Документ z0427-14, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 18.01.2016, підстава - z1620-15

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.04.2014  № 656/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 квітня 2014 р.
за № 427/25204

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції № 2710/5 від 22.12.2015}

Про проведення експерименту із запровадження порядку реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних торгів

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції
№ 896/5 від 06.06.2014
№ 1255/5 від 31.07.2014
№ 1311/5 від 08.08.2014
№ 207/5 від 18.02.2015}

Відповідно до статті 62 Закону України «Про виконавче провадження» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2014 року № 332-р «Про проведення експерименту із запровадження нової системи реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних торгів» НАКАЗУЮ:

1. Провести з 01 травня 2014 року у м. Києві, Вінницькій, Дніпропетровській та Львівській областях та з 01 липня 2014 року у Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Одеській, Харківській та Чернігівській областях, з 06 серпня 2014 року у Волинській, Житомирській, Закарпатській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській та Чернівецькій областях експеримент із запровадження реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних торгів.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1255/5 від 31.07.2014, № 1311/5 від 08.08.2014}

2. Затвердити Тимчасовий порядок реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних торгів (далі - Порядок), що додається.

3. За результатами експерименту Голові Державної виконавчої служби України Сторожуку Д.А. до 01 листопада 2014 року подати пропозиції щодо доцільності запровадження реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних торгів у цілому по Україні.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1255/5 від 31.07.2014}

4. Уповноважити державне підприємство «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України на здійснення заходів із створення та супроводження програмного забезпечення системи електронних торгів, технологічного забезпечення, збереження та захисту даних, що містяться у ній, організацію та проведення електронних торгів, виконання інших функцій, передбачених цим Порядком.

5. Департаменту цивільного, фінансового законодавства та законодавства з питань земельних відносин Міністерства юстиції України (Ференс О.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Онищенко Г.В. та Голову Державної виконавчої служби України Сторожука Д.А.

Міністр

Павло Петренко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
16.04.2014  № 656/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 квітня 2014 р.
за № 427/25204

ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК
реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних торгів

{У тексті Порядку слова «продажна ціна» у всіх відмінках замінено словами «ціна продажу» у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства юстиції № 207/5 від 18.02.2015}

І. Загальні положення

1. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

арештоване майно (далі - майно) - рухоме або нерухоме майно боржника (крім земельних ділянок та майна, зазначеного в частині восьмій статті 57 Закону України «Про виконавче провадження»), на яке звернено стягнення і яке підлягає примусовій реалізації;

веб-сайт електронних торгів (далі - Веб-сайт) - електронний ресурс, що є складовою частиною системи електронних торгів (далі - Система), на якому розміщуються організаційно-методичні матеріали, інформаційні повідомлення про електронні торги та результати їх проведення, здійснюються реєстрація учасників, подача заяв на участь в електронних торгах, забезпечується доступ спостерігачів електронних торгів та проводяться електронні торги.

Веб-сайт функціонує у цілодобовому режимі та є доступним усім користувачам мережі Інтернет.

Інформація на Веб-сайті розміщується державною мовою, за винятком випадків, коли використання літер та символів українською мовою призводить до спотворення розміщуваної інформації (зокрема при написанні адрес сайтів у мережі Інтернет, зазначенні реєстраційних номерів тощо).

Засобами Системи через Веб-сайт одночасно може проводитися декілька електронних торгів;

гарантійний внесок - грошовий завдаток, зарахований на рахунок Організатора, який за одним лотом сплачує фізична або юридична особа - учасник електронних торгів, розмір якого визначений, виходячи зі стартової ціни лота, та дорівнює сумі винагороди організатору електронних торгів (далі - Організатор) за надані ним послуги з реалізації майна;

{Абзац сьомий пункту 1 розділу І із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 207/5 від 18.02.2015}

документ, що посвідчує особу, - паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний чи службовий паспорт, посвідчення члена екіпажу, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний паспорт іноземця або документ, що його замінює;

{Пункт 1 розділу І доповнено новим абзацом восьмим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 207/5 від 18.02.2015}

електронні торги - прилюдні торги (аукціон), що здійснюються в електронній формі в Системі;

{Абзац дев’ятий пункту 1 розділу І із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 207/5 від 18.02.2015}

заявник - фізична особа або уповноважений представник юридичної особи, які подали заявку на участь в електронних торгах через Веб-сайт засобами Системи;

{Абзац пункту 1 розділу I виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 896/5 від 06.06.2014}

крок електронних торгів - фіксована Організатором електронних торгів надбавка, на яку під час торгів здійснюється підвищення стартової та кожної наступної ціни лота. Крок електронних торгів становить 5% від стартової ціни, якщо вартість майна становить від 0,01 грн до 10 000,00 грн включно; 3% від стартової ціни, якщо вартість майна становить від 10 000,01 грн до 100 000,00 грн включно; 2% від стартової ціни, якщо вартість майна становить від 100 000,01 грн до 1 000 000,00 грн включно; 1% від стартової ціни, якщо вартість майна становить від 1 000 000,01 грн та більше;

{Абзац одинадцятий пункту 1 розділу І із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 207/5 від 18.02.2015}

лот - одиниця майна, що виставляється для продажу на електронних торгах;

Організатор - державне підприємство, яке належить до сфери управління Міністерства юстиції України та уповноважене відповідно до законодавства на забезпечення здійснення заходів із створення та супроводження програмного забезпечення Системи, технологічного забезпечення, збереження та захисту даних, що містяться у Системі, здійснення організації та проведення електронних торгів, забезпечення збереження майна, виконання інших функцій, передбачених цим Порядком;

Особистий кабінет - розділ Веб-сайту, доступ до якого має тільки зареєстрований учасник, що авторизується за допомогою особистих ідентифікаторів доступу до Особистого кабінету (далі - логін та пароль), у якому розміщуються інформаційні повідомлення про електронні торги та результати їх проведення, у яких він бере участь, через який здійснюється подача заявок на участь в електронних торгах, проводяться торговельні сесії електронних торгів, роздруковуються необхідні учаснику матеріали;

прилюдні торги - продаж майна, за яким його власником стає покупець, який під час торгів запропонував за нього найвищу ціну;

особлива ставка - цінова пропозиція учасника електронних торгів придбати майно, зроблена незалежно від перебігу торгів;

{Пункт 1 розділу І доповнено новим абзацом шістнадцятим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 207/5 від 18.02.2015}

ціна продажу лота - фактична ціна реалізації лота на торгах;

реєстраційний номер лота - номер лота, який формується автоматично Системою при розміщенні інформаційного повідомлення про електронні торги;

Система - інформаційна система, що забезпечує здійснення в електронній формі процесів подання й обробки заявок на участь в електронних торгах, проведення електронних торгів з реалізації арештованого державними виконавцями майна, обробку інформації про електронні торги;

спостерігач електронних торгів - будь-який користувач мережі Інтернет, який безоплатно спостерігає за проведенням електронних торгів через Веб-сайт без можливості подавати свої цінові пропозиції;

стартова ціна лота - ціна, яка формується, виходячи з вартості майна, що виставляється на електронних торгах, зазначеної у заявці державного виконавця на реалізацію майна;

учасник електронних торгів (далі - учасник) - фізична особа, що має повну дієздатність, та юридична особа в особі представника, уповноваженого виступати від її імені, яка сплатила гарантійний внесок та допущена Організатором до участі в електронних торгах відповідно до вимог цього Порядку.

Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про виконавче провадження» та «Про електронний цифровий підпис».

2. Організатор забезпечує постійний доступ органам державної виконавчої служби, учасникам та спостерігачам до Системи з метою отримання відомостей про хід електронних торгів.

ІІ. Передача майна на реалізацію

{Пункт 1 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 896/5 від 06.06.2014}

1. Реалізація майна здійснюється після визначення його вартості (оцінки) відповідно до статті 58 Закону України «Про виконавче провадження».

{Пункт 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 896/5 від 06.06.2014}

2. Державний виконавець у строк не пізніше п’яти робочих днів після закінчення 10-денного строку подачі заперечень сторін виконавчого провадження проти визначення вартості (оцінки) майна у разі відсутності таких заперечень готує і направляє до відповідного структурного підрозділу головного територіального управління юстиції у місті Києві та областях, що забезпечує реалізацію повноважень з питань державної виконавчої служби (далі - регіональний орган державної виконавчої служби), для проведення реалізації майна такі документи:

1) копію виконавчого документа, а в разі наявності зведеного виконавчого провадження - довідку державного виконавця щодо загальної кількості виконавчих документів та суми, що підлягає стягненню за ними;

2) копію акта опису й арешту майна;

3) копії документів, що характеризують майно, та копії правовстановлювальних документів, що підтверджують право власності або право користування майном;

4) копії документів, що підтверджують вартість майна (експертний висновок, акт оцінки майна);

5) у разі продажу майна державних підприємств та господарських товариств, у статутних фондах яких частка держави становить не менше 25 відсотків, - довідку про розмір частки державної власності в статутному фонді підприємства-боржника та копію повідомлення Фонду державного майна України про накладення арешту на майно такого боржника;

6) інші необхідні документи, передбачені Інструкцією з організації примусового виконання рішень, затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 02 квітня 2012 року № 512/5, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 02 квітня 2012 року за № 489/20802 (зі змінами).

У разі звернення стягнення на майно, яке знаходиться на території областей, що беруть участь в експерименті, та в місті Києві в межах виконавчого провадження, яке перебуває на виконанні у відділі примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, документи передаються державним виконавцем цього відділу начальнику відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України.

У разі проведення рецензування звіту про оцінку майна зазначені документи готуються та направляються (передаються) не пізніше трьох робочих днів з дня закінчення 10-денного строку на оскарження у судовому порядку сторонами виконавчого провадження оцінки, визначеної за результатами рецензування такого звіту.

На момент направлення зазначених документів рухоме майно повинно бути передано на зберігання Організатору, крім випадків, коли це майно не може бути передано на зберігання Організатору з об’єктивних причин (верстати, механізми, устаткування тощо).

{Пункт 2 розділу II в редакції Наказу Міністерства юстиції № 207/5 від 18.02.2015}

3. Керівник регіонального органу державної виконавчої служби, начальник відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України після отримання документів щодо передачі майна на реалізацію у строк до п’яти робочих днів перевіряє ці документи на відповідність вимогам законодавства, наявність відомостей про місце зберігання й демонстрації майна та у разі виявлення порушень визначає їх перелік та встановлює строк для усунення порушень, а у разі якщо відповідно до законодавства реалізація майна неможлива, документи щодо передачі майна на реалізацію повертаються до органу державної виконавчої служби, який їх направив, із зазначенням визначених законодавством підстав, що унеможливлюють реалізацію майна.

У разі встановлення відповідності документів вимогам законодавства чи після приведення їх у відповідність до вимог законодавства документи передаються Організатору для внесення інформації про проведення електронних торгів у Систему не пізніше наступного робочого дня з дня отримання документів.

Перевірка документів на відповідність вимогам законодавства Організатором не здійснюється.

{Пункт 3 розділу II в редакції Наказу Міністерства юстиції № 207/5 від 18.02.2015}

4. Державний виконавець призначає зберігача у порядку, встановленому статтею 59 Закону України «Про виконавче провадження».

Зберігачами можуть бути боржник, член його сім’ї або інші особи, у тому числі Організатор та/або особи, визначені головними територіальними управліннями юстиції у місті Києві та областях, що беруть участь в експерименті, шляхом проведення відкритого конкурсу.

Оплата послуг зберігача (крім боржника та членів його сім’ї) здійснюється Організатором у межах коштів, отриманих як винагорода Організатору.

Зберігач зобов’язаний забезпечити зберігання майна у приміщенні, яке відповідає торговельно-технологічним, санітарно-гігієнічним і протипожежним нормам, його демонстрацію та передачу переможцю електронних торгів.

Зберігачем нерухомого майна, об’єктів незавершеного будівництва та іншого майна, яке не може бути передано на зберігання з об’єктивних причин (верстати, механізми, устаткування тощо), призначається боржник або член його сім’ї, які забезпечують зберігання майна безоплатно.

У разі передачі майна на зберігання Організатору складається акт приймання-передавання арештованого майна.

В акті приймання-передавання арештованого майна зазначаються:

дата, час і місце складання акта;

прізвище, ім’я, по батькові особи, яка приймає майно на зберігання (у разі якщо майно приймається уповноваженою особою Зберігача, зазначається документ, який підтверджує повноваження цієї особи);

найменування органу державної виконавчої служби, у якому працює державний виконавець, а також прізвище, ім’я, по батькові державного виконавця, який передає майно;

найменування органу чи назва посадової особи, яким (якою) виданий виконавчий документ, що підлягає виконанню, його резолютивна частина;

назва кожного внесеного в акт предмета і його відмінні ознаки (вага, метраж, розмір, форма, вид, колір, товарний знак, проба, виробнича марка, дата випуску, ступінь зносу тощо);

відмітка про роз’яснення зберігачеві майна обов’язків із збереження майна, попередження про кримінальну та майнову відповідальність за його розтрату, відчуження, приховування або підміну.

У разі передачі на зберігання транспортного засобу в акті приймання-передавання арештованого майна зазначаються:

марка;

номер кузова;

рік випуску;

об’єм двигуна;

вид пального;

пробіг;

комплектація;

колір;

тип кузова;

тип трансмісії;

наявність пошкоджень, подряпин, вм’ятин, корозії тощо;

додаткові відомості.

Акт приймання-передавання підписується особою, якій передається майно, та державним виконавцем.

На вимогу державного виконавця Організатор невідкладно забезпечує приймання майна на зберігання на будь-якому етапі звернення стягнення на майно.

{Пункт 4 розділу II в редакції Наказів Міністерства юстиції № 896/5 від 06.06.2014, № 207/5 від 18.02.2015}

{Пункт 5 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 896/5 від 06.06.2014}

{Пункт 6 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 896/5 від 06.06.2014}

{Пункт 7 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 896/5 від 06.06.2014}

ІІІ. Підготовка до проведення електронних торгів

1. Винагорода Організатору за організацію та проведення електронних торгів встановлюється у відсотковому відношенні до ціни продажу лота.

2. Розмір винагороди за організацію та проведення електронних торгів становить з урахуванням витрат, пов’язаних зі зберіганням, організацією та проведенням реалізації майна, у тому числі пов’язаних з оцінкою майна, 5 % від вартості реалізованого майна. У разі якщо майно реалізоване за ціною, вищою від стартової, Організатор здійснює перерахунок винагороди пропорційно до збільшення ціни майна та зазначає у протоколі електронних торгів суму винагороди, яку покупець повинен додатково сплатити, а також рахунок Організатора, на який необхідно сплатити ці кошти.

{Абзац перший пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 207/5 від 18.02.2015}

У разі уцінки майна у зв’язку з його нереалізацією пропорційно зменшується розмір винагороди Організатору.

3. Організатор проводить електронні торги протягом тридцяти календарних днів з дати внесення інформації про лот у Систему.

{Абзац перший пункту 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 207/5 від 18.02.2015}

{Абзац другий пункту 3 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 207/5 від 18.02.2015}

4. Інформаційне повідомлення про електронні торги розміщується на Веб-сайті Системою автоматично не пізніше ніж за один місяць до дати завершення електронних торгів.

{Пункт 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 896/5 від 06.06.2014}

5. Підготовка, організація та проведення електронних торгів з реалізації предмета іпотеки здійснюються з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про іпотеку».

Організатор зобов’язаний не пізніше ніж за 15 днів до початку проведення електронних торгів з реалізації предмета іпотеки опублікувати принаймні в двох місцевих (за місцем розташування предмета іпотеки) друкованих засобах масової інформації повідомлення про проведення електронних торгів. У повідомленні зазначаються інформація про дату і час проведення електронних торгів, опис предмета іпотеки, що підлягає продажу, місце, де можна отримати додаткову інформацію про умови проведення електронних торгів, та інша необхідна інформація.

{Пункт 5 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 896/5 від 06.06.2014}

Не пізніше дня публікації повідомлення про проведення електронних торгів у засобах масової інформації Організатор письмово повідомляє державного виконавця, іпотекодавця, іпотекодержателя та всіх осіб, що мають зареєстровані у встановленому законом порядку права та вимоги на предмет іпотеки, про день та час проведення електронних торгів та про початкову ціну продажу майна.

{Пункт 5 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 896/5 від 06.06.2014}

6. Зміст інформаційного повідомлення про електронні торги повинен містити:

1) загальну інформацію про електронні торги:

відомості про Організатора (найменування, контактні телефони, електронна адреса);

відомості про зберігача (прізвище, ім’я, по батькові (найменування), контактний телефон, електронна адреса (за наявності);

{Підпункт 1 пункту 6 розділу III доповнено новим абзацом третім згідно з Наказом Міністерства юстиції № 896/5 від 06.06.2014}

порядок оформлення участі в електронних торгах, перелік документів, які надаються учасниками, та вимоги до їх оформлення;

кінцевий термін прийому заявок для участі в електронних торгах;

дату і час початку електронних торгів;

час закінчення електронних торгів (завершення подачі цінових пропозицій);

строки сплати та розмір гарантійного внеску, реквізити рахунку, на який вноситься гарантійний внесок (найменування банку, МФО банку, номер рахунку, призначення платежу);

строк для підписання протоколу проведення електронних торгів;

реквізити рахунку, контактні телефони органу державної виконавчої служби, на який у разі визначення переможцем електронних торгів необхідно перерахувати кошти за придбане майно, строки сплати таких коштів.

{Абзац десятий підпункту 1 пункту 6 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 896/5 від 06.06.2014}

Інформація, зазначена у цьому підпункті, автоматично формується Системою;

2) інформацію про майно (лот):

реєстраційний номер лота;

вид майна;

найменування майна;

відомості про майно, що виставляється на електронних торгах, його склад, характеристики, опис;

місцезнаходження майна;

фотографічне зображення майна;

відомості про обтяження майна;

розмір гарантійного внеску;

стартову ціну продажу;

крок електронних торгів;

порядок ознайомлення з майном.

Інформаційне повідомлення про електронні торги містить інформацію тільки про один лот.

7. Якщо продажу підлягає транспортний засіб, в інформації про майно додатково зазначаються:

марка;

рік випуску;

об’єм двигуна;

вид пального;

пробіг;

комплектація;

колір;

додаткові відомості.

8. Якщо реалізації підлягає єдиний (цілісний) майновий комплекс підприємства чи його структурний підрозділ, в інформації про майно додатково зазначаються:

обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг), у тому числі експортної;

кількість та склад робочих місць;

відомості про будівлі (споруди, приміщення) та земельну ділянку, на якій розташовано єдиний (цілісний) майновий комплекс підприємства;

додаткові відомості.

9. Якщо реалізації підлягає житловий будинок, квартира або інше житлове приміщення, в інформації про майно додатково зазначаються:

розмір жилої та нежилої площі будинку, квартири, іншого житлового приміщення;

місце розташування чи місцезнаходження;

встановлені обмеження;

відомості про земельну ділянку, на якій розташований будинок (її правовий режим та розмір);

кількість поверхів будинку, поверх, на якому розташована квартира, інше житлове приміщення;

кількість кімнат, площа кожної кімнати;

інформація про допоміжні, підсобні приміщення та споруди.

10. Якщо реалізації підлягає нежитлове приміщення, в інформації про майно додатково зазначаються:

розмір площі;

місцезнаходження;

призначення об’єкта;

встановлені обмеження;

відомості про земельну ділянку, на якій розташоване нежитлове приміщення (її правовий режим та розмір).

11. Інформація про майно, включене до лота, виставленого на електронні торги, вноситься Організатором згідно з документами, наданими відповідно до пункту 2 розділу ІІ цього Порядку.

Організатор має право на доповнення інформації виключно в частині фотографічного зображення майна та відомостей про нього (склад, характеристика, опис).

{Пункт 11 розділу III в редакції Наказу Міністерства юстиції № 207/5 від 18.02.2015}

12. Інформаційне повідомлення про електронні торги може включати інші додаткові відомості, необхідні для проведення електронних торгів.

IV. Порядок реєстрації учасників електронних торгів

1. Веб-сайт функціонує у цілодобовому режимі та забезпечує можливість безперервної реєстрації учасників до початку проведення електронних торгів.

2. Для участі в електронних торгах учасник проходить процедуру реєстрації на Веб-сайті, сплачує гарантійний внесок у розмірі 5% від стартової ціни лота на рахунок Організатора, подає заявку на участь в електронних торгах за формою, розміщеною на Веб-сайті, та виконує інші вимоги, визначені цим Порядком.

Гарантійний внесок вважається сплаченим з дня зарахування його на рахунок Організатора.

{Пункт 2 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 207/5 від 18.02.2015}

3. З метою реєстрації через Веб-сайт заявник надає такі дані:

1) для фізичної особи:

прізвище, ім’я та по батькові (за наявності останнього);

адресу електронної пошти для надсилання повідомлень Системи та Організатора;

номер контактного телефону;

логін та пароль;

2) для уповноваженого представника юридичної особи:

найменування юридичної особи;

код за ЄДРПОУ;

прізвище, ім’я та по батькові (за наявності останнього) представника юридичної особи;

адресу електронної пошти уповноваженої особи для надсилання повідомлень Системи та Організатора;

номер контактного телефону уповноваженої особи;

логін та пароль.

4. Заявка на участь в електронних торгах подається через Веб-сайт в електронному вигляді.

Заявка на участь в електронних торгах повинна містити такі відомості:

для фізичної особи: прізвище, ім’я та по батькові (за наявності останнього) заявника, серію та номер документа, що посвідчує особу заявника;

для уповноваженого представника юридичної особи: найменування юридичної особи; код за ЄДРПОУ; прізвище, ім’я та по батькові представника юридичної особи; серію та номер документа, що посвідчує особу уповноваженого представника; реквізити документа, що підтверджує його повноваження;

адресу електронної пошти для надсилання повідомлень Системи та Організатора;

номер контактного телефону;

поштову адресу;

реквізити рахунку заявника, на який має бути повернуто гарантійний внесок;

реквізити документа про сплату гарантійного внеску;

інформацію про електронний цифровий підпис заявника у разі бажання останнього використовувати його в процесі електронних торгів;

{Пункт 4 розділу IV доповнено новим абзацом десятим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 207/5 від 18.02.2015}

реєстраційний номер лота, щодо якого подається заявка.

5. Заявка на участь в електронних торгах подається виключно по обраному лоту. Подана заявка на участь в електронних торгах по обраному лоту не є дозволом для участі в електронних торгах за іншими лотами.

6. Заявці на участь в електронних торгах, поданій через Веб-сайт, Системою автоматично присвоюється унікальний реєстраційний номер та фіксуються дата і час її подання.

7. Система забезпечує наявність у кожного зареєстрованого учасника Особистого кабінету, доступ до якого здійснюється з використанням логіна та пароля такої особи. В Особистому кабінеті учасника відображається інформація про електронні торги, у яких він бере участь, відповідно до його прав.

8. Прийом заявок на участь в електронних торгах починається з моменту розміщення інформаційного повідомлення і закінчується не раніше ніж за три дні до початку проведення електронних торгів. Кінцевий строк подачі заявок на участь в електронних торгах з реалізації предмета іпотеки визначається не раніше ніж за одну годину до початку проведення електронних торгів, при цьому заявник забезпечує сплату гарантійного внеску для участі в цих електронних торгах не пізніше ніж за одну добу до початку проведення електронних торгів.

9. Система перевіряє відповідність заявки на участь в електронних торгах вимогам, визначеним цим Порядком, виконання розміщених в інформаційному повідомленні про електронні торги вимог до учасника надходження гарантійного внеску на вказаний в інформаційному повідомленні про електронні торги рахунок Організатора. У разі відповідності заявки зазначеним вимогам Система автоматично реєструє заявника як учасника електронних торгів.

{Абзац перший пункту 9 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 207/5 від 18.02.2015}

У разі невідповідності заявки на участь в електронних торгах вимогам, визначеним цим Порядком, зазначення відомостей не в повному обсязі, ненадходження гарантійного внеску на вказаний в інформаційному повідомленні про електронні торги рахунок Організатора Система не реєструє заявника на участь в електронних торгах із зазначенням відповідної підстави.

Заявник не пізніше ніж у строки, визначені у пункті 8 цього розділу, може усунути невідповідність заявки на участь в електронних торгах.

10. Інформація про зарахування гарантійного внеску розміщується в Особистому кабінеті учасника не пізніше наступного за днем зарахування коштів робочого дня.

{Пункт 10 розділу IV в редакції Наказу Міністерства юстиції № 207/5 від 18.02.2015}

11. Інформація про кількість учасників електронних торгів із зазначенням унікальних реєстраційних номерів заявок оприлюднюється на Веб-сайті. Інформація про учасників електронних торгів може бути надана у порядку та на умовах, визначених законодавством.

V. Проведення електронних торгів

1. Реалізація майна здійснюється шляхом проведення Організатором електронних торгів.

Передачею майна на реалізацію вважається момент внесення інформації про лот у Систему. Вартість майна, переданого на реалізацію, є дійсною на період реалізації майна.

{Пункт 1 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 207/5 від 18.02.2015}

{Розділ V доповнено новим пунктом 1 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 896/5 від 06.06.2014}

2. Електронні торги розпочинаються у визначений в інформаційному повідомленні про електронні торги день. Електронні торги проводяться протягом одного робочого дня з 9-ї до 18-ї години.

Якщо остання цінова пропозиція надійшла за 5 хвилин до завершення строку, визначеного в абзаці першому цього пункту, електронні торги автоматично продовжуються на 30 хвилин від часу подачі останньої цінової пропозиції. Загальна тривалість такого продовження не може перевищувати шести годин.

3. Усі учасники, що були зареєстровані Організатором, мають доступ до ходу електронних торгів. Учасники висувають свої цінові пропозиції по лоту. Цінова пропозиція подається через Веб-сайт електронних торгів з кроком підвищення ставки, зазначеним у повідомленні про електронні торги. Перша цінова пропозиція може бути рівною стартовій ціні лота. Кожна наступна цінова пропозиція має містити ціну, на встановлений Організатором крок вищу за попередню. Моментом подачі цінової пропозиції вважається зафіксований Системою момент відправки учасником цінової пропозиції засобами Системи.

Кожен з учасників електронних торгів має можливість під час їх проведення на будь-якому етапі вказати через веб-сайт електронних торгів особливу ставку покупки лота.

{Пункт 3 розділу V доповнено новим абзацом другим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 207/5 від 18.02.2015}

Особлива ставка може бути вказана одним учасником не більше одного разу.

{Пункт 3 розділу V доповнено новим абзацом третім згідно з Наказом Міністерства юстиції № 207/5 від 18.02.2015}

Особлива ставка вказується з аналогічним кроком, як і цінові пропозиції по цьому лоту.

{Пункт 3 розділу V доповнено новим абзацом четвертим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 207/5 від 18.02.2015}

Особлива ставка учасника не повинна перевищувати максимальну цінову пропозицію, запропоновану в ході торгів іншими учасниками.

{Пункт 3 розділу V доповнено новим абзацом п’ятим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 207/5 від 18.02.2015}

У випадку, коли учасником було подано цінові пропозиції у ході торгів, особлива ставка повинна бути вища, ніж максимальна, серед поданих даним учасником.

{Пункт 3 розділу V доповнено новим абзацом шостим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 207/5 від 18.02.2015}

У випадку, коли учасником не було зроблено жодної цінової пропозиції, особлива ставка повинна бути не нижча, ніж стартова ціна лота.

{Пункт 3 розділу V доповнено новим абзацом сьомим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 207/5 від 18.02.2015}

Особлива ставка не може бути рівною вже вказаній особливій ставці іншого учасника.

{Пункт 3 розділу V доповнено новим абзацом восьмим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 207/5 від 18.02.2015}

Після подачі особливої ставки учасник втрачає право подавати цінові пропозиції.

{Пункт 3 розділу V доповнено новим абзацом дев’ятим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 207/5 від 18.02.2015}

Цінова пропозиція може бути підписана учасником за допомогою електронного цифрового підпису учасника, що запропонував її. Моментом подачі цінової пропозиції вважається зафіксований Системою момент підпису цінової пропозиції засобами електронного цифрового підпису.

{Абзац десятий пункту 3 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 207/5 від 18.02.2015}

4. В Особистому кабінеті діє розділ з активними на даний момент електронними торгами, у яких бере участь учасник. Для таких торгів вказуються такі відомості: інформація про хід електронних торгів, перелік цінових пропозицій, особлива ставка.

Інформація про хід електронних торгів оновлюється одразу після внесення одним із учасників наступної цінової пропозиції або подання учасником особливої ставки покупки лота.

Для кожного допущеного учасника забезпечується можливість підвищення відображеної пропозиції на крок аукціону шляхом подання цінової пропозиції або подання особливої ставки покупки лота.

{Пункт 4 розділу V в редакції Наказу Міністерства юстиції № 207/5 від 18.02.2015}

5. Переможцем електронних торгів визнається учасник, від якого на момент завершення електронних торгів надійшла найвища цінова пропозиція. Якщо один із учасників запропонував придбати майно за стартовою ціною і пропозицій щодо купівлі майна від інших учасників не надійшло, майно продається за стартовою ціною.

6. Якщо до часу завершення електронних торгів не надійшла жодна цінова пропозиція, електронні торги вважаються такими, що не відбулися.

7. Система забезпечує постійний та відкритий доступ спостерігачів електронних торгів до Веб-сайту з метою спостереження за проведенням електронних торгів.

VІ. Особливості проведення електронних торгів окремих видів майна

Реалізація майна, вартість якого не перевищує сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, здійснюється шляхом проведення Організатором електронних торгів з урахуванням таких особливостей:

електронні торги проводяться протягом одного тижня з дати внесення інформації про лот у Систему;

гарантійний внесок учасником електронних торгів не сплачується;

заявки на участь у торгах приймаються до моменту початку торгів.

{Порядок доповнено новим розділом VІ згідно з Наказом Міністерства юстиції № 207/5 від 18.02.2015}

VII. Оформлення результатів електронних торгів

1. Після закінчення електронних торгів на Веб-сайті відображаються відомості про завершення електронних торгів. Система автоматично формує та розміщує на Веб-сайті протокол електронних торгів по лоту у день проведення таких електронних торгів або не пізніше наступного робочого дня. До протоколу вноситься така інформація:

дата і час початку та завершення електронних торгів;

реєстраційний номер лота;

назва лота;

стартова ціна та ціна продажу лота, цінові пропозиції учасників, особливі ставки покупки лота учасників;

бзац п’ятий пункту 1 розділу VІI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 207/5 від 18.02.2015}

сума сплаченого гарантійного внеску;

розмір винагороди Організатору, яку переможець електронних торгів повинен додатково сплатити у разі реалізації майна за ціною, вищою від стартової, та реквізити рахунку для її сплати;

відомості про переможця електронних торгів (унікальний реєстраційний номер учасника, який під час електронних торгів запропонував найвищу ціну);

дата, до якої переможець електронних торгів повинен повністю сплатити ціну лота;

реквізити рахунку органу державної виконавчої служби, на який необхідно перерахувати кошти за придбане майно.

Система у день проведення електронних торгів або не пізніше наступного робочого дня розміщує аналогічний протокол електронних торгів по лоту з повною інформацією про переможця електронних торгів в Особистому кабінеті переможця.

У протоколі зазначаються прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - переможця електронних торгів, серія та номер документа, що посвідчує його особу, місце проживання та номер контактного телефону. У разі якщо переможцем електронних торгів є юридична особа, зазначаються її найменування, код за ЄДРПОУ, поштова адреса та номер контактного телефону.

{Пункт 1 розділу VІI доповнено новим абзацом дванадцятим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 207/5 від 18.02.2015}

У разі визнання електронних торгів такими, що не відбулися, у протокол електронних торгів вноситься відповідна підстава.

До протоколу електронних торгів можуть бути внесені й інші відомості.

2. Протокол електронних торгів підписується Організатором та не пізніше наступного робочого дня направляється до органу державної виконавчої служби.

Оформлення результатів електронних торгів у разі продажу предмета іпотеки здійснюється в порядку, визначеному Законом України «Про іпотеку».

{Пункт 2 розділу VІI в редакції Наказу Міністерства юстиції № 207/5 від 18.02.2015}

3. У разі якщо переможцем не внесено усієї належної грошової суми у строки, передбачені пунктом 1 розділу IХ цього Порядку, переможцем електронних торгів визнається учасник, який запропонував ціну, на крок нижчу від ціни, запропонованої переможцем, що не сплатив належної грошової суми за придбане майно.

{Абзац перший пункту 3 розділу VІI в редакції Наказу Міністерства юстиції № 207/5 від 18.02.2015}

При цьому попередні цінові пропозиції переможця, що не сплатив належної грошової суми за придбане майно, не враховуються.

{Абзац другий пункту 3 розділу VІI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 207/5 від 18.02.2015}

Учасник, що подав особливу ставку, визнається переможцем електронних торгів за умови, що його особлива ставка дорівнює ціновій пропозиції учасника, який був визнаний переможцем електронних торгів, але не вніс усієї належної грошової суми в строки, передбачені пунктом 1 розділу ІХ цього Порядку.

{Пункт 3 розділу VІI доповнено новим абзацом третім згідно з Наказом Міністерства юстиції № 207/5 від 18.02.2015}вгору