Документ 69/94-ВР, чинний, поточна редакція — Введення в дію від 01.09.1994, підстава - 70/94-ВР

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до статті 32
Закону Української РСР "Про освіту"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 29, ст.258 )
( Вводиться в дію Постановою ВР
N 70/94-ВР від 30.06.94, ВВР, 1994, N 29, ст.259 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Частину п'яту статті 32 Закону Української РСР "Про освіту"
( 1060-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 34, ст.451)
викласти у такій редакції: "Учні державних професійних навчально-виховних закладів із
числа дітей-сиріт, дітей, які залишилися без піклування батьків, і
дітей, які потребують особливих умов виховання, перебувають на
повному утриманні держави, інші учні зазначених закладів
забезпечуються безкоштовним харчуванням і стипендією. Порядок
повного державного утримання та забезпечення учнів державних
професійних навчально-виховних закладів безкоштовним харчуванням і
стипендією визначається Кабінетом Міністрів України".

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 30 червня 1994 року
N 69/94-ВРвгору