Document 2122-VIII, valid, current version — Adoption on Jule 11, 2017
( Last event — Entry into force, gone Jule 27, 2017. Take a look at the history? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення зміни до розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту" щодо діяльності вищих навчальних закладів на підконтрольній українській владі території Донецької та Луганської областей

Верховна Рада України постановляє:

I. Абзац п’ятий пункту 4-1 розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 37-38, ст. 2004; 2016 р., № 51, ст. 840) після слів "наукових установ" доповнити словами "а також вищих навчальних закладів на підконтрольній українській владі території Донецької та Луганської областей".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
11 липня 2017 року
№ 2122-VIII
on top