Документ 1416-XII, поточна редакція — Прийняття від 09.08.1991

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про відновлення колишніх найменувань селам
Яблунівка Бучацького та Буданівка Зборівського
районів Тернопільської області
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 39, ст. 516 )

Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
Відновити населеним пунктам Тернопільської області колишні їх
найменування:
селу Яблунівка Бучацького району - село Язловець;
селу Буданівка Зборівського району - село Бліх.

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК
м. Київ, 9 серпня 1991 року
N 1416-XIIвгору