Документ 358-2014-п, остання редакція — Редакція від ??.??.????, підстава - 146-2015-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 21 серпня 2014 р. № 358
Київ

Деякі питання реалізації положень Податкового кодексу України щодо оцінки майна

{Назва Постанови в редакції Постанови КМ № 146 від 25.03.2015}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 146 від 25.03.2015}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що:

1) базою оцінки для визначення оціночної вартості для передбачених Податковим кодексом України цілей (далі - оціночна вартість) є ринкова вартість, розрахована відповідно до національних стандартів та інших нормативно-правових актів з питань оцінки майна і майнових прав;

{Підпункт 1 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 146 від 25.03.2015}

2) інформація із звіту про оцінку майна, звіту про експертну грошову оцінку земельних ділянок (далі - звіт про оцінку), що складений для цілей оподаткування, вноситься безперешкодно та безоплатно до єдиної бази даних звітів про оцінку. Зазначена інформація складається за встановленою Фондом державного майна формою та є додатком до звіту. Строк дії звіту про оцінку, що не може перевищувати шість місяців з дати оцінки, зазначається в такому звіті. Звіт про оцінку є дійсним за умови включення інформації з нього до єдиної бази даних звітів про оцінку;

{Підпункт 2 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 146 від 25.03.2015}

3) документи про визначення оціночної вартості об’єкта оцінки зберігаються в архіві суб’єкта оціночної діяльності у паперовій або електронній формі протягом строку, встановленого законодавством з питань оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, але не менш як один рік;

4) визначення оціночної вартості здійснюється:

суб’єктами оціночної діяльності - суб’єктами господарювання, які відповідають вимогам, установленим Законом України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, і мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за напрямом та спеціалізацією, що відповідають об’єкту оцінки;

суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель, які відповідають вимогам, установленим Законом України “Про оцінку земель”, і мають ліцензію на виконання землеоціночних робіт (земельної ділянки як окремого об’єкта правочину);

{Підпункт 4 пункту 1 в редакції Постанови КМ № 146 від 25.03.2015}

5) за письмовим зверненням суб’єкта оціночної діяльності про намір провести оцінку для цілей оподаткування Фонд державного майна у строк, що не перевищує 10 робочих днів з дати надходження такого звернення, забезпечує надання суб’єктові доступу до єдиної бази даних звітів про оцінку з метою внесення ним інформації, яка міститься у звіті про оцінку, до такої бази;

6) акти Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади діють в частині, що не суперечить цій постанові.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2013 р. № 231 “Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 28, ст. 953) і від 1 серпня 2013 р. № 501 “Про внесення змін до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2013 р. № 231”.

3. Скасувати накази Фонду державного майна:

від 10 червня 2013 р. № 793 “Про затвердження форми свідоцтва керівника суб’єкта оціночної діяльності”;

від 10 червня 2013 р. № 794 “Про затвердження Порядку роботи атестаційно-реєстраційної комісії”;

від 10 червня 2013 р. № 797 “Про затвердження Правил організації системи зовнішнього контролю якості”;

від 10 червня 2013 р. № 798 “Про затвердження Програми іспитів керівників суб’єктів оціночної діяльності”;

від 10 червня 2013 р. № 799 “Про внесення змін до деяких наказів Фонду державного майна України”.

4. Фонду державного майна:

1) невідкладно забезпечити надання безперешкодного та безоплатного доступу до інформації, що міститься в єдиній базі даних звітів про оцінку:

суб’єктам оціночної діяльності, нотаріусам і контролюючим органам;

іншим особам - за умови дотримання вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

2) у десятиденний строк:

вжити заходів до приведення діяльності суб’єктів оціночної діяльності, включених згідно з вимогами Порядку проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2013 р. № 231, до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, у відповідність з вимогами Законів України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” і “Про оцінку земель”;

подати проект акта Кабінету Міністрів України щодо приведення його актів у відповідність із цією постановою, а також пропозиції стосовно удосконалення законодавства у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

5. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 25
вгору