---------+---------+-------+------+-----------+--------------| |ендокринологи | 18 | | | | | | | | |-----------------+-----+----------------+---------+---------+-------+------+-----------+--------------| |у тому числі | 19 | | | | | | | | |дитячі | | | | | | | | | |-----------------+-----+----------------+---------+---------+-------+------+-----------+--------------| |алергологи | 20 | | | | | | | | |-----------------+-----+----------------+---------+---------+-------+------+-----------+--------------| |у тому числі | 21 | | | | | | | | |дитячі | | | | | | | | | |-----------------+-----+----------------+---------+---------+-------+------+-----------+--------------| |гематологи | 22 | | | | | | | | |-----------------+-----+----------------+---------+---------+-------+------+-----------+--------------| |у тому числі | 23 | | | | | | | | |дитячі | | | | | | | | | |-----------------+-----+----------------+---------+---------+-------+------+-----------+--------------| |інфекціоністи | 24 | | | | | | | | |-----------------+-----+----------------+---------+---------+-------+------+-----------+--------------| |у тому числі | 25 | | | | | | | | |дитячі | | | | | | | | | |-----------------+-----+----------------+---------+---------+-------+------+-----------+--------------| |фізіотерапевти | 26 | | | | | | | | |-----------------+-----+----------------+---------+---------+-------+------+-----------+--------------| |лікарі з | 27 | | | | | | | | |лікувальної | | | | | | | | | |фізкультури | | | | | | | | | |-----------------+-----+----------------+---------+---------+-------+------+-----------+--------------| |лікарі зі | 28 | | | | | | | | |спортивної | | | | | | | | | |медицини | | | | | | | | | |-----------------+-----+----------------+---------+---------+-------+------+-----------+--------------| |лікарі з | 29 | | | | | | | | |функціональної | | | | | | | | | |діагностики | | | | | | | | | |-----------------+-----+----------------+---------+---------+-------+------+-----------+--------------| |хірурги | 30 | | | | | | | | |-----------------+-----+----------------+---------+---------+-------+------+-----------+--------------| |у тому числі | 31 | | | | | | | | |дитячі | | | | | | | | | |-----------------+-----+----------------+---------+---------+-------+------+-----------+--------------| |хірурги серцево- | 32 | | | | | | | | |судинні | | | | | | | | | |-----------------+-----+----------------+---------+---------+-------+------+-----------+--------------| |хірурги | 33 | | | | | | | | |торакальні | | | | | | | | | |-----------------+-----+----------------+---------+---------+-------+------+-----------+--------------| |хірурги- | 34 | | | | | | | | |проктологи | | | | | | | | | |-----------------+-----+----------------+---------+---------+-------+------+-----------+--------------| |ортопеди- | 35 | | | | | | | | |травматологи | | | | | | | | | |-----------------+-----+----------------+---------+---------+-------+------+-----------+--------------| |у тому числі | 36 | | | | | | | | |дитячі | | | | | | | | | |-----------------+-----+----------------+---------+---------+-------+------+-----------+--------------| |урологи | 37 | | | | | | | | |-----------------+-----+----------------+---------+---------+-------+------+-----------+--------------| |у тому числі | 38 | | | | | | | | |дитячі | | | | | | | | | |-----------------+-----+----------------+---------+---------+-------+------+-----------+--------------| |нейрохірурги | 39 | | | | | | | | |-----------------+-----+----------------+---------+---------+-------+------+-----------+--------------| |у тому числі | 40 | | | | | | | | |дитячі | | | | | | | | | |-----------------+-----+----------------+---------+---------+-------+------+-----------+--------------| |анестезіологи | 41 | х | х | х | х | х | х | х | |-----------------+-----+----------------+---------+---------+-------+------+-----------+--------------| |у тому числі | 42 | х | х | х | х | х | х | х | |дитячі | | | | | | | | | |-----------------+-----+----------------+---------+---------+-------+------+-----------+--------------| |ендоскопісти | 43 | | | | | | | | |-----------------+-----+----------------+---------+---------+-------+------+-----------+--------------| |онкологи | 44 | | | | | | | | |-----------------+-----+----------------+---------+---------+-------+------+-----------+--------------| |у тому числі | 45 | | | | | | | | |дитячі | | | | | | | | | |-----------------+-----+----------------+---------+---------+-------+------+-----------+--------------| |радіологи | 46 | | | | | х | х | х | |-----------------+-----+----------------+---------+---------+-------+------+-----------+--------------| |стоматологи | 47 | | | | | | | | |-----------------+-----+----------------+---------+---------+-------+------+-----------+--------------| |у тому числі | 48 | | | | | | | | |дитячі | | | | | | | | | |-----------------+-----+----------------+---------+---------+-------+------+-----------+--------------| |акушери- | 49 | | | | | | | | |гінекологи | | | | | | | | | |-----------------+-----+----------------+---------+---------+-------+------+-----------+--------------| |у тому числі | 50 | | | | | | | | |гінекологи | | | | | | | | | |дитячого та | | | | | | | | | |підліткового віку| | | | | | | | | |-----------------+-----+----------------+---------+---------+-------+------+-----------+--------------| |педіатри, усього | 51 | | | | | | | | |-----------------+-----+----------------+---------+---------+-------+------+-----------+--------------| |у тому числі | 52 | | | | | | | | |дільничні | | | | | | | | | |-----------------+-----+----------------+---------+---------+-------+------+-----------+--------------| |з них міських | 53 | | | | | | | | |дільниць | | | | | | | | | |-----------------+-----+----------------+---------+---------+-------+------+-----------+--------------| |педіатри- | 54 | | | | | | | | |неонатологи | | | | | | | | | |-----------------+-----+----------------+---------+---------+-------+------+-----------+--------------| |офтальмологи | 55 | | | | | | | | |-----------------+-----+----------------+---------+---------+-------+------+-----------+--------------| |у тому числі | 56 | | | | | | | | |дитячі | | | | | | | | | |-----------------+-----+----------------+---------+---------+-------+------+-----------+--------------| |отоларингологи | 57 | | | | | | | | |-----------------+-----+----------------+---------+---------+-------+------+-----------+--------------| |у тому числі | 58 | | | | | | | | |дитячі | | | | | | | | | |-----------------+-----+----------------+---------+---------+-------+------+-----------+--------------| |фтизіатри | 59 | | | | | | | | |-----------------+-----+----------------+---------+---------+-------+------+-----------+--------------| |у тому числі | 60 | | | | | | | | |дитячі | | | | | | | | | |-----------------+-----+----------------+---------+---------+-------+------+-----------+--------------| |невропатологи | 61 | | | | | | | | |-----------------+-----+----------------+---------+---------+-------+------+-----------+--------------| |у тому числі | 62 | | | | | | | | |неврологи дитячі | | | | | | | | | |-----------------+-----+----------------+---------+---------+-------+------+-----------+--------------| |рефлексотерапевти| 63 | | | | | | | | |-----------------+-----+----------------+---------+---------+-------+------+-----------+--------------| |психіатри | 64 | | | | | | | | |-----------------+-----+----------------+---------+---------+-------+------+-----------+--------------| |у тому числі | 65 | | | | | | | | |дитячі | | | | | | | | | |-----------------+-----+----------------+---------+---------+-------+------+-----------+--------------| |наркологи | 66 | | | | | | | | |-----------------+-----+----------------+---------+---------+-------+------+-----------+--------------| |психотерапевти | 67 | | | | | | | | |-----------------+-----+----------------+---------+---------+-------+------+-----------+--------------| |лікарі-психологи | 68 | | | | | | | | |-----------------+-----+----------------+---------+---------+-------+------+-----------+--------------| |сексопатологи | 69 | | | | | | | | |-----------------+-----+----------------+---------+---------+-------+------+-----------+--------------| |дерматовенерологи| 70 | | | | | | | | |-----------------+-----+----------------+---------+---------+-------+------+-----------+--------------| |у тому числі | 71 | | | | | | | | |дитячі | | | | | | | | | |-----------------+-----+----------------+---------+---------+-------+------+-----------+--------------| |патологоанатоми | 72 | х | х | х | х | х | х | х | |-----------------+-----+----------------+---------+---------+-------+------+-----------+--------------| |у тому числі | 73 | х | х | х | х | х | х | х | |дитячі | | | | | | | | | |-----------------+-----+----------------+---------+---------+-------+------+-----------+--------------| |бактеріологи | 74 | х | х | х | х | х | х | х | |-----------------+-----+----------------+---------+---------+-------+------+-----------+--------------| |лікарі- | 75 | х | х | х | х | х | х | х | |епідеміологи | | | | | | | | | |-----------------+-----+----------------+---------+---------+-------+------+-----------+--------------| |токсикологи | 76 | | | | | | | | |-----------------+-----+----------------+---------+---------+-------+------+-----------+--------------| |лікарі-лаборанти | 77 | х | х | х | х | х | х | х | |-----------------+-----+----------------+---------+---------+-------+------+-----------+--------------| |у тому числі | 78 | х | х | х | х | х | х | х | |лаборанти- | | | | | | | | | |генетики | | | | | | | | | |-----------------+-----+----------------+---------+---------+-------+------+-----------+--------------| |генетики | 79 | | | | | | | | |-----------------+-----+----------------+---------+---------+-------+------+-----------+--------------| |лікарі-імунологи | 80 | | | | | | | | |-----------------+-----+----------------+---------+---------+-------+------+-----------+--------------| |у тому числі | 81 | | | | | | | | |дитячі | | | | | | | | | |-----------------+-----+----------------+---------+---------+-------+------+-----------+--------------| |лікарі з | 82 | | | | | | | | |ультразвукової | | | | | | | | | |діагностики | | | | | | | | | |-----------------+-----+----------------+---------+---------+-------+------+-----------+--------------| |рентгенологи | 83 | | | | | х | х | х | |-----------------+-----+----------------+---------+---------+-------+------+-----------+--------------| |лікарі | 84 | | | | | х | х | х | |приймального | | | | | | | | | |відділення | | | | | | | | | |-----------------+-----+----------------+---------+---------+-------+------+-----------+--------------| |загальні | 85 | | | | | | | | |-----------------+-----+----------------+---------+---------+-------+------+-----------+--------------| |санологи | 86 | | | | | | | | |-----------------+-----+----------------+---------+---------+-------+------+-----------+--------------| |судово- | 87 | | | | | | | | |психіатричні | | | | | | | | | |експерти | | | | | | | | | |-----------------+-----+----------------+---------+---------+-------+------+-----------+--------------| |статистики | 88 | х | х | х | х | х | х | х | |-----------------+-----+----------------+---------+---------+-------+------+-----------+--------------| |методисти | 89 | х | х | х | х | х | х | х | |-----------------+-----+----------------+---------+---------+-------+------+-----------+--------------| |інтерни | 90 | | | | | | | | |-----------------+-----+----------------+---------+---------+-------+------+-----------+--------------| |інші | 91 | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 2102
Кількість відвідувань лікарів у відділеннях на госпрозрахунку
та спецкоштах 1 ________, у тому числі в госпрозрахункових
наркологічних кабінетах 2 ________, стоматологічних 3 _________
Таблиця 2103
Кількість відвідувань середнього медперсоналу на самостійному
прийомі, усього 1 _______, у тому числі на здоровпунктах 2 ______,
на фельдшерсько-акушерських пунктах (далі - ФАП) самостійних
центрів первинної медико-санітарної допомоги 3 _____, на ФАП, які
перебувають у структурі інших закладів охорони здоров'я 4 _____.
Крім того, кількість відвідувань середнього медичного персоналу
ФАП удома, всього 5 _____
Таблиця 2104
Кількість жінок (18 років і старших), що їх оглянуто
профілактично, усього 1 ________, у тому числі в оглядових
кабінетах 2 ________, з цитологічним дослідженням (із п. 1)
3 _________
Пологова допомога вдома
Таблиця 2400 ------------------------------------------------------------------ | Найменування |Номер рядка | Кількість пологів, що | | | | прийняті лікарями | | | |та середнім медперсоналом | | | |--------------------------| | | |усього | у тому числі | | | | |в сільських жінок | |------------------------+------------+-------+------------------| | А | Б | 1 | 2 | |------------------------+------------+-------+------------------| |Усього | 1 | | | |------------------------+------------+-------+------------------| |у тому числі без | 2 | | | |наступної | | | | |госпіталізації породіль | | | | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 2401 ------------------------------------------------------------------ | Найменування | Номер |З кількості народжених без | | | рядка |подальшої госпіталізації | | | |----------------------------| | | |усього | у тому числі | | | | |в сільських жителів | |---------------------------+-------+-------+--------------------| | А | Б | 1 | 2 | |---------------------------+-------+-------+--------------------| |Народилися живими | 1 | | | |---------------------------+-------+-------+--------------------| |у тому числі померло у | 2 | | | |віці 0-6 діб | | | | |---------------------------+-------+-------+--------------------| |Народилися мертвими | 3 | | | |---------------------------+-------+-------+--------------------| |Вакциновано проти | 4 | | | |туберкульозу | | | | ------------------------------------------------------------------
Профілактичні огляди, проведені
даним закладом
Таблиця 2510 ------------------------------------------------------------------ | Найменування |Номер рядка |Підлягало оглядам |Оглянуто | |----------------------+------------+------------------+---------| | А | Б | 1 | 2 | |----------------------+------------+------------------+---------| |Усього дітей віком | 1.0 | | | |15-17 років уключно | | | | |----------------------+------------+------------------+---------| |у тому числі: | 1.1 | | | |----------------------+------------+------------------+---------| |студентів вищих | | | | |навчальних закладів | | | | |різних рівнів | | | | |акредитації | | | | |----------------------+------------+------------------+---------| |учнів системи | 1.2 | | | |профтехосвіти | | | | |----------------------+------------+------------------+---------| |учнів загальноосвітніх| 1.3 | | | |навчальних закладів | | | | |----------------------+------------+------------------+---------| |дітей віком | 1.4 | | | |15-17 років уключно, | | | | |що зайняті в | | | | |промисловості, | | | | |сільському | | | | |господарстві та інших | | | | |галузях | | | | |----------------------+------------+------------------+---------| |дітей віком | 1.5 | | | |15-17 років уключно, | | | | |що не працюють та не | | | | |навчаються | | | | |----------------------+------------+------------------+---------| |із загальної кількості| 2.0 | | | |дітей віком | | | | |15-17 років уключно | | | | |(ряд. 1.0) - юнаки | | | | |----------------------+------------+------------------+---------| |Крім того, учні | 3.0 | | | |системи профтехосвіти,| | | | |студенти вищих | | | | |навчальних закладів | | | | |різних рівнів | | | | |акредитації (віком від| | | | |18 років і старші) | | | | |----------------------+------------+------------------+---------| |Категорії населення, | 4.0 | | | |що їх оглянуто в | | | | |порядку періодичних | | | | |оглядів, усього | | | | |----------------------+------------+------------------+---------| |у тому числі: | | | | |робітники промислових | 4.1 | | | |підприємств | | | | |----------------------+------------+------------------+---------| |працівники установ | 4.2 | | | |та організацій | | | | |Міністерства аграрної | | | | |політики | | | | |----------------------+------------+------------------+---------| |інші категорії | 4.3 | | | |населення, що | | | | |підлягають періодичним| | | | |оглядам | | | | |----------------------+------------+------------------+---------| |Сільських жителів, | 5.0 | | | |усього (з рядків 1.0, | | | | |3.0, 4.0) | | | | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 2511
Із загальної кількості дітей віком 15-17 років включно, які
перебували в звітному році під диспансерним наглядом протягом
року, було госпіталізовано 1 ______, у тому числі юнаків
2 _______, направлено на санаторно-курортне лікування 3 ______ , у
тому числі юнаків 4 _______, мали потребу в оперативному лікуванні
5 _______, у тому числі юнаків 6 _______, оперовано 7 _______, у
тому числі юнаків 8 ______, мали потребу в корекції зору 9 ______,
у тому числі юнаків 10 _______, забезпечено корегуючими окулярами
11 ______, у тому числі юнаків 12 _______
Таблиця 2512
Оглянуто профілактично з метою виявлення хворих на
туберкульоз, усього 1 _______, у тому числі дітей віком: до
14 років включно 2 ______, 15-17 років включно 3_______. Крім
того, дітей віком 15-17 років включно (методом
туберкулінодіагностики) 4 _________. Сільських жителів, усього (із
п. 1) 5 ________
Таблиця 2513
Обстежено з метою виявлення хворих на сифіліс, усього
1 ________
Диспансерний нагляд
за ветеранами війни (кількість)
Таблиця 2600 ------------------------------------------------------------------ | Найменування | Номер |Учасники |Інваліди|Учасники|Особи, що | | | рядка | бойових | війни | війни |прирівнені | | | | дій | | | за | | | | | | |пільгами(*)| |---------------+--------+---------+--------+--------+-----------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | |---------------+--------+---------+--------+--------+-----------| |Перебувало на | 1 | | | | | |обліку на | | | | | | |початок | | | | | | |звітного року | | | | | | |---------------+--------+---------+--------+--------+-----------| |Узято на облік | 2 | | | | | |протягом | | | | | | |звітного року | | | | | | |---------------+--------+---------+--------+--------+-----------| |Знято з обліку | 3 | | | | | |протягом | | | | | | |звітного року | | | | | | |---------------+--------+---------+--------+--------+-----------| |у тому числі: | | | | | | |виїхали | 4 | | | | | |---------------+--------+---------+--------+--------+-----------| |померли | 5 | | | | | |---------------+--------+---------+--------+--------+-----------| |Перебувало під | 6 | | | | | |диспансерним | | | | | | |наглядом на | | | | | | |кінець звітного| | | | | | |року | | | | | | |---------------+--------+---------+--------+--------+-----------| |у тому числі за| | | | | | |групами | | | | | | |інвалідності: | | | | | | |I | 7 | | | | | |---------------+--------+---------+--------+--------+-----------| |II | 8 | | | | | |---------------+--------+---------+--------+--------+-----------| |III | 9 | | | | | |---------------+--------+---------+--------+--------+-----------| |Перебувало під | | | | | | |диспансерним | | | | | | |наглядом: | | | | | | |терапевтів | 10 | | | | | |---------------+--------+---------+--------+--------+-----------| |хірургів | 11 | | | | | |---------------+--------+---------+--------+--------+-----------| |невропатологів | 12 | | | | | |---------------+--------+---------+--------+--------+-----------| |ортопедів | 13 | | | | | |---------------+--------+---------+--------+--------+-----------| |психіатрів | 14 | | | | | |---------------+--------+---------+--------+--------+-----------| |урологів | 15 | | | | | |---------------+--------+---------+--------+--------+-----------| |офтальмологів | 16 | | | | | |---------------+--------+---------+--------+--------+-----------| |інших | 17 | | | | | |спеціалістів | | | | | | |---------------+--------+---------+--------+--------+-----------| |Отримали | 18 | | | | | |стаціонарне | | | | | | |лікування | | | | | | |---------------+--------+---------+--------+--------+-----------| |Отримали | 19 | | | | | |санаторно- | | | | | | |курортне | | | | | | |лікування(**) | | | | | | ------------------------------------------------------------------ ______________
* Відображається кількість осіб, на яких поширюється чинність
Закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту", та особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. ** Ураховуючи путівки, отримані у відділах соціального
забезпечення, охорони здоров'я, профспілкових організаціях,
військкоматах.
Таблиця 2610
Кількість жінок, що перебувають під диспансерним наглядом,
яким уведені внутрішньоматкові спіралі, усього 1 ________, у тому
числі ті, яким уведені внутрішньоматкові спіралі в звітному році
2 ________; кількість жінок, які використовують гормональні
контрацептиви 3 _________
Робота стоматологічного
(зуболікарського) кабінету
Таблиця 2700 ----------------------------------------------------------------------------------- |Найменування|Номер| Кількість | Усього | Профілактична робота |Відпра-| | |рядка| відвідувань до |сановано| |цьовано| | | | стоматологів і | в | | УОП | | | | зубних лікарів |порядку | | | | | |--------------------|планової|------------------------| | | | |усьо-|у тому | пер- |санації |огляну-|з числа|сановано| | | | | го | числі | вин- | та за | то в |огляну-|з числа | | | | | |сільсь-|ні(*) |звернен-|порядку| тих |тих, що | | | | | | кими | (із | нями | пла- |потре- | потре- | | | | | | жите- |гр. 1)| | нової | бують | бували | | | | | | лями | | |санації|санації|санації | | |------------+-----+-----+-------+------+--------+-------+-------+--------+-------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |------------+-----+-----+-------+------+--------+-------+-------+--------+-------| |Усього | 1 | | | | | | | | | |------------+-----+-----+-------+------+--------+-------+-------+--------+-------| |у тому числі| 2 | | | | | | | | | |діти віком | | | | | | | | | | |0-17 років | | | | | | | | | | |включно | | | | | | | | | | |------------+-----+-----+-------+------+--------+-------+-------+--------+-------| |з них (з | 3 | | | | | | | | | |ряд. 1) у | | | | | | | | | | |госпроз- | | | | | | | | | | |рахункових | | | | | | | | | | |полікліні- | | | | | | | | | | |ках, | | | | | | | | | | |відділеннях | | | | | | | | | | |(кабінетах),| | | | | | | | | | |усього | | | | | | | | | | |------------+-----+-----+-------+------+--------+-------+-------+--------+-------| |у тому числі| 4 | | | | | | | | | |діти віком | | | | | | | | | | |0-17 років | | | | | | | | | | |включно | | | | | | | | | | |(з ряд. 3) | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------- ______________
* Первинним уважається звернення за стоматологічною
допомогою, що здійснено вперше в звітному році, незалежно від
характеру звернення.
Таблиця 2701
Кількість пролікованих зубів у звітному році з приводу
карієсу, усього 1 _______, у тому числі у дітей віком 0-17 років
включно 2 ________; з ускладненим карієсом (із п. 1), усього
3 ________, у тому числі у дітей віком 0-17 років включно
(із п. 3) 4 ________; проведено курс лікування захворювань
слизової оболонки порожнини рота, усього 5 ________, у тому числі
у дітей віком 0-17 років включно 6 ________
Таблиця 2702
Кількість осіб, що отримали зубні протези, апарати, усього
1 _______, у тому числі сільські жителі 2 _______. Кількість
виготовлених одиночних коронок, штифтових зубів, вкладок,
напівкоронок, усього 3 _______, у тому числі литих 4 _______,
місткоподібних протезів, усього 5 _______, у тому числі
суцільнолитих 6 ________, знімних протезів, усього 7 _______, у
тому числі бюгельних суцільнолитих 8 ________, постійних шин і
шинопротезів, усього 9 _______, у тому числі суцільнолитих
10 _______, щелепно-лицьових протезів і апаратів, усього
11 _______, одиниць металокераміки і фарфору 12 ________, зубних
імплантатів 13 ________
Таблиця 2703
Кількість осіб, які вперше оглянуті лікарем-ортодонтом,
усього 1 _______, у тому числі дітей віком 0-17 років включно
2 _______. Закінчили ортодонтичне лікування, усього 3 _______, у
тому числі діти віком 0-17 років включно 4 ________. Кількість
виготовлених ортодонтичних апаратів, усього 5 ________, у тому
числі знімних 6 _______, незнімних 7 ________. Кількість дітей
віком 0-17 років включно, яким виготовили протези, усього
8 _________, у тому числі знімних 9 _______, незнімних 10 _______.
Кількість дітей віком 0-17 років включно, яких узято на
профілактичні заходи 11 _______
Хірургічна робота
амбулаторно-поліклінічного закладу
(підрозділу)
Таблиця 2800 ------------------------------------------------------------------ | Найменування |Номер рядка | Кількість | У тому числі | | операцій | | операцій, | сільським | | | | проведених в | жителям | | | | амбулаторно- | | | | | поліклінічному | | | | | закладі | | | | | (підрозділі), | | | | | усього | | |-----------------+------------+----------------+----------------| | А | Б | 1 | 2 | |-----------------+------------+----------------+----------------| |Усього операцій | 1.0 | | | |-----------------+------------+----------------+----------------| |у тому числі: | | | | |операції на | | | | |органах зору | 2.0 | | | |-----------------+------------+----------------+----------------| |з них | 2.1 | | | |мікрохірургічні | | | | |-----------------+------------+----------------+----------------| |із числа операцій| 2.2 | | | |на органах зору з| | | | |приводу: глаукоми| | | | |-----------------+------------+----------------+----------------| |катаракти | 2.3 | | | |-----------------+------------+----------------+----------------| |операції | 3.0 | | | |на органах вуха, | | | | |горла, носа | | | | |-----------------+------------+----------------+----------------| |з них на вусі | 3.1 | | | |-----------------+------------+----------------+----------------| |операції на | 4.0 | | | |щелепно-лицьовій | | | | |ділянці та | | | | |ротовій порожнині| | | | |-----------------+------------+----------------+----------------| |операції | 5.0 | | | |на судинах | | | | |-----------------+------------+----------------+----------------| |операції | 6.0 | | | |на органах | | | | |черевної | | | | |порожнини | | | | |-----------------+------------+----------------+----------------| |з них з приводу | 6.1 | | | |незащемленої | | | | |грижі | | | | |-----------------+------------+----------------+----------------| |операції | 7.0 | | | |на сечостатевій | | | | |системі | | | | |-----------------+------------+----------------+----------------| |з них операції на| 7.1 | | | |жіночих статевих | | | | |органах | | | | |-----------------+------------+----------------+----------------| |операції на | 8.0 | | | |кістково-м'язовій| | | | |системі | | | | |-----------------+------------+----------------+----------------| |операції на | 9.0 | | | |молочній залозі | | | | |-----------------+------------+----------------+----------------| |операції на шкірі| 10.0 | | | |та підшкірній | | | | |клітковині | | | | |-----------------+------------+----------------+----------------| |інші | 11.0 | | | |-----------------+------------+----------------+----------------| |Крім того, | 12.0 | | | |видалення зубів | | | | |та коренів | | | | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 2801
Кількість оперованих хворих, усього 1 _________, у тому числі
дітей віком 0-17 років включно 2 ________; сільських жителів (із
п. 1) 3 _________
Розділ III. Діяльність стаціонару
Ліжковий фонд та його використання
Таблиця 3100 ---------------------------------------------------------------------------------------- |Профіль|Номер| Кількість ліжок, | У звітному році (кількість) |Проведено|Кількість| | ліжок |рядка| фактично |---------------------------------| хворими | ліжко- | | | | розгорнутих та |надійшло|у тому |виписано|померло| ліжко- | днів | | | | згорнутих на |хворих, | числі | хворих | | днів |згортання| | | | ремонт | усього | дітей | | | | в | | | |------------------| | віком | | | |зв'язку з| | | | на |середньо-| | 0-17 | | | |ремонтом | | | | кінець | річних | | років | | | |та іншими| | | |звітного| | |включно| | | |причинами| | | | року | | | | | | | | |-------+-----+--------+---------+--------+-------+--------+-------+---------+---------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |-------+-----+--------+---------+--------+-------+--------+-------+---------+---------| |Усього | 78 | | | | | | | | | |-------+-----+--------+---------+--------+-------+--------+-------+---------+---------| |у тому | | | | | | | | | | |числі: | | | | | | | | | | |-------+-----+--------+---------+--------+-------+--------+-------+---------+---------| | | | | | | | | | | | |-------+-----+--------+---------+--------+-------+--------+-------+---------+---------| | | | | | | | | | | | |-------+-----+--------+---------+--------+-------+--------+-------+---------+---------| | | | | | | | | | | | |-------+-----+--------+---------+--------+-------+--------+-------+---------+---------| | | | | | | | | | | | |-------+-----+--------+---------+--------+-------+--------+-------+---------+---------| | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 3101
З кількості осіб, які виписані, обстежено серологічно з метою
виявлення хворих на сифіліс 1 ________, у тому числі хворих, що
перебували на терапевтичних та неврологічних ліжках 2 ________
Таблиця 3102
Кількість сільських жителів, що надійшли в стаціонар
1 _________
Таблиця 3103
Із загальної кількості ліжок - госпрозрахункові ліжка
1 _________
Склад хворих у стаціонарі,
строки та результат лікування (кількість)
Таблиця 3220 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Найменування класів|Номер| Шифр |А. Дорослі віком 18 років| Б. Діти віком 0-17 років включно | | та окремих хвороб |рядка|відповідно | і старші | | | | | до |-------------------------+--------------------------------------| | | |МКХ-10 |виписано|проведено | по-|випи-|у тому|проведено |померло|у тому| | | | | хворих |виписаними|мерло|сано |числі |виписаними| |числі | | | | | |ліжко-днів| |хво- |віком |ліжко-днів| |віком | | | | | | | | рих | до | | | до | | | | | | | | |1 року| | |1 року| | | | | | | | | | | | | |-------------------+-----+------------+--------+----------+-----+-----+------+----------+-------+------| | А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |-------------------+-----+------------+--------+----------+-----+-----+------+----------+-------+------| |Усього | 1.0 | A00-T98 | | | | | | | | | |-------------------+-----+------------+--------+----------+-----+-----+------+----------+-------+------| |у тому числі: | | | | | | | | | | | |Деякі інфекційні та| | | | | | | | | | | |паразитарні хвороби| 2.0 | A00-B99 | | | | | | | | | |-------------------+-----+------------+--------+----------+-----+-----+------+----------+-------+------| |з них: кишкові | 2.1 | A00-A09 | | | | | | | | | |інфекції | | | | | | | | | | | |-------------------+-----+------------+--------+----------+-----+-----+------+----------+-------+------| |туберкульоз | 2.2 | A15.0-9, | | | | | | | | | |легенів та | | A16.0-9, | | | | | | | | | |позалегеневий | | A19.0- | | | | | | | | | |туберкульоз | | част. I | | | | | | | | | |органів дихання | | A19.8- | | | | | | | | | | | | част. I | | | | | | | | | |-------------------+-----+------------+--------+----------+-----+-----+------+----------+-------+------| |менінгококова | 2.3 | A39 | | | | | | | | | |інфекція | | | | | | | | | | | |-------------------+-----+------------+--------+----------+-----+-----+------+----------+-------+------| |септицемії | 2.4 | A40-A41 | | | | | | | | | |-------------------+-----+------------+--------+----------+-----+-----+------+----------+-------+------| |вірусний гепатит | 2.5 | B15-B19 | | | | | | | | | |-------------------+-----+------------+--------+----------+-----+-----+------+----------+-------+------| |у тому числі: | 2.6 | B18.0.1 | | | | | | | | | |хронічний вірусний | | | | | | | | | | | |гепатит B | | | | | | | | | | | |-------------------+-----+------------+--------+----------+-----+-----+------+----------+-------+------| |хронічний вірусний | 2.7 | B18.2 | | | | | | | | | |гепатит C | | | | | | | | | | | |-------------------+-----+------------+--------+----------+-----+-----+------+----------+-------+------| |Новоутворення | 3.0 | C00-D48 | | | | | | | | | |-------------------+-----+------------+--------+----------+-----+-----+------+----------+-------+------| |з них злоякісні | 3.1 | C00-C97 | | | | | | | | | |новоутворення | | | | | | | | | | | |-------------------+-----+------------+--------+----------+-----+-----+------+----------+-------+------| |у тому числі | 3.2 | C81-C96 | | | | | | | | | |злоякісні | | | | | | | | | | | |новоутворення | | | | | | | | | | | |лімфоїдної, | | | | | | | | | | | |кровотворної | | | | | | | | | | | |та споріднених з | | | | | | | | | | | |ними тканин | | | | | | | | | | | |-------------------+-----+------------+--------+----------+-----+-----+------+----------+-------+------| |Хвороби крові, | 4.0 | D50-D89 | | | | | | | | | |кровотворних | | | | | | | | | | | |органів і окремі | | | | | | | | | | | |порушення із | | | | | | | | | | | |залученням | | | | | | | | | | | |імунного механізму | | | | | | | | | | | |-------------------+-----+------------+--------+----------+-----+-----+------+----------+-------+------| |з них: анемії | 4.1 | D50-D64 | | | | | | | | | |-------------------+-----+------------+--------+----------+-----+-----+------+----------+-------+------| |порушення | 4.2 | D65-D69 | | | | | | | | | |згортання крові, | | | | | | | | | | | |пурпура, інші | | | | | | | | | | | |геморагічні стани | | | | | | | | | | | |-------------------+-----+------------+--------+----------+-----+-----+------+----------+-------+------| |Хвороби ендокринної| 5.0 | E00-E90 | | | | | | | | | |системи, розладу | | | | | | | | | | | |харчування, | | | | | | | | | | | |порушення обміну | | | | | | | | | | | |речовин | | | | | | | | | | | |-------------------+-----+------------+--------+----------+-----+-----+------+----------+-------+------| |з них: | | | | | | | | | | | |-------------------+-----+------------+--------+----------+-----+-----+------+----------+-------+------| |дифузний зоб | 5.1 |E01.0, E04.0| | | | | х | | | х | |II-III ступенів | | | | | | | | | | | |-------------------+-----+------------+--------+----------+-----+-----+------+----------+-------+------| |набутий | 5.2 | E01.8, E03 | | | | | | | | | |гіпотиреоз та інші | | | | | | | | | | | |форми гіпотиреозу | | | | | | | | | | | |-------------------+-----+------------+--------+----------+-----+-----+------+----------+-------+------| |цукровий діабет | 5.3 | E10-E14 | | | | | | | | | |-------------------+-----+------------+--------+----------+-----+-----+------+----------+-------+------| |Розлади психіки та | 6.0 | F00-F99 | | | | | | | | | |поведінки | | | | | | | | | | | |-------------------+-----+------------+--------+----------+-----+-----+------+----------+-------+------| |Хвороби нервової | 7.0 | G00-G99 | | | | | | | | | |системи | | | | | | | | | | | |-------------------+-----+------------+--------+----------+-----+-----+------+----------+-------+------| |з них: запальні | 7.1 | G00, G03, | | | | | | | | | |хвороби центральної| | G04, G06, | | | | | | | | | |нервової системи | | G08, G09 | | | | | | | | | |-------------------+-----+------------+--------+----------+-----+-----+------+----------+-------+------| |транзиторні | 7.2 | G45 | | | | | х | | | х | |церебральні | | | | | | | | | | | |ішемічні напади | | | | | | | | | | | |та споріднені | | | | | | | | | | | |синдроми | | | | | | | | | | | |-------------------+-----+------------+--------+----------+-----+-----+------+----------+-------+------| |церебральний | 7.3 | G80-G83 | | | | | | | | | |параліч та інші | | | | | | | | | | | |паралітичні | | | | | | | | | | | |синдроми | | | | | | | | | | | |-------------------+-----+------------+--------+----------+-----+-----+------+----------+-------+------| |Хвороби ока та | 8.0 | H00-H59 | | | | | | | | | |придаткового | | | | | | | | | | | |апарата | | | | | | | | | | | |-------------------+-----+------------+--------+----------+-----+-----+------+----------+-------+------| |Хвороби вуха та | 9.0 | H60-H95 | | | | | | | | | |соскоподібного | | | | | | | | | | | |відростка | | | | | | | | | | | |-------------------+-----+------------+--------+----------+-----+-----+------+----------+-------+------| |з них гострий | 9.1 | H65.0.1 | | | | | | | | | |отит середнього | | H66.0 | | | | | | | | | |вуха | | | | | | | | | | | |-------------------+-----+------------+--------+----------+-----+-----+------+----------+-------+------| |Хвороби системи | 10.0| I00-I99 | | | | | | | | | |кровообігу | | | | | | | | | | | |-------------------+-----+------------+--------+----------+-----+-----+------+----------+-------+------| |з них: гостра | 10.1| I00-I02 | | | | | | | | | |ревматична гарячка | | | | | | | | | | | |-------------------+-----+------------+--------+----------+-----+-----+------+----------+-------+------| |хронічні ревматичні| 10.2| I05-I09 | | | | | | | | | |хвороби серця | | | | | | | | | | | |-------------------+-----+------------+--------+----------+-----+-----+------+----------+-------+------| |гіпертонічна | 10.3| I10-I13 | | | | | х | | | х | |хвороба (без | | | | | | | | | | | |згадування про | | | | | | | | | | | |ішемічну хворобу | | | | | | | | | | | |серця та судинні | | | | | | | | | | | |ураження мозку) | | | | | | | | | | | |-------------------+-----+------------+--------+----------+-----+-----+------+----------+-------+------| |ішемічна хвороба | 10.4| I20-I25 | | | | | х | | | х | |серця | | | | | | | | | | | |-------------------+-----+------------+--------+----------+-----+-----+------+----------+-------+------| |у тому числі: | | | | | | х | х | х | х | х | |стенокардія | 10.5| I20 | | | | | | | | | |-------------------+-----+------------+--------+----------+-----+-----+------+----------+-------+------| |гострий | 10.6| I21-I22 | | | | х | х | х | х | х | |інфаркт міокарда | | | | | | | | | | | |-------------------+-----+------------+--------+----------+-----+-----+------+----------+-------+------| |інші форми | 10.7| I24 | | | | х | х | х | х | х | |гострої ішемічної | | | | | | | | | | | |хвороби серця | | | | | | | | | | | |-------------------+-----+------------+--------+----------+-----+-----+------+----------+-------+------| |цереброваскулярні | 10.8| I60-I69 | | | | | | | | | |хвороби | | | | | | | | | | | |-------------------+-----+------------+--------+----------+-----+-----+------+----------+-------+------| |у тому числі: | | | | | | | | | | | |внутрішньочерепний | | | | | | | | | | | |крововилив | 10.9| I60-I62 | | | | | | | | | |-------------------+-----+------------+--------+----------+-----+-----+------+----------+-------+------| |інфаркт |10.10| I63 | | | | х | х | х | х | х | |головного мозку | | | | | | | | | | | |-------------------+-----+------------+--------+----------+-----+-----+------+----------+-------+------| |інсульт, |10.11| I64 | | | | х | х | х | х | х | |неуточнений як | | | | | | | | | | | |крововилив або | | | | | | | | | | | |інфаркт мозку | | | | | | | | | | | |-------------------+-----+------------+--------+----------+-----+-----+------+----------+-------+------| |Хвороби органів |11.0 | J00-J99 | | | | | | | | | |дихання | | | | | | | | | | | |-------------------+-----+------------+--------+----------+-----+-----+------+----------+-------+------| |з них: пневмонії |11.1 | J12-J16, | | | | | | | | | | | | J18 | | | | | | | | | |-------------------+-----+------------+--------+----------+-----+-----+------+----------+-------+------| |інші обструктивні |11.2 | J44.0,1,9 | | | | | | | | | |хвороби легень | | | | | | | | | | | |-------------------+-----+------------+--------+----------+-----+-----+------+----------+-------+------| |бронхіт хронічний |11.3 | J44.8.2 | | | | | | | | | |обструктивний | | | | | | | | | | | |-------------------+-----+------------+--------+----------+-----+-----+------+----------+-------+------| |бронхіальна астма |11.4 | J45-J46 | | | | | | | | | |-------------------+-----+------------+--------+----------+-----+-----+------+----------+-------+------| |бронхоектатична |11.5 | J47 | | | | | х | | | х | |хвороба | | | | | | | | | | | |-------------------+-----+------------+--------+----------+-----+-----+------+----------+-------+------| |Хвороби органів |12.0 | K00-K93 | | | | | | | | | |травлення | | | | | | | | | | | |-------------------+-----+------------+--------+----------+-----+-----+------+----------+-------+------| |з них: |12.1 | K04-K14 | | | | | | | | | |хвороби ротової | | | | | | | | | | | |порожнини, залоз та| | | | | | | | | | | |щелеп | | | | | | | | | | | |-------------------+-----+------------+--------+----------+-----+-----+------+----------+-------+------| |гастро- |12.2 | K21 | | | | | | | | | |езофагеальний | | | | | | | | | | | |рефлюкс | | | | | | | | | | | |-------------------+-----+------------+--------+----------+-----+-----+------+----------+-------+------| |виразка шлунка та |12.3 | K25-K27 | | | | | х | | | х | |12-палої кишки | | | | | | | | | | | |-------------------+-----+------------+--------+----------+-----+-----+------+----------+-------+------| |у тому числі |12.4 |K25.1,2,5,6,| | | | | х | | | х | |проривна виразка | |K26.1,2,5,6 | | | | | | | | | |шлунка та 12-палої | | | | | | | | | | | |кишки | | | | | | | | | | | |-------------------+-----+------------+--------+----------+-----+-----+------+----------+-------+------| |гастрит та доуденіт|12.5 | K29 | | | | | х | | | х | |-------------------+-----+------------+--------+----------+-----+-----+------+----------+-------+------| |у тому числі |12.6 | K29.0.1 | | | | | х | | | х | |гострий | | | | | | | | | | | |геморагічний та | | | | | | | | | | | |інші гострі | | | | | | | | | | | |гастрити | | | | | | | | | | | |-------------------+-----+------------+--------+----------+-----+-----+------+----------+-------+------| |диспепсії |12.7 | K30 | | | | | | | | | |-------------------+-----+------------+--------+----------+-----+-----+------+----------+-------+------| |гострий апендицит |12.8 | K35 | | | | | | | | | |-------------------+-----+------------+--------+----------+-----+-----+------+----------+-------+------| |грижа |12.9 | K40-K46 | | | | | | | | | |-------------------+-----+------------+--------+----------+-----+-----+------+----------+-------+------| |у тому числі |12.10|K40.0,1,3,4,| | | | | | | | | |защемлена грижа (з | |K41.0,1,3,4,| | | | | | | | | |непрохідністю, | | K42.0,1- | | | | | | | | | |гангреною) | | K46.0,1 | | | | | | | | | |-------------------+-----+------------+--------+----------+-----+-----+------+----------+-------+------| |хвороба Крона |12.11| K50 | | | | | | | | | |-------------------+-----+------------+--------+----------+-----+-----+------+----------+-------+------| |неспецифічний |12.12| K51 | | | | | | | | | |виразковий коліт | | | | | | | | | | | |-------------------+-----+------------+--------+----------+-----+-----+------+----------+-------+------| |синдром |12.13| K58 | | | | | | | | | |подразненого | | | | | | | | | | | |кишечника | | | | | | | | | | | |-------------------+-----+------------+--------+----------+-----+-----+------+----------+-------+------| |цироз печінки |12.14| K70.3, | | | | | х | | | х | | | | K71.7, | | | | | | | | | | | | K74.3-6 | | | | | | | | | |-------------------+-----+------------+--------+----------+-----+-----+------+----------+-------+------| |жовчнокам'яна |12.15| K80, K81, | | | | | | | | | |хвороба, | | K82.2 | | | | | | | | | |холецистит, | | K83.0 | | | | | | | | | |холангіт | | | | | | | | | | | |-------------------+-----+------------+--------+----------+-----+-----+------+----------+-------+------| |у тому числі |12.16| K80.0, | | | | | х | | | х | |гострий холецистит | | K81.0, | | | | | | | | | | | | K82.2 | | | | | | | | | |-------------------+-----+------------+--------+----------+-----+-----+------+----------+-------+------| |хвороби |12.17| K85-K86 | | | | | | | | | |підшлункової залози| | | | | | | | | | | |-------------------+-----+------------+--------+----------+-----+-----+------+----------+-------+------| |у тому числі |12.18| K85 | | | | | х | | | х | |гострий панкреатит | | | | | | | | | | | |-------------------+-----+------------+--------+----------+-----+-----+------+----------+-------+------| |целіакія |12.19| K90.0 | | | | | | | | | |-------------------+-----+------------+--------+----------+-----+-----+------+----------+-------+------| |Хвороби шкіри |13.0 | L00-L99 | | | | | | | | | |та підшкірної | | | | | | | | | | | |клітковини | | | | | | | | | | | |-------------------+-----+------------+--------+----------+-----+-----+------+----------+-------+------| |Хвороби |14.0 | M00-M99 | | | | | | | | | |кістково-м'язової | | | | | | | | | | | |системи та | | | | | | | | | | | |сполучної тканини | | | | | | | | | | | |-------------------+-----+------------+--------+----------+-----+-----+------+----------+-------+------| |з них: ревматоїдний|14.1 | М05-М06, | | | | | х | | | х | |артрит та інші | | М08, | | | | | | | | | |запальні артропатії| | М10-М13 | | | | | | | | | |-------------------+-----+------------+--------+----------+-----+-----+------+----------+-------+------| |у тому числі |14.2 | M05-M06 | | | | | х | | | х | |ревматоїдний артрит| | | | | | | | | | | |-------------------+-----+------------+--------+----------+-----+-----+------+----------+-------+------| |остеомієліт |14.3 | M86 | | | | | | | | | |-------------------+-----+------------+--------+----------+-----+-----+------+----------+-------+------| |інші |14.4 | М40-М43 | | | | | х | | | х | |дорсопатії, | | М46-М48 | | | | | | | | | |спондилопатії | | М53-М54 | | | | | | | | | |-------------------+-----+------------+--------+----------+-----+-----+------+----------+-------+------| |Хвороби |15.0 | N00-N99 | | | | | | | | | |сечостатевої | | | | | | | | | | | |системи | | | | | | | | | | | |-------------------+-----+------------+--------+----------+-----+-----+------+----------+-------+------| |з них: гострий |15.1 | N00 | | | | | | | | | |гломерулонефрит | | | | | | | | | | | |-------------------+-----+------------+--------+----------+-----+-----+------+----------+-------+------| |хронічний |15.2 | N03 | | | | | | | | | |гломерулонефрит | | | | | | | | | | | |-------------------+-----+------------+--------+----------+-----+-----+------+----------+-------+------| |інфекції нирок |15.3 | N10-N12 | | | | | | | | | |-------------------+-----+------------+--------+----------+-----+-----+------+----------+-------+------| |у тому числі |15.4 | N11 | | | | | | | | | |хронічний | | | | | | | | | | | |пієлонефрит | | | | | | | | | | | |-------------------+-----+------------+--------+----------+-----+-----+------+----------+-------+------| |камені нирок |15.5 | N20 | | | | | х | | | х | |і сечоводу | | | | | | | | | | | |-------------------+-----+------------+--------+----------+-----+-----+------+----------+-------+------| |хвороби |15.6 | N40-N42 | | | | х | х | х | х | х | |передміхурової | | | | | | | | | | | |залози | | | | | | | | | | | |-------------------+-----+------------+--------+----------+-----+-----+------+----------+-------+------| |Вагітність, |16.0 | O00-O99 | | | | | х | | | х | |пологи та | | | | | | | | | | | |післяпологовий | | | | | | | | | | | |період | | | | | | | | | | | |-------------------+-----+------------+--------+----------+-----+-----+------+----------+-------+------| |Окремі стани, що |17.0 | P00-P96 | х | х | х | | | | | | |виникають у | | | | | | | | | | | |перинатальному | | | | | | | | | | | |періоді | | | | | | | | | | | |-------------------+-----+------------+--------+----------+-----+-----+------+----------+-------+------| |Уроджені аномалії |18.0 | Q00-Q99 | | | | | | | | | |(вади розвитку), | | | | | | | | | | | |деформації і | | | | | | | | | | | |хромосомні | | | | | | | | | | | |порушення | | | | | | | | | | | |-------------------+-----+------------+--------+----------+-----+-----+------+----------+-------+------| |Симптоми, ознаки |19.0 | R00-R99 | | | | | | | | | |та відхилення від | | | | | | | | | | | |норми, що виявлені | | | | | | | | | | | |при лабораторних та| | | | | | | | | | | |клінічних | | | | | | | | | | | |дослідженнях, не | | | | | | | | | | | |класифіковані в | | | | | | | | | | | |інших рубриках | | | | | | | | | | | |-------------------+-----+------------+--------+----------+-----+-----+------+----------+-------+------| |Травми, отруєння |20.0 | S00-T98 | | | | | | | | | |та деякі інші | | | | | | | | | | | |наслідки дії | | | | | | | | | | | |зовнішніх причин | | | | | | | | | | | |-------------------+-----+------------+--------+----------+-----+-----+------+----------+-------+------| |з них: переломи |20.1 | S02, S12, | | | | | | | | | |кісток черепа, | | S22, S32, | | | | | | | | | |хребта, кісток | | T02, T08 | | | | | | | | | |тулуба, переломи в | | | | | | | | | | | |декількох | | | | | | | | | | | |ділянках тіла | | | | | | | | | | | |-------------------+-----+------------+--------+----------+-----+-----+------+----------+-------+------| |внутрішньочерепні |20.2 | S06 | | | | | | | | | |травми | | | | | | | | | | | |-------------------+-----+------------+--------+----------+-----+-----+------+----------+-------+------| |травми інших |20.3 | S26, S27, | | | | | | | | | |внутрішніх органів,| | S36, S37 | | | | | | | | | |грудної, черевної | | | | | | | | | | | |порожнини і таза | | | | | | | | | | | |-------------------+-----+------------+--------+----------+-----+-----+------+----------+-------+------| |термічні та |20.4 | T20-T32 | | | | | | | | | |хімічні опіки | | | | | | | | | | | |-------------------+-----+------------+--------+----------+-----+-----+------+----------+-------+------| |отруєння ліками та |20.5 | T36-T50 | | | | | | | | | |біологічними | | | | | | | | | | | |речовинами | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 3221
Крім того, кількість хворих, які переведені в інші стаціонари
1 _______, у тому числі новонароджені 2 ______; з інфарктом
міокарда 3 _______; особи, які госпіталізовано для обстеження та
які виявилися здоровими 4 ________
Із загальної кількості померлих
новонароджених померло в перші 0-6 діб
після народження
Таблиця 3222 ----------------------------------------------------------------------------------------- |Найменування|Номер| Маса тіла при народженні в грамах |Із загальної кількості| | |рядка| | померлих | | | |---------------------------------------------+----------------------| | | |до |500-|1000-|1500-|2000-|2500-|3000-|3500 і|недоноше-| померло в | | | |500|999 |1499 |1999 |2499 |2999 |3499 |більше| ні | перші | | | | | | | | | | | | |0-24 години | | | | | | | | | | | | | після | | | | | | | | | | | | | народження | | | | | | | | | | | | |------------| | | | | | | | | | | | |500- |1000 г| | | | | | | | | | | | |999 г| і | | | | | | | | | | | | | |більше| |------------+-----+---+----+-----+-----+-----+-----+-----+------+---------+-----+------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |------------+-----+---+----+-----+-----+-----+-----+-----+------+---------+-----+------| |Усього: | 1 | | | | | | | | | | | | |------------+-----+---+----+-----+-----+-----+-----+-----+------+---------+-----+------| |у тому числі| 2 | | | | | | | | | | | | |сільські | | | | | | | | | | | | | |жителі | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 3223
Кількість померлих в перші 0-24 години після госпіталізації
дітей віком до 1 року (без померлих у перші 0-24 години після
народження) 1 ___________, у тому числі від пневмонії 2 __________
Таблиця 3224
Кількість хворих, які надійшли з інфарктом
міокарда, усього (крім переведених з інших стаціонарів) 1 _______,
у тому числі в першу добу від початку захворювання 2 _________,
померло в перші 0-24 години після госпіталізації (з числа померлих
з рядка 10.6 гр. 3 табл. 3220) 3 _______
Кількість померлих вагітних,
роділь і породіль
Таблиця 3225 ------------------------------------------------------------------ | Найменування |Номер рядка|Усього|З них від захворювань,| | | | | що залежать | | | | | від вагітності та | | | | | пологів | |----------------------+-----------+------+----------------------| | А | Б | 1 | 2 | |----------------------+-----------+------+----------------------| |Померло вагітних, | 1 | | | |роділь та породіль: | | | | |до 42 днів після | | | | |завершення вагітності | | | | |----------------------+-----------+------+----------------------| |від 42 днів до 1 | 2 | | | |року після закінчення | | | | |вагітності (О96) | | | | |----------------------+-----------+------+----------------------| |після 1 року і більше | 3 | | х | |після закінчення | | | | |вагітності (О97) | | | | ------------------------------------------------------------------
Склад хворих новонароджених,
які надійшли, віком 0-6 діб життя та результати
їх лікування (кількість)(*)
Таблиця 3226 ---------------------------------------------------------------------------------------------- | Найменування |Номер| Шифр | З вагою при народженні до | З вагою при народженні | | хвороб |рядка|відповідно| 1000 г (500-999) | 1000 г і більше | | | |до МКХ-10 |----------------------------+----------------------------| | | | | надійшло | з них померло | надійшло | з них померло | | | | | хворих у |-----------------| хворих у |-----------------| | | | | перші |усього| у тому | перші |усього| у тому | | | | | 0-6 діб | | числі в | 0-6 діб | | числі в | | | | | після | |перші 0-6 | після | |перші 0-6 | | | | |народження| |діб після |народження| |діб після | | | | | | |народження| | |народження| |-----------------+-----+----------+----------+------+----------+----------+------+----------| | А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |-----------------+-----+----------+----------+------+----------+----------+------+----------| |Усього дітей | 1 | | | | | | | | |-----------------+-----+----------+----------+------+----------+----------+------+----------| |у тому числі | 2 | J00-J06, | | | | | | | |в них | | J20-J22 | | | | | | | |захворювання: | | | | | | | | | |гострі | | | | | | | | | |респіраторні | | | | | | | | | |інфекції | | | | | | | | | |-----------------+-----+----------+----------+------+----------+----------+------+----------| |пневмонії | 3 | J12-J16, | | | | | | | | | | J18 | | | | | | | |-----------------+-----+----------+----------+------+----------+----------+------+----------| |інфекції шкіри та| 4 | L00-L08 | | | | | | | |підшкірної | | | | | | | | | |клітковини | | | | | | | | | |-----------------+-----+----------+----------+------+----------+----------+------+----------| |уроджені аномалії| 5 | Q00-Q99 | | | | | | | |-----------------+-----+----------+----------+------+----------+----------+------+----------| |внутрішньочерепна| 6 | P10 | | | | | | | |пологова травма | | | | | | | | | |-----------------+-----+----------+----------+------+----------+----------+------+----------| |інші пологові | 7 | P11, Р14 | | | | | | | |травми централь- | | | | | | | | | |ної та | | | | | | | | | |периферичної | | | | | | | | | |нервової системи | | | | | | | | | |-----------------+-----+----------+----------+------+----------+----------+------+----------| |внутрішньоматкова| 8 | Р20-Р21 | | | | | | | |гіпоксія та | | | | | | | | | |асфіксія під | | | | | | | | | |час пологів | | | | | | | | | |-----------------+-----+----------+----------+------+----------+----------+------+----------| |синдром дихальних| 9 | P22, | | | | | | | |розладів та інші | | P24-P28 | | | | | | | |респіраторні | | | | | | | | | |стани | | | | | | | | | |-----------------+-----+----------+----------+------+----------+----------+------+----------| |уроджені | 10 | P23 | | | | | | | |пневмонії | | | | | | | | | |-----------------+-----+----------+----------+------+----------+----------+------+----------| |інфекції, | 11 | P35, | | | | | | | |специфічні для | | P37-P39 | | | | | | | |перинатального | | | | | | | | | |періоду | | | | | | | | | |-----------------+-----+----------+----------+------+----------+----------+------+----------| |сепсис | 12 | P36 | | | | | | | |новонароджених | | | | | | | | | |-----------------+-----+----------+----------+------+----------+----------+------+----------| |гемолітична | 13 |P55, Р56, | | | | | | | |хвороба | | Р57.0 | | | | | | | |новонародженого, | | | | | | | | | |зумовлена | | | | | | | | | |ізоімунізацією | | | | | | | | | |-----------------+-----+----------+----------+------+----------+----------+------+----------| |інші хвороби | 14 | | | | | | | | |плоду та | | | | | | | | | |новонародженого | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------- ______________
* Заповнюють лікувально-профілактичні заклади, у які надійшли
діти віком 0-6 діб, включаючи переведених з пологового відділення
даного закладу.
Трансфузії крові, її компонентів,
препаратів та кровозамінних рідин
Таблиця 3300
Кількість хворих, яким проведені трансфузії: крові 1 ______,
компонентів крові 2 ______, препаратів крові 3 _____,
кровозамінних рідин 4 ______. Усього проведено трансфузій
5 ______. Перелито літрів: крові 6 ______, компонентів крові
7 ______, препаратів крові 8 _____, кровозамінних рідин 9 ______.
Кількість хворих, у яких спостерігались ускладнення трансфузій
10 ________, померло 11 _______
Хірургічна робота стаціонару
Таблиця 3500 ---------------------------------------------------------------------- | Найменування |Номер|Кількість |у тому |Померло|у тому |Кількість | | операцій |рядка|операцій, | числі |оперо- | числі |операцій, | | | |проведених| дітям | ваних | дітей |проведених| | | |у стаціо- | віком | у | віком |сільським | | | | нарі, | 0-17 |стаціо-| 0-17 | жителям | | | | усього | років | нарі, | років |(із гр. 1)| | | | |включно|усього |включно| | |----------------+-----+----------+-------+-------+-------+----------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |----------------+-----+----------+-------+-------+-------+----------| |Усього операцій | 1.0 | | | | | | |у тому числі: | | | | | | | |----------------+-----+----------+-------+-------+-------+----------| |Операції на | 2.0 | | | | | | |нервовій системі| | | | | | | |----------------+-----+----------+-------+-------+-------+----------| |з них: на | 2.1 | | | | | | |головному мозку | | | | | | | |----------------+-----+----------+-------+-------+-------+----------| |на периферичній | 2.2 | | | | | | |нервовій системі| | | | | | | |----------------+-----+----------+-------+-------+-------+----------| |Операції на | 3.0 | | | | | | |ендокринній | | | | | | | |системі | | | | | | | |----------------+-----+----------+-------+-------+-------+----------| |з них: на | 3.1 | | | | | | |щитоподібній | | | | | | | |залозі | | | | | | | |----------------+-----+----------+-------+-------+-------+----------| |паращитоподібних| 3.2 | | | | | | |залозах | | | | | | | |----------------+-----+----------+-------+-------+-------+----------| |наднирниках | 3.3 | | | | | | |----------------+-----+----------+-------+-------+-------+----------| |Операції на | 4.0 | | | | | | |органах зору | | | | | | | |----------------+-----+----------+-------+-------+-------+----------| |з них з приводу:| 4.1 | | | | | | |глаукоми | | | | | | | |----------------+-----+----------+-------+-------+-------+----------| |енукліації | 4.2 | | | | | | |----------------+-----+----------+-------+-------+-------+----------| |катаракти | 4.3 | | | | | | |----------------+-----+----------+-------+-------+-------+----------| |у тому числі з | 4.4 | | | | | | |імплантацією | | | | | | | |штучного | | | | | | | |кришталика | | | | | | | |----------------+-----+----------+-------+-------+-------+----------| |на роговиці ока | 4.5 | | | | | | |----------------+-----+----------+-------+-------+-------+----------| |з приводу | 4.6 | | | | | | |косоокості | | | | | | | |----------------+-----+----------+-------+-------+-------+----------| |Операції на | 5.0 | | | | | | |органах вуха, | | | | | | | |горла, носа | | | | | | | |----------------+-----+----------+-------+-------+-------+----------| |з них: на вусі | 5.1 | | | | | | |----------------+-----+----------+-------+-------+-------+----------| |на мигдаликах та| 5.2 | | | | | | |аденоїдах | | | | | | | |----------------+-----+----------+-------+-------+-------+----------| |Операції на | 6.0 | | | | | | |органах дихання | | | | | | | |----------------+-----+----------+-------+-------+-------+----------| |з них: | 6.1 | | | | | | |пульмоектомія | | | | | | | |----------------+-----+----------+-------+-------+-------+----------| |резекція частини| 6.2 | | | | | | |легені | | | | | | | |----------------+-----+----------+-------+-------+-------+----------| |резекція | 6.3 | | | | | | |сегмента легені | | | | | | | |----------------+-----+----------+-------+-------+-------+----------| |Операції на | 7.0 | | | | | | |серці | | | | | | | |----------------+-----+----------+-------+-------+-------+----------| |з них з приводу:| 7.1 | | | | | | |вроджених вад | | | | | | | |серця | | | | | | | |----------------+-----+----------+-------+-------+-------+----------| |у тому числі | 7.2 | | | | | | |у дітей до | | | | | | | |1-го року | | | | | | | |----------------+-----+----------+-------+-------+-------+----------| |уражень клапанів| 7.3 | | | | | | |серця | | | | | | | |----------------+-----+----------+-------+-------+-------+----------| |ішемічної | 7.4 | | | | | | |хвороби серця | | | | | | | |----------------+-----+----------+-------+-------+-------+----------| |поєднаної | 7.5 | | | | | | |патології | | | | | | | |ішемічної | | | | | | | |хвороби серця та| | | | | | | |клапанів серця | | | | | | | |----------------+-----+----------+-------+-------+-------+----------| |порушень ритму | 7.6 | | | | | | |серця | | | | | | | |----------------+-----+----------+-------+-------+-------+----------| |у тому числі | 7.7 | | | | | | |радіочастотна | | | | | | | |абляція | | | | | | | |----------------+-----+----------+-------+-------+-------+----------| |імплантація | 7.8 | | | | | | |кардіо- | | | | | | | |стимулятора | | | | | | | |----------------+-----+----------+-------+-------+-------+----------| |захворювань | 7.9 | | | | | | |аорти | | | | | | | |----------------+-----+----------+-------+-------+-------+----------| |кількість | 7.10| | | | | | |операцій із | | | | | | | |штучним | | | | | | | |кровообігом | | | | | | | |(із рядка 7.0) | | | | | | | |----------------+-----+----------+-------+-------+-------+----------| |стентування | 7.11| | | | | | |коронарних | | | | | | | |артерій | | | | | | | |----------------+-----+----------+-------+-------+-------+----------| |Операції на | 8.0 | | | | | | |судинах | | | | | | | |----------------+-----+----------+-------+-------+-------+----------| |з них: на | 8.1 | | | | | | |артеріях | | | | | | | |----------------+-----+----------+-------+-------+-------+----------| |у тому числі на | 8.2 | | | | | | |брахіоцефальних | | | | | | | |судинах | | | | | | | |----------------+-----+----------+-------+-------+-------+----------| |на венах | 8.3 | | | | | | |----------------+-----+----------+-------+-------+-------+----------| |у тому числі | 8.4 | | | | | | |венектомії при | | | | | | | |варикозному | | | | | | | |розширенні | | | | | | | |----------------+-----+----------+-------+-------+-------+----------| |операції при | 8.5 | | | | | | |післятромбо- | | | | | | | |флеботичному | | | | | | | |синдромі | | | | | | | |----------------+-----+----------+-------+-------+-------+----------| |стентування | 8.6 | | | | | | |периферичних | | | | | | | |судин | | | | | | | |----------------+-----+----------+-------+-------+-------+----------| |Операції на | 9.0 | | | | | | |органах | | | | | | | |травлення та | | | | | | | |черевної | | | | | | | |порожнини | | | | | | | |----------------+-----+----------+-------+-------+-------+----------| |з них: на | 9.1 | | | | | | |стравоході | | | | | | | |----------------+-----+----------+-------+-------+-------+----------| |на шлунку | 9.2 | | | | | | |з приводу | | | | | | | |виразкової | | | | | | | |хвороби | | | | | | | |----------------+-----+----------+-------+-------+-------+----------| |апендектомії | 9.3 | | | | | | |при хронічному | | | | | | | |апендициті | | | | | | | |----------------+-----+----------+-------+-------+-------+----------| |холецистектомії | 9.4 | | | | | | |при хронічних | | | | | | | |холециститах | | | | | | | |----------------+-----+----------+-------+-------+-------+----------| |у тому | 9.5 | | | | | | |числі при | | | | | | | |жовчокам'яній | | | | | | | |хворобі | | | | | | | |----------------+-----+----------+-------+-------+-------+----------| |операції на | 9.6 | | | | | | |жовчних протоках| | | | | | | |----------------+-----+----------+-------+-------+-------+----------| |операції на | 9.7 | | | | | | |підшлунковій | | | | | | | |залозі | | | | | | | |----------------+-----+----------+-------+-------+-------+----------| |у тому числі | 9.8 | | | | | | |при хронічному | | | | | | | |панкреатиті | | | | | | | |----------------+-----+----------+-------+-------+-------+----------| |операції з | 9.9 | | | | | | |приводу | | | | | | | |незащемленої | | | | | | | |грижі | | | | | | | |----------------+-----+----------+-------+-------+-------+----------| |лапаротомії |9.10 | | | | | | |діагностичні | | | | | | | |----------------+-----+----------+-------+-------+-------+----------| |Операції при |10.0 | | | | | | |непухлинних | | | | | | | |захворюваннях | | | | | | | |прямої кишки | | | | | | | |----------------+-----+----------+-------+-------+-------+----------| |Операції на |11.0 | | | | | | |нирках і | | | | | | | |сечоводах | | | | | | | |----------------+-----+----------+-------+-------+-------+----------| |з них |11.1 | | | | | | |нефроектомії | | | | | | | |----------------+-----+----------+-------+-------+-------+----------| |Операції на |12.0 | | х | | х | | |передміхуровій | | | | | | | |залозі | | | | | | | |----------------+-----+----------+-------+-------+-------+----------| |Операції на |13.0 | | | | | | |жіночих статевих| | | | | | | |органах | | | | | | | |----------------+-----+----------+-------+-------+-------+----------| |з них: |13.1 | | | | | | |вишкрібання | | | | | | | |матки (крім | | | | | | | |штучного | | | | | | | |переривання | | | | | | | |вагітності) | | | | | | | |----------------+-----+----------+-------+-------+-------+----------| |стерилізація |13.2 | | х | | х | | |жінок | | | | | | | |----------------+-----+----------+-------+-------+-------+----------| |Акушерські |14.0 | | | | | | |операції | | | | | | | |----------------+-----+----------+-------+-------+-------+----------| |з них: |14.1 | | | | | | |накладання | | | | | | | |щипців | | | | | | | |----------------+-----+----------+-------+-------+-------+----------| |вакуум- |14.2 | | | | | | |екстракції | | | | | | | |----------------+-----+----------+-------+-------+-------+----------| |кесарів |14.3 | | | | | | |розтин (крім | | | | | | | |малих піхвових) | | | | | | | |----------------+-----+----------+-------+-------+-------+----------| |плодоруйнівні |14.4 | | | | | | |----------------+-----+----------+-------+-------+-------+----------| |штучне |14.5 | | | | | | |переривання | | | | | | | |вагітності | | | | | | | |----------------+-----+----------+-------+-------+-------+----------| |інші вишкрібання|14.6 | | | | | | |матки, які | | | | | | | |пов'язані з | | | | | | | |вагітністю | | | | | | | |(крім штучного | | | | | | | |переривання | | | | | | | |вагітності) | | | | | | | |----------------+-----+----------+-------+-------+-------+----------| |вакуум-аспірації|14.7 | | | | | | |----------------+-----+----------+-------+-------+-------+----------| |вакуум- |14.8 | | | | | | |екскохлеації | | | | | | | |----------------+-----+----------+-------+-------+-------+----------| |Операції на |15.0 | | | | | | |кістково- | | | | | | | |м'язовій системі| | | | | | | |----------------+-----+----------+-------+-------+-------+----------| |з них на кістках|15.1 | | | | | | |і суглобах | | | | | | | |----------------+-----+----------+-------+-------+-------+----------| |у тому числі |15.2 | | | | | | |ампутації | | | | | | | |кінцівок | | | | | | | |----------------+-----+----------+-------+-------+-------+----------| |з них |15.3 | | | | | | |при судинних | | | | | | | |захворюваннях | | | | | | | |----------------+-----+----------+-------+-------+-------+----------| |у тому числі при|15.4 | | | | | | |цукровому | | | | | | | |діабеті | | | | | | | |----------------+-----+----------+-------+-------+-------+----------| |з приводу |15.5 | | | | | | |ендопротезування| | | | | | | |суглобів | | | | | | | |(із рядка 15.1) | | | | | | | |----------------+-----+----------+-------+-------+-------+----------| |Операції на |16.0 | | | | | | |молочній залозі | | | | | | | |----------------+-----+----------+-------+-------+-------+----------| |з них при |16.1 | | | | | | |злоякісних | | | | | | | |пухлинах | | | | | | | |----------------+-----+----------+-------+-------+-------+----------| |Операції на |17.0 | | | | | | |шкірі та | | | | | | | |підшкірній | | | | | | | |клітковині | | | | | | | |----------------+-----+----------+-------+-------+-------+----------| |Інші операції |18.0 | | | | | | |----------------+-----+----------+-------+-------+-------+----------| |з них з приводу |18.1 | | | | | | |хвороб ротової | | | | | | | |порожнини, залоз| | | | | | | |та щелеп | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------
Таблиця 3501
Кількість оперованих хворих, усього 1 ________ осіб, у тому
числі дітей віком 0-17 років включно 2 _________; сільських
жителів (із п. 1) 3 _________. Із загальної кількості операцій
(рядок 1 гр. 1 табл. 3500) проведено операцій з використанням
апаратури: лазерної 4 _________, у тому числі при операціях на
сітківці 5 _____, кріогенної 6 _________, ендоскопічної 7 _______.
Кількість загальних анестезій оперованим, усього 8 _________, у
тому числі дітям віком 0-17 років включно 9 _________, померло в
результаті загальної анестезії, усього 10 _________, у тому числі
дітей віком 0-17 років включно 11 _________
Таблиця 3502
Із загальної кількості операцій на органах зору (рядок 4.0
гр. 1 табл. 3500) - мікрохірургічні 1 _______, на вусі (рядок 5.1
гр. 1 табл. 3500) - слухополіпшувальні 2 ______, на шлунку з
приводу виразкової хвороби (рядок 9.2 гр. 1 табл. 3500) -
органозберігальні 3 _______
Термінова хірургічна допомога
хворим, які вибули зі стаціонару,
за звітний період
Таблиця 3600 ---------------------------------------------------------------------------------------------- |Найменування | Терміни |Номер| Доставлено хворих у стаціонар (кількість) | | операцій | доставки в |рядка|-----------------------------------------------------------| | |стаціонар | | не оперовано |з них померло | оперовано |з них померло | | |від початку | |--------------+--------------+--------------+--------------| | |захворювання| |усього|у тому |усього|у тому |усього|у тому |усього|у тому | | | | | | числі | | числі | | числі | | числі | | | | | | дітей | | дітей | | дітей | | дітей | | | | | | віком | | віком | | віком | | віком | | | | | | 0-17 | | 0-17 | | 0-17 | | 0-17 | | | | | | років | | років | | років | | років | | | | | |включно| |включно| |включно| |включно| |-------------+------------+-----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------| | А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |-------------+------------+-----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------| |Гостра | Усього | 1 | | | | | | | | | |непрохідність|------------+-----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------| |кишок |у тому числі| 2 | | | | | | | | | | | пізніше | | | | | | | | | | | | 24 годин | | | | | | | | | | |-------------+------------+-----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------| |Гострий | Усього | 3 | | | | | | | | | |апендицит |------------+-----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------| | |у тому числі| 4 | | | | | | | | | | | пізніше | | | | | | | | | | | | 24 годин | | | | | | | | | | |-------------+------------+-----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------| |Проривна | Усього | 5 | | | | | | | | | |виразка |------------+-----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------| |шлунка та |у тому числі| 6 | | | | | | | | | |12-палої | пізніше | | | | | | | | | | |кишки | 24 годин | | | | | | | | | | |-------------+------------+-----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------| |Шлунково- | Усього | 7 | | | | | | | | | |кишкова |------------+-----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------| |кровотеча |у тому числі| 8 | | | | | | | | | | | пізніше | | | | | | | | | | | | 24 годин | | | | | | | | | | |-------------+------------+-----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------| |Защемлена | Усього | 9 | | | | | | | | | |грижа |------------+-----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------| | |у тому числі| 10 | | | | | | | | | | | пізніше | | | | | | | | | | | | 24 годин | | | | | | | | | | |-------------+------------+-----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------| |Гострий | Усього | 11 | | | | | | | | | |холецистит |------------+-----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------| | |у тому числі| 12 | | | | | | | | | | | пізніше | | | | | | | | | | | | 24 годин | | | | | | | | | | |-------------+------------+-----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------| |Гострий | Усього | 13 | | | | | | | | | |панкреатит |------------+-----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------| | |у тому числі| 14 | | | | | | | | | | | пізніше | | | | | | | | | | | | 24 годин | | | | | | | | | | |-------------+------------+-----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------| |Позаматкова | Усього | 15 | | | | | | | | | |вагітність |------------+-----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------| | | у тому | 16 | | | | | | | | | | | числі | | | | | | | | | | | | пізніше | | | | | | | | | | | | 24 годин | | | | | | | | | | |-------------+------------+-----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------| |Травми | Усього | 17 | | | | | | | | | |внутрішніх |------------+-----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------| |органів |у тому числі| 18 | | | | | | | | | |грудної та | пізніше | | | | | | | | | | |черевної | 24 годин | | | | | | | | | | |порожнини й | | | | | | | | | | | |таза | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------
Розділ IV. Робота діагностичних відділень
Діяльність рентгенологічного
відділення (кабінету)
Таблиця 4100 ------------------------------------------------------------------------------- |Найменування|Номер| Кількість | У тому числі | | |рядка| рентгено- |--------------------------------------------| | | |діагностичних|апарати|ангіо- | мамо- |комп'ю-|флюоро-|ЕРГА| | | |апаратів та | з ПРЗ |графіч-|графіч-| терні | графи | | | | |устаткування,| | ні | ні |томог- | | | | | | усього | | | | рафи | | | |------------+-----+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+----| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |------------+-----+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+----| |Усього | 1 | | | | | | | | |------------+-----+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+----| |у тому | 2 | | | | | | | | |числі: | | | | | | | | | |діючих | | | | | | | | | |------------+-----+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+----| |стаціонарних| 3 | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 4101
Кількість апаратів УЗД, усього 1 ______, у тому числі діючих
2 ______; кількість магніторезонансних томографів 3 ______, у тому
числі діючих 4 ______
Рентгенодіагностична робота
(уключно з профілактичними оглядами)
Таблиця 4110 ------------------------------------------------------------------- | Найменування |Номер|Усього| У тому числі | | |рядка| |--------------------------------| | | | |органів| органів |кістково-|інші| | | | |грудної|травлення|суглобної| | | | | |клітки | | системи | | |-------------------+-----+------+-------+---------+---------+----| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |-------------------+-----+------+-------+---------+---------+----| |Кількість | 1 | | | | | | |рентгенологічних | | | | | | | |досліджень, усього | | | | | | | |-------------------+-----+------+-------+---------+---------+----| |у тому числі | 2 | | | | | | |зроблено: | | | | | | | |просвічувань | | | | | | | |-------------------+-----+------+-------+---------+---------+----| |рентгенограм | 3 | | | | | | |-------------------+-----+------+-------+---------+---------+----| |електрорентгенограм| 4 | | | | | | |-------------------+-----+------+-------+---------+---------+----| |діагностичних | 5 | | | | | | |флюорограм | | | | | | | |-------------------+-----+------+-------+---------+---------+----| |спеціальних | 6 | | | | | | |досліджень | | | | | | | |(методик) | | | | | | | |-------------------+-----+------+-------+---------+---------+----| |з них комп'ютерних | 7 | | | | | | |томографій | | | | | | | |-------------------+-----+------+-------+---------+---------+----| |Крім того, | 8 | | | | | | |магніторезонансних | | | | | | | |томографій | | | | | | | -------------------------------------------------------------------
Таблиця 4111
Кількість рентгенограм зубів 1 _________, мамографій
2 __________
Таблиця 4112
Із загальної кількості рентгенологічних досліджень виконано
амбулаторним хворим 1 __________, профілактичні рентгенологічні
дослідження органів грудної клітки 2 _____
Таблиця 4113
Із кількості спеціальних досліджень проведено: ангіографій
1 __________, досліджень жовчовивідних шляхів 2 _________,
сечовивідних шляхів 3 __________
Рентгенологічні профілактичні дослідження
Таблиця 4114
Кількість флюорографій органів грудної клітки, усього
1 ________, у тому числі дітям віком 15-17 років включно 2 _______
Ультразвукові дослідження
Таблиця 4115
Усього 1 _________, у тому числі: кількість досліджень
серцево-судинної системи 2 ________; органів черевної порожнини
3 ________; жіночих статевих органів 4 _________, у тому числі під
час вагітності 5 _________, з них під час вагітності до 22 тижнів
6 _________, виявлено вроджених вад розвитку (з п. 6) 7 _________;
новонароджених та дітей раннього віку (до 2 років) 8 ________;
молочної залози 9 _________; щитоподібної залози 10 ________;
кістково-суглобної системи 11 _________; доплерівське дослідження
периферичних судин 12 _______; ехомозку 13 ________; пункційна
біопсія та дренування за ультразвуковим променем 14 _________;
інтраопераційні ультразвукові дослідження 15 ________; дослідження
нирок 16 ________; інші 17 _________
Діяльність дистанційно-діагностичних
кабінетів
Таблиця 4116
Кількість проведених ЕКГ-досліджень 1 _________
Діяльність лабораторій
радіоізотопної діагностики
Таблиця 4117
Кількість зроблених радіодіагностичних досліджень, усього
1 _________, у тому числі сканувань 2 _________, функціональних
досліджень 3 _________, гамма-сцинтиграфій 4 _________,
радіоімунологічних 5 ________, інших досліджень 6 _________;
обстежено хворих 7 ________, у тому числі амбулаторних 8 ________
Діяльність ендоскопічного
відділення (кабінету)
Таблиця 4118 ----------------------------------------------------------------------------- |Найменування|Номер| Кількість | У тому числі: | | |рядка|ендоскопічних|------------------------------------------| | | | апаратів, | гастро- |дуодено-|колоно-|бронхо-|інші| | | | усього |дуоденоскопи| скопи | скопи | скопи | | |------------+-----+-------------+------------+--------+-------+-------+----| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |------------+-----+-------------+------------+--------+-------+-------+----| |Усього | 1 | | | | | | | |------------+-----+-------------+------------+--------+-------+-------+----| |у тому числі| 2 | | | | | | | |діючих | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------
Таблиця 4119 ----------------------------------------------------------------------------- | Найменування |Номер|Усього| У тому числі: | | |рядка| |---------------------------------------------| | | | |езофагогастро-|дуодено-|колоно-| брон- |інші| | | | |дуоденоскопії | скопії |скопії |хоскопії| | |----------------+-----+------+--------------+--------+-------+--------+----| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |----------------+-----+------+--------------+--------+-------+--------+----| |Кількість | 1 | | | | | | | |ендоскопічних | | | | | | | | |досліджень, | | | | | | | | |усього | | | | | | | | |----------------+-----+------+--------------+--------+-------+--------+----| |у тому числі | 2 | | | | | | | |діагностичні | | | | | | | | |----------------+-----+------+--------------+--------+-------+--------+----| |ендоскопічні | 3 | | | | | | | |маніпуляції | | | | | | | | |----------------+-----+------+--------------+--------+-------+--------+----| |з них з узяттям | 4 | | | | | | | |матеріалу на | | | | | | | | |цитоморфологічне| | | | | | | | |дослідження (з | | | | | | | | |рядка 3) | | | | | | | | |----------------+-----+------+--------------+--------+-------+--------+----| |ендоскопічні | 5 | | | | | | | |операції | | | | | | | | |----------------+-----+------+--------------+--------+-------+--------+----| |Кількість хворих| 6 | | | | | | | |з уперше | | | | | | | | |виявленою | | | | | | | | |онкопатологією | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------
Діяльність лабораторій
Таблиця 4120
Оснащення лабораторії устаткуванням (указати кількість):
мікроскопи монокулярні 1 _______, бінокулярні 2 _______, у тому
числі бінокулярні з комп'ютерною обробкою зображення 3 _______,
люмінесцентні 4 _______; гематологічні аналізатори автоматичні та
напівавтоматичні для підрахунку формених елементів крові 5 ______;
автоматизовані системи для визначення групової та резусної
належності крові 6 ______; гемоглобінометри 7 _____; колориметри
фотоелектричні 8 _____; спектрофотометри 9 ______; флюорометри
10 ______; аналізатори біохімічні: напівавтоматичні 11 ______,
автоматичні 12 ______; аналізатори іонного складу 13 _____;
аналізатори кислотно-лужного стану 14 ______; коагулометри:
напівавтоматичні 15 _____, автоматичні 16 _____; аналізатори
агрегації тромбоцитів 17 _____; апарати для електрофорезу
18 _____; денситометри 19 _____; імуноферментні аналізатори
20 _____; хемілюмінесцентні аналізатори 21 _____; системи для
полімеразної ланцюгової реакції 22 _____; проточні цитофлуорометри
23 _____; бактеріологічні аналізатори 24 _____; аналізатори сечі
25 _____; атомно-абсорбційні спектрофотометри 26 _____;
хроматографи рідинні 27 _____, хроматографи газові 28 _____;
осмометри 29 _____; СО2-інкубатори 30 _____; рН-метри 31 _____;
аналітичні ваги 32 _____; дозатори: піпеточні 33 ______,
напівавтоматичні 34 ______, автоматичні 35 ______
Таблиця 4121 ------------------------------------------------------------------------------------ | Наймену- |Номер|Кількість | У тому числі: | | вання |рядка|проведених|------------------------------------------------------| | | |аналізів, |загаль-|гема- |цито- |біохі-|мікро-|імуно-|гене-|ток- | | | | усього |ноклі- |толо- | ло- |мічних|біоло-|логіч-|тич- |сико-| | | | |нічних |гічних|гічних| |гічних| них | них | ло- | | | | | (без | | | | | | |гіч- | | | | | гема- | | | | | | | них | | | | | толо- | | | | | | | | | | | |гічних)| | | | | | | | |----------+-----+----------+-------+------+------+------+------+------+-----+-----| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |----------+-----+----------+-------+------+------+------+------+------+-----+-----| |Усього | 1 | | | | | | | | | | |----------+-----+----------+-------+------+------+------+------+------+-----+-----| |у тому | 2 | | | | | | | | | | |числі | | | | | | | | | | | |амбулатор-| | | | | | | | | | | |ним хворим| | | | | | | | | | | |(включно з| | | | | | | | | | | |хворими | | | | | | | | | | | |вдома) | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 4122
Із кількості аналізів - з біохімічних (з гр. 5 табл. 4121)
на: гормони 1 _______, ферменти 2 ______, показники згортувальної
та протизгортувальної систем 3 ______, водно-сольового обміну
4 ______; показники кислотно-лужного стану 5 _____; діагностика
туберкульозу: бактеріоскопія (мікроскопія) 6 ______ (з гр. 2 і 6
табл. 4121), посіви 7 ______, чутливість до антибактеріальних
препаратів 8 _____ (з гр. 6 табл. 4121); серологічні реакції на
сифіліс (з гр. 7 табл. 4121) 9 _____, у тому числі специфічні
реакції для серо- та ліквородіагностики сифілісу 10 _____; з
імунологічних досліджень (з гр. 7 табл. 4121) на: ВІЛ-інфекцію
11 ______, гепатити 12 ______, інші ТОRCН-інфекції 13 ______; з
генетичних досліджень (з гр. 8 табл. 4121) на: фенілкетонурію
14 _____, уроджений гіпотиреоз 15 _____; туберкульоз 16 ______; з
токсикологічних досліджень (з гр. 9 табл. 4121) на наявність:
наркотичних речовин 17 _____, етилового спирту 18 _____
Діяльність кабінету функціональної
діагностики
Таблиця 4123
Кількість осіб, яких було обстежено, усього 1 ________, у
тому числі в поліклініці та вдома 2 ________, із загальної
кількості обстежених - діти віком 0-17 років включно 3 _________,
у тому числі в поліклініці та вдома 4 ________. Зроблено
досліджень, усього 5 ________, у тому числі амбулаторним хворим: у
поліклініці 6 ________, вдома 7 _________; ЕКГ-досліджень
8 _________
Розділ V. Робота лікувально-допоміжних
відділень (кабінетів)
Діяльність радіологічного відділення
(кабінету) променевої терапії
Таблиця 4201
Кількість рентгено-терапевтичних апаратів: довгофокусних
1 ________, короткофокусних 2 ________. Кількість дистанційних
гамма-терапевтичних апаратів 3 ________, у тому числі шлангових
4 ________, з лінійними прискорювачами (бетатрони) 5 ________
Таблиця 4202
Кількість хворих, які закінчили променеве лікування,
1 _______, у тому числі короткофокусною 2 _______, дистанційною
гамма-терапією 3 _______, з лінійними прискорювачами 4 _______,
радіоактивними препаратами: закритими 5 ________, відкритими
6 _______; із загальної кількості хворих, які закінчили лікування,
лікувалось осіб з непухлинними захворюваннями 7 ________
Діяльність фізіотерапевтичного
відділення (кабінету)
Таблиця 4203
Кількість осіб, які закінчили лікування, усього 1 ________, у
тому числі в поліклініці та вдома 2 _______, із загальної
кількості осіб, що закінчили лікування, - діти віком 0-17 років
включно 3 ________, у тому числі в поліклініці та вдома
4 ________. Кількість проведених процедур, усього 5 _______, у
тому числі амбулаторним хворим: у поліклініці 6 _______, удома
7 ________
Діяльність кабінету ЛФК
Таблиця 4204
Кількість осіб, які закінчили лікування, усього 1 ________, у
тому числі в поліклініці та вдома 2 ________, із загальної
кількості осіб, що закінчили лікування, діти віком 0-17 років
включно 3 ________, у тому числі в поліклініці та вдома 4 _______
Кількість проведених процедур 5 _______, у тому числі амбулаторним
хворим: у поліклініці 6 _______, удома 7 _______

Діяльність кабінету рефлексотерапії
Таблиця 4205
Кількість осіб, які закінчили лікування, 1 _______. Кількість
проведених процедур 2 _______
Діяльність відділень нефрології та діалізу
Таблиця 4206
Кількість гемодіалізних апаратів 1 _______, кількість
проведених гемодіалізів, усього 2 _______, кількість хворих на
гемодіалізі 3 ________, кількість хворих на перитонеальному
діалізі 4 ________, кількість хворих з трансплантованою ниркою
5 ________
Діяльність відділень гіпербаричної
оксигенації
Таблиця 4207
Кількість барокамер, усього 1 _______, у тому числі діючих
2 _______. Кількість проведених сеансів 3 ________
Логопедична допомога
Таблиця 4208
Кількість хворих, які закінчили заняття з логопедами,
1 _______, у тому числі діти віком 0-17 років включно 2 _______
Діяльність відділень детоксикації
(гемосорбції)
Таблиця 4209
Кількість місць у відділенні 1 _______. Кількість проведених
процедур 2 _______
Діяльність патолого-анатомічного
бюро (відділення)
Таблиця 4500 ------------------------------------------------------------------ | Найменування |Номер рядка|Усього| |---------------------------------------------+-----------+------| | А | Б | 1 | |---------------------------------------------+-----------+------| |Кількість патолого-анатомічних розтинів | 1.0 | | |хворих, які померли в стаціонарі | | | |---------------------------------------------+-----------+------| |у тому числі дітей віком 0-17 років включно | 2.0 | | |---------------------------------------------+-----------+------| |з них: новонароджених, які народилися при | 3.0 | | |терміні вагітності 22 тижні і більше та | | | |померли віком 0-6 діб | | | |---------------------------------------------+-----------+------| |дітей, які померли віком 7 днів - 11 місяців | 4.0 | | |29 днів | | | |---------------------------------------------+-----------+------| |Кількість розтинів мертвонароджених при | 5.0 | | |терміні вагітності 22 тижнів і більше | | | |---------------------------------------------+-----------+------| |Кількість розтинів плодів, які народилися при| 6.0 | | |терміні вагітності до 22 тижнів, усього | | | |---------------------------------------------+-----------+------| |з них: живими | 6.1 | | |---------------------------------------------+-----------+------| |мертвими | 6.2 | | |---------------------------------------------+-----------+------| |Крім того, кількість розтинів осіб, які | 7.0 | | |померли вдома | | | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 4501
Кількість закладів, обслугованих патолого-анатомічним бюро
(відділенням) 1 ________, у тому числі самостійні поліклініки
(амбулаторії) 2 ________; кількість патолого-гістологічних
досліджень секційного матеріалу 3 ________, кількість
патолого-гістологічних досліджень операційного та біопсійного
матеріалу, усього 4 _______, у тому числі з поліклініки
5 ________, кількість хворих, яким проведено патолого-гістологічне
дослідження операційного та біопсійного матеріалу, усього
6 ________, у тому числі з поліклініки 7 ________
Таблиця 4502
Із загальної кількості померлих у даному стаціонарі зроблено
розтинів: патологоанатомами 1 __________, судово-медичними
експертами 2 __________
Дата "_____"________________________
Керівник закладу ________________ _______________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Виконавець ______________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону)
М.П.
{ Форма N 20 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони здоров'я N 511 ( z1161-13 ) від 17.06.2013 }
Начальник Центру медичної
статистики МОЗ М.В.Голубчиков

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
10.07.2007 N 378

ЗВІТНІСТЬ
ЗВІТ
про медичну допомогу вагітним, роділлям
та породіллям за 20___ рік

--------------------------------------------- | Подають | Терміни подання | Форма N 21 |---------------------+---------------------| |1. Пологові будинки, | 5 січня | ЗАТВЕРДЖЕНО |лікувально- | | Наказ МОЗ |профілактичні | | 10.07.2007 N 378 |заклади, у складі | | за погодженням |яких перебувають | | з Держкомстатом |жіночі консультації, | | України |акушерсько- | | |гінекологічні | | |кабінети, пологові | | |відділення (палати | | Річна |або ліжка в | | Поштова |стаціонарі), що | | |перебувають у сфері | | |управління | | |Міністерства охорони | | |здоров'я України, - | | |головному лікарю | | |центральної районної | | |(міської) лікарні. | | |2. Головний лікар | згідно з наказом | |центральної районної | регіонального | |(міської) лікарні | управління охорони | |зведений звіт та | здоров'я | |керівники закладів | | |іншого | | |підпорядкування, | | |форми власності - | | |Міністерству охорони | | |здоров'я Автономної | | |Республіки Крим, | | |управлінням охорони | | |здоров'я обласних | | |державних | | |адміністрацій, | | |Головному управлінню | | |охорони здоров'я та | | |медичного | | |забезпечення | | |Київської та | | |Управлінню охорони | | |здоров'я | | |Севастопольської | | |міських державних | | |адміністрацій. | | |3. Міністерство | згідно з наказом | |охорони здоров'я |Міністерства охорони | |Автономної Республіки| здоров'я України | |Крим, управління | | |охорони здоров'я | | |обласних державних | | |адміністрацій, | | |Головне управління | | |охорони здоров'я та | | |медичного | | |забезпечення | | |Київської та | | |Управління охорони | | |здоров'я | | |Севастопольської | | |міських державних | | |адміністрацій | | |зведений звіт щодо | | |закладів, що | | |перебувають у сфері | | |управління | | |Міністерства охорони | | |здоров'я України, | | |закладах іншого | | |підпорядкування, | | |форми власності - | | |Міністерству охорони | | |здоров'я України. | | |4. Міністерство | 15 квітня | |охорони здоров'я | | |України зведений звіт| | |по Україні - | | |Державному комітету | | |статистики України. | | ---------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------ |Найменування організації-складача інформації | |----------------------------------------------------------------------| |Місцезнаходження | |----------------------------------------------------------------------| | Коди організації-складача | |----------------------------------------------------------------------| | за |території| виду | форми |організа-|міністерства, | | |ЄДРПОУ|(КОАТУУ) |економічної|власності| ційно- | іншого | | | | |діяльності | (КФВ) |правової | центрального | | | | | (КВЕД) | | форми |органу, якому | | | | | | | (КОПФ) |підпорядкована| | | | | | | | організація- | | | | | | | | складач | | | | | | | | інформації | | | | | | | | (КОДУ)(*) | | |------+---------+-----------+---------+---------+--------------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |------+---------+-----------+---------+---------+--------------+------| | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------ ______________
* Тільки для підприємств державного сектору.
1. Діяльність жіночих консультацій
Вагітні, що проживають у районі
обслуговування закладу(*)
Таблиця 2110 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Найменування|Номер| Перебувало | У звітному році | Перебуває | | |рядка|вагітних під|-------------------------------------------------------------------------| вагітних | | | | наглядом | Надійшли для | Крім |Вибуло | З числа жінок, які були під наглядом | під | | | |консультації| нагляду | того, | з-під |на початок року, та тих, які надійшли | наглядом | | | | на початок | консультації |надійшли|нагляду| під нагляд у звітному році, | консуль- | | | | звітного |-----------------|з числа | | закінчили вагітність | тації | | | | року |усього| у тому |тих, які| |--------------------------------------|вагітних на| | | | | | числі зі |були під| | Пологами |Перери- |у тому| кінець | | | | | | строком |наглядом| |----------------------| вання |числі | звітного | | | | | |вагітності| інших | |запізні-| у | перед-|вагітно-|само- | року | | | | | | до |закладів| | лими |строк|часними| сті до |вільне| | | | | | |12 тижнів | | | | | |22 тиж- | | | | | | | | | | | | | | нів, | | | | | | | | | | | | | | усього | | | |------------+-----+------------+------+----------+--------+-------+--------+-----+-------+--------+------+-----------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |------------+-----+------------+------+----------+--------+-------+--------+-----+-------+--------+------+-----------| | Усього | 1 | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ______________
* У таблиці не відображається кількість жінок, які звернулися
за направленням на штучне переривання вагітності за бажанням жінки
до 12 тижнів вагітності.
Таблиця 2120 ------------------------------------------------------------------ | Найменування |Номер рядка|Усього| |---------------------------------------------+-----------+------| | А | Б | 1 | |---------------------------------------------+-----------+------| |З числа жінок, вагітність яких закінчилась | 1 | | |у звітному році | | | |(гр. 6 + 7 + 8 + 9, табл. 2110), кількість | | | |тих, що були оглянуті терапевтом, - усього | | | |---------------------------------------------+-----------+------| |у тому числі з терміном вагітності до | 2 | | |12 тижнів | | | |---------------------------------------------+-----------+------| |були обстежені: на ВІЛ/СНІД - усього | 3 | | |---------------------------------------------+-----------+------| |у тому числі двічі | 4 | | |---------------------------------------------+-----------+------| |з них мали позитивний ВІЛ-статус | 5 | | |---------------------------------------------+-----------+------| |народили дітей хворих на ВІЛ/СНІД | 6 | | |---------------------------------------------+-----------+------| |народили здорових дітей | 7 | | |---------------------------------------------+-----------+------| |на альфа-фетопротеїн | 8 | | |---------------------------------------------+-----------+------| |проведено ультразвукове дослідження з | 9 | | |терміном вагітності до 22 тижнів двічі | | | |---------------------------------------------+-----------+------| |у тому числі виявлено уроджених вад | 10 | | |розвитку у плода | | | |---------------------------------------------+-----------+------| |з них перервано вагітностей | 11 | | |---------------------------------------------+-----------+------| |діагноз підтверджено | 12 | | |---------------------------------------------+-----------+------| |З числа жінок, вагітність яких закінчилась | 13 | | |пологами (гр. 6 + 7 + 8, табл. 2110), | | | |кількість тих, що були обстежені двічі | | | |на реакцію Вассермана з | | | |терміном вагітності до 30 тижнів | | | |---------------------------------------------+-----------+------| |у тому числі мали позитивну реакцію | 14 | | |---------------------------------------------+-----------+------| |народили мертвий плід, - усього | 15 | | |---------------------------------------------+-----------+------| |з них загибель плоду сталася в | 16 | | |антенатальному періоді | | | |---------------------------------------------+-----------+------| |Померло жінок під час вагітності, пологів і в| 17 | | |післяродовий період протягом 42 днів після | | | |пологів | | | |---------------------------------------------+-----------+------| |з них від акушерських причин | 18 | | |---------------------------------------------+-----------+------| |внаслідок нещасного випадку, травми, отруєння| 19 | | |---------------------------------------------+-----------+------| |Померло жінок пізніше 42 днів, але раніше | 20 | | |1 року після пологів | | | |---------------------------------------------+-----------+------| |Померло жінок через 1 рік і більше після | 21 | | |пологів | | | |---------------------------------------------+-----------+------| |Узято на облік породіль, які жодного разу не | 22 | | |відвідали лікаря (акушерку) у дородовому | | | |періоді (з гр. 6 + 7 + 8 таб. 2110) | | | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 2140 ------------------------------------------------------------------ | Найменування |Номер рядка|Усього| |---------------------------------------------+-----------+------| | А | Б | 1 | |---------------------------------------------+-----------+------| |Проведено регуляцій менструального циклу | 1 | | |методом вакуум-аспірації (міні-аборти) | | | ------------------------------------------------------------------
Окремі захворювання,
які були або виникли під час вагітності
Таблиця 2130 ------------------------------------------------------------------ | Найменування |Номер рядка | Шифр за МКХ-10 |Усього| |-----------------------+------------+--------------------+------| | А | Б | В | 1 | |-----------------------+------------+--------------------+------| |Інфекції сечостатевої | 1 | О23 | | |системи | | | | |-----------------------+------------+--------------------+------| |Хвороби системи | 2 | О99.4-частина | | |кровообігу | | | | |-----------------------+------------+--------------------+------| |Цукровий діабет | 3 | О24-частина | | |-----------------------+------------+--------------------+------| |Хвороби щитоподібної | 4 | О99.2-частина | | |залози | | | | |-----------------------+------------+--------------------+------| |з них дифузний зоб | 5 | О99.2-частина | | |І ступеня | | | | |-----------------------+------------+--------------------+------| |Анемії | 6 | О99.0-частина | | |-----------------------+------------+--------------------+------| |Кровотеча, пов'язана з | 7 | О46.0 | | |порушенням згортання | | | | |крові | | | | |-----------------------+------------+--------------------+------| |Венозні ускладнення під| 8 | О22 | | |час вагітності | | | | |-----------------------+------------+--------------------+------| |Набряки, протеїнурія та| 9 | О10-частина - | | |гіпертензивні розлади | | О16-частина | | |-----------------------+------------+--------------------+------| |у тому числі | 10 |О11, О13, О14, О15.0| | |прееклампсія і | | | | |еклампсія | | | | |-----------------------+------------+--------------------+------| |з них тяжка | 11 | О14.1, О15.0 | | |прееклампсія і | | | | |еклампсія | | | | ------------------------------------------------------------------
2. Родова допомога в стаціонарі
Таблиця 2210 ------------------------------------------------------------------ |Найменування | Номер |Усього| у тому числі жінок у віці | | | рядка | |--------------------------------| | | | | до 14 | 15-17 | 18-34 | | | | | років | років | роки | | | | | включно | включно | включно | |-------------+----------+------+----------+----------+----------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | |-------------+----------+------+----------+----------+----------| |Прийнято | 1 | | | | | |пологів - | | | | | | |усього | | | | | | |-------------+----------+------+----------+----------+----------| |У тому числі | 2 | | | | | |у жінок, які | | | | | | |не перебували| | | | | | |під наглядом | | | | | | |жіночої | | | | | | |консультації | | | | | | |-------------+----------+------+----------+----------+----------| |Крім того, | 3 | | | | | |надійшло | | | | | | |породіль, які| | | | | | |народили поза| | | | | | |родовим | | | | | | |відділенням | | | | | | |-------------+----------+------+----------+----------+----------| |Із числа | 4 | | | | | |пологів | | | | | | |нормальні | | | | | | |-------------+----------+------+----------+----------+----------| |багатоплідні | 5 | | | | | |-------------+----------+------+----------+----------+----------| |у першороділь| 6 | | | | | ------------------------------------------------------------------
Захворювання, які ускладнили пологи
(ускладнення пологів і післяродового періоду)
Таблиця 2211 ------------------------------------------------------------------ | Найменування |Номер рядка| Шифр за МКХ-10 |Усього| |----------------------+-----------+----------------------+------| | А | Б | В | 1 | |----------------------+-----------+----------------------+------| |Кровотеча у зв'язку з:| 1 | О44.1 | | |передлежанням плаценти| | | | |----------------------+-----------+----------------------+------| |порушенням згортання | 2 | О45.0, О67.0 | | |крові | | | | |----------------------+-----------+----------------------+------| |передчасним | 3 | О45.8,9 | | |відшаруванням плаценти| | | | |----------------------+-----------+----------------------+------| |Набряки, протеїнурія | 4 | О10-О16 | | |та гіпертензивні | | | | |розлади | | | | |----------------------+-----------+----------------------+------| |у тому числі | 5 |О11, О13, О14, О15.1,2| | |прееклампсія, | | | | |еклампсія | | | | |----------------------+-----------+----------------------+------| |з них тяжка | 6 | О14.1, О15.1,2 | | |прееклампсія, | | | | |еклампсія | | | | |----------------------+-----------+----------------------+------| |Інфекції сечостатевих | 7 | О86.2-3 | | |шляхів | | | | |----------------------+-----------+----------------------+------| |Цукровий діабет | 8 | О24 | | |----------------------+-----------+----------------------+------| |Хвороби щитоподібної | 9 | О90.5 | | |залози | | О99.2-частина | | |----------------------+-----------+----------------------+------| |з них дифузний зоб | 10 | О99.2-частина | | |I ступеня | | | | |----------------------+-----------+----------------------+------| |Анемія | 11 | О99.0-частина | | |----------------------+-----------+----------------------+------| |Хвороби системи | 12 | О99.4-частина | | |кровообігу | | | | |----------------------+-----------+----------------------+------| |Утруднені пологи | 13 | О64-О66 | | |----------------------+-----------+----------------------+------| |Аномалії родової | 14 | О62-О63 | | |діяльності | | | | |----------------------+-----------+----------------------+------| |Розрив промежини | 15 | О70.2,3 | | |III-IV ступенів | | | | |----------------------+-----------+----------------------+------| |Розрив матки | 16 | О71.0,1 | | |----------------------+-----------+----------------------+------| |з них що стався поза | 17 | О71.0,1 | | |стаціонаром | | | | |----------------------+-----------+----------------------+------| |Кровотеча в | 18 | О72.0,1 | | |послідовому і | | | | |післяродовому періодах| | | | |----------------------+-----------+----------------------+------| |у тому числі з | 19 | О72.0,1 | | |наступною екстирпацією| | | | |матки | | | | |----------------------+-----------+----------------------+------| |Родовий сепсис і | 20 | О75.3, О85 | | |розлита післяродова | | | | |інфекція | | | | |----------------------+-----------+----------------------+------| |у тому числі перитоніт| 21 | О85-частина | | |після операції | | | | |кесарева розтину | | | | |----------------------+-----------+----------------------+------| |з них з наступною | 22 | О85-частина | | |екстирпацією матки | | | | |----------------------+-----------+----------------------+------| |Венозні ускладнення | 23 | О87 | | |----------------------+-----------+----------------------+------| |Абсцес молочної залози| 24 | О91.1 | | |(гнійний мастит) | | | | ------------------------------------------------------------------
3. Дані про новонароджених
Розподіл народжених і померлих
за вагою тіла при народженні
Таблиця 2245 ------------------------------------------------------------------------------- |Найменування|Номер| Вага тіла при народженні в грамах | Із | | |рядка|-----------------------------------------------|загальної | | | |менше|500-|1000-|1500-|2000-|2500-|3000-|3500 і|кількості | | | | 500 |999 |1499 |1999 |2499 |2999 |3499 |більше| народже- | | | | | | | | | | | | них - | | | | | | | | | | | |недоношені| |------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+------+----------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+------+----------| |Народилось | 1 | | | | | | | | | | |живими | | | | | | | | | | | |------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+------+----------| |з них | 2 | | | | | | | | | | |померло - | | | | | | | | | | | |усього | | | | | | | | | | | |------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+------+----------| |у тому числі| 3 | | | | | | | | | | |у віці | | | | | | | | | | | |0-6 діб | | | | | | | | | | | |------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+------+----------| |Народилось | 4 | | | | | | | | | | |мертвими | | | | | | | | | | | |------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+------+----------| |з них смерть| 5 | | | | | | | | | | |настала до | | | | | | | | | | | |початку | | | | | | | | | | | |родової | | | | | | | | | | | |діяльності | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 2246
Кількість новонароджених, що їх переведено до інших
стаціонарів і відділень ( включно з відділеннями для недоношених і
немовлят) - усього 1 _______, у тому числі до інших стаціонарів
2 ______. Кількість новонароджених, від яких відмовились батьки,
3 _________.
Таблиця 2247 ------------------------------------------------------------------ |Найменування|Номер| Зроблено | Кількість проб, що їх | | |рядка|протитуберкульозних|зібрано для обстеження на| | | | щеплень |-------------------------| | | | |фенілке-|муковіс-|гіпоти-| | | | |тонурію | цидоз | реоз | |------------+-----+-------------------+--------+--------+-------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | |------------+-----+-------------------+--------+--------+-------| |Усього | 1 | | | | | ------------------------------------------------------------------
Захворювання та причини смерті
новонароджених з масою тіла 500-999 г
Таблиця 2250 ----------------------------------------------------------------------------- | Найменування |Номер| Шифр за |Народилося| з них | у |Народилося| | |рядка| МКХ-10 |хворими і |померло -|тому | мертвими | | | | |захворіло | усього |числі| | | | | | | | в | | | | | | | |перші| | | | | | | | 0-6 | | | | | | | | діб | | |---------------------+-----+---------+----------+---------+-----+----------| | А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | |---------------------+-----+---------+----------+---------+-----+----------| |Усього хворих дітей | 1 | | | | | | |---------------------+-----+---------+----------+---------+-----+----------| |у тому числі із | 2 | J00-J06 | | | | | |захворюваннями: | | J10-J11 | | | | | |гострі респіраторні | | | | | | | |інфекції, грип | | | | | | | |---------------------+-----+---------+----------+---------+-----+----------| |пневмонія | 3 | J12-J18 | | | | | |---------------------+-----+---------+----------+---------+-----+----------| |інфекція шкіри і | 4 | L00-L08 | | | | | |підшкірної клітковини| | | | | | | |---------------------+-----+---------+----------+---------+-----+----------| |уроджені аномалії, | 5 | Q00-Q99 | | | | | |деформації та | | | | | | | |хромосомні порушення | | | | | | | |---------------------+-----+---------+----------+---------+-----+----------| |окремі стани, які | 6 | P05-P96 | | | | | |виникають у | | | | | | | |перинатальному | | | | | | | |періоді | | | | | | | |---------------------+-----+---------+----------+---------+-----+----------| |з них сповільнений | 7 | P05 | | | | | |ріст, недостатність | | | | | | | |живлення плоду | | | | | | | |---------------------+-----+---------+----------+---------+-----+----------| |родова травма | 8 | P10-P15 | | | | | |---------------------+-----+---------+----------+---------+-----+----------| |у тому числі | 9 | P10 | | | | | |внутрішньочерепна | | | | | | | |родова травма | | | | | | | |---------------------+-----+---------+----------+---------+-----+----------| |інша родова травма | 10 | P11, | | | | | |центральної та | | P14 | | | | | |периферичної нервової| | | | | | | |системи | | | | | | | |---------------------+-----+---------+----------+---------+-----+----------| |внутрішньоутробна | 11 | P20-P21 | | | | | |гіпоксія і асфіксія у| | | | | | | |родах | | | | | | | |---------------------+-----+---------+----------+---------+-----+----------| |розлади дихальної | 12 | P22-P28 | | | | | |системи, що виникають| | | | | | | |у перинатальному | | | | | | | |періоді | | | | | | | |---------------------+-----+---------+----------+---------+-----+----------| |у тому числі синдром | 13 |Р22.0,8,9| | | | | |респіраторного | | | | | | | |розладу (дистрес) | | | | | | | |---------------------+-----+---------+----------+---------+-----+----------| |уроджені пневмонії | 14 | P23 | | | | | |---------------------+-----+---------+----------+---------+-----+----------| |неонатальний | 15 | Р24.0-8 | | | | | |аспіраційний синдром | | | | | | | |---------------------+-----+---------+----------+---------+-----+----------| |неонатальна | 16 | Р24.9 | | | | | |аспіраційна пневмонія| | | | | | | |---------------------+-----+---------+----------+---------+-----+----------| |легенева кровотеча | 17 | Р26 | | | | | |---------------------+-----+---------+----------+---------+-----+----------| |інфекції, специфічні | 18 | P35, | | | | | |для перинатального | | P37-P39 | | | | | |періоду | | | | | | | |---------------------+-----+---------+----------+---------+-----+----------| |бактеріальний сепсис | 19 | P36 | | | | | |новонароджених | | | | | | | |---------------------+-----+---------+----------+---------+-----+----------| |внутрішньошлуночкові | 20 | P52 | | | | | |і субарахноїдальні | | | | | | | |крововиливи | | | | | | | |---------------------+-----+---------+----------+---------+-----+----------| |геморагічна хвороба | 21 | Р53 | | | | | |---------------------+-----+---------+----------+---------+-----+----------| |гемолітична хвороба | 22 | P55-Р57 | | | | | |плоду та | | | | | | | |новонародженого, | | | | | | | |водянка плоду, | | | | | | | |обумовлена | | | | | | | |гемолітичною | | | | | | | |хворобою, ядерна | | | | | | | |жовтяниця | | | | | | | |---------------------+-----+---------+----------+---------+-----+----------| |неонатальна | 23 | Р58-Р59 | | | | | |жовтяниця, обумовлена| | | | | | | |надмірним гемолізом, | | | | | | | |іншими та не | | | | | | | |уточненими причинами | | | | | | | |---------------------+-----+---------+----------+---------+-----+----------| |гематологічні | 24 | P60-P61 | | | | | |порушення | | | | | | | |---------------------+-----+---------+----------+---------+-----+----------| |розлади травлення | 25 | Р75-Р78 | | | | | |---------------------+-----+---------+----------+---------+-----+----------| |у тому числі | 26 | Р76 | | | | | |інші види | | | | | | | |непрохідності кишок | | | | | | | |---------------------+-----+---------+----------+---------+-----+----------| |некротезуючий | 27 | Р77 | | | | | |ентероколіт | | | | | | | |---------------------+-----+---------+----------+---------+-----+----------| |гіпотермія | 28 | Р80 | | | | | |---------------------+-----+---------+----------+---------+-----+----------| |інші порушення | 29 | Р91 | | | | | |церебрального статусу| | | | | | | |новонародженого | | | | | | | |---------------------+-----+---------+----------+---------+-----+----------| |інші стани | 30 | | | | | | |перинатального | | | | | | | |періоду | | | | | | | |---------------------+-----+---------+----------+---------+-----+----------| |інші хвороби | 31 | | | | | | |новонародженого | | | | | | | |---------------------+-----+---------+----------+---------+-----+----------| |у тому числі | 32 |А50.0,1,2| | | | | |вроджений сифіліс | | | | | | | |---------------------+-----+---------+----------+---------+-----+----------| |незавершений тест на | 33 | R75 | | | | | |ВІЧ | | | | | | | |---------------------+-----+---------+----------+---------+-----+----------| |Крім того, потенційна| 34 | Z20.2 | | | | | |загроза життю, | | | | | | | |зв'язана з можливим | | | | | | | |зараженням: | | | | | | | |- сифілісом | | | | | | | |---------------------+-----+---------+----------+---------+-----+----------| |- вірусом | 35 | Z20.6 | | | | | |імунодефіциту людини | | | | | | | |(ВІЧ) | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------
Захворювання та причини смерті
новонароджених масою тіла 1000 г і більше
Таблиця 2260 ----------------------------------------------------------------------------------------------- | Найменування |Номер|Шифр за | Народилося | з них померло |Народилося| | |рядка| МКХ-10 | хворими і |-------------------------------| мертвими | | | | | захворіло |усього|у тому | з них у перші | | | | | |--------------| | числі | 0-6 діб | | | | | |усього|у тому | |недоно-|----------------| | | | | | | числі | | шених |усього| у тому | | | | | | |недоно-| | | | числі | | | | | | | шених | | | |недоноше-| | | | | | | | | | | них | | |--------------------+-----+--------+------+-------+------+-------+------+---------+----------| | А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |--------------------+-----+--------+------+-------+------+-------+------+---------+----------| |Усього хворих дітей | 1 | | | | | | | | | |--------------------+-----+--------+------+-------+------+-------+------+---------+----------| |у тому числі із | 2 |J00-J06 | | | | | | | | |захворюваннями: | |J10-J11 | | | | | | | | |гострі респіраторні | | | | | | | | | | |інфекції, грип | | | | | | | | | | |--------------------+-----+--------+------+-------+------+-------+------+---------+----------| |Пневмонія | 3 |J12-J18 | | | | | | | | |--------------------+-----+--------+------+-------+------+-------+------+---------+----------| |інфекція шкіри і | 4 |L00-L08 | | | | | | | | |підшкірної | | | | | | | | | | |клітковини | | | | | | | | | | |--------------------+-----+--------+------+-------+------+-------+------+---------+----------| |уроджені аномалії, | 5 |Q00-Q99 | | | | | | | | |деформації та | | | | | | | | | | |хромосомні порушення| | | | | | | | | | |--------------------+-----+--------+------+-------+------+-------+------+---------+----------| |окремі стани, які | 6 |P05-P96 | | | | | | | | |виникають у | | | | | | | | | | |перинатальному | | | | | | | | | | |періоді | | | | | | | | | | |--------------------+-----+--------+------+-------+------+-------+------+---------+----------| |з них сповільнений | 7 | P05 | | | | | | | | |ріст, недостатність | | | | | | | | | | |живлення плоду | | | | | | | | | | |--------------------+-----+--------+------+-------+------+-------+------+---------+----------| |родова травма | 8 |P10-P15 | | | | | | | | |--------------------+-----+--------+------+-------+------+-------+------+---------+----------| |у тому числі | 9 | P10 | | | | | | | | |внутрішньочерепна | | | | | | | | | | |родова травма | | | | | | | | | | |--------------------+-----+--------+------+-------+------+-------+------+---------+----------| |інша родова травма | 10 | P11, | | | | | | | | |центральної та | | P14 | | | | | | | | |периферичної | | | | | | | | | | |нервової системи | | | | | | | | | | |--------------------+-----+--------+------+-------+------+-------+------+---------+----------| |внутрішньоматкова | 11 |P20-P21 | | | | | | | | |гіпоксія і асфіксія | | | | | | | | | | |у родах | | | | | | | | | | |--------------------+-----+--------+------+-------+------+-------+------+---------+----------| |розлади дихальної | 12 |P22-P28 | | | | | | | | |системи, що | | | | | | | | | | |виникають у | | | | | | | | | | |перинатальному | | | | | | | | | | |періоді | | | | | | | | | | |--------------------+-----+--------+------+-------+------+-------+------+---------+----------| |у тому числі синдром| 13 |Р22.0,8-| | | | | | | | |респіраторного | | 9 | | | | | | | | |розладу (дистрес) | | | | | | | | | | |--------------------+-----+--------+------+-------+------+-------+------+---------+----------| |уроджені пневмонії | 14 | P23 | | | | | | | | |--------------------+-----+--------+------+-------+------+-------+------+---------+----------| |неонатальний | 15 |Р24.0-8 | | | | | | | | |аспіраційний синдром| | | | | | | | | | |--------------------+-----+--------+------+-------+------+-------+------+---------+----------| |неонатальна | 16 | Р24.9 | | | | | | | | |аспіраційна | | | | | | | | | | |пневмонія | | | | | | | | | | |--------------------+-----+--------+------+-------+------+-------+------+---------+----------| |легенева кровотеча | 17 | Р26 | | | | | | | | |--------------------+-----+--------+------+-------+------+-------+------+---------+----------| |інфекції, специфічні| 18 | P35, | | | | | | | | |для перинатального | |P37-P39 | | | | | | | | |періоду | | | | | | | | | | |--------------------+-----+--------+------+-------+------+-------+------+---------+----------| |бактеріальний сепсис| 19 | P36 | | | | | | | | |новонароджених | | | | | | | | | | |--------------------+-----+--------+------+-------+------+-------+------+---------+----------| |внутрішньошлуночкові| 20 | P52 | | | | | | | | |і субарахноїдальні | | | | | | | | | | |крововиливи | | | | | | | | | | |--------------------+-----+--------+------+-------+------+-------+------+---------+----------| |геморагічна хвороба | 21 | Р53 | | | | | | | | |--------------------+-----+--------+------+-------+------+-------+------+---------+----------| |гемолітична | 22 |P55-Р57 | | | | | | | | |хвороба плоду та | | | | | | | | | | |новонародженого, | | | | | | | | | | |водянка плоду, | | | | | | | | | | |обумовлена | | | | | | | | | | |гемолітичною | | | | | | | | | | |хворобою, ядерна | | | | | | | | | | |жовтяниця | | | | | | | | | | |--------------------+-----+--------+------+-------+------+-------+------+---------+----------| |неонатальна | 23 |Р58-Р59 | | | | | | | | |жовтяниця, | | | | | | | | | | |обумовлена надмірним| | | | | | | | | | |гемолізом, іншими та| | | | | | | | | | |неуточненими | | | | | | | | | | |причинами | | | | | | | | | | |--------------------+-----+--------+------+-------+------+-------+------+---------+----------| |гематологічні | 24 |P60-P61 | | | | | | | | |порушення | | | | | | | | | | |--------------------+-----+--------+------+-------+------+-------+------+---------+----------| |розлади травлення | 25 |Р75-Р78 | | | | | | | | |--------------------+-----+--------+------+-------+------+-------+------+---------+----------| |у тому числі | 26 | Р76 | | | | | | | | |інші види | | | | | | | | | | |непрохідності кишок | | | | | | | | | | |--------------------+-----+--------+------+-------+------+-------+------+---------+----------| |некротезуючий | 27 | Р77 | | | | | | | | |ентероколіт | | | | | | | | | | |--------------------+-----+--------+------+-------+------+-------+------+---------+----------| |Гіпотермія | 28 | Р80 | | | | | | | | |--------------------+-----+--------+------+-------+------+-------+------+---------+----------| |інші порушення | 29 | Р91 | | | | | | | | |церебрального | | | | | | | | | | |статусу | | | | | | | | | | |новонародженого | | | | | | | | | | |--------------------+-----+--------+------+-------+------+-------+------+---------+----------| |інші стани | 30 | | | | | | | | | |перинатального | | | | | | | | | | |періоду | | | | | | | | | | |--------------------+-----+--------+------+-------+------+-------+------+---------+----------| |інші хвороби | 31 | | | | | | | | | |новонародженого | | | | | | | | | | |--------------------+-----+--------+------+-------+------+-------+------+---------+----------| |у тому числі | 32 |А50.0,1,| | | | | | | | |вроджений сифіліс | | 2 | | | | | | | | |--------------------+-----+--------+------+-------+------+-------+------+---------+----------| |незавершений | 33 | R75 | | | | | | | | |тест на ВІЧ | | | | | | | | | | |--------------------+-----+--------+------+-------+------+-------+------+---------+----------| |Крім того, | 34 | Z20.2 | | | | | | | | |потенційна | | | | | | | | | | |загроза життю, | | | | | | | | | | |зв'язана з | | | | | | | | | | |можливим зараженням:| | | | | | | | | | |- сифілісом | | | | | | | | | | |--------------------+-----+--------+------+-------+------+-------+------+---------+----------| |- вірусом | 35 | Z20.6 | | | | | | | | |імунодефіциту | | | | | | | | | | |людини (ВІЧ) | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------
Ізольовані вроджені вади
мультифакторіального походження
та хромосомні синдроми
Таблиця 2270 ------------------------------------------------------------------ | Найменування | Номер |Шифр за |Живонароджені |Мертвонароджені| | | рядка | МКХ-10 | вагою | вагою | | | | |---------------+---------------| | | | | 500- |1000 г | 500- |1000 г | | | | | 999 г | і | 999 г | і | | | | | |більше | |більше | |--------------+--------+--------+-------+-------+-------+-------| | А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | |--------------+--------+--------+-------+-------+-------+-------| |Аненцефалія | 1 | Q00.0 | | | | | |--------------+--------+--------+-------+-------+-------+-------| |Спинномозкова | 2 | Q05 | | | | | |кила | | | | | | | |--------------+--------+--------+-------+-------+-------+-------| |Розщеплення | 3 |Q35-Q37 | | | | | |губи і/або | | | | | | | |піднебіння | | | | | | | |--------------+--------+--------+-------+-------+-------+-------| |Атрезія | 4 | Q42.3 | | | | | |стравоходу і | | | | | | | |ануса | | | | | | | |--------------+--------+--------+-------+-------+-------+-------| |Редукційні | 5 |Q69, Q71| | | | | |вади кінцівок,| | | | | | | |полідактилія | | | | | | | |--------------+--------+--------+-------+-------+-------+-------| |Множинні вади | 6 | Q89.7 | | | | | |розвитку | | | | | | | |--------------+--------+--------+-------+-------+-------+-------| |Синдром Дауна | 7 | Q90 | | | | | |(трисомія 21) | | | | | | | |--------------+--------+--------+-------+-------+-------+-------| |Синдром Патау | 8 | Q91.7 | | | | | |(трисомія 13) | | | | | | | |--------------+--------+--------+-------+-------+-------+-------| |Синдром | 9 | Q91.3 | | | | | |Едвардса | | | | | | | |(трисомія 18) | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Дата "____" _______________ _____ р.
Керівник закладу _____________ __________________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Виконавець _____________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону)
М.П.
Начальник Центру медичної
статистики МОЗ М.В.Голубчиков

{ Форму N 22 виключено на підставі Наказу Міністерства
охорони здоров'я N 999 ( z0147-11 ) від 17.11.2010 }
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
10.07.2007 N 378

ЗВІТНІСТЬ
ЗВІТ
фельдшерсько-акушерського
пункту за 20____ рік

--------------------------------------------- | Подають | Терміни подання | Форма N 24 |---------------------+---------------------| |1. Фельдшерсько- | 5 січня | ЗАТВЕРДЖЕНО |акушерські пункти, що| | Наказ МОЗ |перебувають у сфері | | 10.07.2007 N 378 |управління | | за погодженням |Міністерства охорони | | з Держкомстатом |здоров'я України, - | | України |головному лікарю | | |центральної районної | | |(міської) лікарні. | | |2. Головний лікар | згідно з наказом | Річна |центральної районної | регіонального | Поштова |(міської) лікарні | управління охорони | |зведений звіт та | здоров'я | |керівники закладів | | |іншого | | |підпорядкування, | | |форми власності - | | |Міністерству охорони | | |здоров'я Автономної | | |Республіки Крим, | | |управлінням охорони | | |здоров'я обласних | | |державних | | |адміністрацій, | | |Головному управлінню | | |охорони здоров'я та | | |медичного | | |забезпечення | | |Київської та | | |Управлінню охорони | | |здоров'я | | |Севастопольської | | |міських державних | | |адміністрацій. | | |3. Міністерство | згідно з наказом | |охорони здоров'я |Міністерства охорони | |Автономної Республіки| здоров'я України | |Крим, управління | | |охорони здоров'я | | |обласних державних | | |адміністрацій, | | |Головне управління | | |охорони здоров'я та | | |медичного | | |забезпечення | | |Київської та | | |Управління охорони | | |здоров'я | | |Севастопольської | | |міських державних | | |адміністрацій | | |зведений звіт щодо | | |закладів, що | | |перебувають у сфері | | |управління | | |Міністерства охорони | | |здоров'я України, | | |закладах іншого | | |підпорядкування, | | |форми власності - | | |Міністерству охорони | | |здоров'я України. | | |4. Міністерство | 15 квітня | |охорони здоров'я | | |України зведений звіт| | |по Україні - | | |Державному комітету | | |статистики України. | | ---------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------ |Найменування організації-складача інформації | |----------------------------------------------------------------------| |Місцезнаходження | |----------------------------------------------------------------------| | Коди організації-складача | |----------------------------------------------------------------------| | за |території| виду | форми |організа-|міністерства, | | |ЄДРПОУ|(КОАТУУ) |економічної|власності| ційно- | іншого | | | | |діяльності | (КФВ) | правової| центрального | | | | | (КВЕД) | | форми |органу, якому | | | | | | | (КОПФ) |підпорядкована| | | | | | | | організація- | | | | | | | | складач | | | | | | | | інформації | | | | | | | | (КОДУ)(*) | | |------+---------+-----------+---------+---------+--------------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |------+---------+-----------+---------+---------+--------------+------| | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------ ______________
* Тільки для підприємств державного сектору.
Таблиця 2000
Пункт фельдшерсько-акушерський 1 ______________. Пункт обслуговує 2 _______________________ населених пунктів. Пункт розташован при _______________________________________,
(вписати)
постійний, сезонний (підкреслити), телефонізація 3 __________ Наявність транспорту ________________________________________
(зазначити який)
Штати(*)
Таблиця 2100 --------------------------------------------------------------------------- | Посади |Номер| Усього | У тому числі | | |рядка| на |-----------------------------------------------| | | | кінець | фельдшери |акушерки|медичні| молодший |інші| | | |звітного|(фельдшериці-| |сестри |медперсонал| | | | | року | акушерки) | | | | | |----------+-----+--------+-------------+--------+-------+-----------+----| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |----------+-----+--------+-------------+--------+-------+-----------+----| |Штатні | 1 | | | | | | | |----------+-----+--------+-------------+--------+-------+-----------+----| |Зайняті | 2 | | | | | | | |----------+-----+--------+-------------+--------+-------+-----------+----| |Основні | 3 | | | | | | | |працівники| | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------- ______________
* Дані наводяться на підставі штатного розкладу.
Медична допомога
Таблиця 2200 ---------------------------------------------------------------------------- | На ФАПІ | Удома | |--------------------------+-----------------------------------------------| |Відвідувань,|У тому числі |Відвідувань,| У тому числі |Прийнято| У тому | | усього | | усього(**) | патронажних |пологів,|числі без | | | | | відвідувань | усього |наступної | | |-------------| |--------------| |госпіталі-| | |дітьми|вагіт-| |дітей|вагітних| | зації | | | | ними | | | і | |породіллі | | | | | | |породіль| | | |------------+------+------+------------+-----+--------+--------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |------------+------+------+------------+-----+--------+--------+----------| | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------- ______________
** Включно з відвідуваннями з приводу пологів, що прийняті
вдома.
Таблиця 2201
Перебуває на обліку дітей до 1 року (11 місяців 29 днів) на кінець звітного року 1 _______________, вагітних протягом року 2 _________________, з них народили 3 ______________.
Видано даним закладом
з приводу смерті вдома фельдшерських
довідок про смерть
Таблиця 2300 ------------------------------------------------------------------ | Найменування |Усього| У тому числі | | | |------------------------------------| | | |дітям до 1 року|вагітним, роділлям і| | | | | породіллям | |--------------------+------+---------------+--------------------| | А | 1 | 2 | 3 | |--------------------+------+---------------+--------------------| |Число фельдшерських | | | | |довідок про смерть | | | | ------------------------------------------------------------------
Діти, що народилися вдома
без подальшої госпіталізації породіллі
Таблиця 2400 ------------------------------------------------------------------ |Найменування |Номер рядка| Народилось | з них | Народилось | | | | живими | померло | мертвими | | | | | у віці | | | | | | 0-6 діб | | |-------------+-----------+------------+------------+------------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | |-------------+-----------+------------+------------+------------| |Усього дітей | 1 | | | | |-------------+-----------+------------+------------+------------| |У тому числі | 2 | | | | |недоношені | | | | | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 2401
Вакциновано проти туберкульозу дітей, що народилися вдома без
подальшої госпіталізації породіллі 1 __________________.
Дата "__" _____________ _____ р.
Керівник закладу ___________ ____________________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Виконавець ______________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону)
М.П.
Начальник Центру медичної
статистики МОЗ М.В.Голубчиков

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
10.07.2007 N 378

ЗВІТНІСТЬ
ЗВІТ
будинку дитини за 20___ рік

--------------------------------------------- | Подають | Терміни подання | Форма N 25 |---------------------+---------------------| |1. Будинки дитини, що| 5 січня | ЗАТВЕРДЖЕНО |перебувають у сфері | | Наказ МОЗ |управління | | 10.07.2007 N 378 |Міністерства охорони | | за погодженням |здоров'я України, - | | з Держкомстатом |головному лікарю | | України |центральної районної | | |(міської) лікарні. | | |2. Головний лікар | згідно з наказом | |центральної районної | регіонального | Річна |(міської) лікарні | управління охорони | Поштова |зведений звіт та | здоров'я | |керівники закладів | | |іншого | | |підпорядкування, | | |форми власності - | | |Міністерству охорони | | |здоров'я Автономної | | |Республіки Крим, | | |управлінням охорони | | |здоров'я обласних | | |державних | | |адміністрацій, | | |Головному управлінню | | |охорони здоров'я та | | |медичного | | |забезпечення | | |Київської та | | |Управлінню охорони | | |здоров'я | | |Севастопольської | | |міських державних | | |адміністрацій. | | |3. Міністерство | згідно з наказом | |охорони здоров'я |Міністерства охорони | |Автономної Республіки| здоров'я України | |Крим, управління | | |охорони здоров'я | | |обласних державних | | |адміністрацій, | | |Головне управління | | |охорони здоров'я та | | |медичного | | |забезпечення | | |Київської та | | |Управління охорони | | |здоров'я | | |Севастопольської | | |міських державних | | |адміністрацій | | |зведений звіт щодо | | |закладів, що | | |перебувають у сфері | | |управління | | |Міністерства охорони | | |здоров'я України, | | |закладах іншого | | |підпорядкування, | | |форми власності - | | |Міністерству охорони | | |здоров'я України. | | |4. Міністерство | 15 квітня | |охорони здоров'я | | |України зведений звіт| | |по Україні - | | |Державному комітету | | |статистики України. | | ---------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------ |Найменування організації-складача інформації | |----------------------------------------------------------------------| |місцезнаходження | |----------------------------------------------------------------------| | Коди організації-складача | |----------------------------------------------------------------------| | за |території| виду | форми |організа-|міністерства, | | |ЄДРПОУ|(КОАТУУ) |економічної|власності| ційно- | іншого | | | | |діяльності | (КФВ) | правової| центрального | | | | | (КВЕД) | | форми |органу, якому | | | | | | | (КОПФ) |підпорядкована| | | | | | | | організація- | | | | | | | | складач | | | | | | | | інформації | | | | | | | | (КОДУ)(*) | | |------+---------+-----------+---------+---------+--------------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |------+---------+-----------+---------+---------+--------------+------| | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------ ______________
* Тільки для підприємств державного сектору.
Таблиця 1000
Кількість закладів 1 ____________________, з них
спеціалізованих 2 __________________________, загального типу
3 _____________________
Таблиця 2000
Заклад має (підкреслити): веранди криті, аеросолярій,
фізіотерапевтичний кабінет, кабінет ЛФК, басейн, ізолятор з
кількістю ліжок у ньому 1 _____________________, карантинне
відділення з кількістю ліжок у ньому 2 ___________________, що не
вистачає - дописати _____________________________. Кількість здорових дітей у спеціалізованих будинках дитини
3 ______________________

Штати закладу
Таблиця 2100 ---------------------------------------------------------------------- | Посади |Номер| Усього | У тому числі | | |рядка| на |------------------------------------------| | | | кінець |лікарі|середній|молодший| інший |з них | | | |звітного| |медичний|медичний|персонал,|педаго-| | | | року | |персонал|персонал| усього |гічний | |----------+-----+--------+------+--------+--------+---------+-------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |----------+-----+--------+------+--------+--------+---------+-------| |Штатні | 1 | | | | | | | |----------+-----+--------+------+--------+--------+---------+-------| |Зайняті | 2 | | | | | | | |----------+-----+--------+------+--------+--------+---------+-------| |Основні | 3 | | | | | | | |працівники| | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------
Таблиця 2110
Кількість ліжок 1 _________________, проведено всіма дітьми
ліжко-днів 2 __________________, у тому числі кількість ліжок у
спеціалізованих будинках дитини 3 _______________________,
проведено на них ліжко-днів 4 _____________
Контингент будинку дитини
Таблиця 2120 -------------------------------------------------------------------- |Найменування |Номер|Перебувало| За звітний рік |Перебуває| | |рядка|на початок|-----------------------|на кінець| | | | звітного |надійшло|вибуло|померло|звітного | | | | року | | | | року | |---------------+-----+----------+--------+------+-------+---------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |---------------+-----+----------+--------+------+-------+---------| |Усього дітей | 1 | | | | | | |---------------+-----+----------+--------+------+-------+---------| |у тому числі | 2 | | | | | | |0-12 місяців | | | | | | | |(11 місяців | | | | | | | |29 днів) | | | | | | | |---------------+-----+----------+--------+------+-------+---------| |1-3 роки | 3 | | | | | | |(2 роки | | | | | | | |11 місяців | | | | | | | |29 днів) | | | | | | | |---------------+-----+----------+--------+------+-------+---------| |3 роки і старші| 4 | | | | | | |---------------+-----+----------+--------+------+-------+---------| |З рядка 1 - | 5 | | | | | | |кількість дітей| | | | | | | |у | | | | | | | |спеціалізованих| | | | | | | |будинках дитини| | | | | | | --------------------------------------------------------------------
Таблиця 2130
З числа дітей, що перебувають у закладі на кінець звітного
року: сироти й ті, що залишилися без батьківського піклування
1 _________________, від батьків 2 ___________________
Таблиця 2140
З числа вибулих: узято батьками 1 ___________________; узято
для усиновлення 2 __________________; з них громадянами України
3 ________________, іноземними громадянами 4 _________; узято під
опіку 5 __________________________; у прийомну сім'ю
6 ___________________; переведено по досягненні граничного віку у
заклади освіти 7 _______________________; у заклади соціального
забезпечення 8 __________; інші заклади 9 ______________; у
сімейні будинки дитини 10 _____________
Профілактичні огляди дітей
Таблиця 2145 --------------------------------------------------------------------- |Найменування|Номер| Під час поглиблених медичних оглядів виявлено | | |рядка| дітей | | | |------------------------------------------------| | | |з розладом| з | з |тих, що відстають у | | | |харчування|рахітом |анемією| розвитку | | | | | II-III | |--------------------| | | | |ступенів| |фізичному|психічному| | | | | | | | | |------------+-----+----------+--------+-------+---------+----------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |------------+-----+----------+--------+-------+---------+----------| |0-12 місяців| 1 | | | | | | |(11 місяців | | | | | | | |29 днів) | | | | | | | |------------+-----+----------+--------+-------+---------+----------| |1-3 роки | 2 | | | | | | |(2 роки | | | | | | | |11 місяців | | | | | | | |29 днів) | | | | | | | |------------+-----+----------+--------+-------+---------+----------| |3 роки і | 3 | | | | | | |старші | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------
Таблиця 2146
Кількість дітей, що їх протягом звітного року було взято під
диспансерний нагляд 1 ___________________, направлено на санаторне
лікування 2 ____________________
Захворюваність дітей
Таблиця 2150 --------------------------------------------------------------------------- | Найменування |Номер|Шифр за |Зареєстровано| У тому числі | Померло | | хвороб |рядка| МКХ-10 | випадків |--------------+--------------| | | | |захворювань, |упер-|у дітей |усьо-| у тому | | | | | усього |ше в |віком до| го | числі | | | | | |житті| 1 ро- | | дітей | | | | | | | ку(*) | | віком | | | | | | |(11 мі- | | до | | | | | | | сяців | | 1 року | | | | | | |29 днів)| |(11 мі- | | | | | | | | | сяців | | | | | | | | |29 днів)| |--------------+-----+--------+-------------+-----+--------+-----+--------| | А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |--------------+-----+--------+-------------+-----+--------+-----+--------| |Усі хвороби | 1.0 |A00-T98 | | | | | | |--------------+-----+--------+-------------+-----+--------+-----+--------| |у тому числі | 2.0 |A00-B99 | | | | | | |деякі інфек- | | | | | | | | |ційні та | | | | | | | | |паразитарні | | | | | | | | |хвороби | | | | | | | | |--------------+-----+--------+-------------+-----+--------+-----+--------| |з них кишкові | 2.1 |A00-A09 | | | | | | |інфекції | | | | | | | | |--------------+-----+--------+-------------+-----+--------+-----+--------| |туберкульоз | 2.2 |А15-А19 | | | | | | |--------------+-----+--------+-------------+-----+--------+-----+--------| |хвороба, | 2.3 |В20-В24 | | | | | | |зумовлена | | | | | | | | |вірусом | | | | | | | | |імунодефіциту | | | | | | | | |людини (ВІЛ) | | | | | | | | |--------------+-----+--------+-------------+-----+--------+-----+--------| |Новоутворення | 3.0 |C00-D48 | | | | | | |--------------+-----+--------+-------------+-----+--------+-----+--------| |з них | 3.1 |С00-С97 | | | | | | |злоякісні | | | | | | | | |новоутворе- | | | | | | | | |ння - усього | | | | | | | | |--------------+-----+--------+-------------+-----+--------+-----+--------| |Хвороби крові,| 4.0 |D50-D89 | | | | | | |кровотворних | | | | | | | | |органів та | | | | | | | | |окремі | | | | | | | | |порушення із | | | | | | | | |залученням | | | | | | | | |імунного | | | | | | | | |механізму | | | | | | | | |--------------+-----+--------+-------------+-----+--------+-----+--------| |у тому числі | 4.1 |D50-D64 | | | | | | |анемії | | | | | | | | |--------------+-----+--------+-------------+-----+--------+-----+--------| |гемофілія | 4.2 |D66,67, | | | | | | | | |68.0,1,4| | | | | | |--------------+-----+--------+-------------+-----+--------+-----+--------| |Хвороби | 5.0 |E00-E90 | | | | | | |ендокринної | | | | | | | | |системи, | | | | | | | | |розладу | | | | | | | | |харчування, | | | | | | | | |порушення | | | | | | | | |обміну речовин| | | | | | | | |--------------+-----+--------+-------------+-----+--------+-----+--------| |у тому числі | 5.1 | Е01.0, | | | | | | |дифузний зоб I| | Е04.0 | | | | | | |ступеня | | (I) | | | | | | |--------------+-----+--------+-------------+-----+--------+-----+--------| |уроджений | 5.2 |E03.0, 1| | | | | | |гіпотиреоз | | | | | | | | |--------------+-----+--------+-------------+-----+--------+-----+--------| |цукровий | 5.3 |E10-E14 | | | | | | |діабет | | | | | | | | |--------------+-----+--------+-------------+-----+--------+-----+--------| |фенілкетонурія| 5.4 | E70.0 | | | | | | |--------------+-----+--------+-------------+-----+--------+-----+--------| |Розлади | 6.0 |F00-F99 | | | | | | |психіки і | | | | | | | | |поведінки | | | | | | | | |--------------+-----+--------+-------------+-----+--------+-----+--------| |у тому числі | 6.1 |F70-F79 | | | | | | |розумова | | | | | | | | |відсталість | | | | | | | | |--------------+-----+--------+-------------+-----+--------+-----+--------| |Хвороби | 7.0 |G00-G99 | | | | | | |нервової | | | | | | | | |системи | | | | | | | | |--------------+-----+--------+-------------+-----+--------+-----+--------| |у тому числі | 7.1 | G80 | | | | | | |дитячий | | | | | | | | |церебральний | | | | | | | | |параліч | | | | | | | | |--------------+-----+--------+-------------+-----+--------+-----+--------| |Хвороби ока та| 8.0 |H00-H59 | | | | | | |його | | | | | | | | |придаткового | | | | | | | | |апарату | | | | | | | | |--------------+-----+--------+-------------+-----+--------+-----+--------| |у тому числі | 8.1 | Н52.1 | | | | | | |міопія | | | | | | | | |--------------+-----+--------+-------------+-----+--------+-----+--------| |Хвороби вуха | 9.0 |H60-H95 | | | | | | |та | | | | | | | | |соскоподібного| | | | | | | | |відростка | | | | | | | | |--------------+-----+--------+-------------+-----+--------+-----+--------| |у тому числі | 9.1 |Н90-Н91 | | | | | | |втрата слуху | | | | | | | | |--------------+-----+--------+-------------+-----+--------+-----+--------| |Хвороби |10.0 |I00-I99 | | | | | | |системи | | | | | | | | |кровообігу | | | | | | | | |--------------+-----+--------+-------------+-----+--------+-----+--------| |Хвороби |11.0 |J00-J99 | | | | | | |органів | | | | | | | | |дихання | | | | | | | | |--------------+-----+--------+-------------+-----+--------+-----+--------| |у тому числі |11.1 |J00-J06,| | | | | | |гострі | | J10, | | | | | | |інфекції | | J11 | | | | | | |верхніх | | | | | | | | |дихальних | | | | | | | | |шляхів, грип | | | | | | | | |--------------+-----+--------+-------------+-----+--------+-----+--------| |пневмонії |11.2 |J12-J16,| | | | | | | | | J18 | | | | | | |--------------+-----+--------+-------------+-----+--------+-----+--------| |гострі |11.3 |J20-J22 | | | | | | |респіраторні | | | | | | | | |інфекції | | | | | | | | |нижніх | | | | | | | | |дихальних | | | | | | | | |шляхів | | | | | | | | |--------------+-----+--------+-------------+-----+--------+-----+--------| |Хвороби |12.0 |K00-K93 | | | | | | |органів | | | | | | | | |травлення | | | | | | | | |--------------+-----+--------+-------------+-----+--------+-----+--------| |Хвороби шкіри |13.0 |L00-L99 | | | | | | |та підшкірної | | | | | | | | |клітковини | | | | | | | | |--------------+-----+--------+-------------+-----+--------+-----+--------| |Хвороби |14.0 |M00-M99 | | | | | | |кістково- | | | | | | | | |м'язової | | | | | | | | |системи та | | | | | | | | |сполучної | | | | | | | | |тканини | | | | | | | | |--------------+-----+--------+-------------+-----+--------+-----+--------| |Хвороби |15.0 |N00-N99 | | | | | | |сечостатевої | | | | | | | | |системи | | | | | | | | |--------------+-----+--------+-------------+-----+--------+-----+--------| |Окремі стани, |16.0 |Р05-Р99 | | | | | | |які виникали в| | | | | | | | |перинатальному| | | | | | | | |періоді | | | | | | | | |--------------+-----+--------+-------------+-----+--------+-----+--------| |Уроджені |17.0 |Q00-Q99 | | | | | | |аномалії (вади| | | | | | | | |розвитку, | | | | | | | | |деформації і | | | | | | | | |хромосомні | | | | | | | | |порушення) | | | | | | | | |--------------+-----+--------+-------------+-----+--------+-----+--------| |у тому числі |17.1 |Q00-Q07 | | | | | | |вроджені вади | | | | | | | | |розвитку | | | | | | | | |нервової | | | | | | | | |системи | | | | | | | | |--------------+-----+--------+-------------+-----+--------+-----+--------| |анофтальм |17.2 | Q11 | | | | | | |--------------+-----+--------+-------------+-----+--------+-----+--------| |уроджена |17.3 |Q16.0,1 | | | | | | |відсутність | | | | | | | | |вушної | | | | | | | | |раковини, | | | | | | | | |уроджена | | | | | | | | |відсутність, | | | | | | | | |атрезія та | | | | | | | | |стриктура | | | | | | | | |зовнішнього | | | | | | | | |слухового | | | | | | | | |каналу | | | | | | | | |--------------+-----+--------+-------------+-----+--------+-----+--------| |екстрофія |17.4 | Q64.1 | | | | | | |сечового | | | | | | | | |міхура | | | | | | | | |--------------+-----+--------+-------------+-----+--------+-----+--------| |уроджена |17.5 |Q71.0,1,| | | | | | |відсутність | | 3, | | | | | | |кінцівки(ок) | |Q72.0-3,| | | | | | |або їх частини| | Q73.0 | | | | | | |--------------+-----+--------+-------------+-----+--------+-----+--------| |уроджений |17.6 | Q74.3 | | | | | | |множинний | | | | | | | | |артрогрипоз | | | | | | | | |--------------+-----+--------+-------------+-----+--------+-----+--------| |факоматози |17.7 | Q85 | | | | | | |--------------+-----+--------+-------------+-----+--------+-----+--------| |хромосомні |17.8 |Q90-Q99 | | | | | | |аномалії | | | | | | | | |--------------+-----+--------+-------------+-----+--------+-----+--------| |Симптоми, |18.0 |R00-R99 | | | | | | |ознаки та | | | | | | | | |відхилення | | | | | | | | |від норми | | | | | | | | |--------------+-----+--------+-------------+-----+--------+-----+--------| |незавершений |18.1 | R75 | | | | | | |тест на ВІЧ | | | | | | | | |--------------+-----+--------+-------------+-----+--------+-----+--------| |раптова смерть| | R95 | * | * | * | | | |--------------+-----+--------+-------------+-----+--------+-----+--------| |Травми, |19.0 |S00-T98 | | | | | | |отруєння та | | | | | | | | |деякі наслідки| | | | | | | | |дії зовнішніх | | | | | | | | |причин | | | | | | | | |--------------+-----+--------+-------------+-----+--------+-----+--------| |Крім того, |20.0 | Z21 | | | | | | |безсимптомна | | | | | | | | |інфекція, | | | | | | | | |спричинена | | | | | | | | |вірусом | | | | | | | | |імунодефіциту | | | | | | | | |людини (ВІЛ) | | | | | | | | |--------------+-----+--------+-------------+-----+--------+-----+--------| |контакт з |21.0 | Z20.6 | | | | | | |хворим вірусом| | | | | | | | |імунодефіциту | | | | | | | | |людини (ВІЧ) | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------
Дата "__" _____________ _____ р.
Керівник закладу ___________ ____________________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Виконавець ______________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону)
М.П.
Начальник Центру медичної
статистики МОЗ М.В.Голубчиков

{ Інструкцію щодо заповнення форми звітності N 10 виключено
на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я N 1504
( z0426-18 ) від 30.11.2017 }вгору